Het aandachtsgebied Maatschappelijke dynamiek betreft brede, maatschappelijk vraagstukken, waarbij meerdere wetenschappelijke disciplines betrokken zijn. Het gaat bijvoorbeeld om antwoord op vragen als: Wat zijn de maatschappelijke consequenties van de coronacrisis? Welke sociale en economische problemen zijn erdoor blootgelegd of ontstaan? Maar ook: Welke positieve effecten heeft de crisis? Welke herstartscenario’s zijn er na een kortere of langere periode van economische en brede sociale ontwrichting? Wat kunnen we van de crisis leren voor de toekomst?

Consortia, onderzoeksgroepen en afzonderlijke onderzoekers uit meerdere disciplines kunnen ideeën indienen voor onderzoek gericht op de maatschappelijke effecten van de coronapandemie en van de (voorgenomen) maatregelen daartegen.

Updates

UPDATE 25-06-2020: De veelgestelde vragen over het indienen van een subsidieaanvraag voor dit aandachtsgebied zijn op deze pagina te vinden. Lees deze goed door voordat u contact met ons opneemt.

UPDATE 09-06-2020: De planning is aangepast. Zie de nieuwe planning hieronder.

UPDATE 26-05-2020: We hebben veel aanvragen ontvangen voor de subsidieoproep voor aandachtsgebied 3 'Maatschappelijke dynamiek'. Momenteel checken wij op ontvankelijkheid, daarna krijgen indieners bericht. 

UPDATE 25-05-2020: Deadline indienen voor het indienen van projectideeën voor het derde aandachtsgebied ‘Maatschappelijke dynamiek’ van het COVID-19 Programma is uitgesteld naar 25 mei 19.00 uur vanwege grote belangstelling van nieuwe aanvragers die niet bekend zijn met ons indiensysteem.

 

Prioritaire thema’s

  • Onderzoek naar de effectiviteit en impact van maatregelen/strategieën in respons op de coronacrisis. Onderwerpen: Betrouwbaarheid en legitimiteit van overheid en wetenschap in tijden van crisis, de voorwaarden voor technologieën, gekoppeld aan het ‘openstellen’ van de samenleving, effect van de 1,5 meter maatregel, verschillen tussen Europese landen
  • Onderzoek naar de veerkracht van de samenleving. Onderwerpen: Kwetsbare groepen, maatschappelijke ongelijkheid ten gevolge van genomen maatregelen, thuisonderwijs, psychologische effecten en emotioneel welbevinden, burgerinitiatieven
  • Onderzoek naar de economische veerkracht. Onderwerpen: De economische effecten van de lock down voor verschillende sectoren, heropenen sectoren van de economie, thuiswerken

Planning subsidieronde

Voor deze subsidieronde geldt het volgende tijdpad:

Deadline indienen projectidee
Ontvangst advies van de commissie
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag
Ontvangst commentaar van beoordelaars
Deadline indienen wederhoor
Besluit uiterlijk
Uiterlijke startdatum

25 mei 2020, 19.00 uur
25 juni 2020
14 juli, 14.00 uur
24 juli 2020
30 juli 2020, 12.00 uur
21 augustus 2020
15 september 2020

Dit aandachtsgebied maakt deel uit van het COVID-19-programma.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website