Kennis over het coronavirus vloeit voort uit lopende en afgeronde onderzoeken. Sinds de start van de coronapandemie wordt de kennis over corona en COVID-19 verzameld en uitgebreid.

Kennis over corona en COVID-19

Vanuit verschillende subsidieregelingen, waaronder de urgente onderzoekstrajecten, creatieve oplossingen en de SET-regeling wordt momenteel kennis over corona vergaard. Voor de thema’s en gehonoreerde projecten kan de pagina onderzoek naar corona en COVID-19 worden geraadpleegd. De kennis die wordt opgedaan vanuit verschillende corona-onderzoeken is gebundeld aan de hand van onderstaande thema’s:

Kennis vanuit afgerond onderzoek

Er is kennis beschikbaar vanuit afgerond onderzoek naar coronavirussen en COVID-19. Deze kennis kan worden ingezet voor vervolgonderzoek en inzicht in corona. De verschillende afgeronde onderzoeken zijn hieronder verzameld:

Virusinfecties blootgelegd onder geavanceerde microscoop

Organellen zijn de onderdelen waaruit cellen zijn opgebouwd. Vaak worden ziekteprocessen gekenmerkt door een probleem in de communicatie tussen verschillende organellen. Organellen zijn zeer kleine structuren en om deze van elkaar te kunnen onderscheiden is een speciale microscoop aangevraagd die bij een zeer grote vergroting fluorescent gemaakte moleculen kan detecteren.

Een systeembiologische aanpak voor een effectieve bestrijding van opkomende infectieziekten

Dit project is gericht op een unieke samenwerking tussen (medische en veterinaire) klinische, fundamentele en public health onderzoekers, waarbij gebruik wordt gemaakt van de razendsnelle toename van mogelijkheden voor NGS (Next Generation Sequencing). Het doel van het project is om de analysemogelijkheden van NSG-data dusdanig te ontwikkelen dat deze gebruikt kunnen worden voor een effectieve respons tijdens uitbraken van orthomyxovirussen, calicivirussen en coronavirussen.

Infectiepreventie voor een nieuw coronavirus

Coronavirussen zijn oorspronkelijk afkomstig van dieren. Het MERS-coronavirus is een indringend en actueel voorbeeld van een nieuw coronavirus dat afkomstig is van dieren en bij mensen een vaak fatale longontsteking kan veroorzaken. Onderzoekers hebben recent de menselijke receptor - het aanhechtingsmolecuul - geïdentificeerd waar het MERS-coronavirus zich aan hecht. Aan de hand van deze kennis willen zij de rol van de receptor in het overspringen van dier naar mens onderzoeken. Met deze kennis ontstaat de mogelijkheid om geneesmiddelen te ontwikkelen die de virus-receptor interactie blokkeren en daarmee infectie bij de mens kunnen voorkomen.

Het benutten van sociale netwerken bij een uitbraak van een infectieziekte

Sociale en contactnetwerken zijn van groot belang voor het verloop van een uitbraak, omdat contacten in deze netwerken ziektes kunnen verspreiden. Zij kunnen risicogedrag versterken of verarmen. Dit project onderzoekt de relatie tussen netwerken en de verspreiding van infecties. Gegevens over contactpatronen worden in wiskundige simulatiemodellen gebruikt om veranderingen van netwerken en ziekteverspreiding beter te begrijpen, zodat voor toekomstige uitbraken netwerkgerichte interventies kunnen worden verbeterd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website