Wat is het effect van coronavirus COVID-19 op de maatschappij?

Het coronavirus COVID-19 heeft wereldwijde gevolgen en heeft daarmee effect op de maatschappij. Dit aandachtsgebied focust op vraagstukken rondom sociale en economische problemen zijn blootgelegd of ontstaan door de coronacrisis, maar ook op de vraag welke positieve effecten de crisis heeft. Het gaat over welke herstartscenario’s er na een kortere of langere periode van economische en brede sociale ontwrichting zijn en wat we van deze crisis kunnen leren voor de toekomst.

Effectiviteit en/of impact van maatregelen of strategieën

Projecten hebben de focus op de effectiviteit en impact van de maatregelen en strategieën die zijn ingezet in respons op de coronacrisis. Het gaat hierbij om onderwerpen als de betrouwbaarheid en legitimiteit van overheid en wetenschap in tijden van crisis, de voorwaarden voor technologieën, het ‘openstellen’ van de samenleving, het effect van de anderhalvemetermaatregel en verschillen tussen Europese landen.

Bekijk alle projecten over effectiviteit en/of impact van maatregelen of strategieën

Economische veerkracht

Er is ook aandacht voor de economische veerkracht van de samenleving en het bijbehorende effect op de maatschappij. De onderwerpen waar de focus op ligt zijn de economische effecten van de lockdown voor verschillende sectoren en het effect van het heropenen van verschillende sectoren op de economie.

Bekijk alle projecten over economische veerkracht

Ethische vraagstukken

Een effect van het coronavirus op de maatschappij is dat het ethische vraagstukken met zich meebrengt. Door de coronamaatregelen met bijbehorende gevolgen gaan verschillende waarden in de samenleving botsen. De spanningen die als gevolg hiervan ontstaan, worden in de verschillende projecten over ethische vraagstukken onderzocht. Deze projecten hebben de focus op het zichtbaar maken van de spanningen en kunnen ondersteuning bieden bij het maken van beslissingen.

Bekijk alle projecten over ethische vraagstukken

Veerkracht van de samenleving

Een ander onderwerp voor de onderzoeken naar het effect van het coronavirus op de maatschappij is de veerkracht van de samenleving. De onderwerpen waarop wordt gefocust zijn kwetsbare groepen, maatschappelijke ongelijkheid ten gevolge van genomen maatregelen, thuisonderwijs, psychologische effecten en emotioneel welbevinden.

Bekijk alle projecten over veerkracht van de samenleving

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website