Belangrijkste maatregelen [laatst bijgewerkt op 20 mei 2020]

De verschillende coronamaatregelen zoals aangekondigd door het kabinet, hebben ook gevolgen voor het primaire proces van ZonMw.

 • Bijeenkomsten tot 1 september zijn afgelast. Het kan zijn dat een bijeenkomst is uitgesteld. Kijk voor de actuele datum op onze agenda.
   
 • Subsidieaanvragen

  Voor nieuwe subsidierondes die na 13 april zijn opengegaan zijn maatregelen-op-maat vastgesteld. Deze maatregel maken we zo snel mogelijk bekend op de betreffende programmapagina en als de subsidieoproep uitgaat, in de subsidiekalender.

  De indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een deadline die valt tussen 17 maart tot en met 30 april is met 2 maanden verlengd. Hierop zijn echter ook enkele uitzonderingen. Kijk voor de juiste datum in de subsidieoproep in de subsidiekalender.

 • Lopende projecten

  De indieningstermijn voor voortgangs- en eindverslagen kan met maximaal 3 maanden worden verlengd. Waar nodig kan een budget neutrale verlenging worden aangevraagd. Ook kan het nodig zijn de doelstelling van een project enigszins aan te passen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de betrokken programmamanager.
   
 • Subsidierondes in samenwerking met NWO
  Deze maatregelen zijn niet van toepassing op de Vernieuwingsimpuls, Rubicon en NWA subsidierondes. Voor deze programma’s gelden de NWO-maatregelen.
   
 • Interviewrondes en beoordelingsvergaderingen

  Alle interviewvergaderingen gaan in principe online door. Beoordelingsvergaderingen van al ingediende subsidieaanvragen zullen via skype of telefonisch doorgang vinden. Deze vergaderingen kunnen alleen doorgaan mits het benodigde quorum gehaald wordt.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website