Over dit deelprogramma

In 2021 hebben wij in opdracht van VWS een programma COVID-19 Gezondheidsonderzoek bij rampen (GOR-COVID-19) ontwikkeld. Het programma GOR-COVID-19 is een deelprogramma binnen het COVID-19 programma. In dit deelprogramma wordt uitsluitend onderzoek uitgevoerd dat past binnen de wettelijke kaders van gezondheidsonderzoek bij rampen. De omvang van het programma is € 24,6 miljoen.

Wat is het doel van dit programma?

De doelstellingen van het programma zijn:

  • Inzicht verwerven in de directe effecten van het coronavirus (COVID-19) op de gezondheid;
  • Inzicht verwerven in de effecten op de gezondheid van de maatregelen gericht op de beheersing van de pandemie;
  • Bevorderen dat kennis en inzichten naar landelijke, regionale en lokale beleidmakers en zorgverleners worden doorgeleid.

Het onderzoek heet de Integrale Gezondheidsmonitor en wordt op de korte en lange termijn uitgevoerd. De onderzoeken richten zich op het genereren van kennis die bedoeld is om beleidsmakers te ondersteunen bij het maken van nieuw beleid. Hierdoor kunnen zij een passend aanbod van zorg en ondersteuning opzetten.

Eerste subsidieoproep: kort-cyclische monitoring en GOR-COVID-19 Monitor Jeugd 2021

De eerste subsidieoproep van dit programma was gericht op het verzamelen van voorstellen voor onderzoek gericht op kort-cyclische monitoring van de gezondheidseffecten van de coronapandemie. Daarnaast richtte deze oproep zich op het opzetten en uitvoeren van Monitor GOR-Jeugd 2021. De eerste resultaten van de de Monitor GOR-Jeugd 2021 tonen aan dat de coronamaatregelen een grote impact hadden op de mentale gezondheid van jongeren.

Wat is een GOR-COVID-19?

Een GOR-COVID-19 biedt een algeheel inzicht in de effecten van het coronavirus op de gezondheidssituatie van de bevolking. In het bijzonder gaat het om de volgende groepen mensen:

  • Mensen die aan de ziekte COVID-19-ziekte hebben geleden of een corona besmetting hebben gehad en hun naasten/nabestaanden;
  • Mensen die niet besmet waren maar de reguliere zorg die ze nodig hadden niet, beperkt of uitgesteld hebben gekregen;
  • Alle anderen die geen directe zorgvraag hebben gehad maar zijn geraakt door maatregelen genomen om de pandemie te mitigeren.

Het gaat hierbij om directe effecten van het virus en om effecten van de coronamaatregelen op de lichamelijke en mentale gezondheid van de bevolking.

Betrokken partijen GOR-COVID-19

GOR-COVID-19 heeft de vorm van een netwerk. Dit netwerk wordt aangeduid met netwerk GOR-COVID-19 en bestaat uit:

•    25 GGD’en gecoördineerd door GGD GHOR Nederland;
•    het RIVM;
•    Nivel;
•    ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Dit netwerk heeft de opdracht om de GGD’en en de regio’s te ondersteunen in hun taken rondom psychosociale hulpverlening en GOR. Er wordt voortgebouwd op reeds lopende gezondheidsmonitors en -registraties die opgeschaald en uitgebreid worden.

Het netwerk GOR-COVID-19 maakt de meest recente en representatieve informatie beschikbaar over de gevolgen van de coronacrisis op de lichamelijke en mentale gezondheid van de bevolking. Alle rapporten van het Gezondheidsonderzoek bij Rampen zijn beschikbaar op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Commissieleden

Het programma GOR-COVID-19 wordt uitgevoerd door de ZonMw kerncommissie GOR-COVID-19:

Voorzitter

De heer prof. dr. L. M. (Lex) Bouter

Leden

De heer prof. dr. E. (Erik) Buskens
De heer O. (Otwin) van Dijk
De heer prof. dr. A.M. (Bert) van Hemert
De heer prof. dr. N.S. (Niek) Klazinga
Mevrouw dr. J. (Janneke) Metselaar
De heer dr. W.M.L.C.M. (Wim) Schellekens

Programmatekst

Download de programmatekst van COVID-19 Gezondheidsonderzoek bij rampen

Meer informatie

Voor meer informatie over dit programma kunt u contact opnemen via covid19@zonmw.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website