Inzichten in transmissie en epidemiologie van het coronavirus en het effect van de gestelde maatregelen zijn nodig om het verloop van de COVID-19 pandemie te voorspellen. Daarnaast worden deze inzichten ingezet om beslissingen over maatregelen te ondersteunen.

Projecten over transmissie en epidemiologie

Er is kennis nodig over routes van overdracht, over gedrag en over in hoeverre verschillende bevolkingsgroepen zich houden aan de coronamaatregelen. De projecten over transmissie en epidemiologie zijn hieronder te vinden:

CoKids-studie

Projectnummer: 10150062010006
Dr. M.L.A. de Hoog PhD
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Onderzoek naar dragerschap, ziektelast en transmissie van en naar kinderen. De CoKids-studie wordt uitgevoerd door onder andere Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Universiteit Antwerpen, Streeklaboratorium Kennemerland, Erasmus MC, RIVM en Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp; gefinancierd vanuit incidentele subsidieregeling COVID-19; start in 2020.

Infectiepreventiemaatregelen in ziekenhuizen

Projectnummer: 10150062010004
Dr. M.F.Q. Kluytmans - van den Bergh
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Onderzoek op het gebied van ziekenhuisepidemiologie ter ondersteuning van infectiepreventiemaatregelen (COCON-studie) onder andere uitgevoerd door Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Universiteit Utrecht, Amsterdam UMC - locatie Vumc, Microvida, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Radboudumc en Erasmus MC; gefinancierd vanuit incidentele subsidieregeling COVID-19; start in 2020.

SamenSlimOpen - Datagedreven Simulatie Games voor de Evaluatie en Preventie van SARS-CoV-2 Transmissie in Binnenruimtes en de Impact van Veranderende Naleving van Maatregelen

Projectnummer: 10430022010018
Dr. Q.A. (Quirine) ten Bosch
Wageningen University & Research

Binnenruimtes (restaurants, kantoren, winkels, etc.) spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van SARS-CoV-2. Daarom is naleving van regels met name in deze ruimtes van groot belang. In deze studie wordt onderzocht hoe effectief de maatregelen zijn voor het reduceren van de verspreiding van SARS-CoV-2 in binnenruimtes bij een verminderde naleving van de regels. De onderzoekers maken gebruik van data uit crowd-monitoringssystemen en een simulatie game.

Verspreiding van SARS-CoV-2 in middelbare scholen en de rol van binnenklimaat

Projectnummer: 10430022010024
Dr. P.C.J.L. (Patricia) Bruijning
Universitair Medisch Centrum Utrecht  

In dit project wordt de SARS-CoV-2 besmetting op middelbare scholen onderzocht en worden besmettingscijfers gerelateerd aan de rol van het binnenklimaat en samenscholing. Tevens wordt onderzoek gedaan naar verspreiding via aerosolen.

Verspreidingsroutes

Projectnummer: 10150062010005
Prof. dr. M.P.G. Koopmans
Erasmus MC

Het in kaart brengen van virusevolutie, verspreiding en transmissie via sequencing om verspreidingsroutes te voorspellen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Erasmus MC, UMC Utrecht, AMC en RIVM; gefinancierd vanuit incidentele subsidieregeling COVID-19; start in 2020.

Naar een evidence-based social distancing beleid: het meten en volgen van gedragsreacties op maatregelen ter bestrijding van pandemieën en op uitvoeringsstrategieën

Projectnummer: 10430022010017
Dr. M.R. (Marie Rosenkrantz) Lindegaard PhD
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

In dit project wordt onderzocht in hoeverre mensen zich aan de sociale afstandsregels houden en hoe naleving van de maatregelen verbeterd kan worden. Er wordt onder meer gekeken naar de invloed van beleid, framing in de media en individuele houding.

CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken

Projectnummer: 10430022010022

Dr. A.A. (Antoinette) Matser
GGD Amsterdam

In deze studie wordt de doorlooptijd en effectiviteit van contact- en brononderzoek onderzocht. De onderzoekers bestuderen onder andere transmissiefactoren die kunnen dienen als criterium voor prioritering en triagering. De effectiviteit hiervan is essentieel voor het nemen van de juiste beslissingen over overheidsmaatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 epidemie.

Serologische surveillance van SARS-CoV-2 tijdens de 2020 pandemie onder zorgmedewerkers mét en zonder COVID-patiënten-contact in de Amsterdam Universitair Medische Centra (S3 studie)

Projectnummer: 10430022010023
Dr. J.J. (Jonne) Sikkens
Amsterdam UMC - locatie VUmc

Dit project onderzoekt de effectiviteit van de maatregelen om besmetting van zorgprofessionals door patiënten met COVID-19 te voorkomen en in hoeverre personeel desondanks toch gevaar loopt op besmetting.

Het benutten van sociale netwerken bij een uitbraak van een infectieziekte

Projectnummer: 91216062
Prof. dr. M.E.E. Kretzschmar
Universitair Medisch Centrum Utrecht

De perceptie van risico’s van een ziekte kan gedrag van mensen tijdens uitbraak bepalen en daarmee de verspreiding van de ziekte beïnvloeden. Dit onderzoek maakt gebruik van simulatiemodellen om risicogedrag te versterken of af te remmen door gebruik te maken van contacten in sociale netwerken. Het onderzoek is gefinancierd in het programma TOP subsidies.

Infectieziektepreventie voor een nieuw coronavirus

Projectnummer: 91213066
Dr. B.H.G. Haagmans
Erasmus MC

Het MERS-coronavirus is oorspronkelijk afkomstig van dieren en kan bij de mens een vaak fatale longontsteking kan veroorzaken. Informatie over de rol van de receptor – het aanhechtingsmolecuul - in het overspringen van dier naar mens levert nieuwe kennis en onderzoekers de mogelijkheid geneesmiddelen te ontwikkelen die de virus-receptorinteractie blokkeren en daardoor infectie van de mens kunnen voorkomen. Dit onderzoek is gefinancierd in het programma TOP subsidies; afgerond in 2018.

Vleermuizen: dragers van het coronavirus

Projectnummer: 522003002
Prof. dr. T. Kuiken
Erasmus MC

Diepgaand onderzoek naar de risicofactoren van Nederlandse vleermuizen en infectieziektes, zoals coronavirussen, die zij kunnen overdragen op mensen (onderzoek gefinancierd in het programma Non-alimentaire zoönosen; gestart in 2017.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website