ZonMw tijdlijn Onderzoek naar corona en COVID-19 https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Onderzoek naar corona en COVID-19 nl-nl Wed, 27 Jan 2021 15:37:31 +0100 Wed, 27 Jan 2021 15:37:31 +0100 TYPO3 news-6837 Tue, 26 Jan 2021 13:54:30 +0100 Onderzoek van start naar optimale inzet van COVID-19 vaccins bij patiënten met een verstoord immuunsysteem https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-van-start-naar-optimale-inzet-van-covid-19-vaccins-bij-patienten-met-een-verstoord-immuuns/ De werking van de COVID-19-vaccins op patiënten met immuunstoornissen, kanker of transplantatie wordt door onderzoeksgroepen verder onderzocht. Deze onderzoeksprojecten zijn onderdeel van het COVID-19 onderzoeksprogramma en ontvangen hiervoor elk een subsidie van ZonMw. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en samen met het RIVM zet ZonMw met deze onderzoeken in op het optimaliseren van COVID-19-vaccinatie bij patiëntgroepen met een verstoord immuunsysteem, waaronder patiënten met maligniteiten, immuunstoornissen en andere niet in reeds uitgevoerde studies geïdentificeerde patiëntenpopulaties. Het te financieren onderzoek is aanvullend op het onderzoek van het RIVM in het kader van monitoring en evaluatie van nationale vaccinatieprogramma’s en dat is uitgevoerd door de vaccinfabrikanten. De patiënten worden gevaccineerd als onderdeel van de vaccinatiestrategie van COVID-19 die de rijksoverheid heeft opgesteld. De nieuw te starten onderzoeksprojecten gaan kennis opleveren voor patiënten en behandelaars en ondersteunen een optimale inzet van vaccins bij deze groepen.

Patiënten met een verstoord immuunsysteem

De huidige beschikbare vaccins worden vooral, maar niet beperkt tot, door de fabrikanten in relatief gezonde volwassenen onderzocht. Specifieke risicogroepen zoals mensen met bepaalde ziektes, met overgewicht, het syndroom van Down, zwangeren en bepaalde leeftijdsgroepen (afhankelijk van de maximumleeftijd die is opgenomen in de vaccinstudie) worden maar deels in deze studies meegenomen. De registratieautoriteiten hebben de vaccins ook voor deze doelgroepen goedgekeurd, maar het is wel goed om hier toch extra onderzoek naar te doen. Het is van belang om de immuunrespons van het vaccin bij patiënten, waarvan bekend is dat zij een minder goed functionerend immuunsysteem hebben beter te gaan begrijpen. Een minder goed functionerend immuunsysteem kan veroorzaakt zijn door aanleg of zijn aangeboren, door een transplantatie of door immuunmodulerende behandelingen (chemotherapie, immuuntherapie).

De onderzoeken richten zich in eerste instantie op: patiënten met auto-immuunziekten die worden behandeld met afweeronderdrukkende geneesmiddelen, patiënten met primaire immuundeficiënties of immuunstoornissen, kankerpatiënten (solide tumoren) die worden behandeld met chemotherapie en/of immuuntherapie, niergetransplanteerde en dialyse-patiënten, longgetransplanteerden en mensen met het syndroom van Down.
Het RIVM onderzoekt de immuunrespons in de algemene populatie inclusief ouderen.

Voorbereid op nieuwe pandemieën

Door met gestandaardiseerde protocollen en meetmethoden te werken binnen de ZonMw- en RIVM-projecten, en deze internationaal af te stemmen, is overstijgend onderzoek mogelijk over de verschillende vaccins en populaties heen. De kennis die wordt ontwikkeld door de (inter)nationale samenwerking en analyse zorgt dat we beter voorbereid zijn bij de inzet van vaccins bij eventuele nieuwe pandemieën.

Meer informatie

]]>
news-6819 Thu, 21 Jan 2021 15:23:06 +0100 Kennisagenda COVID-19 is aangeboden aan VWS https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-covid-19-is-aangeboden-aan-vws/ De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met alle partners in het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg de meest urgente onderzoeksvragen over COVID-19 in kaart gebracht. Deze COVID-19 kennisagenda is vandaag gepubliceerd. De kennisagenda bevat de 10 belangrijkste kennisvragen op het gebied van infectiepreventie, diagnostiek, prognose, pathogenese, behandeling en nazorg van COVID-19.
Federatiebestuurslid Jelle Ruurda en Majon Muller, voorzitter van de Wetenschapscommissie COVID-19, hebben de kennisagenda aangeboden aan Ronnie van Diemen, directeur-generaal curatieve zorg bij het ministerie van VWS. Volgens Jelle Ruurda zijn er nog veel vragen over de juiste behandeling van COVID-19. Kennis uit onderzoek zal hierbij helpen om de juiste keuzes te maken en betere zorg te kunnen leveren. De kennisagenda is een levend document en wordt periodiek geüpdatet. Daarbij kan de focus worden gelegd op de actualiteit: bijvoorbeeld de Britse variant van het virus of het vaccinatiebeleid.

ZonMw gaat samen met de Federatie en andere betrokken partijen vervolgstappen nemen om zoveel mogelijk vragen uit de kennisagenda verder uit te werken, met als doel het opstarten van urgent onderzoek dat direct bruikbare antwoorden oplevert. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk kennisvragen gebundeld worden opgepakt, waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande cohorten zoals bij het COVID-19 onderzoeksprogramma en lopend onderzoek.

Meer informatie

]]>
news-6815 Wed, 20 Jan 2021 13:00:00 +0100 Professionals voor psychische hulp: “grote zorgen over de impact van de coronacrisis voor cliënten en henzelf” https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/professionals-voor-psychische-hulp-grote-zorgen-over-de-impact-van-de-coronacrisis-voor-clienten-en-henzelf-investeren-in-duurzame-inzetbaarheid-hard-nodig Vandaag presenteerde Trimbos het eindrapport 'Impact van de coronacrisis op het werk en welzijn van professionals voor psychische hulp'. Zij onderzochten de gevolgen van de coronacrisis voor het werk en welzijn van professionals die hulp, zorg en ondersteuning geven bij psychische problemen?Daaruit komen een aantal aanbevelingen over onder meer het verminderen van de werkdruk voor professionals. news-6806 Mon, 18 Jan 2021 10:37:29 +0100 Tijdens de eerste fase van de coronapandemie zochten Nederlanders geen zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tijdens-de-eerste-fase-van-de-coronapandemie-zochten-nederlanders-geen-zorg/ news-6801 Thu, 14 Jan 2021 17:27:00 +0100 Hermesdorfprijzen 2020 voor COVID-onderzoeksteam https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/2021/januari/hermesdorfprijzen-2020-covid-onderzoeksteam/ Het COVID-19-onderzoeksteam van het Radboudumc dat onderzoek doet naar het BCG-vaccin, de bradykinine-hypothese en de rol van genetica bij COVID-19 ontvangt de Hermesdorfprijs 2020. Dit team bestaat uit onder andere uit Frank van de Veerdonk, Mihai Netea, Roger Brüggemann, Leo Joosten en Alexander Hoischen. news-6802 Thu, 14 Jan 2021 17:10:00 +0100 Symposium communicatie met sociaal kwetsbare mensen tijdens COVID-19 https://www.healthcommunication.nl/blog/symposium-communicatie-met-sociaal-kwetsbare-mensen-tijdens-covid19/ Op vrijdag 15 januari 2021 vindt het 10e ACHC symposium “Communicatie met sociaal kwetsbare mensen tijdens COVID19” online plaats. Centraal staan onderzoeksprojecten genoemd op www.coronatijden.nl, met name het al bijna afgeronde door ZonMw gefinancierde project ‘Sociale Impact van Fysieke Afstand op Kwetsbare groepen’. Deelname is gratis. news-6800 Thu, 14 Jan 2021 16:26:45 +0100 1 op de 5 Nederlanders mijdt zorg tijdens eerste fase COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/1-op-de-5-nederlanders-mijdt-zorg-tijdens-eerste-fase-covid-19/ Tijdens de lockdown in maart 2020 daalde het huisartsbezoek met 20% in vergelijking met diezelfde periode het jaar ervoor. Het is juist nu van groot belang om te blijven benadrukken dat volwassenen en ouders van kinderen met medische klachten ook tijdens de lockdown veilig hulp kunnen blijven zoeken. Vooral ouderen en jonge kinderen hebben minder contact gehad met de huisarts. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Zorggebruik in de eerstelijnszorg tijdens de corona pandemie: een landelijk populatieonderzoek vanuit het perspectief van de patiënt en de zorgverlener’ dat gecoördineerd wordt door het ErasmusMC en gefinancierd vanuit het ZonMw COVID-19 Programma.

De eerste resultaten op basis van het ERGO bevolkingsonderzoek en de huisartsenregistratie Rijnmond Gezond zijn bekend. Van de deelnemers die geen zorg hebben gezocht of gekregen, gaf ruim een derde (36%) aan kenmerkende klachten te hebben, zoals pijn op de borst of niet te verklaren gewichtsverlies. Deze klachten kunnen duiden op ernstige ziektes, zoals hartaandoeningen of kanker. De onderzoekers zijn nu bezig om de cijfers voor andere regio’s in Nederland én de gevolgen van de huidige lockdown in kaart te brengen.

Meer informatie

]]>
news-6797 Thu, 14 Jan 2021 10:27:08 +0100 Houd hygiëneregels extra in acht op cohortafdelingen ziekenhuizen https://www.amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/actueel/actueel/hygieneregels-extra-in-acht-houden-op-cohortafdelingen-ziekenhuizen-.htm In de eerste golf raakten ziekenhuismedewerkers relatief vaak besmet met SARS-CoV-2, zo blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC. Vooral op COVID-19-units van verpleegafdelingen liepen veel medewerkers een infectie op. Opvallend genoeg gaven niet de patiënten, maar de medewerkers elkaar het virus door op deze afdelingen.  

 

 

]]>
news-6681 Mon, 11 Jan 2021 06:00:00 +0100 Emotionele belasting van zorgverleners in coronatijd https://publicaties.zonmw.nl/verminderen-van-de-emotionele-belasting-van-verpleegkundigen-in-coronatijd/ De coronacrisis heeft veel impact op zorgverleners. Docent-onderzoeker Cindy de Bot en verpleegkundig onderzoeker Annemarie de Vos vertellen hoe 3 simpele vragen kunnen helpen om elkaar in de gaten te houden en de emotionele belasting te verminderen. De 5 kennisproducten die bij deze 3-vragen-methode horen zijn ontwikkeld voor verpleegkundigen, maar ook toepasbaar voor en door andere zorgverleners. news-6730 Tue, 22 Dec 2020 11:12:18 +0100 Ggz-panel: forse impact huidige coronagolf https://mindplatform.nl/nieuws/ggz-panel-forse-impact-huidige-coronagolf MIND zette verschillende enquêtes uit onder hun achterban om zicht te krijgen op de ervaring van ggz-cliënten tijdens de coronacrisis. De laatste was net voor de huidige lockdown. De impact van corona en de coronamaatregelen op mensen met psychische klachten blijkt beduidend toe te nemen. news-6713 Wed, 16 Dec 2020 18:21:00 +0100 Rijksoverheid start publiekscampagne over coronavaccinatie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/14/start-publiekscampagne-coronavaccinatie Via traditionele en sociale media en online advertenties vraagt de Rijksoverheid momenteel aandacht voor het coronavaccin. Deze campagne heeft als doel dat uiteindelijk zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Lees meer Via traditionele media, social media en online advertenties vraagt de Rijksoverheid momenteel aandacht voor het coronavaccin. Deze campagne heeft als doel dat uiteindelijk zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Later in de campagne volgen buitenreclame en tv-spots. Lees meer 

]]>
news-6683 Wed, 16 Dec 2020 12:07:20 +0100 Ethische vraagstukken in tijden van Corona https://www.ceg.nl/actueel/nieuws/2020/12/16/ethische-vraagstukken-in-tijden-van-corona Met de komst van het coronavirus werden we dit jaar met nieuwe vraagstukken geconfronteerd. Aan het eind van het jaar kijken we hierop terug. Welke waardenafwegingen hebben zorgverleners, bestuurders en patiënten gemaakt? Vandaag brengt het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) de essaybundel ‘Ethiek in tijden van Corona’ uit, met ethische reflecties op de coronacrisis. De essays zijn geschreven door gastauteurs met verschillende professionele achtergronden. news-6680 Tue, 15 Dec 2020 17:02:00 +0100 Winnaars innovatiecompetitie sport & COVID-19 bekend https://www.sportinnovator.nl/nieuws/winnaars-fase-2-innovatiecompetitie-sport-en-covid-19-bekend/ Sportinnovator en de ministeries van EZK en VWS zijn een innovatiecompetitie gestart om de binnensport en sportevenementen in tijden van COVID-19 weer volledig en veilig toegankelijk te maken voor sporters en publiek. Lees hier meer over welke organisaties deze competitie hebben gewonnen en waarmee deze organisaties aan de slag gaan. news-6678 Tue, 15 Dec 2020 17:00:00 +0100 Subsidieoproep: face-to-face vervangende Zorg op Afstand https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorg-op-afstand-een-impuls-voor-het-opnemen-van-zorg-op-afstand-in-richtlijnen/ Beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen, kunnen subsidie aanvragen voor het in bestaande richtlijnen opnemen van tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met face-to-face vervangende zorg op afstand. De deadline voor het het indienen van je projectidee is 16 februari 2021 (14.00 uur). news-6676 Tue, 15 Dec 2020 09:49:44 +0100 Juiste Zorg Op de Juiste Plek maakt Grow It!-app tijdens nieuwe lockdown beschikbaar voor alle jongeren in Nederland https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/juiste-zorg-op-de-juiste-plek-maakt-grow-it-app-tijdens-nieuwe-lockdown-beschikbaar-voor-alle-jonge/ Tijdens de eerste coronagolf lanceerden het Erasmus MC-Sophia en de Erasmus Universiteit de Grow It-app in de regio Rotterdam. Deze app steunt jongeren bij het omgaan met stress, verveling en eenzaamheid tijdens de coronacrisis. Dankzij een subsidie vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek is de Grow It!-app tijdens de nieuwe lockdown beschikbaar voor alle jongeren in Nederland. Juist in de levensfase waarin sociale interactie en autonomie centraal staan, krijgen jongeren nu te maken met eenzaamheid, stress en onzekerheid. Met het doel om inzicht te krijgen in de emoties van de jongeren en hen te helpen met de huidige situatie om te gaan is de Grow It! app ontwikkeld. De app was een succes tijdens de eerste coronagolf, in totaal hebben bijna 900 jongeren uit de regio Rotterdam de app gedownload. Uit de eerste bevindingen blijkt dat 54% van de deelnemers vaker nadacht over hoe ze zich voelden.

Juiste zorg op de juiste plek

Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) heeft als uitgangspunt het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg. Omdat de Grow It! app hier een waardevolle bijdrage aan kan leveren, wordt deze met financiering vanuit het programma JZOJP op 15 december 2020 opnieuw geopend voor alle jongeren in Nederland.

Steun bij gevoelens

Voor zover bekend is Grow It! de eerste gamified smartphone app in Nederland die jongeren gericht steunt bij gevoelens van angst, somberheid, eenzaamheid en stress tijdens de coronacrisis. Jongeren die meedoen aan het wetenschappelijke onderzoek kunnen de app gratis downloaden op hun telefoon. Elke dag ontvangen ze op vijf willekeurige momenten een korte vragenlijst met vragen over hun slaap, beweging, emoties, sociaal gedrag, eenzaamheid en stress. Ook doen ze mee aan opdrachten, zogeheten challenges. De opdrachten helpen de jongeren gevoelens te delen of een activiteit te ontplooien. De app werkt tegelijkertijd als een soort dagboek.

De eerste fase van het project is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam, de Stichting vrienden van het Sophia, NWO en het ministerie van VWS.

Meer informatie

webpagina van de Grow It!-app
programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP)
het overkoepelende VWS-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek

]]>
news-6656 Thu, 10 Dec 2020 16:45:34 +0100 Duurzame zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/duurzame-zorg/ news-6648 Wed, 09 Dec 2020 19:50:05 +0100 Speciale uitgave van de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/speciale-uitgave-van-de-volksgezondheid-toekomstverkenning-vtv/ news-6621 Thu, 03 Dec 2020 16:42:14 +0100 Ontwikkelingen leefomgeving als gevolg coronacrisis https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/magazine#leefomgeving De omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en spelen is van grote invloed op hun gedrag en hun gezondheid. De coronacrisis maakt zichtbaar hoe de inrichting van de leefomgeving verbeterd kan worden. Door het slim verbinden van klimaatbeleid met gezondheidsbeleid, ruimtelijke inrichting en het herstelbeleid van de coronacrisis, kunnen we gezondheids- en welvaartwinst boeken en daarbij rekening houden met kwetsbare groepen in de samenleving. news-6601 Wed, 02 Dec 2020 10:51:30 +0100 Bewoners zorginstellingen positiever na versoepelingen bezoekverbod https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/versoepeling-bezoekverbod-in-zorginstellingen-verbetert-stemming-bewoners Het Trimbos-instituut presenteert de bevindingen van een onderzoek dat ze samen met de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit deden. De gevolgen van sociale isolatie in de verzorgings- en verpleeghuizen werd onderzocht middels vragenlijsten onder bewoners, familie en zorgverleners. De bevindingen laten voornamelijk positieve veranderingen zien in stemming en gedragsproblemen onder bewoners. news-6547 Fri, 20 Nov 2020 15:46:15 +0100 Percentage corona-antistoffen gelijk bij grootste bevolkingsgroepen in Amsterdam https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/percentage-corona-antistoffen-gelijk-bij-grootste-bevolkingsgroepen-in-amsterdam/ Onderzoekers van de HELIUS-cohortstudie ontdekten dat Amsterdammers met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst vrijwel net zo vaak covid-19 antistoffen in hun bloed hebben als Amsterdammers van Nederlandse komaf. De - kleinere - groep Ghanezen is een uitzondering, bij hen is dit percentage hoger. Dat zegt Karien Stronks, hoogleraar public health van Amsterdam UMC. Zij leidt samen met twee collega-hoogleraren het onderzoek naar COVID-19 en etniciteit van Amsterdam UMC, de GGD Amsterdam en expertisecentrum Pharos. Deze studie wordt gefinancierd door ZonMw.

Met het onderzoek kunnen de ernst en de gevolgen van de pandemie voor migrantengroepen in Nederland duidelijk worden gemaakt. Zo worden ook mogelijke aangrijpingspunten voor beleid en eventuele noodzaak voor specifieke maatregelen helder, met als doel het aantal infecties te verminderen en de prognose van degenen die besmet zijn te verbeteren.

Meer informatie

 

]]>
news-6551 Fri, 20 Nov 2020 10:41:00 +0100 Ouderen en zieken als eersten vaccineren tegen COVID-19 https://www.gezondheidsraad.nl/actueel/nieuws/2020/11/19/ouderen-en-zieken-als-eersten-vaccineren-tegen-covid-19 De Gezondheidsraad adviseert vooralsnog om 60-plussers en medische risicogroepen als eersten te vaccineren tegen COVID-19. Uitgaande van de huidige situatie wordt op die manier de meeste gezondheidswinst behaald met het beperkte aantal vaccins dat in eerste instantie beschikbaar zal komen. news-6537 Thu, 19 Nov 2020 13:12:23 +0100 Onderzoek laat zien dat toculizumab werkt tegen Covid-19 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-laat-zien-dat-toculizumab-werkt-tegen-covid-19/ Het bestaande middel toculizumab werkt voor zeer zieke Covid-19-patiënten op de Intensive Care. Dat zijn de eerste resultaten van de deelstudie van het REMAP-CAP-onderzoek uitgevoerd in meer dan 260 ziekenhuizen over de hele wereld. UMC Utrecht coördineert het Europese deel van de studie. Het middel toculizumab is in Nederland al langer beschikbaar tegen bijvoorbeeld reumatoïde artritis. Covid-19-patiënten kunnen per direct behandeld worden met dit middel.

Het onderzoek is zo opgezet dat – bijvoorbeeld tijdens een pandemie – middelen snel op effectiviteit zijn te testen. Dit onderzoek is opgezet als een doorlopende internationale IC-studie naar de behandeling van longontsteking. Na vier jaar van voorbereiden, startte de studie in inmiddels acht Nederlandse ziekenhuizen en in 48 ziekenhuizen in 15 Europese landen en in Australië, Nieuw-Zeeland, VS en Canada. De studie wordt in Europa gefinancierd door de Europese Commissie. Ook ZonMw draagt bij aan financiering van de deelstudie ANACOR-IC.

Naar het nieuwsbericht op de website van UMC Utrecht.

Meer over het project Anakinra voor de behandeling van coronavirus infectious disease 2019 op de Intensive Care (ANACOR-IC) en ander corona-onderzoek.

 

 

]]>
news-6506 Mon, 16 Nov 2020 09:48:31 +0100 Onderzoek Digitaal op Bezoek in coronatijd van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-digitaal-op-bezoek-in-coronatijd-van-start/ Het project Digitaal op Bezoek van VGN gaat een handreiking maken voor zorgprofessionals en zorgorganisaties waarmee ze mensen met een beperking beter kunnen ondersteunen bij digitale vormen van contact. Het project brengt in kaart voor wie ‘digitaal op bezoek’ haalbaar en aantrekkelijk is en welke ondersteuning en voorzieningen daarvoor nodig zijn. Deze kennis wordt met ervaringsdeskundigen en praktijkexperts omgezet in een handreiking, die via Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Kennisplein Gehandicaptensector en andere kanalen voor de praktijk beschikbaar komt.

Naar het volledige nieuwsbericht op de website van VGN
Naar de projectpagina Digitaal op Bezoek
Naar meer projecten over coronaonderzoek

]]>
news-6501 Fri, 13 Nov 2020 12:27:14 +0100 Nieuwe corona-behandeling met bloedplasma kan starten https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/10/nieuwe-corona-behandeling-met-bloedplasma-kan-starten Sanquin Bloedbank en plasmaproducent Sanquin Plasma Products (SPP) hebben de afgelopen maanden uit gedoneerd bloed 4.000 doses met antistoffen tegen het coronavirus geproduceerd. Dit medicijn is nu klaar om ingezet te worden. Het zal in eerste instantie worden toegepast om besmetting en ziekte bij mensen met een verzwakt immuunsysteem te voorkomen. Deze studie wordt gefinancierd door ZonMw. news-6497 Thu, 12 Nov 2020 16:20:54 +0100 Minister De Jonge bezoekt onderzoeksteam BCG-vaccin tegen corona https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/minister-de-jonge-bezoekt-onderzoeksteam-bcg-vaccin-tegen-corona/ Aan het einde van deze week doen al 4000 vrijwilligers mee aan de studie van het UMC Utrecht en Radboudumc naar de werking van het BCG-vaccin tegen een corona-infectie. Dit maakte het onderzoeksteam op donderdag 12 november bekend tijdens een werkbezoek van minister van volksgezondheid Hugo de Jonge aan het UMC Utrecht. Deze BCG-studie wordt gefinancierd door ZonMw. Recente BCG-studies

De minister kreeg een toelichting op het lopende onderzoek waaraan nog steeds vrijwilligers kunnen deelnemen. De BCG-PRIME studie is de vierde studie in Nederland met het BCG-vaccin tegen COVID-19 in korte tijd. Eerder dit jaar werden onder leiding van UMC Utrecht (prof. Marc Bonten) en RadboudUMC (prof. Mihai Netea) al drie studies gestart (twee in zorgverleners en een in relatief gezonde ouderen) naar de beschermende werking van het BCG-vaccin tegen COVID-19. Wereldwijd lopen er nu zo’n 15 studies waarin wetenschappers onderzoeken of dit vaccin beschermt tegen COVID-19.

Meer informatie

 

 

]]>
news-6482 Tue, 10 Nov 2020 14:20:16 +0100 Onderzoek naar effecten en kosten van paramedische herstelzorg bij COVID-19 patiënten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-effecten-en-kosten-van-paramedische-herstelzorg-bij-covid-19-patienten/ Onder leiding van het Radboud UMC gaat een multidisciplinaire onderzoeksgroep onderzoeken wat de effecten en kosten van paramedische herstelzorg zijn voor mensen die herstellen van een COVID-19 infectie in Nederland. Deze zorg kan bestaan uit diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie. Hiervoor heeft ZonMw €800.000 subsidie beschikbaar gesteld. Het onderzoek richt zich op de fysieke, psychische en mentale uitkomsten na eerstelijns paramedische herstelzorg bij COVID-19 patiënten in de herstelfase.  

Helpt paramedische herstelzorg de gezondheidstoestand te verbeteren?

De onderzoekers verwachten dat de gezondheidstoestand van patiënten met COVID-19 zal verbeteren na een paramedische behandeling, waardoor deze personen beter fysiek, psychisch en mentaal functioneren en weer mee kunnen doen in de maatschappij. Daarnaast wordt onderzocht of er factoren zijn die de effectiviteit van de paramedische herstelzorg kunnen beïnvloeden. Verder geven de bevindingen patiënten en hun naasten als ook behandelaars en verwijzers inzicht wat zij kunnen verwachten van paramedische herstelzorg.

Over het onderzoek

In het onderzoek worden patiënten die herstellen van een COVID-19 infectie en een paramedicus bezoeken, over de tijd worden gevolgd. De onderzoekers bestuderen hiervoor in het verleden verzamelde gegevens van mensen die al eens een paramedische zorgverleners bezochten met behulp van databases en behandeldossiers. Daarnaast worden nieuwe patiënten gevolgd met behulp van vragenlijsten. Samen met professionals, patiëntvertegenwoordigers en onderzoekers is daarvoor een specifieke vragenlijst ontwikkeld. Tevens gaan de onderzoekers patiënten (en hun naasten), paramedici en verwijzers interviewen over hun ervaringen ten aanzien van paramedische zorg.

Vergoeding van paramedische herstelzorg

Sinds 18 juli 2020 wordt paramedische zorg voor patiënten met COVID-19 tijdelijk vergoed via de basisverzekering. Dit gebeurt via een voorwaardelijke toelating, omdat er nog geen bewijs is dat paramedische gezondheidszorg bij patiënten met COVID-19 effectief is.

Meer informatie

]]>
news-6481 Tue, 10 Nov 2020 12:09:04 +0100 Sekswerkers financieel getroffen door verbod tijdens eerste lockdown https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sekswerkers-financieel-getroffen-door-verbod-tijdens-eerste-lockdown/ Slechts een klein deel van de aanvragen voor financiële steun door sekswerkers is goedgekeurd tijdens de lockdown in het voorjaar. Vooral sekswerkers die via opting-in - en niet als zzp’er - werken, ontvingen geen geld van de overheid. Driekwart van de sekswerkers in Hart van Brabant maakte zich dan ook zorgen over hun inkomsten. Ook voor exploitanten gold dat ze tijdens het verbod op sekswerk financiële problemen hadden. Het mentale welzijn is voor beide groepen ook aanzienlijk gedaald tijdens de eerste lockdown. Dit blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van ZonMw naar de impact van maatregelen tijdens de coronacrisis.

Het onderzoek in de regio Hart van Brabant bestond onder andere uit een enquête. Hieruit bleek dat de meeste sekswerkers niet heeft doorgewerkt tijdens de lockdown. Vooral sekswerkers voor wie sekswerk het hoofdinkomen is, hebben financiële problemen gekregen. Zij moesten hun spaargeld aanspreken, leningen afsluiten of de kosten van de hypotheek tijdelijk stopzetten. Sekswerkers en exploitanten geven duidelijk aan dat er vanuit de overheid passende financiële ondersteuning moet komen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Tilburg en de klankbordgroep Seksworks, gevormd door (voormalig) sekswerkers uit Noord-Brabant.

Meer informatie

 

 

 

]]>
news-6466 Fri, 06 Nov 2020 09:49:19 +0100 Data stewards eager to learn how to create FAIR metadata for national COVID-19 data portal https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/data-stewards-eager-to-learn-how-to-create-fair-metadata-for-national-covid-19-data-portal/ ZonMw, Health-RI and the GO FAIR Foundation will kick off a new series of 9 virtual workshops. More than 80 data stewards and researchers from different institutes will learn to design machine actionable metadata. These workshops are part of a ZonMw project that will help to develop COVID FAIR data services and a national COVID-19 data portal. Both are instrumental to facilitate and speed up research on COVID-19. In the current COVID-19 pandemic, a plethora of COVID-19 related data is produced in the health care system and the Dutch research community. This data is crucial for research on ways to prevent COVID-19, to find optimal treatment of patients and for managing the impact of the pandemic on society and economy. There is as huge impact on science. The COVID-19 data portal will enable the broader COVID-19 research community to find, access and reuse the data that already has been generated.

Fruitful collaboration

The training programme offered by ZonMw, Health-RI and the GO FAIR Foundation is now halfway. Data stewards and researchers were first introduced to the importance of FAIR data. Now, it is all about the process of developing machine-readable metadata templates. Data stewards are excited to start the series of 9 Metadata for Machine workshops where they will learn how to create these templates for their own projects. Machine actionable metadata are crucial to open up research data in the national COVID-19 data.

More information

]]>
news-6455 Wed, 04 Nov 2020 15:54:16 +0100 Het Grootste Corona-spreekuur over medicijnen en vaccins https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/over-cbg-het-grootste-coronaspreekuur ‘Wanneer werkt een medicijn tegen corona goed genoeg?’, ‘wat zijn de behandelmogelijkheden?’ en ‘hoe kan een coronavaccin veilig zijn, als het proces nu zo snel gaat?’. Hierover gaan presentatoren Jeroen Pauw en Ajouad el Miloudi op 5 november 2020 tijdens het grootste coronaspreekuur live in gesprek met verschillende medicijn- en vaccinexperts, en geven zij antwoord op de vragen die bij u leven. Bent u erbij? Presentatoren Jeroen Pauw en Ajouad el Miloudi gaan op 5 november 2020 tijdens het grootste coronaspreekuur live in gesprek met verschillende medicijn- en vaccinexperts, en geven zij antwoord op de vragen die bij u leven. Bent u erbij?

Meer informatie en de link naar het spreekuur op de website van het College ter Bescherming Geneesmiddelen.

]]>
news-6399 Fri, 23 Oct 2020 11:26:30 +0200 Onderzoek preventie en zorg en brede maatschappelijke vraagstukken https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/preventie-zorg-maatschappij Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM gevraagd om de resultaten uit COVID-19-gerelateerde onderzoeken op het terrein van preventie en zorg en brede maatschappelijke vraagstukken samenvattend in cyclische rapportages te bundelen en waar mogelijk te duiden. Rapportage 7 is verschenen.