Kennis over het coronavirus vloeit voort uit lopende en afgeronde onderzoeken. Sinds de start van de coronapandemie wordt de kennis over corona en COVID-19 verzameld en uitgebreid.

Kennis over corona en COVID-19

Vanuit verschillende subsidieregelingen, waaronder open rondes en de urgente onderzoekstrajecten in 3 aandachtsgebieden, creatieve oplossingen en de SET-regeling is en wordt kennis over corona vergaard. Voor de thema’s en gehonoreerde projecten kan de pagina onderzoek naar corona en COVID-19 worden geraadpleegd.

Bundeling van kennis op drie aandachtsgebieden

De kennis die wordt opgedaan vanuit verschillende corona-onderzoeken is gebundeld aan de hand van onderstaande aandachtsgebieden:

Bundeling van kennis op speciale thema's

Daarnaast zijn de onderzoeken gebundeld op speciale thema's:

Er is ook een pagina waarop de kennis over corona en COVID-19 voor gemeenten is verzameld.

Samenwerking met NWO

Naast de reguliere subsidies heeft ZonMw ook in samenwerking met NWO met het corona: Fast-track data-programma onderzoek naar corona mogelijk gemaakt. Het ging om onderzoek op het gebied van Sociale en Geesteswetenschappen, Exacte en Natuurwetenschappen en Technische en Toegepaste Wetenschappen en om data die alleen tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis vergaard konden worden. 

Actueel

Nivel publiceert nieuwe resultaten van onderzoek naar het post-COVID-syndroom

20% tot 37% van de coronapatiënten (afhankelijk van de definitie) krijgt te maken met het post-COVID-syndroom, ofwel: Long-COVID. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, in samenwerking met andere partijen. In dit artikel lees je meer over wat post-COVID precies is, het onderzoek en de tussentijdse resultaten.

Elders gezien

Lockdown trof mentale gezondheid jongeren, veel ouderen voelden zich juist goed

Uit onderzoek van het RIVM, GGD en Nivel, blijkt dat de lockdown grote gevolgen had voor de mentale gezondheid van jongeren. In de huisartsenpraktijken zagen de onderzoekers, vergeleken met dezelfde periode in 2019 een stijging van 37 procent van het aantal bezoeken in verband met suïcide. 'Een ernstig signaal', zegt onderzoeker Michel Dückers.

Elders gezien

Wat als het post-COVID-syndroom je leven lam legt? Welke onderzoeken zorgen voor meer inzicht en aanknopingspunten voor behandeling?

‘Het post-COVID-syndroom heeft een desastreus effect op mijn leven. Ik moet elke dag afwegen waar ik mijn energie aan uitgeef', aldus Rune Poortvliet. Rune is gezondheidspsycholoog en kreeg zelf het post-COVID-syndroom. Zij maakt onderdeel uit van projectgroep van projectleider dr. Isabelle Bos. Met collega's doen zij onderzoek naar aanhoudende klachten na COVID-19 besmetting.

Nieuws

Hoe gaat het met onze mentale gezondheid tijdens en vooral na de coronapandemie?

Hoe gaan Nederlanders om met rampen? Tot nu toe was onderzoek naar het mentaal welbevinden tijdens en vlak na een ramp vooral regionaal. Denk aan de vuurwerkramp van Enschede, de effecten van gaswinning in Groningen, de Bijlmerramp of aan de nieuwjaarsbrand in Volendam. Zogenaamde flitsrampen: kortdurend maar lokaal met een grote impact. De coronapandemie is een ramp van een andere orde: langdurig en op wereldwijde schaal. ZonMw financiert...

Nieuws
Toon meer

Agenda

Toon alle agenda-items
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website