We hebben al diverse relevante onderzoeken naar het coronavirus (COVID-19), infectieziekten en gerelateerde onderwerpen gefinancierd. Het overzicht van lopende en afgeronde onderzoeken op deze pagina vullen we voortdurend aan. Lees ook een korte samenvatting van de intiatieven van ZonMw en NWO.

Lopend onderzoek

Wetenschap voor de praktijk

Bekijk de 54 projecten die zijn gestart met financiering uit de subsidieregeling 'Wetenschap voor de praktijk' van het COVID-19 Programma.

Creatieve oplossingen

In deze digitale publicatie leest u de praktische oplossingen voor materiaaltekorten en voor de zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving.

RECoVERED-studie

Onderzoek naar onder andere het verloop van de ziekte, langetermijnprognose, kruisreactiviteit, herinfectie, en het verloop van immuunrespons over de tijd in relatie tot prognose. Hiertoe wordt een cohort gevolgd van personen die hersteld zijn van COVID-19 (RECoVERED-studie door Amsterdam UMC - locatie AMC, Erasmus MC en GGD Amsterdam; incidentele subsidieregeling COVID-19; start in 2020)

CoKids-studie

Onderzoek naar dragerschap, ziektelast en transmissie van en naar kinderen (CoKids-studie door onder andere Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Universiteit Antwerpen, Streeklaboratorium Kennemerland, Erasmus MC, RIVM en Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp; incidentele subsidieregeling COVID-19; start in 2020)

Infectiepreventiemaatregelen in ziekenhuizen

Onderzoek op het gebied van ziekenhuisepidemiologie ter ondersteuning van infectiepreventiemaatregelen (COCON-studie) onder andere door Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Universiteit Utrecht, Amsterdam UMC - locatie Vumc, Microvida, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Radboudumc en Erasmus MC; incidentele subsidieregeling COVID-19; start in 2020)

Verspreidingsroutes

Het in kaart brengen van virusevolutie, verspreiding en transmissie via sequencing om verspreidingsroutes te voorspellen (door Erasmus MC, UMC Utrecht, AMC en RIVM; incidentele subsidieregeling COVID-19; start in 2020)

Farmacotherapeutische trial op de IC

Een farmacotherapeutische trial met anakinra bij COVID-19-patiënten op de intensive care (ANACOR-IC door Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Amsterdam UMC - locaties Vumc en AMC, Radboudumc en Radboud Universiteit Nijmegen; incidentele subsidieregeling COVID-19; start in 2020)

Antilichamen

Medicijnontwikkeling: studies naar veiligheid en werkzaamheid van antilichamen tegen het coronavirus (door Erasmus MC; incidentele subsidieregeling COVID-19; start in 2020)

Sociale impact van physical distancing

Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de sociale impact van physical distancing op kwetsbare populaties en welke steun kwetsbare groepen hierbij nodig hebben (door Universiteit van Amsterdam, Trimbos-instituut, Hogeschool van Amsterdam, Pharos, Vrije Universiteit Amsterdam en Ben Sajetcentrum; incidentele subsidieregeling COVID-19; start in 2020)

Trial van chloroquine en hydroxychloroquine-behandeling

Trial van chloroquine en hydroxychloroquine-behandeling in patiënten die opgenomen zijn met matige tot ernstige COVID-19 (ARCHAIC-studie) onder andere door Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Nederlandse Internisten Vereniging, RIVM, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum; incidentele subsidieregeling COVID-19; gestart en gestopt in 2020)

Vleermuizen: dragers van het coronavirus

Diepgaand onderzoek naar de risicofactoren van Nederlandse vleermuizen en infectieziektes, zoals coronavirussen, die zij kunnen overdragen op mensen.
(programma Non-alimentaire zoönosen; gestart in 2017)

Regeling SET-COVID-19

Bekijk op de website van RVO het overzicht van de projecten die een financiële of ondersteunende bijdrage hebben gekregen uit de regeling Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) voor COVID-19.

Samenwerken tegen Corona met Intensive Care Data

Het doel van het project is te onderzoeken welke combinatie van behandelingen bij en eigenschappen van welke individuele intensive care patiënten met COVID-19 leidt tot de beste uitkomsten aan de hand van machine learning, een belangrijke vorm van kunstmatige intelligentie, die wordt toegepast op grote hoeveelheden data van intensive care patiënten met COVID-19 vanuit zo’n 50 samenwerkende ziekenhuizen.
(door Amsterdam UMC - locatie VUmc; COVID-19 Programma, aandachtsgebied 1 Voorspellende diagnostiek en behandeling, start in 2020)

Caging the dragon: translationeel onderzoek om trombose bij COVID-19 te begrijpen en voorkomen

In het onderzoek worden de exacte omvang van het aantal veneuze trombo-embolie (VTE) gevallen in Nederland en het effect van de preventieve behandeling met heparine bestudeerd, risicofactoren geïdentificeerd en moet worden voorspeld welke factoren hieraan bijdragen. Tevens wordt aan de hand van laboratoriumonderzoek inzicht verkregen in het ontstaan van VTE.
(door Erasmus MC; COVID-19 Programma, aandachtsgebied 1 Voorspellende diagnostiek en behandeling, start in 2020)

PROCOVID-19: eerstelijnsonderzoek naar de resultaten van COVID-19

Dit onderzoek bestudeert de effecten van van COVID-19 verdachte patiënten die een bezoek brachten aan de huisarts / Huisartsen Coronapost. Ook wordt onderzocht wat de langetermijn gevolgen zijn van ernstigere COVID-19-infecties (gecompliceerde luchtweginfecties) van patiënten die de huisartspraktijk hebben bezocht.
(door Universiteit Maastricht, COVID-19 Programma, aandachtsgebied 1 Voorspellende diagnostiek en behandeling, start in 2020)

LAMP-diagnostiek inzetten bij testen op COVID-19

In dit onderzoek wordt toegewerkt naar een op LAMP (loop-mediated isothermal amplification) gebaseerde testmethode voor COVID-19 en een implementatieplan voor grootschalige toepassing van LAMP-tests in Nederland.
(door TNO, COVID-19 Programma, aandachtsgebied 1 Voorspellende diagnostiek en behandeling, start in 2020)

Monitoringssysteem en protocollen om nieuwe uitbraken van COVID-19 in te dammen

Het doel van dit project is om een brede wetenschappelijke basis voor een effectief monitoringssysteem te ontwikkelen voor COVID-19 met daarbij behorende handelingsprotocollen. Dit wordt onder andere gedaan door middel van wiskundige modellen.
(door UU; COVID-19 Programma, aandachtsgebied 2 Zorg en preventie; start in 2020)

Etnische ongelijkheid bij COVID-19

Met deze studie kunnen de ernst en de gevolgen van de pandemie voor migrantengroepen in Nederland duidelijk gemaakt worden. Zo worden ook mogelijke aangrijpingspunten voor beleid en eventuele noodzaak voor specifieke maatregelen helder, met als doel het aantal infecties te verminderen en de prognose van degenen die besmet zijn te verbeteren.
(door Amsterdam UMC; COVID-19 Programma, aandachtsgebied 2 Zorg en preventie; start in 2020)

Afgerond onderzoek

Virusinfecties blootgelegd onder geavanceerde microscoop

Microscopie wordt gebruikt om subcellulaire mechanismen te bestuderen. Pas wanneer medisch relevante processen op subcellulair niveau zijn vastgesteld, bijvoorbeeld op het gebied van antigeenpresentatie of virusinfectie, kan worden nagedacht over nieuwe behandelmethodes van ziekten.
(programma Investeringen Groot en Middelgroot; afgerond in 2017)

Een systeembiologische aanpak voor een effectieve bestrijding van opkomende infectieziekten

Kennis over nieuwe infectieziekten (zoals corona), hun verspreiding en ziekmakend vermogen is nodig voor effectieve diagnostiek, behandeling en bestrijding. In dit project maken we via een unieke samenwerking tussen (medische en veterinaire) klinische, fundamentele en public healthonderzoekers gebruik van de razendsnelle toename van mogelijkheden voor next generation sequencing (NGS) voor een effectieve respons tijdens uitbraken.
(programma TOP subsidies; afgerond in 2018)

Infectiepreventie voor een nieuw coronavirus

Het MERS-coronavirus is oorspronkelijk afkomstig van dieren en kan bij de mens een vaak fatale longontsteking kan veroorzaken. Informatie over de rol van de receptor – het aanhechtingsmolecuul- in het overspringen van dier naar mens levert nieuwe kennis en onderzoekers de mogelijkheid geneesmiddelen te ontwikkelen die de virus-receptor interactie blokkeren en daardoor infectie van de mens kunnen voorkomen.
(programma TOP subsidies; afgerond in 2018)

Het benutten van sociale netwerken bij een uitbraak van een infectieziekte

De perceptie van risico’s van een ziekte kan gedrag van mensen tijdens uitbraak bepalen en daarmee de verspreiding van de ziekte beïnvloeden. Dit onderzoek maakt gebruik van simulatiemodellen om risicogedrag te versterken of af te remmen door gebruik te maken van contacten in sociale netwerken.
(programma TOP subsidies)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website