Subsidierondes & resultaten

Gevolgen van coronapandemie voor specifieke groepen

Kennis over de gevolgen van de coronapandemie voor zorguitkomsten van specifieke groepen is cruciaal om behandeling en begeleiding op de persoon af te stemmen. Patiënten die langdurig specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en kinderen met een chronische ziekte zijn daarin tot nu toe onderbelicht gebleven. Daarom financieren wij 2 projecten die hier onderzoek naar doen.

Effecten van uitgestelde zorg op de uitkomsten van ziekte van non-COVID-19-patiënten

Door de COVID-19-pandemie waren veel ziekenhuizen genoodzaakt delen van de geplande zorg tijdelijk te staken. Een groep gedreven artsen onderzoekt de komende tijd wat precies de effecten van uitgestelde zorg op de uitkomsten van zorg waren en wat de ervaringen waren van patiënten die moesten wachten, maar wel een behandeling nodig hadden.

Kennisvragen effecten van zorgmijding in de eerste lijn

Wat zijn de gevolgen van zorgmijding in de 1e en 2e lijn tijdens de COVID-19-pandemie? Dit project gaat dat in kaart gaat brengen voor hart- en vaatziekten en/of oncologische zorg:

Kennisvraag vroeggeboorte

Wat zijn verklaringen voor de onverwachte reductie in vroeggeboorte tijdens de COVID-19-pandemie en bijbehorende coronamaatregelen? En welke geleerde lessen kunnen we uit deze mechanismen halen, om vroeggeboorte in de toekomst te voorkomen? Dit project doet hier onderzoek naar:

Substitutievraagstukken in de anaesthesiologie, benigne gynaecologie en gynaeco-oncologie

Wat kunnen we leren van substitutie van behandelingen met een duidelijk meetbare ziektelast? Om dat te onderzoeken voor de aesthesiologie, benigne gynaecologie en gynaeco-oncologie konden consortia/onderzoeksgroepen die door ons zijn uitgenodigd tot 12 september 2022, 14.00 uur een subsidieaanvraag indienen. Eind 2022 wordt besloten welke projecten subsidie krijgen. 

De onderzoeken moeten inzicht geven in het maatschappelijk probleem dat ontstaat bij schaarste als gevolg van COVID-19 en hoe in de medisch specialistische zorg hierop geanticipeerd is door substitutie van zorg. Minder invasieve behandelingen, kortere ligduur en minder contactmomenten kunnen hiervan het gevolg zijn. Het kan ook een beeld geven van patiëntkarakteristieken en patiëntkeuzes in relatie tot bepaalde behandelingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website