Kennis over corona voor gemeenten

Voor gemeenten en andere regionale overheden biedt het COVID-19 programma van ZonMw oplossingen bij het vormen van beleid rond de coronacrisis en het leven met de coronamaatregelen. De coronamaatregelen hebben effect op het gebied van wonen, werken, zorgen, ontspannen en ontwikkelen. Op ieder gebied financiert ZonMw projecten die effecten of oplossingen onderzoeken. Hieronder zijn per thema de projecten en actualiteiten benoemd.

Wonen

Het idee van wonen is door de coronamaatregelen nogal veranderd. Waar je woont is niet meer alleen een plek waar je je thuis voelt. Het kan ook de plek zijn waar je werkt, leert en ontspant. Veel van wat eerst buitenshuis gebeurde, vindt nu thuis plaats. Online ontwikkelingen maken dat ook mogelijk. Maar de veranderingen kunnen ook spanningen met zich meebrengen. ZonMw financierde projecten die onderzoek doen naar zowel de (online) mogelijkheden als de spanningen die kunnen ontstaan op het gebied van wonen in coronatijd.

Werken

Als het gaat om werken heeft de coronacrisis op bijna iedere Nederlander invloed. Op een aantal sectoren is de druk enorm groot. Zo kampt de zorgsector met een (dreigend) tekort aan personeel en hebben horecaondernemers en zzp’ers moeite het hoofd boven water te houden. En door thuiswerken verliezen en missen veel mensen het directe contact met hun collega’s. Tegelijkertijd biedt online werken ook nieuwe mogelijkheden. ZonMw financierde projecten met onderzoek naar de gevolgen van de coronamaatregelen op het werken in coronatijd en verschillende sectoren.

Zorgen

Veel mensen zorgen voor iemand anders in hun omeving Zij zijn bijvoorbeeld mantelzorger of ouder. Door de contactbeperkingen kunnen zowel de zorgrol als de (thuis)situatie veranderen. Dat kan leiden tot een tekort aan zorg voor elkaar of zelfs tot gewelddadige situaties. Daarnaast kan er niet meer op zoals voorheen bij bijzondere gebeurtenissen worden stilgestaan. Vanuit ZonMw worden projecten gefinancierd die zich richten op de uitdagingen die het zorgen voor een dierbare in deze tijd kan  meebrengen. Er zijn ook projecten over het voorkomen van (huiselijk) geweld.

Ontspannen

Sporten, een museum bezoeken of buiten de deur lunchen; mensen hebben behoefte om te ontspannen. Daarbij gaat het vaak om sociale interactie. Door de coronamaatregelen kan niet of niet op dezelfde manier veilig plaatsvinden. ZonMw financiert projecten voor het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om te ontspannen. Maar niet iedereen kan daar altijd gebruik van maken. En dat heeft gevolgen voor hoe mensen zich voelen en gedragen. Er kunnen verschillen ontstaan tussen mensen die wel en die niet kunnen ontspannen. ZonMw financiert daarom ook projecten die de effecten daarvan onderzoeken.

Ontwikkelen

De ontwikkeling van digitaal onderwijs is tijdens de coronacrisis in een stroomversnelling terechtgekomen door uitgebreidere mogelijkheden en door de flexibiliteit van docenten, leerlingen en ouders. Verschillende ZonMw-projecten richten zich op de (verdere) ontwikkeling van deze mogelijkheden. Niet iedereen heeft echter een thuissituatie die kansen biedt tot ontwikkeling. In kwetsbare gezinnen is bijvoorbeeld niet altijd de juiste structuur aanwezig om lessen bij te wonen en huiswerk te maken, maar ook niet altijd om gezond te blijven eten of bewegen. Daarom financiert ZonMw ook projecten die zich richten op de kans(on)gelijkheid voor de ontwikkeling die dit met zich meebrengt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website