Zorg en preventie voor kwetsbare burgers is gericht op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden of fysieke of psychische aandoeningen. Zij worden meer dan anderen geraakt door de COVID-19-pandemie en de gevolgen van de genomen maatregelen.

Projecten Zorg en preventie voor kwetsbare burgers

Kwetsbare burgers hadden en hebben te maken met veranderingen in de zorg en ondersteuning en soms valt deze zorg en ondersteuning zelfs geheel weg. Hieronder staan de projecten over zorg en preventie voor kwetsbare burgers:

Sociaaleconomische verschillen in gediagnosticeerde COVID-19 prevalentie in Zuid-West Nederland

Dr. E.A.L. (Ester) de Jonge
GGD Zuid Holland Zuid

Er zijn aanwijzingen dat er grote sociaaleconomische verschillen zijn in blootstelling aan het virus en verloop van de ziekte. Harde data waarmee beleid kan worden vormgegeven ontbreekt veelal. Dit  onderzoek wil door bestaande data te linken en slim te analyseren, waardevolle inzichten opleveren die bijdragen aan een effectieve, efficiënte en eerlijke bestrijding van deze pandemie.

Daklozen en Corona, lessen voor de toekomst van medische zorg en opvang

Prof. dr. M.E.T.C. (Maria) van den Muijsenbergh
Radboudumc

Daklozen vormen een hoog-risicogroep voor COVID-19 infectie vanwege hogere blootstellingskans en ze hebben een grotere kans op complicaties. De preventieve gedragsmaatregelen zijn voor hen lastig na te leven en de gevolgen ervan voor hun dagelijks leven zijn groot. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan passende zorg en opvang van deze kwetsbare groep tijdens epidemieën.

Impact van COVID-19 op kinderen en jongeren met autisme spectrum stoornis (ASS) en hun gezin

Dr. L.P. (Linda) Dekker
Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit onderzoek richt zich op gezinnen met kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). Het wil antwoord geven op vragen over de psycho-emotionele impact van COVID-19, de risico- en beschermende factoren van functioneren en de zorg- en informatiebehoeften.

De impact van COVID-19 onder laaggeletterden en mensen met een LVB: maatregelen, (mentale) gezondheid en handelingsperspectieven ten aanzien van de zorg- en ondersteuningsbehoefte en beleid

Drs. F. (Fieke) Raaijmakers
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

In dit onderzoek wordt de impact van de COVID-19 crisis op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) bekeken.Onderzocht wordt in hoeverre deze mensen de maatregelen hebben begrepen en opgevolgd en wat de impact is op hun mentale gezondheid. De resultaten worden vertaald naar handelingsperspectieven voor ondersteuners en gemeenten.  

Impact van de COVID-19 pandemie op patiënten met een inflammatoire reumatische aandoening

F. (Femke) Hooijberg BSc
Reade Research BV

Mensen met reuma die medicatie gebruiken om het immuunsysteem te onderdrukken, hebben een groter risico om een infectie te krijgen. Dit onderzoek vergelijkt de ernst van de COVID-19 infectie bij deze patiënten met die bij gezonde mensen. 

Zorgen en zwaaien: longitudinale studie naar de gevolgen van restrictieve maatregelen vanwege COVID-19 voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking en hun behoefte aan ondersteuning

Dr. H.R. (Hennie) Boeije
NIVEL

In dit project wordt onderzocht welke impact de restrictieve maatregelen vanwege COVID-19 hebben op de kwaliteit van leven van naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Ook wordt onderzocht welke zorg en ondersteuning naasten kunnen bieden. Het doel is om knelpunten inzichtelijk te maken en naasten beter te ondersteunen.

Gevolgen van restrictieve maatregelen door COVID-19 uitbraak op eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners, naasten en vrijwilligers in verpleeghuizen

Dr. L.C. (Leonieke) van Boekel MSc
Tilburg University

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in ervaren eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners, naasten en vrijwilligers in de verpleeghuiszorg vanwege restrictieve maatregelen rondom COVID-19. Ook wordt naar hun veerkracht gekeken en vervolgens naar manieren om de mogelijke negatieve gevolgen te minimaliseren.

IC-triage tijdens een crisis: leren van het toepassen van medische en niet-medische criteria op patiëntcasuïstiek

Dr. A.J.M. (Anke) Oerlemans
Radboudumc

Er wordt een e-learning ontwikkeld voor triageteams om hen te trainen een rechtvaardige keuze te maken welke patiënten tijdens een pandemie een plek op de intensive care krijgen. Er worden zowel medische als niet-medische criteria gebruikt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website