In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen reuma. Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen aan je ‘bewegingsapparaat’ zoals gewrichten, spieren, pezen en botten, die niet door een ongeval zijn veroorzaakt.

ZonMw financiert verschillende soorten onderzoek naar reuma die bijdragen aan een betere behandeling. We lichten lopende en afgeronde onderzoeken uit.

Jeugdreuma

Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) is de meest voorkomende vorm van jeugdreuma. Juveniel betekent dat de eerste symptomen vóór je zestiende levensjaar zijn ontstaan. Idiopathisch betekent dat onduidelijk is wat de oorzaak van de ziekte is. Jeugdreuma komt voor bij 1 op de 1.000 kinderen. In Nederland hebben tussen de 2.000 en 3.000 kinderen jeugdreuma. Als we het over jeugdreuma hebben, gaat het vooral over de verschillende vormen van JIA.

JIA is een aandoening met langdurige gewrichtsontstekingen. De ontstekingen zijn langer dan 6 weken aanwezig en de oorzaak is onbekend. Pijn, stijfheid, moeilijk kunnen bewegen en vermoeidheidsklachten zijn veel voorkomende klachten. (Bron: ReumaNederland)

Uitgelicht

Nederland en Canada onderzoeken samen jeugdreuma

Jeugdreuma treft meer dan 20.000 kinderen in Canada en Nederland. Een uniek internationaal netwerk van Nederlandse en Canadese onderzoekers onder de naam UCAN CAN-DU moet binnen 5 jaar de basis leggen voor een personalised medicine behandeling van kinderen met jeugdreuma. Deze behandeling voorspelt, mede door biomarkers, wie welk medicijn nodig heeft. Het houdt risico op ernstige bijwerkingen zo laag mogelijk en het moment van afbouwen is beter te bepalen.

Lees het nieuwsbericht

Aandacht voor jeugdreuma in Klokhuis

Reza heeft jeugdreuma. In de uitzending van Klokhuis (NPO-ZAPP) van 12 oktober 2018 vertelt ze hierover en wordt jeugdreuma op een eenvoudige manier uitgelegd.

Bekijk de uitzending

Kinderen met artritis: monotherapie of polytherapie?

kind in bos

In de CHAMP-studie wordt onderzocht of een combinatiebehandeling van meerdere antireumamiddelen ook bij kinderen effectief is. Bij volwassenen is dit het geval. Met deze studie willen onderzoekers dosisverhoging en/of de noodzaak van het toedienen van medicatie per injectie voorkomen. Hierdoor neemt het gebruik van TNF-remmers af. 

Naar het project

Ontstekingsreuma

Ontstekingsreuma is een verzamelnaam voor auto-immuunziekten die gewrichten, spieren en zelfs organen aantasten. Het gaat om aandoeningen zoals reumatoïde artritis (RA), axiale spondyloartritis, het syndroom van Sjögren, systemische lupus erythematodes en sclerodermie. Geen enkele vorm van ontstekingsreuma is nog te genezen. (Bron: ReumaNederland)

Uitgelicht

Medicijngebruik afbouwen

medicijnendoosje

Wanneer de reuma rustig wordt, wil de patiënt het liefst zo min mogelijk medicijnen gebruiken. In de TARA studie is onderzocht wat de resultaten zijn bij het verminderen van de medicatie. Gebleken is dat het niet uitmaakt of de biological of de methotreaat wordt afgebouwd, als wordt gekeken naar de ziekte activiteit. De biologicals zijn echter duurder, daarom wordt begonnen met de afbouw van deze medicijnen.

Naar het project

Onlangs gehonoreerd: optimale adalimumab dosering

injectienaald

In een nieuwe studie die onlangs is gehonoreerd wordt aan de hand van therapeutische drug monitoring (TDM) de optimale behandeling met adalimumab bepaald voor patiënten met reumatoïde artritis. Deze studie een project binnen het programma Personalised Medicine.

Naar het programma Personalised Medicine

In Mediator: Gepast gebruik TNF-blokkers

Oude handen

Het gebruik van TNF-blokkers is sinds de eeuwwisseling flink toegenomen. Hun komst heeft bijgedragen aan de kwaliteit van leven van reumapatiënten. Patiënten bij wie conventionele medicijnen onvoldoende werken, krijgen deze therapeutische eiwitten (biologicals) vaak langdurig voorgeschreven. Omdat het relatief dure medicijnen zijn, wilde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekijken of het mogelijk zou zijn deze middelen gerichter in te zetten. Reumatologen kregen het verzoek mee te denken over een strategie.

Lees het artikel in Mediator

Net gestart! TOP-subsidie voor onderzoek naar steuncellen

microscoop

In dit project wordt onderzocht of steuncellen van patiënten met onstekingsreuma, en van personen met een verhoogd risico hierop, afwijkend zijn wanneer we ze vergelijken met gezonde individuen. Daarnaast wordt het mechanisme waarmee de steuncellen de afweerreactie onderdrukken onderzocht. De onderzoekers hopen meer inzicht te krijgen in het proces en uiteindelijk nieuwe medicaties te ontwikkelen die verdere ziekte-ontwikkeling voorkomt.

Naar het project

Kan reuma voorkomen worden?

x ray knie

De ultieme behandeling wordt vroeg gestart, is relatief kort en voorkomt de ontwikkeling van de chronische gewrichtsontstekingen. Deze behandeling bestaat nog niet. Twee projecten uit het ZonMw Programma Translationeel Onderzoek beogen de chronische fase van RA te voorkomen door vroege opsporing en interventie.

Naar de projecten

Vaccinatie tegen RA

Reumatoïde Artritis is een auto-immuunziekte. Een auto immuunziekte ontstaat door een ongewenste reactie van het afweersysteem tegen eiwitten uit het eigen lichaam. Er zijn veiligere behandelingsmethode nodig die deze ongewenste effecten onderdrukken maar andere functies van immuunsysteem ongemoeid laten. In dit filmpje vertelt prof.dr. Van Laar over zijn onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van een nieuwe behandeling die de verstoorde balans in het afweersysteem herstelt.

Naar het filmpje

Artrose

Bij artrose gaat de kwaliteit van het kraakbeen in de gewrichten steeds verder in kwaliteit achteruit waardoor klachten als pijn, stijfheid ontstaan en bewegen moeilijk wordt. Bekende vormen van artrose zijn knie- en heupartrose, maar ook artrose in de hand of de enkel komt veel voor. (Bron: ReumaNederland)

Uitgelicht

Digitaal beweegprogramma voor patiënten met artrose

Oudere oefent

Is het digitale oefenprogramma E-Exercise bruikbaar en kosteneffectief voor mensen met artrose? Voor deze studie zijn fysiotherapiebehandelingen en een speciale web-applicatie ontwikkeld. Patiënten geven aan dat e-Exercise hen stimuleert om thuis actief te worden. Dit voldoet aan de behoefte van goedkope interventies, gezien de grootte van de doelgroep.

Naar het project

Distractiebehandeling voor knieartrosepatiënten

pijn aan knie

Na jaren van wetenschappelijk onderzoek is de kniedistractor nu beschikbaar voor de behandeling van patiënten met ernstige knieartrose onder de leeftijd van 65 jaar. Kniedistractie zorgt ervoor dat het kapotte kraakbeen de kans krijgt te herstellen en is een hoopvol alternatief voor de knieprothese. In het UMC Utrecht zijn de afgelopen weken de eerste patiënten in de reguliere zorg behandeld.

Lees verder

Behandeling van artrose aan knie of heup

pijn aan knie

Artrose van de heup en knie is de meest voorkomende aandoening van het bewegingsapparaat. Door toename van het aantal ouderen en mensen met overgewicht zal dit de komende jaren stijgen. Deze studie toont aan dat doorverwijzen naar een fysiotherapeut of diëtist na een knie- of heupoperatie kan worden geoptimaliseerd door educatie, faciliteren van contacten en het opzetten van obesitasspreekuren.

Naar het project

Bewegen als behandeling bij artrose

oefenen bij fysio

Wegen de baten van oefentherapie bij artrose op tegen de kosten? Zorginstituut Nederland buigt zich over die vraag. Mediator vroeg hoogleraar artrose en gerelateerde aandoeningen Sita Bierma naar de stand van de wetenschap.

Lees het Mediator artikel

Gender en Gezondheid

De gezondheidszorg houdt rekening met verschillen die er zijn tussen mensen, waaronder de verschillen tussen mannen en vrouwen. Met name op het gebied van vrouwspecifieke aspecten van gezondheid, preventie en zorg is minder kennis beschikbaar.

Uitgelicht

Bestaan er vrouwspecifieke biologische processen die leiden tot artrose?

vrouw in park

Na de menopauze komt artrose bij vrouwen 2x zoveel voor als bij mannen en resulteert bovendien in een grotere lichamelijke beperking. Deze lopende studie onderzoekt of er vrouwspecifieke biologische processen bestaan die leiden tot artrose en wil deze processen in kaart brengen om zo de ziektelast van artrose bij vrouwen te verminderen.

Naar het project

Treat me like a woman

man vrouw teken

Reuma komt niet alleen drie keer zoveel voor bij vrouwen als bij mannen, vrouwen hebben ook meer klachten dan mannen, ondervinden meer problemen van reuma en de behandeling in het dagelijks leven, en gaan eerder dood. Deze lopende studie wil meer inzicht krijgen in de oorzaken van deze verschillen. Met de uitkomsten willen de onderzoekers de zorg voortaan beter aan laten sluiten bij specifieke problemen, wensen en mogelijkheden van vrouwen èn mannen met reuma.

Naar het project

Patiëntenregistratie

Goed werkende, duurzame patiëntenregistraties zijn van waarde voor het optimaliseren van (farmacotherapeutische) behandelingen in de praktijk. Gegevens uit een patiëntenregistratie kunnen beschikbaar gemaakt worden voor bredere toepassingen, zoals wetenschappelijk onderzoek naar het goed gebruik van geneesmiddelen, zorginkoop door zorgverzekeraars en leveren van input voor dossiers van farmaceutische bedrijven en beleidsbeslissingen.

Uitgelicht

Geneesmiddelenanalyse in het DREAM register

arts laptop

Bij de behandeling van patiënten met reumatoïde artritis nemen de biologicals en specifiek de TNF blokkerende middelen een belangrijke rol in. Van deze dure geneesmiddelen worden de effectiviteit en veiligheid goed geëvalueerd door middel van het Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring (DREAM) biological register. Door analyse van de data zijn een drietal onderzoeksvragen beantwoord.

Naar het project

Dataverzamelingssysteem over (de behandeling van) APs

oude handen bal

Hoewel er veel bekend is over de verschillende vormen van Artritis Psoriatica (APs) is de kennis niet afdoende waar het de patiëntgerapporteerde uitkomsten en de socio-economische gevolgen van de aandoening betreft. Met dit registratiesysteem is er een basis voor analyse naar de meest (kosten)effectieve behandelingen en zijn voldoende gedetailleerd om een Decision Support systeem te bouwen voor een behandeladvies in de dagelijkse praktijk

Naar het project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website