Kennis over het coronavirus vloeit voort uit lopende en afgeronde onderzoeken. Sinds de start van de coronapandemie wordt de kennis over corona en COVID-19 verzameld en uitgebreid.

Kennis over corona en COVID-19

Vanuit verschillende subsidieregelingen, waaronder de urgente onderzoekstrajecten, creatieve oplossingen en de SET-regeling wordt momenteel kennis over corona vergaard. Voor de thema’s en gehonoreerde projecten kan de pagina onderzoek naar corona en COVID-19 worden geraadpleegd. De kennis die wordt opgedaan vanuit verschillende corona-onderzoeken is gebundeld aan de hand van onderstaande thema’s:

Er is ook een pagina waarop de kennis over corona en COVID-19 voor gemeenten is verzameld.

Kennis vanuit afgerond onderzoek

Er is kennis beschikbaar vanuit afgerond onderzoek naar coronavirussen en COVID-19. Deze kennis kan worden ingezet voor vervolgonderzoek en inzicht in corona. De verschillende afgeronde onderzoeken zijn hieronder verzameld:

Virusinfecties blootgelegd onder geavanceerde microscoop

Organellen zijn de onderdelen waaruit cellen zijn opgebouwd. Vaak worden ziekteprocessen gekenmerkt door een probleem in de communicatie tussen verschillende organellen. Organellen zijn zeer kleine structuren en om deze van elkaar te kunnen onderscheiden is een speciale microscoop aangevraagd die bij een zeer grote vergroting fluorescent gemaakte moleculen kan detecteren.

Een systeembiologische aanpak voor een effectieve bestrijding van opkomende infectieziekten

Dit project is gericht op een unieke samenwerking tussen (medische en veterinaire) klinische, fundamentele en public health onderzoekers, waarbij gebruik wordt gemaakt van de razendsnelle toename van mogelijkheden voor NGS (Next Generation Sequencing). Het doel van het project is om de analysemogelijkheden van NSG-data dusdanig te ontwikkelen dat deze gebruikt kunnen worden voor een effectieve respons tijdens uitbraken van orthomyxovirussen, calicivirussen en coronavirussen.

Infectiepreventie voor een nieuw coronavirus

Coronavirussen zijn oorspronkelijk afkomstig van dieren. Het MERS-coronavirus is een indringend en actueel voorbeeld van een nieuw coronavirus dat afkomstig is van dieren en bij mensen een vaak fatale longontsteking kan veroorzaken. Onderzoekers hebben recent de menselijke receptor - het aanhechtingsmolecuul - geïdentificeerd waar het MERS-coronavirus zich aan hecht. Aan de hand van deze kennis willen zij de rol van de receptor in het overspringen van dier naar mens onderzoeken. Met deze kennis ontstaat de mogelijkheid om geneesmiddelen te ontwikkelen die de virus-receptor interactie blokkeren en daarmee infectie bij de mens kunnen voorkomen.

Het benutten van sociale netwerken bij een uitbraak van een infectieziekte

Sociale en contactnetwerken zijn van groot belang voor het verloop van een uitbraak, omdat contacten in deze netwerken ziektes kunnen verspreiden. Zij kunnen risicogedrag versterken of verarmen. Dit project onderzoekt de relatie tussen netwerken en de verspreiding van infecties. Gegevens over contactpatronen worden in wiskundige simulatiemodellen gebruikt om veranderingen van netwerken en ziekteverspreiding beter te begrijpen, zodat voor toekomstige uitbraken netwerkgerichte interventies kunnen worden verbeterd.

Actueel

Coronanieuws door IVM

Het IVM-coronanieuws van 17 september 2021 besteedt onder meer aandacht aan behandeling met anakinra en remdesivir en behandelt een aantal pilotstudies van verschillende geneesmiddelen bij COVID-19.

Nieuws

Zes urgente onderzoeken ter bevordering van de behandeling van COVID-19 patiënten gaan van start

ZonMw en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hebben de handen ineengeslagen om kennisvragen rondom COVID-19 behandeling te beantwoorden. Zes maanden na de publicatie van de FMS COVID-19 kennisagenda starten 6 projecten om de behandeling van COVID-19 patiënten te bevorderen. Een innovatieve samenwerking, nooit eerder zat er zo weinig tijd tussen de publicatie van een kennisagenda en de start van de onderzoeken. Lees meer over de onderzoeken...

Elders gezien

Podcast 'Op leven en dood' over dilemma's op de Intensive Care

De 10-delige podcast laat zien wat voorafgaat aan de beslissing om een IC-behandeling van een ernstig zieke patiënt te staken. Afleveringen 9 en 10 gaan over nieuwe dilemma’s die tijdens de coronacrisis op de IC’s ontstonden. Onderzoeker Mirjam de Vos praat hierover met IC-hoofd Hans van der Hoeven. Wat betekende dit voor de zorg voor patiënten en hun naasten? Beluister de afleveringen.

Beeld van artwork podcast 'Op leven en dood'
Pagina

De handen ineen voor COVID-19 vaccinatie bij patiënten met een verstoord immuunsysteem

Begin 2021 zijn op initiatief van ZonMw 8 studies gestart naar de effecten van COVID-19-vaccinaties bij patiënten met immuunstoornissen, kanker of transplantatie. Verschillende kennispartners werken in consortia momenteel aan deze onderzoeken. Het RIVM, het ministerie van VWS en de Gezondheidsraad zijn door ZonMw betrokken bij de onderzoekstrajecten om een snelle implementatie van de onderzoeksresultaten mogelijk te maken.

Nieuws
Toon meer

Agenda

Toon alle agenda-items
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website