ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. We financieren gezondheidsonderzoek, stimuleren het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is. Van onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid tot implementatie in de praktijk: samen maken we het verschil.

Werken aan gezondheidsvraagstukken

Complexe wetenschappelijke én maatschappelijke gezondheidsvraagstukken zoals de betaalbaarheid van de zorg, decentralisatie van zorgtaken naar lokaal niveau en nieuwe bedreigingen voor de volksgezondheid maken dit een grote uitdaging. Om deze vraagstukken op te lossen, is relevante kennis nodig. Kwalitatief goed, maar vooral bruikbaar in de praktijk.

Zo maken wij het verschil

Het oplossen van deze vraagstukken doen we niet alleen. Samen met onze belangrijkste opdrachtgevers, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), ontwerpen we programma’s en financieren we onderzoeks- en innovatieprojecten. In deze projecten brengen we onderzoekers vanuit verschillende disciplines en uit diverse landen bij elkaar. We betrekken ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en professionals uit het veld en uit het onderwijs bij onze programma’s om de kennis te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk. Impact van deze kennis versterken: daar draait het om. Soms duurt het lang voordat kennis toegankelijk is of blijkt dat recente ontwikkelingen onvoldoende in het bestaande onderzoek terugkomen. Daarom signaleren en agenderen we ontwikkelingen en kijken we waar de kennisbehoefte van onderzoekers, opdrachtgevers, praktijk, onderwijs en burgers ligt. Zo kunnen we van elkaar leren, bijsturen en continu onze werkwijzen vernieuwen om echt het verschil te kunnen maken.

Kenniscyclus

Kwalitatief goede en toepasbare resultaten

Samen met mensen uit beleid, onderzoek, onderwijs én praktijk werken we aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. We begrijpen wat er bij onze doelgroepen leeft en we zorgen voor kwalitatief goede en relevante resultaten die toepasbaar zijn in de praktijk. Samen met onze partners zien we waar kennis ontbreekt en brengen we belangrijke ontwikkelingen bij de juiste mensen onder de aandacht. Zo hebben een wezenlijke impact op het verbeteren van de gezondheid en zorg voor iedereen.

Publicaties over ZonMw

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website