Projectomschrijving

De COVID-19-pandemie heeft grote gevolgen gehad, vooral voor kwetsbare groepen.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen wat de gevolgen van de coronamaatregelen zijn voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Werkwijze

We gebruiken bestaande gegevens om te kijken of gezondheidsuitkomsten (psychische gezondheid, ervaren stress en herstel) in deze groep tijdens de pandemie anders waren dan in de jaren voorafgaand aan de pandemie. Ook nemen we interviews af om te kijken hoe mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen de coronamaatregelen hebben ervaren. Tot slot maken we samen met ervaringsdeskundigen een aanpak voor Samen Beslissen die mensen met een ernstige psychiatrische aandoening helpt om tijdens toekomstige lockdowns aan een gezonde leefstijl te blijven werken.

Verwacht resultaat

Het onderzoek gaat helpen om tijdens volgende pandemieën de negatieve gevolgen voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Onderzoek naar gevolgen voor non-COVID-19-patiënten

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt, en leren en verbeteren voor de toekomst. Daarom financieren we onderzoek naar 3 kennishiaten rondom de gevolgen van COVID-19 voor patiënten die geen COVID-19 hebben (non-COVID-19-patiënten). Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere onderzoeken

Context

Waar in de eerste fases van de COVID19-epidemie vooral nadruk lag op de fysieke gezondheid, is er later steeds meer ruimte gekomen voor de mentale gezondheid. Onder mentale gezondheid verstaan we goed in je vel zitten. ZonMw financiert verschillende projecten over mentale gezondheid en mentale weerbaarheid. Die projecten kunnen gaan over de hele samenleving, maar ook vaak over een speciale doelgroep, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of daklozen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website