Inzichten in transmissie en epidemiologie van het coronavirus en het effect van de gestelde maatregelen zijn nodig om het verloop van de COVID-19 pandemie te voorspellen. Daarnaast worden deze inzichten ingezet om beslissingen over maatregelen te ondersteunen.

Projecten over transmissie en epidemiologie

Er is kennis nodig over routes van overdracht, over gedrag en over in hoeverre verschillende bevolkingsgroepen zich houden aan de coronamaatregelen. De projecten over transmissie en epidemiologie zijn hieronder te vinden:

CoKids-studie

Projectnummer: 10150062010006
Dr. M.L.A. de Hoog PhD
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Onderzoek naar dragerschap, ziektelast en transmissie van en naar kinderen. De CoKids-studie wordt uitgevoerd door onder andere Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Universiteit Antwerpen, Streeklaboratorium Kennemerland, Erasmus MC, RIVM en Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp; gefinancierd vanuit incidentele subsidieregeling COVID-19; start in 2020.

Infectiepreventiemaatregelen in ziekenhuizen

Projectnummer: 10150062010004
Dr. M.F.Q. Kluytmans - van den Bergh
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Onderzoek op het gebied van ziekenhuisepidemiologie ter ondersteuning van infectiepreventiemaatregelen (COCON-studie) onder andere uitgevoerd door Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Universiteit Utrecht, Amsterdam UMC - locatie Vumc, Microvida, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Radboudumc en Erasmus MC; gefinancierd vanuit incidentele subsidieregeling COVID-19; start in 2020.

SamenSlimOpen - Datagedreven Simulatie Games voor de Evaluatie en Preventie van SARS-CoV-2 Transmissie in Binnenruimtes en de Impact van Veranderende Naleving van Maatregelen

Projectnummer: 10430022010018
Dr. Q.A. (Quirine) ten Bosch
Wageningen University & Research

Binnenruimtes (restaurants, kantoren, winkels, etc.) spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van SARS-CoV-2. Daarom is naleving van regels met name in deze ruimtes van groot belang. In deze studie wordt onderzocht hoe effectief de maatregelen zijn voor het reduceren van de verspreiding van SARS-CoV-2 in binnenruimtes bij een verminderde naleving van de regels. De onderzoekers maken gebruik van data uit crowd-monitoringssystemen en een simulatie game.

Voor meer informatie, bekijk de projectpagina

Verspreiding van SARS-CoV-2 in middelbare scholen en de rol van binnenklimaat

Projectnummer: 10430022010024
Dr. P.C.J.L. (Patricia) Bruijning
Universitair Medisch Centrum Utrecht  

In dit project wordt de SARS-CoV-2 besmetting op middelbare scholen onderzocht en worden besmettingscijfers gerelateerd aan de rol van het binnenklimaat en samenscholing. Tevens wordt onderzoek gedaan naar verspreiding via aerosolen.

Verspreidingsroutes

Projectnummer: 10150062010005
Prof. dr. M.P.G. Koopmans
Erasmus MC

Het in kaart brengen van virusevolutie, verspreiding en transmissie via sequencing om verspreidingsroutes te voorspellen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Erasmus MC, UMC Utrecht, AMC en RIVM; gefinancierd vanuit incidentele subsidieregeling COVID-19; start in 2020.

Naar een evidence-based social distancing beleid: het meten en volgen van gedragsreacties op maatregelen ter bestrijding van pandemieën en op uitvoeringsstrategieën

Projectnummer: 10430022010017
Dr. M.R. (Marie Rosenkrantz) Lindegaard PhD
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

In dit project wordt onderzocht in hoeverre mensen zich aan de sociale afstandsregels houden en hoe naleving van de maatregelen verbeterd kan worden. Er wordt onder meer gekeken naar de invloed van beleid, framing in de media en individuele houding.

CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken

Projectnummer: 10430022010022

Dr. A.A. (Antoinette) Matser
GGD Amsterdam

In deze studie wordt de doorlooptijd en effectiviteit van contact- en brononderzoek onderzocht. De onderzoekers bestuderen onder andere transmissiefactoren die kunnen dienen als criterium voor prioritering en triagering. De effectiviteit hiervan is essentieel voor het nemen van de juiste beslissingen over overheidsmaatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 epidemie.

Serologische surveillance van SARS-CoV-2 tijdens de 2020 pandemie onder zorgmedewerkers mét en zonder COVID-patiënten-contact in de Amsterdam Universitair Medische Centra (S3 studie)

Projectnummer: 10430022010023
Dr. J.J. (Jonne) Sikkens
Amsterdam UMC - locatie VUmc

Dit project onderzoekt de effectiviteit van de maatregelen om besmetting van zorgprofessionals door patiënten met COVID-19 te voorkomen en in hoeverre personeel desondanks toch gevaar loopt op besmetting.

Riding the waves in the pandemic tail: incidence, risk factors and impact of SARS-COV-2 reinfections

Projectnummer: 10430362210002
Prof. dr. M.D. de Jong
Amsterdam UMC

Herinfecties met SARS-CoV-2 komen regelmatig voor vanwege afnemende immuniteit na eerdere infectie en/of vaccinatie en het verschijnen van virusvarianten die de bestaande immuniteit gedeeltelijk omzeilen. In de huidige fase van de COVID-19 pandemie bestaat daarom nog steeds een risico op nieuwe coronagolven, met name tijdens het winterseizoen. Beter begrip over de duur van beschermende immuniteit en het risico op herinfecties, inclusief de invloed hiervan op de individuele gezondheid, maakt het mogelijk om beter voorbereid te zijn op nieuwe coronagolven en om maatregelen die de impact op individu en samenleving beperken, zo gericht mogelijk te kunnen nemen. Daarom richt dit project zich op onderzoek naar risicofactoren voor herinfecties, inclusief eventueel afnemende immuniteit tegen het SARS-CoV-2 virus, en naar wat deze infecties betekenen voor de gezondheid en het dagelijks functioneren op de korte en de langere termijn.
 
Plan van aanpak
Voor dit onderzoek is het nodig om aanzienlijke aantallen mensen te bestuderen, wat in dit project mogelijk is door een samenwerking van 7 lopende, zogenaamde cohortstudies waarin volwassenen en kinderen met een doorgemaakte COVID-19 worden bestudeerd. Omdat deze mensen al langdurig en nauwkeurig gevolgd zijn, is al veel belangrijke informatie bekend, bijvoorbeeld over eerdere infecties en vaccinaties. In het huidige project worden bij circa 1350 deelnemers (+- 300 kinderen, 1050 volwassenen) van deze cohorten, op vier 3-maandelijkse tijdspunten bloedmonsters voor immunologische bepalingen en gegevens over gezondheid en functioneren verzameld. Ook wordt aan de deelnemers gevraagd om bij luchtwegklachten, naast een corona zelf-test, thuis extra luchtwegmonsters af te nemen voor diagnostiek in het laboratorium. Op basis van de rijkdom aan eerdere gegevens van de individuele cohortstudies, aangevuld met deze nieuw verzamelde gegevens, worden nauwkeurige analyses verricht om het risico op herinfecties en de impact hiervan op gezondheid en samenleving beter te begrijpen.

COVID-19 en influenza: passende maatregelen om uitbraken in verpleeghuizen te voorkómen en bestrijden

Projectnummer: 10430362210001
Dr. L.W. va Buul
Amsterdam UMC - locatie VUmc

Sinds het voorjaar van 2020 zijn verpleeghuizen op meerdere vlakken hard getroffen door COVID-19. Verschillende preventieve maatregelen zijn ingezet om besmetting met en verspreiding van COVID-19 te voorkómen. Deze maatregelen kennen, naast voordelen op het gebied van infectiepreventie, ook nadelen voor ervaren kwaliteit van leven voor bewoners en naasten, en ervaren kwaliteit van werken voor zorgprofessionals. Het huidige project beoogt inzicht te geven in wat een passend palet aan maatregelen is om uitbraken van COVID-19 en influenza in verpleeghuizen te voorkómen dan wel te bestrijden. Met ‘passend’ wordt bedoeld: zowel zinvol om een uitbraak te voorkómen/bestrijden, als proportioneel ten aanzien van kwaliteit van leven en werken.
 
De uitkomsten van het onderzoek worden gecombineerd en verwerkt tot een advies voor passende maatregelen ter preventie en bestrijding van uitbraken van COVID-19 en influenza in verpleeghuizen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website