Belangrijkste maatregelen [laatst bijgewerkt op 3 april 2020]

Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen kan het zijn dat er nog aanvullende maatregelen volgen. Begin april wordt besloten of de hieronder genoemde maatregelen ook voor mei en juni gelden.

 • De verlenging van de geldigheidsperiode van de coronamaatregelen tot en met 28 april, zoals aangekondigd door het kabinet, heeft ook gevolgen voor ZonMw.
  Wij zijn op dit moment aan het bekijken of en wat voor consequenties deze maatregelen hebben op het primaire proces van ZonMw. Zodra hierover meer bekend is, publiceren we dit op deze pagina.

 • Bijeenkomsten tot 1 juni zijn afgelast. Het kan zijn dat een bijeenkomst is uitgesteld. Kijk voor de actuele datum op onze agenda.
   
 • Subsidieaanvragen

  Nieuwe subsidierondes gaan niet open tot 13 april. De verlenging van de coronamaatregelen tot en met 28 april, wordt niet 1-op-1 doorvertaald naar alle nieuwe subsidieoproepen na 13 april. Per subsidieoproep wordt een maatregel-op-maat vastgesteld. Een nieuwe datum en/of andere maatregel maken we zo snel mogelijk bekend op de betreffende programmapagina en als de subsidieoproep uitgaat, in de subsidiekalender.
  De indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een deadline die valt tussen 17 maart tot en met 30 april is met 2 maanden verlengd. Hierop zijn echter ook enkele uitzonderingen. Kijk voor de juiste datum in de subsidieoproep in de subsidiekalender.

 • Lopend onderzoek

  De indieningstermijn voor voortgangs- en eindverslagen kan met maximaal 3 maanden worden verlengd. Waar nodig kan een budget neutrale verlenging worden aangevraagd. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de betrokken programmamanager.
   
 • Subsidierondes in samenwerking met NWO
  Deze maatregelen zijn niet van toepassing op de Vernieuwingsimpuls, Rubicon en NWA subsidierondes. Voor deze programma’s gelden de NWO-maatregelen.
   
 • Interviewrondes en beoordelingsvergaderingen

  Alle interviewvergaderingen in maart en april komen te vervallen en worden op een nader te bepalen moment opnieuw ingepland. Beoordelingsvergaderingen van al ingediende subsidieaanvragen zullen via skype of telefonisch doorgang vinden. Deze vergaderingen kunnen alleen doorgaan mits het benodigde quorum gehaald wordt.
   
 • Uitzonderingen

  De genoemde maatregelen gelden niet voor de volgende programma’s:
  - De deadline van 17 maart 2020 voor indiening subsidieoproep voor het Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) onderzoek blijft gehandhaafd.
  - De deadline van 7 april 2020 voor indiening subsidieoproep Veelbelovende zorg, die wordt uitgevoerd door het Zorginstituut, blijft gehandhaafd.
  - De oproep Inclusieversneller ZE&GG gaat zo spoedig als mogelijk open.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website