Kennis over het coronavirus vloeit voort uit lopende en afgeronde onderzoeken. Sinds de start van de coronapandemie wordt de kennis over corona en COVID-19 verzameld en uitgebreid.

Kennis over corona en COVID-19

Vanuit verschillende subsidieregelingen, waaronder de urgente onderzoekstrajecten, creatieve oplossingen en de SET-regeling wordt momenteel kennis over corona vergaard. Voor de thema’s en gehonoreerde projecten kan de pagina onderzoek naar corona en COVID-19 worden geraadpleegd. De kennis die wordt opgedaan vanuit verschillende corona-onderzoeken is gebundeld aan de hand van onderstaande thema’s:

Er is ook een pagina waarop de kennis over corona en COVID-19 voor gemeenten is verzameld.

Kennis vanuit afgerond onderzoek

Er is kennis beschikbaar vanuit afgerond onderzoek naar coronavirussen en COVID-19. Deze kennis kan worden ingezet voor vervolgonderzoek en inzicht in corona. De verschillende afgeronde onderzoeken zijn hieronder verzameld:

Virusinfecties blootgelegd onder geavanceerde microscoop

Organellen zijn de onderdelen waaruit cellen zijn opgebouwd. Vaak worden ziekteprocessen gekenmerkt door een probleem in de communicatie tussen verschillende organellen. Organellen zijn zeer kleine structuren en om deze van elkaar te kunnen onderscheiden is een speciale microscoop aangevraagd die bij een zeer grote vergroting fluorescent gemaakte moleculen kan detecteren.

Een systeembiologische aanpak voor een effectieve bestrijding van opkomende infectieziekten

Dit project is gericht op een unieke samenwerking tussen (medische en veterinaire) klinische, fundamentele en public health onderzoekers, waarbij gebruik wordt gemaakt van de razendsnelle toename van mogelijkheden voor NGS (Next Generation Sequencing). Het doel van het project is om de analysemogelijkheden van NSG-data dusdanig te ontwikkelen dat deze gebruikt kunnen worden voor een effectieve respons tijdens uitbraken van orthomyxovirussen, calicivirussen en coronavirussen.

Infectiepreventie voor een nieuw coronavirus

Coronavirussen zijn oorspronkelijk afkomstig van dieren. Het MERS-coronavirus is een indringend en actueel voorbeeld van een nieuw coronavirus dat afkomstig is van dieren en bij mensen een vaak fatale longontsteking kan veroorzaken. Onderzoekers hebben recent de menselijke receptor - het aanhechtingsmolecuul - geïdentificeerd waar het MERS-coronavirus zich aan hecht. Aan de hand van deze kennis willen zij de rol van de receptor in het overspringen van dier naar mens onderzoeken. Met deze kennis ontstaat de mogelijkheid om geneesmiddelen te ontwikkelen die de virus-receptor interactie blokkeren en daarmee infectie bij de mens kunnen voorkomen.

Het benutten van sociale netwerken bij een uitbraak van een infectieziekte

Sociale en contactnetwerken zijn van groot belang voor het verloop van een uitbraak, omdat contacten in deze netwerken ziektes kunnen verspreiden. Zij kunnen risicogedrag versterken of verarmen. Dit project onderzoekt de relatie tussen netwerken en de verspreiding van infecties. Gegevens over contactpatronen worden in wiskundige simulatiemodellen gebruikt om veranderingen van netwerken en ziekteverspreiding beter te begrijpen, zodat voor toekomstige uitbraken netwerkgerichte interventies kunnen worden verbeterd.

Actueel

Professionals voor psychische hulp: “grote zorgen over de impact van de coronacrisis voor cliënten en henzelf”

Vandaag presenteerde Trimbos het eindrapport 'Impact van de coronacrisis op het werk en welzijn van professionals voor psychische hulp'. Zij onderzochten de gevolgen van de coronacrisis voor het werk en welzijn van professionals die hulp, zorg en ondersteuning geven bij psychische problemen?Daaruit komen een aantal aanbevelingen over onder meer het verminderen van de werkdruk voor professionals.

Elders gezien

Houd hygiëneregels extra in acht op cohortafdelingen ziekenhuizen

In de eerste golf raakten ziekenhuismedewerkers relatief vaak besmet met SARS-CoV-2, zo blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC. Vooral op COVID-19-units van verpleegafdelingen liepen veel medewerkers een infectie op. Opvallend genoeg gaven niet de patiënten, maar de medewerkers elkaar het virus door op deze afdelingen.

Elders gezien

Ggz-panel: forse impact huidige coronagolf

MIND zette verschillende enquêtes uit onder hun achterban om zicht te krijgen op de ervaring van ggz-cliënten tijdens de coronacrisis. De laatste was net voor de huidige lockdown. De impact van corona en de coronamaatregelen op mensen met psychische klachten blijkt beduidend toe te nemen.

Elders gezien

Ethische vraagstukken in tijden van Corona

Met de komst van het coronavirus werden we dit jaar met nieuwe vraagstukken geconfronteerd. Aan het eind van het jaar kijken we hierop terug. Welke waardenafwegingen hebben zorgverleners, bestuurders en patiënten gemaakt? Vandaag brengt het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) de essaybundel ‘Ethiek in tijden van Corona’ uit, met ethische reflecties op de coronacrisis. De essays zijn geschreven door gastauteurs met verschillende professionele...

Elders gezien
Toon meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website