UPDATE: De deadline voor het indienen van uw aanvraag binnen deze subsidieronde is uitgesteld naar vanavond, 25 mei om 19.00 uur.

Hieronder vindt u een overzicht met veelgestelde vragen over de subsidieoproep 'COVID-19: wetenschap voor de praktijk'. Lees deze goed door voordat u telefonisch contact met ons opneemt.

Inhoudelijk

Hoe weet ik zeker dat mijn onderzoeksidee kans maakt op een subsidie?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Lees hiervoor de subsidieoproep 'COVID-19: Wetenschap voor de praktijk' goed door. Als u twijfelt kunt u uw vraag het beste per e-mail sturen aan COVID19@zonmw.nl. U krijgt dan binnen 1 werkdag reactie.

Mijn onderzoeksidee heeft geen directe link met de zorg, kan ik dan toch indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, dat kan. Het gaat binnen deze oproep om de gevolgen van de maatregelen als respons op de coronacrisis, de veerkracht van de samenleving en de veerkracht van de economie. Deze subsidieoproep is juist ingericht om wetenschapsbrede aspecten en blik te stimuleren. Andere sectoren dan de zorg kunnen een belangrijke rol spelen binnen deze dynamiek.

Wij willen producten gaan ontwikkelen. Welke kosten kan ik opvoeren? Ook ontwikkelings- en productiekosten of alleen personeelskosten van onderzoekers?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze subsidieoproep is niet bedoeld voor het ontwikkelen van producten.

Mijn Nederlands is niet zo goed, wie kan mij helpen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een Engelse webpagina met bijbehorende teksten over het coronavirus en het COVID19-programma. Hier staan ook de subsidieoproepen in het Engels.

In het aanvraagformulier zie ik nergens waar ik het budget in moet vullen.
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aanvraagformulier is één onderdeel van de aanvraag. In ProjectNet worden ook een aantal zaken ingevuld. Zie voor meer informatie bijlage 3 op pagina 7, waar alles staat wat ingevuld moet worden.

Indienen – procedure

Wie kan indienen?

Wie kan subsidie aanvragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wetenschappelijke organisaties (universiteiten, hogescholen, onderzoeks- en kennisinstituten), umc’s in een samenwerkingsverband met bedrijven, lokale overheden, scholen, maatschappelijke organisaties, (zorg)instellingen, branche- en beroepsverengingen, sportverenigingen, patiënten- en cliëntenorganisaties etc.

De subsidieaanvraag moet worden ingediend namens het samenwerkingsverband. Dat dient weerspiegeld te zijn in de samenstelling van het projectteam, waarbij vertegenwoordigers van minimaal één (maatschappelijke) onderneming of (lokale) overheid of een andere deelnemende partner betrokken zijn.

Wij willen namens een aantal GGD’en een aanvraag indienen, maar het is ons niet duidelijk of wij hoofdaanvrager mogen zijn. Wij zien onszelf wel als kennisinstelling, maar zijn technisch gezien een ambtelijke instelling. Mag dit?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, de aanvraag moet worden ingediend door een wetenschappelijk organisatie of kennisinstituut.

Kunnen TO2-instituten indienen (bijv. TNO en Wageningen-Research)?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nederlandse TO2-instituten mogen indienen.

Mogen stichtingen of maatschappelijke partners een aanvraag indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een stichting of maatschappelijke partner mag zelf niet de aanvraag indienen, maar neemt deel aan de aanvraag en is lid van de projectgroep.

Kunnen vaste stafleden gefinancierd worden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het mogelijk om financiering te vragen voor vaste stafleden. De uren die gewerkt worden aan het project mogen opgevoerd worden als kosten. Als een aanvrager (of professor, UHD etc) een rol heeft, dan mogen die uren op de begroting staan. Plan, werk en begroting moeten hierbij op elkaar aansluiten. De reële kosten van het project moeten worden opgevoerd, dit hoeft dus niet per se gebaseerd te zijn op de salarisschalen van NWO. Loonkosten van deelnemende partij komen niet voor financiering in aanmerking.

Ik ben op tijdelijke contractbasis als onderzoeker werkzaam bij mijn universiteit en wil graag op persoonlijke titel aanvragen. Kan dat?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, alleen een rechtspersoon kan een subsidie aanvragen.

Zijn er voor één project meerdere aanvragers mogelijk?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, dat is mogelijk.

Mag je meerdere aanvragen indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja dat is toegestaan.

Wie is de hoofdaanvrager?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Degene die verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke aanvraag bij ZonMw. De persoon die de aanvraag indient wordt door ZonMw aangemerkt als de hoofdaanvrager.

Wie is de bestuurlijk verantwoordelijke?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dat is de persoon die op grond van de statuten bevoegd of gemachtigd is de organisatie te vertegenwoordigen.

Financiering

Welk bedrag kan worden aangevraagd?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is in totaal maximaal € 1.350.000,- beschikbaar. Het maximaal aan te vragen bedrag per project is € 25.000,-

Is er een maximum voor materiële kosten?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is geen maximum, maar alle opgevoerde kosten moeten redelijk en verdedigbaar zijn. De commissie moet ervan overtuigd zijn dat de kosten die gemaakt worden legitiem en nodig zijn.

Hoe moet de begroting ingevuld worden als iemand qua salarisschaal wetenschappelijk personeel niet onder promovendus of SR wetenschappelijk medewerker valt?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor organisaties die de VSNU of NFU tabellen volgen kan daar bekeken worden wat de schalen zijn. Voor andere organisaties en personeel kan men in deel 1b van het staff budget de uren op basis uurloon worden berekend.

Hoe wordt cofinanciering beoordeeld en mag het in-kind zijn?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cofinanciering mag in-kind en in cash zijn. Het moet duidelijk zijn waar de cofinanciering over gaat en het moet duidelijk terug te vinden zijn in het projectplan en de begroting. Indien er honorering is van het project, moet er een consortium agreement worden opgesteld waarin duidelijk wordt wat de afspraken zijn.

Overig

Hoe lang mag de duur van een project zijn?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De maximale duur van de projecten is 6 maanden.

Mag het aanvraagformulier uit maximaal 3 of 4 pagina’s A4 bestaan?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aanvraagformulier mag maximaal 3 pagina’s A4 beslaan, inclusief literatuurreferenties.

Het aanvraagformulier voor deze oproep is aangepast naar maximaal 3 pagina’s (onderzoeksvoorstel maximaal 3 pagina’s A4, inclusief literatuurreferenties; voorpagina met basisgegevens niet meegerekend - font type Arial 10 pts). De oproeptekst en het oude aanvraagformulier (waarin nog een maximum van 4 pagina’s vermeld staat) is waarschijnlijk in het cachegeheugen en in de cookies van uw browser opgeslagen. Als u alle browsers afsluit en weer refresht, dan zou u de geüpdatete versie moeten zien.

Mogen rollen na het projectidee nog gewijzigd worden bij de volledige aanvraag?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is toegestaan om de rollen te wijzigen, maar er moet wel worden uitgelegd waarom dit gebeurt en de commissie moet worden overtuigd van het nut en de noodzaak hiervan. Het kan wel invloed hebben op de beoordeling omdat de commissie de projectgroep of een lid bijvoorbeeld minder geschikt vindt.

Indienen - technisch

Waar dien ik mijn voorstel in?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U dient uw aanvraag digitaal in via ProjectNet. U kunt elders op onze website meer informatie en de link naar ProjectNet vinden.

Kan ik mijn aanvraag na indienen nog wijzigen, als ik achteraf een fout ontdek?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee dit is niet mogelijk. Voordat u uw aanvraag indient is het dus belangrijk dat u uw aanvraag secuur doorneemt op fouten. In verband met het grote aantal aanvragers is het na indiening niet meer mogelijk is om wijzigingen door te geven. Het heeft geen nut om via de mail nog wijzigingen of documenten na te sturen. Indien noodzakelijk zal het betreffende programmateam contact met u opnemen na uitvoering van de ontvankelijkheidscontrole.

Wat is een ontvankelijkheidscontrole?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ontvankelijkheidscontrole is de eerste stap in het beoordelingsproces. Hierbij wordt gekeken of alle benodigde informatie in ingevuld of meegestuurd die nodig is om de aanvraag te beoordelen.

Welke documenten moet ik allemaal indienen om beoordeeld te kunnen worden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om beoordeeld te kunnen worden dienen de volgende documenten volledig te worden ingevuld en ingediend via ProjectNet:

Hoe registreer ik een instantie die niet in ProjectNet staat?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als u gaat samenwerken met een organisatie die nog niet is geregistreerd in ProjectNet moet u deze in ProjectNet aanmelden voor u de aanvraag gaat indienen. Doe dit ruim van tevoren. Het systeem moet de gevens namelijk verwerken en synchroniseren

Hoe weet ik zeker dat ik alles goed heb ingediend? Krijg ik een bevestiging?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U krijgt een bericht dat u technisch succesvol heeft ingediend, maar geen bevestiging dat ook alles compleet en naar tevredenheid is aangeleverd. Controleer dus goed of u alles hebt ingevuld en aangeleverd.

Moet er een 'Verklaring akkoord' ingediend worden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, de 'Verklaring akkoord'  moet worden ingediend. Deze moet uiterlijk een week na het indienen van de aanvraag binnen zijn. De verklaring moet door zowel de aanvrager als de deelnemende partij worden ondertekend.

Ik zie dat ik in het aanvraagformulier niet alle gegevens kwijt kan, hoe kan dat?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aanvraagformulier is één van de documenten die moet worden ingediend. In Projectnet komen andere vragen aan de orde.

Zie ook de subsidieoproep pagina 7.

Welke bijlagen kan ik meesturen of uploaden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op de laatste pagina van de subsidieoproep staat dat inhoudelijke bijlagen, indien van toepassing, apart kunnen worden geüpload in ProjectNet. Hiermee worden ondersteunende bijlagen bedoeld.  Bijvoorbeeld een verduidelijkend schema, een METC is of een goedgekeurd protocol. Dit ondersteunt de aanvraag. Andere bijlagen worden niet in behandeling genomen.

Welke budgetgegevens moet ik bij het projectidee opgeven?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij indiening van de aanvraag dient u het begrotingsformulier te uploaden dat in de oproep is opgenomen.

Moet ik een data steward bij mijn project betrekken?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee dat hoeft niet.

Ik moet in de aanvraag mijn NARCIS discipline opgeven, maar deze staat niet vermeld in het overzicht waaruit ik moet kiezen. Wat moet ik doen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Waarschijnlijk heeft u een oude versie van het aanvraagformulier in uw bezit. Het formulier is later nog aangepast. Hierin is het niet nodig om uw NARCIS-discipline op te geven.

Heeft u na het lezen van deze Q&A nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: covid19@zonmw.nl. Vermeld het aandachtsgebied en thema. Wij beantwoorden uw vraag dan via de mail of nemen telefonisch contact met u op. Geef in de mail aan op welk nummer en wanneer u teruggebeld kunt worden.

Bij technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) kunt u contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 78, projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen terugbellen.

Bekijk ook de andere veelgestelde vragen-pagina's:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website