De klinische behandelstudies naar COVID-19 maken in principe gebruik van het REMAP-CAP-platform. De projecten omvatten studies waarvoor onvoldoende financiële dekking is voor de volledige uitvoer. Ook richten de projecten zich op urgente aanvullende onderzoeksvragen, uitbreiding van centra voor deelname aan deze klinische behandelstudies en/of uitbreiding van de patiëntenpopulatie.

Projecten op het gebied van Klinische behandelstudies

Dit zijn de klinische behandelstudies:

De COUNTER-COVID studie: Oraal toegediende imatinib ter vermindering van longoedeem en ziektelast bij COVID-19

projectnummer: 10430012010007

Dr. HJ. (Harm-Jan) Bogaard
Amsterdam UMC - locatie VUmc   

Patiënten met ernstige COVID-19-klachten hebben vaak last van ernstig zuurstofgebrek, als gevolg van excessieve vaatlekkage en longoedeem. Ondanks eerste positieve onderzoeksresultaten blijft er vraag naar effectieve medicatie om longschade bij ernstige COVID-19 tegen te gaan. De Abl kinase inhibitor imatinib is bewezen werkzaam bij vaatlekkage en longoedeem. Daarnaast is ook aangetoond dat imatinib virusremmende eigenschappen heeft, onder andere bij SARS, MERS en COVID-19. Gebaseerd op die ervaringen, gaan de onderzoekers ervan uit dat imatinib de ziektelast van ernstige COVID-19-patiënten kan verlagen.

Een fase-2-klinisch-onderzoek noodzakelijk voor de klinische ontwikkeling van lanadelumab voor COVID-19

projectnummer: 10430012010010

Dr. R.J.M. (Roger) Brüggemann en dr. F. (Frank) van de Veerdonk
Radboudumc

Patiënten met COVID-19 kunnen al vroeg in de ziekte last hebben van vocht in de longen (longoedeem) waardoor zuurstoftekort ontstaat. Er zijn aanwijzingen dat het virus de regulatie van de bloedvaatwand doorlaatbaarheid verstoord. Hierdoor kunnen aangemaakte kinines niet meer worden afgebroken op de plaats van de infectie.
In dit onderzoek wordt onderzocht of het intraveneus toedienen van lanadelumab de behoefte aan extra toediening van zuurstof – noodzakelijk door longoedeem – kan verminderen en voorkomen tijdens de COVID-19-infectie.

De PRAETORIAN-COVID studie: Een dubbelblinde, placebogecontroleerde gerandomiseerde klinische studie met valsartan naar de preventie van Acute Respiratoir Distress Syndroom (ARDS) bij patiënten opgenomen met een SARS-COV-2-infectie

projectnummer: 10430012010020

Dr. D.H.F. (Frank) Gommans
Netherlands Heart Institute

De COVID-19-pandemie veroorzaakt een hoge morbiditeit en mortaliteit doordat een COVID-19-infectie kan zorgen voor acute longschade en gecompliceerd kan worden met het ernstige acute respiratory distress syndrome (ARDS). Het renine-angiotensine-systeem (RAS), een bekende cardiovasculaire cascade, blijkt ook een rol te spelen bij de ontwikkeling van ARDS. Er wordt aangenomen dat het COVID-19-virus het enzym ACE2 verbruikt. Dit is een enzym dat normaalgesproken angiotensine-II (ANG-II) afbreekt. Door vermindering van ACE2 kan een ophoping van ANG-II ontstaan, wat kan leiden tot acute longschade met IC-opnames en overlijden mogelijk tot gevolg. De hypothese is dat angiotensine-receptorblokkers, zoals valsartan, de ontwikkeling van acute longschade en ARDS bij opgenomen COVID-19-geïnfecteerde patiënten kunnen tegengaan, waardoor IC-opnames en overlijdens kunnen worden voorkomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website