COVID-19 heeft impact op de gehele organisatie van zorg en preventie. Het coronavirus raakt het volledige zorgpad van de gezonde burger tot patiënt en andersom. De effecten hiervan worden in alle sectoren in de gezondheidszorg ervaren. Zowel door burgers en patiënten, als door de organisaties zelf.

Projecten Organisatie van zorg en preventie

Hoe kunnen de verschillende sectoren van elkaar leren? Hoe kunnen ze meer op elkaar afstemmen en beter samenwerken tijdens en na afloop van de coronacrisis? En welke ontwikkelingen vragen juist om een specifieke, sectorgerichte benadering? Deze vragen staan centraal binnen het thema organisatie van zorg en preventie bij COVID-19.
Hieronder zijn de projecten binnen dit thema te vinden:

TRACE II: Patiëntuitkomsten na uitgestelde electieve operaties tijdens de COVID-19 pandemie

Projectnummer: 10430022010027
Dr. J.D. (Dianne) de Korte-de Boer PhD
Maastricht Universitair Medisch Centrum+

Tijdens de COVID-19 pandemie zijn niet-acute, optionele operaties en diagnoses uitgesteld. In dit project worden de effecten van de COVID-19 pandemie op reguliere zorg en patiëntuitkomsten onderzocht.

COVID-19 Follow-up zorgpaden en lange-termijn uitkomsten in het Nederlandse gezondheidszorg systeem: een gecombineerd revalidatie, longgeneeskunde, en intensive care perspectief (CO-FLOW study)

Projectnummer: 10430022010026
Dr. H.J.G. (Rita) van den Berg-Emons
Erasmus MC

Binnen dit onderzoek worden zorgpaden ontwikkeld voor nazorg aan huidige en toekomstige COVID-19 patiënten die opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis. Het betreft zowel de fysieke, de cognitieve als de psychologische aspecten van herstel.

Het ontwikkelen van een COVID-19 scoringssysteem voor effectieve en veilige triage van patiënten in de eerstelijnszorg

Projectnummer: 10430022010003
Dr. D.O. (Dennis) Mook-Kanamori MD PhD
Leiden University Medical Center

Onder huisartsen en triagisten is er grote behoefte aan objectieve regel voor de beslissing waar patiënten met mogelijke COVID-19 symptomen moeten worden beoordeeld. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een eenvoudige triageregel om deze beslissing te ondersteunen.

Landelijke en regionale coördinatie in tijden van schaarste

Projectnummer: 10430022010015
Prof. dr. J.T. (Taco) van der Vaart
Rijksuniversiteit Groningen

Zowel in crisistijd als daarbuiten kan schaarste aan materialen en apparatuur in de zorg worden opgevangen door capaciteit en middelen van meerdere zorginstellingen te bundelen. Het effectief inrichten van daarvoor noodzakelijke coördinatie is echter niet eenvoudig. In dit project wordt onderzocht hoe de coördinatie, passend bij verschillende mate van schaarste, het beste kan worden vormgegeven.

Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsendagzorg en op de huisartsenpost: lessen van de COVID-19 pandemie

Projectnummer: 10430022010006
Dr. L.L. (Lilian) Peters
University Medical Center Groningen

Er wordt onderzocht hoe we de huisartsenzorg, en de gezondheidszorg in het algemeen, veerkrachtig en duurzaam kunnen organiseren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van data uit medische dossiers. Ook worden vragenlijsten uitgezet onder huisartsen en patiënten. Met een deel van hen worden ook diepte-interviews gehouden.

Digitaal op bezoek bij mensen met beperkingen: een multidisciplinair onderbouwde handreiking voor woonlocaties waar naasten fysiek niet mogen komen

Projectnummer: 10430022010013
Prof. dr. C. (Carlo) Schuengel
Vrije Universiteit Amsterdam

Als fysiek contact niet mag of kan, op welke manier kan er dan contact gehouden worden met mensen met een beperking die niet zelfstandig wonen? Die vraag wordt met dit onderzoek beantwoord. Mogelijkheden, haalbaarheid en aansluiting van het gebruik van ICT-middelen voor worden in kaart gebracht en omgezet in een werkbare handreiking met stappenplan voor maatwerk rondom al dan niet digitaal bezoek als dat fysiek niet kan of mag.

Effecten van COVID-19 op huisartsbezoek van patiënten in achterstandswijken

Projectnummer: 10430022010021
Dr. P.L. (Paul) Kocken
Erasmus Universiteit Rotterdam

Door de maatregelen die werden genomen in verband met de uitbraak van COVID-19, veranderde de praktijkvoering in de huisartsenpraktijk voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten. Dit onderzoek richt zich zowel op de ervaringen van de professionals als die van patiënten in achterstandswijken. Wat zijn de consequenties van zorg op afstand voor hen?

Uitproberen, aanpassen, opbranden? Begrijpen en leren van COVID-19 gerelateerde aanpassingen door ziekenhuizen en hun effecten op duurzame inzetbaarheid en herstel van zorgprofessionals

Projectnummer: 10430022010011
Dr. ing. D.D. (Daan) Westra
Universiteit Maastricht

Ziekenhuispersoneel kreeg door de COVID-19 crisis dagelijks te maken met complexe problemen. Ze moesten snel handelen zonder heldere richtlijnen over welke aanpassingen effectief zijn en hoe ze geïmplementeerd moesten worden. Dit project onderzoekt wat ziekenhuizen nodig hebben om zich succesvol aan te kunnen passen en welke invloed deze aanpassingen hebben op het herstel en lange termijn functioneren van zorgprofessionals.

De impact van de COVID-19 uitbraak op de diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten: lessen voor de toekomst

Projectnummer: 10430022010014
Dr. C.W. (Charles) Helsper
Universitair Medisch Centrum Utrecht

In dit project wordt gezocht naar een optimale balans tussen de door COVID-19 noodzakelijke aanpassingen in de zorglogistiek en de inhoud en de kwaliteit van het diagnostisch- en behandelingsproces bij kanker. Bekeken wordt welke factoren een rol spelen bij de zorg voor mensen met (symptomen van) kanker. 

Zorggebruik in de eerstelijnszorg tijdens de corona pandemie: een landelijk populatieonderzoek vanuit het perspectief van de patiënt en de zorgverlener

Projectnummer: 10430022010016
Dr. E.I.T. (Evelien) de Schepper
Erasmus MC

Sinds de COVID-19 uitbraak zijn mensen reguliere zorg gaan mijden. Wat daarvan landelijk en regionaal de gevolgen zijn en wat de feitelijke redenen hiervoor zijn, zowel van de patiënt als van de eerstelijnszorgverlener, wordt in dit project onderzocht.

Initiatief COVID Data (INCODA)

Projectnummer: 10430022010019
Dr. P.W.G. (Paul) Elbers
Amsterdam UMC - locatie VUmc

Om het verloop van de COVID-19 pandemie te voorspellen en beslissingen over maatregelen te ondersteunen is inzicht nodig in epidemiologie, transmissie, medisch verloop en belasting van het zorgstelsel. In dit project worden groepen met een hoog risico voor een COVID-19 infectie met een ernstig beloop onderzocht. Ook wordt bekeken of het waardevol is om medische kenmerken en klinische parameters met geografische, demografische en sociaaleconomische kenmerken te combineren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website