In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen reuma. Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen aan het ‘bewegingsapparaat’ zoals gewrichten, spieren, pezen en botten, die niet door een ongeval zijn veroorzaakt.

ZonMw financiert verschillende soorten onderzoek naar reuma die bijdragen aan een betere behandeling. We lichten op deze pagina lopende en afgeronde onderzoeken uit.

Jeugdreuma

Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) is de meest voorkomende vorm van jeugdreuma. Juveniel betekent dat de eerste symptomen vóór je zestiende levensjaar zijn ontstaan. Idiopathisch betekent dat onduidelijk is wat de oorzaak van de ziekte is. Jeugdreuma komt voor bij 1 op de 1.000 kinderen. In Nederland hebben tussen de 2.000 en 3.000 kinderen jeugdreuma. Als we het over jeugdreuma hebben, gaat het vooral over de verschillende vormen van JIA.

JIA is een aandoening met langdurige gewrichtsontstekingen. De ontstekingen zijn langer dan 6 weken aanwezig en de oorzaak is onbekend. Pijn, stijfheid, moeilijk kunnen bewegen en vermoeidheidsklachten zijn veel voorkomende klachten. (Bron: ReumaNederland)

Uitgelicht

Kinderen met artritis: monotherapie of polytherapie?

kind in bos

In de CHAMP-studie wordt onderzocht of een combinatiebehandeling van meerdere antireumamiddelen ook bij kinderen effectief is. Bij volwassenen is dit het geval. Met deze studie willen onderzoekers dosisverhoging en/of de noodzaak van het toedienen van medicatie per injectie voorkomen. Hierdoor neemt het gebruik van TNF-remmers af. 

Naar het project

Nederland en Canada onderzoeken samen jeugdreuma

Jeugdreuma treft meer dan 20.000 kinderen in Canada en Nederland. Een uniek internationaal netwerk van Nederlandse en Canadese onderzoekers onder de naam UCAN CAN-DU moet binnen 5 jaar de basis leggen voor een personalised medicine behandeling van kinderen met jeugdreuma. Deze behandeling voorspelt, mede door biomarkers, wie welk medicijn nodig heeft. Het houdt risico op ernstige bijwerkingen zo laag mogelijk en het moment van afbouwen is beter te bepalen.

Lees het nieuwsbericht

Aandacht voor jeugdreuma in Klokhuis

Reza heeft jeugdreuma. In de uitzending van Klokhuis (NPO-ZAPP) van 12 oktober 2018 vertelt ze hierover en wordt jeugdreuma op een eenvoudige manier uitgelegd.

Bekijk de uitzending

Ontstekingsreuma

Ontstekingsreuma is een verzamelnaam voor auto-immuunziekten die gewrichten, spieren en zelfs organen aantasten. Het gaat om aandoeningen zoals reumatoïde artritis (RA), axiale spondyloartritis, het syndroom van Sjögren, systemische lupus erythematodes en sclerodermie. Geen enkele vorm van ontstekingsreuma is nog te genezen. (Bron: ReumaNederland)

Uitgelicht

Combinatie van ontstekingsremmers bij Sjögren: 1+1=3

Droge ogen en mond, pijn in spieren en gewrichten, vaak doodmoe en ontstekingen in diverse organen: de dagelijkse realiteit voor mensen met pSS, een reumatische aandoening waarvoor nog steeds geen effectieve therapie is. Een combinatie van twee ontstekingsremmers lijkt nu verandering te brengen, ontdekte een team van UMC Utrecht.

Lees het interview

Zelfmanagementondersteuning

Portretfoto verpleegkundig reumaconsulent Wilma van Gent

Verpleegkundig reumaconsulent Wilma van Gent had al langer behoefte had aan ondersteuning bij zelfmanagement- gesprekken. In een interview vertelt ze wat de inzet van het Zelfmanagement Web de deelnemers en haarzelf opleverde.

Interview met Wilma van Gent

Medicijngebruik afbouwen

medicijnendoosje

Wanneer de reuma rustig wordt, wil de patiënt het liefst zo min mogelijk medicijnen gebruiken. In de TARA studie is onderzocht wat de resultaten zijn bij het verminderen van de medicatie. Gebleken is dat het niet uitmaakt of de biological of de methotreaat wordt afgebouwd, als wordt gekeken naar de ziekte activiteit. De biologicals zijn echter duurder, daarom wordt begonnen met de afbouw van deze medicijnen.

Naar het project

In Mediator: Gepast gebruik TNF-blokkers

Oude handen

Het gebruik van TNF-blokkers is sinds de eeuwwisseling flink toegenomen. Hun komst heeft bijgedragen aan de kwaliteit van leven van reumapatiënten. Patiënten bij wie conventionele medicijnen onvoldoende werken, krijgen deze therapeutische eiwitten (biologicals) vaak langdurig voorgeschreven. Omdat het relatief dure medicijnen zijn, wilde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekijken of het mogelijk zou zijn deze middelen gerichter in te zetten. Reumatologen kregen het verzoek mee te denken over een strategie.

Lees het artikel in Mediator

Vaccinatie tegen RA

Reumatoïde Artritis is een auto-immuunziekte. Een auto immuunziekte ontstaat door een ongewenste reactie van het afweersysteem tegen eiwitten uit het eigen lichaam. Er zijn veiligere behandelingsmethode nodig die deze ongewenste effecten onderdrukken maar andere functies van immuunsysteem ongemoeid laten. In dit filmpje vertelt prof.dr. Van Laar over zijn onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van een nieuwe behandeling die de verstoorde balans in het afweersysteem herstelt.

Naar het filmpje

Artrose

Bij artrose gaat de kwaliteit van het kraakbeen in de gewrichten steeds verder in kwaliteit achteruit waardoor klachten als pijn, stijfheid ontstaan en bewegen moeilijk wordt. Bekende vormen van artrose zijn knie- en heupartrose, maar ook artrose in de hand of de enkel komt veel voor. (Bron: ReumaNederland)

Uitgelicht

Digitaal beweegprogramma voor patiënten met artrose

Oudere oefent

Is het digitale oefenprogramma E-Exercise bruikbaar en kosteneffectief voor mensen met artrose? Voor deze studie zijn fysiotherapiebehandelingen en een speciale web-applicatie ontwikkeld. Patiënten geven aan dat e-Exercise hen stimuleert om thuis actief te worden. Dit voldoet aan de behoefte van goedkope interventies, gezien de grootte van de doelgroep.

Naar het project

Distractiebehandeling voor knieartrosepatiënten

pijn aan knie

Na jaren van wetenschappelijk onderzoek is de kniedistractor nu beschikbaar voor de behandeling van patiënten met ernstige knieartrose onder de leeftijd van 65 jaar. Kniedistractie zorgt ervoor dat het kapotte kraakbeen de kans krijgt te herstellen en is een hoopvol alternatief voor de knieprothese. In het UMC Utrecht zijn recent de eerste patiënten in de reguliere zorg behandeld.

Lees verder

Behandeling van artrose aan knie of heup

pijn aan knie

Artrose van de heup en knie is de meest voorkomende aandoening van het bewegingsapparaat. Door toename van het aantal ouderen en mensen met overgewicht zal dit de komende jaren stijgen. Deze studie toont aan dat doorverwijzen naar een fysiotherapeut of diëtist na een knie- of heupoperatie kan worden geoptimaliseerd door educatie, faciliteren van contacten en het opzetten van obesitasspreekuren.

Naar het project

Bewegen als behandeling bij artrose

oefenen bij fysio

Wegen de baten van oefentherapie bij artrose op tegen de kosten? Zorginstituut Nederland buigt zich over die vraag. Mediator vroeg hoogleraar artrose en gerelateerde aandoeningen Sita Bierma naar de stand van de wetenschap.

Lees het Mediator artikel

Gender en Gezondheid

De gezondheidszorg houdt rekening met verschillen die er zijn tussen mensen, waaronder de verschillen tussen mannen en vrouwen. Met name op het gebied van vrouwspecifieke aspecten van gezondheid, preventie en zorg is minder kennis beschikbaar.

Uitgelicht

Bestaan er vrouwspecifieke biologische processen die leiden tot artrose?

vrouw in park

Na de menopauze komt artrose bij vrouwen tweemaal zoveel voor als bij mannen en resulteert bovendien in een grotere lichamelijke beperking. Deze lopende studie onderzoekt of er vrouwspecifieke biologische processen bestaan die leiden tot artrose en wil deze processen in kaart brengen om zo de ziektelast van artrose bij vrouwen te verminderen.

Naar het project

Treat me like a woman

man vrouw teken

Vrouwen hebben driemaal zoveel kans op reumatoïde arthritis (RA) als mannen. Ook zijn er aanwijzingen dat vrouwen met deze aandoening meer hinder ondervinden dan mannen, met een snellere toename van klachten, meer pijn en een lagere kwaliteit van leven. Onderzoekers van het Nivel onderzochten welke factoren deze ‘behandellast’ beïnvloeden en welke rol sekse en gender daarin spelen.

Lees het artikel in Mediator

Patiëntenregistratie

Goed werkende, duurzame patiëntenregistraties zijn van waarde voor het optimaliseren van (farmacotherapeutische) behandelingen in de praktijk. Gegevens uit een patiëntenregistratie kunnen beschikbaar gemaakt worden voor bredere toepassingen, zoals wetenschappelijk onderzoek naar het goed gebruik van geneesmiddelen, zorginkoop door zorgverzekeraars en leveren van input voor dossiers van farmaceutische bedrijven en beleidsbeslissingen.

Uitgelicht

Dataverzamelingssysteem over (de behandeling van) APs

oude handen bal

Hoewel er veel bekend is over de verschillende vormen van Artritis Psoriatica (APs) is de kennis niet afdoende waar het de patiëntgerapporteerde uitkomsten en de socio-economische gevolgen van de aandoening betreft. Met dit registratiesysteem is er een basis voor analyse naar de meest (kosten)effectieve behandelingen en zijn voldoende gedetailleerd om een Decision Support systeem te bouwen voor een behandeladvies in de dagelijkse praktijk.

Naar het project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website