Kennis over het coronavirus vloeit voort uit lopende en afgeronde onderzoeken. Sinds de start van de coronapandemie wordt de kennis over corona en COVID-19 verzameld en uitgebreid.

Kennis over corona en COVID-19

Vanuit verschillende subsidieregelingen, waaronder de urgente onderzoekstrajecten, creatieve oplossingen en de SET-regeling wordt momenteel kennis over corona vergaard. Voor de thema’s en gehonoreerde projecten kan de pagina onderzoek naar corona en COVID-19 worden geraadpleegd. De kennis die wordt opgedaan vanuit verschillende corona-onderzoeken is gebundeld aan de hand van onderstaande thema’s:

Er is ook een pagina waarop de kennis over corona en COVID-19 voor gemeenten is verzameld.

Kennis vanuit afgerond onderzoek

Er is kennis beschikbaar vanuit afgerond onderzoek naar coronavirussen en COVID-19. Deze kennis kan worden ingezet voor vervolgonderzoek en inzicht in corona. De verschillende afgeronde onderzoeken zijn hieronder verzameld:

Virusinfecties blootgelegd onder geavanceerde microscoop

Organellen zijn de onderdelen waaruit cellen zijn opgebouwd. Vaak worden ziekteprocessen gekenmerkt door een probleem in de communicatie tussen verschillende organellen. Organellen zijn zeer kleine structuren en om deze van elkaar te kunnen onderscheiden is een speciale microscoop aangevraagd die bij een zeer grote vergroting fluorescent gemaakte moleculen kan detecteren.

Een systeembiologische aanpak voor een effectieve bestrijding van opkomende infectieziekten

Dit project is gericht op een unieke samenwerking tussen (medische en veterinaire) klinische, fundamentele en public health onderzoekers, waarbij gebruik wordt gemaakt van de razendsnelle toename van mogelijkheden voor NGS (Next Generation Sequencing). Het doel van het project is om de analysemogelijkheden van NSG-data dusdanig te ontwikkelen dat deze gebruikt kunnen worden voor een effectieve respons tijdens uitbraken van orthomyxovirussen, calicivirussen en coronavirussen.

Infectiepreventie voor een nieuw coronavirus

Coronavirussen zijn oorspronkelijk afkomstig van dieren. Het MERS-coronavirus is een indringend en actueel voorbeeld van een nieuw coronavirus dat afkomstig is van dieren en bij mensen een vaak fatale longontsteking kan veroorzaken. Onderzoekers hebben recent de menselijke receptor - het aanhechtingsmolecuul - geïdentificeerd waar het MERS-coronavirus zich aan hecht. Aan de hand van deze kennis willen zij de rol van de receptor in het overspringen van dier naar mens onderzoeken. Met deze kennis ontstaat de mogelijkheid om geneesmiddelen te ontwikkelen die de virus-receptor interactie blokkeren en daarmee infectie bij de mens kunnen voorkomen.

Het benutten van sociale netwerken bij een uitbraak van een infectieziekte

Sociale en contactnetwerken zijn van groot belang voor het verloop van een uitbraak, omdat contacten in deze netwerken ziektes kunnen verspreiden. Zij kunnen risicogedrag versterken of verarmen. Dit project onderzoekt de relatie tussen netwerken en de verspreiding van infecties. Gegevens over contactpatronen worden in wiskundige simulatiemodellen gebruikt om veranderingen van netwerken en ziekteverspreiding beter te begrijpen, zodat voor toekomstige uitbraken netwerkgerichte interventies kunnen worden verbeterd.

Actueel

WRR en KNAW starten scenariostudie naar brede impact coronacrisis

De coronacrisis heeft onze samenleving hard geraakt. Nu we ruim een jaar met dit virus leven is de vraag hoe het vanaf hier verder kan gaan. De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en de KNAW starten daarom een gezamenlijke scenariostudie naar de brede impact van de coronacrisis om zo de Nederlandse regering strategisch te ondersteunen. We hebben hierbij oog voor de medisch-virologische aspecten van de pandemie, maar vooral ook...

Elders gezien

Stevig sociaal netwerk vergroot mentale veerkracht

COVID-19 heeft een grote impact op onze samenleving. Sommige groepen en gebieden worden harder getroffen dan andere. Vooral de kwetsbare groepen ervaren angst en uitzichtloosheid. Een goed gesprek, werk of meer sociaal kapitaal kan het leven zonniger maken. Een interdisciplinair onderzoeksteam onder leiding van socioloog Godfried Engbersen monitort wat de maatschappelijke impact van COVID-19 op de Nederlanders is.

Pagina

Kleinschalige crisisopvang geeft dakloze rust voor toekomstplannen

Daklozen ervaren door de coronacrisis meer stress, eenzaamheid en discriminatie. Maar de crisis bracht ze ook veel goeds: meer rust door kleinschalige opvang en aandacht voor hun welzijn. Door de coronacrisis stonden daklozen opeens hoog op de politieke agenda. Hoogleraar gezondheidsverschillen en straatdokter Maria van den Muijsenbergh ijvert voor structurele aandacht. Lees hoe Maria de gevolgen van de crisis voor daklozen in kaart brengt.

Pagina

Laaggeletterden hebben behoefte aan eenduidige informatie over corona

De impact van de coronacrisis op het mentale welzijn van laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is groot. Wat is er aan de hand? En welke steun hebben ze nodig? Projectcoördinator Fieke Raaijmakers van GGD Gelderland-Midden onderzoekt de impact van COVID-19 en wil met haar onderzoek antwoord geven op deze vragen. Lees wat Fieke en haar projectteam hierover vertellen.

Pagina
Toon meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website