Als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen daartegen werden verschillende organisaties aan het begin van deze crisis voor praktische vragen en problemen gesteld. Het ging om organisaties, zoals zorgorganisaties, bedrijven, scholen, lokale overheden en openbaar vervoer. Binnen het COVID-19 programma was er daarom voor deze organisaties een speciale subsidieregeling beschikbaar gesteld, genaamd Wetenschap voor de Praktijk.

Wetenschap voor de praktijk, onderdeel van het COVID-19 programma

In mei 2020 heeft ZonMw in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en in opdracht van het ministerie van VWS de subsidieregeling 'Wetenschap voor de Praktijk' opgezet. Deze subsidiemogelijkheid maakt deel uit van het COVID-19-programma dat in maart 2020 van start ging.

De subsidie was beschikbaar voor organisaties, die praktische problemen wilden oplossen, die opkwamen als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. De resultaten moesten direct in de praktijk toepasbaar zijn voor corona-gerelateerde uitdagingen.

Kleine bedragen voor kortlopende projecten

De onderzoeken zijn uitgevoerd in samenwerking tussen onderzoekers en ondernemingen, maatschappelijke organisaties, bestuursorganen, belangenorganisaties of (lokale) overheden. Door wetenschappelijke en praktijkkennis te combineren, konden oplossingen worden aangedragen die binnen korte tijd hielpen met het beantwoorden van praktische vragen en problemen verlichten.

Per aanvraag was maximaal € 25.000,- beschikbaar met een looptijd van maximaal 6 maanden, dus het ging om kleine bedragen voor kortlopende projecten.

Grote impact

Waardevol onderzoek hoeft dus niet duur te zijn. Clusterhoofd Cule Cucic van ZonMw en onderzoekers Mariëtte Lokate van Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Paul Kocken van het Erasmus Universiteit vertellen tijdens een interview waarom de projecten van deze subsidieregeling tot meer impact leidden.

Projecten met verschillende thema's

In totaal zijn er 56 projecten met verschillende thema's gefinancierd, zoals online centering, kwetsbare gezinnen, de 1,5 metermaatschappij, zorgmijding en de emotionele belasting van verpleegkundigen tijdens de coronapandemie. Alle projecten zijn in 2021 afgerond en de resultaten zijn via verschillende mediakanalen verspreid.

De onderzoeksprojecten zijn onderverdeeld in 3 domeinen: het medisch domein, publiek domein en sociaal domein.

Medisch domein

De medische onderzoeken zijn gericht op het behandelen en ondersteunen van patiënten op afstand, aanpassen van medisch specialistische zorg gerelateerd aan COVID-19 en het verbeteren van de organisatie van zorg.

Sociaal domein

Wat is de psychosociale impact van de COVID-19 pandemie bij verschillende kwetsbare groepen en hoe kunnen deze groepen met gerichte oplossingen geholpen worden?

Publiek domein

Onderzoeken uit het publiek domein geven inzicht hoe bedrijven, werkgevers en werknemers kunnen inspelen op lokale veranderingen tijdens de COVID-19 pandemie en hoe jongeren in het publieke domein ondersteund kunnen worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website