De onderzoeken gericht op de nazorg van COVID-19 dragen bij aan het optimaliseren van de behandeling van patiënten die COVID-19 hebben gehad. De onderzoeken richten zich op het verminderen van post-COVID-19-problematiek.

Projecten op het gebied van nazorg

Dit zijn de projecten gericht op de nazorg van COVID-19:

COVID-19 Follow-up zorgpaden en lange-termijn uitkomsten in het Nederlandse gezondheidszorg systeem: een gecombineerd revalidatie, longgeneeskunde, en intensive care perspectief (CO-FLOW study)

Projetnummer: 10430022010026

Dr. H.J.G. van den Berg-Emons
Erasmus MC

In deze studie worden de langetermijngevolgen van COVID-19 in kaart gebracht, waardoor de nazorg beter op patiënten kan worden afgestemd. Daarnaast richt de studie zich op het doorontwikeklen van de verschillende nazorgpaden.

Effectiviteit van geallieerde gezondheidszorg bij patiënten die genezen van COVID-19

Projectnummer: 10390062010001

Dr. T.J. (Thomas) Hoogeboom
Radboudumc

Het project 'Effectiveness of allied healthcare in patients reis een onderzoek naar de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor mensen die herstellen van een COVID-19 infectie in Nederland. Deze zorg kan bestaan uit diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie. Een multidisciplinaire onderzoeksgroep voert de studie uit. Het onderzoek richt zich op de fysieke, psychische en mentale uitkomsten na eerstelijns paramedische herstelzorg bij COVID-19 patiënten in de herstelfase.

Mentale gezondheid en kwaliteit van leven van coronavirus patiënten: de invloed van psychosociale en biomedische factoren op het lange termijn herstel

Projectnummer: 10430032010010
Dr. P.T. Nieuwkerk
Amsterdam UMC - locatie AMC

Binnen het nieuw gevormde RECoVERED cohort van herstelde COVID-19 patiënten, wordt er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de mentale gezondheid en kwaliteit van leven van coronapatiënten. Er wordt onderzocht naar welke psychologische- sociale- en biomedische factoren - en hun mogelijke onderlinge wisselwerking - invloed hebben op het lange termijn herstel en welke personen een hoger risico hebben op een verminderde of herhaaldelijk verminderde mentale gezondheid.

ReCOVer: Kan cognitieve gedragstherapie via het internet voorkomen dat vermoeidheidsklachten van COVID-19 patiënten chronisch worden? Een gecontroleerde en gerandomiseerde studie

Projectnummer: 10430012010025
Prof. dr. J.A. (Hans) Knoop
Amsterdam UMC - locatie AMC

Een substantiële subgroep van de COVID-19-patiënten zal naar verwachting chronische vermoeidheid ontwikkelen, dat wil zeggen ernstige vermoeidheid die langer dan 6 maanden aanhoudt met bijbehorende nadelige effecten op de gezondheid, het functioneren en de maatschappelijke participatie van de patiënt. Er wordt verondersteld dat het tijdig aanbieden van internet based cognitieve gedragstherapie (iCBT) voor vermoeidheid, leidt tot een significante en klinisch relevante vermindering van de ernst van vermoeidheid na de interventie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website