De onderzoeken op het gebied van risicoanalyse en prognostiek van COVID-19 zijn gericht op het verkrijgen van praktisch toepasbare kennis. Met deze kennis kan het medisch handelen voor zorgverleners worden ondersteund. Ook kan kennis van toepassing zijn om keuzes van beleid en praktijk rondom vrijheidsbeperkende maatregelen te ondersteunen.

Projecten Risicoanalyse en prognostiek

Dit zijn de projecten op het gebied van risicoanalyse en prognostiek:

Caging the dragon: translationeel onderzoek om trombose bij COVID-19 te begrijpen en voorkomen

Projectnummer: 10430012010004
Dr. M.J.H.A. (Marieke) Kruip
Erasmus MC

In het onderzoek worden de exacte omvang van het aantal veneuze trombo-embolie (VTE) gevallen in Nederland en het effect van de preventieve behandeling met heparine bestudeerd, risicofactoren geïdentificeerd en moet worden voorspeld welke factoren hieraan bijdragen. Tevens wordt aan de hand van laboratoriumonderzoek inzicht verkregen in het ontstaan van VTE. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Erasmus MC; gefinancierd in het COVID-19 Programma, aandachtsgebied 1 Voorspellende diagnostiek en behandeling; start in 2020.

PROCOVID-19: eerstelijnsonderzoek naar de resultaten van COVID-19

Projectnummer: 10430012010001
Drs. E.G.P.M. de Bont
Universiteit Maastricht

Dit onderzoek bestudeert de effecten van van COVID-19 verdachte patiënten die een bezoek brachten aan de huisarts / Huisartsen Coronapost. Ook wordt onderzocht wat de langetermijn gevolgen zijn van ernstigere COVID-19-infecties (gecompliceerde luchtweginfecties) van patiënten die de huisartspraktijk hebben bezocht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Universiteit Maastricht; gefinancierd in het COVID-19 Programma, aandachtsgebied 1 Voorspellende diagnostiek en behandeling; start in 2020.

Prospectief cohortonderzoek bij niet-gehospitaliseerde COVID-19-patiënten: klinische ontwikkeling van de patiënt thuis (COVID-HOME studie) en bepaling van de isolatieduur

Projectnummer: 10430012010023
Dr. A. (Adriana) Tami
UMC Groningen

Het meeste onderzoek is gericht op COVID-19-patiënten in het ziekenhuis. Kennis over de besmettelijkheid, verspreiding en isolatie van COVID-19-thuispatiënten is van net zo groot belang. Dit onderzoek richt zich op het opstellen van richtlijnen voor de behandeling van COVID-19-thuispatiënten en hun gezinsleden. Daarbij zal worden gekeken naar de duur en manieren van verspreiding binnen het gezin/huishouden, het ontwikkelen van immuniteit, voorspellende factoren voor vroege herkenning van patiënten met een ernstig verloop en de gevolgen op lange termijn.

Klinische predictiemodellen voor COVID-19: ontwikkeling, internationale validatie en implementatie

Projectnummer: 10430012010019
Dr. ir. D. (David) van Klaveren
Erasmus MC

Ongeveer 20% van de patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis wordt opgenomen, heeft intensive care (IC) nodig. Het ondersteunen van specialisten en patiënten die beslissingen moeten nemen over een IC-opname vereist een nauwkeurige voorspelling op basis van individuele kenmerken. Klinische predictiemodellen kunnen worden gebruikt voor het voorspellen van de noodzaak van IC of overlijden. Tot nu is er geen nauwkeurig klinisch predictiemodel ontwikkeld dat voldoet aan alle methodologische eisen en dat extern gevalideerd is.
Het doel van deze retrospectieve studie is om klinische predictiemodellen te ontwikkelen en te valideren die de klinische zorg ondersteunen bij het nemen van beslissingen ten aanzien van de behandeling.

Overgewicht als versterker van ontsteking en orgaan falen in SARS-CoV-2 geïnfecteerde patiënten: rol in de ontwikkeling van de ziekte en behandeling

Projectnummer: 10430012010006
Dr. J. (Jill) Moser
UMC Groningen

Uit recent onderzoek blijkt dat 77% van de COVID-19-patiënten die op een Nederlandse Intensive Care (IC) zijn behandeld, met overgewicht kampte. Er zijn aanwijzingen dat er een een positieve correlatie bestaat tussen overgewicht en de ernst van COVID-19. Waarom mensen met overgewicht vaak op de IC komen met ernstige symptomen van COVID-19 is nog niet bekend. In deze studie wordt onderzoek gedaan naar de onderliggende moleculaire mechanismen achter de versterkende rol van overtollig vetweefsel op de reactie van de COVID-19 patiënt. Er wordt onderzocht hoe overtollig vetweefsel precies bijdraagt aan het ontstaan van orgaan falen, met name falende longen en nieren. Zodra de mechanismen achter COVID-19-gemedieerd orgaanfalen worden begrepen, kunnen nieuwe medicamenteuze therapieën worden ontwikkeld om orgaanfalen tegen te gaan.

Identificatie van COVID-19 patiënten met hoog sterfterisico ten tijde van intensive care opname

Projectnummer: 10430012010011
Prof. dr. N.F. (Nicolet) de Keizer
Nationale Intensive Care Evaluatie

Dit onderzoek richt zich op de indentificatie van COVID-19-patiënten die een hoog risico lopen op sterfte tijdens een intensive care opname.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website