De onderzoeken gericht op de nazorg van COVID-19 dragen bij aan het optimaliseren van de behandeling van patiënten die COVID-19 hebben gehad. De onderzoeken richten zich op het verminderen van post-COVID-19-problematiek.

Projecten op het gebied van nazorg

Dit zijn de projecten gericht op de nazorg van COVID-19:

Effectiviteit van geallieerde gezondheidszorg bij patiënten die genezen van COVID-19

Projectnummer: 10390062010001
Dr. T.J. (Thomas) Hoogeboom
Radboudumc

Het project 'Effectiveness of allied healthcare in patients reis een onderzoek naar de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor mensen die herstellen van een COVID-19 infectie in Nederland. Deze zorg kan bestaan uit diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie. Een multidisciplinaire onderzoeksgroep voert de studie uit. Het onderzoek richt zich op de fysieke, psychische en mentale uitkomsten na eerstelijns paramedische herstelzorg bij COVID-19 patiënten in de herstelfase.

ReCOVer: Kan cognitieve gedragstherapie via het internet voorkomen dat vermoeidheidsklachten van COVID-19 patiënten chronisch worden? Een gecontroleerde en gerandomiseerde studie

Projectnummer: 10430012010025
Prof. dr. J.A. (Hans) Knoop
Amsterdam UMC - locatie AMC

Een substantiële subgroep van de COVID-19-patiënten zal naar verwachting chronische vermoeidheid ontwikkelen, dat wil zeggen ernstige vermoeidheid die langer dan 6 maanden aanhoudt met bijbehorende nadelige effecten op de gezondheid, het functioneren en de maatschappelijke participatie van de patiënt. Er wordt verondersteld dat het tijdig aanbieden van internet based cognitieve gedragstherapie (iCBT) voor vermoeidheid, leidt tot een significante en klinisch relevante vermindering van de ernst van vermoeidheid na de interventie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website