Hoe houden we het belangrijkste orgaan van ons lichaam gezond? Op 29 september wordt hier jaarlijks wereldwijd aandacht aan besteed om zo hart- en vaatziekten te  kunnen voorkomen. In Nederland zijn er zo'n 1,5 miljoen mensen met een chronische hart- of vaatziekte.
ZonMw financiert verschillende soorten onderzoek naar hart- en vaatziekten die bijdragen aan preventie en een betere medicatie en behandeling. Op deze pagina lichten we een aantal lopende en afgeronde onderzoeken uit.

Geneesmiddelen en therapieën

Het juiste geneesmiddel of de juiste therapie, op het juiste moment, bij de patiënt die het nodig heeft. Voor het effectief, veilig en doelmatig inzetten van bestaande geneesmiddelen en nieuwe therapieën is gericht onderzoek naar hart- en vaatziekten noodzakelijk. Binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen komen alle facetten van onderzoek naar bestaande geneesmiddelen langs. Transalationeel Onderzoek geleidt veelbelovend Fundamenteel Onderzoek naar toepassing in de praktijk.

Uitgelichte projecten

Zorg op maat en inzicht in je gezondheid dankzij data

Pareluitreiking Folkert Asselbergs

Steeds meer mensen overleven een hartinfarct of beroerte. Maar er zijn grote verschillen in hoe het daarna verder gaat. Hoe ontstaan die verschillen en hoe kan zorg optimaal worden ingezet om nieuwe problemen te voorkomen?

Lees meer over dit Parelproject

Preventieve medicatie voor hart- en vaatziekten bij 80-plussers

portret Milly van der Ploeg

Is het zinvol ouderen in verpleeghuizen preventief medicijnen te geven om hart- en vaatziekten te voorkomen? Wanneer zijn deze middelen erger dan de kwaal? Specialist ouderengeneeskunde in opleiding Milly van der Ploeg liet deskundigen en patiënten hierover discussiëren.

Lees het artikel

Geneesmiddelen op maat voor mensen met hart- en vaatziekten

Portret Vera Deneer

Ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog Vera Deneer (UMC Utrecht) doet onderzoek naar geneesmiddelen bij mensen met een hartinfarct. Dit levert veel kennis op over meer maatwerk bij diverse patiëntengroepen. In een interview licht zij een aantal projecten toe.

Lees het interview

Eeuwenoud geneesmiddel verlaagt kans op nieuwe hart- of vaatziekte

Portret Fabrice Martens

In een lage dosis blijkt colchicine (veelal gebruikt bij jicht) ook het risico op een nieuwe hart- of vaatziekte te verkleinen bij mensen die eerder een hartinfarct hebben gehad. Deze veelbelovende ontdekking presenteerden de LoDoCo2 onderzoekers op het Congres van de European Society of Cardiology in Amsterdam en in het toptijdschrift The New England Journal of Medicine.

Lees het interview

Gentherapie na hartinfarct kan ritmestoornissen voorkomen

Hartonderzoekers van het Amsterdam UMC werken aan de toepassing van gentherapie bij mensen die lijden aan ritmestoornissen na een hartinfarct. Met een katheter kunnen ze een virus toedienen met genetisch materiaal, zodat de elektrische functie van de hartspier lokaal verbetert.

Lees het interview

Behandelingen

Iedere hart- of vaataandoening vraagt om een specifieke behandeling, en bij deze behandelingen wordt steeds meer gekeken naar mogelijkheden op maat. Onderzoek naar behandeling op maat gebeurt via verschillende ZonMw-programma's. 

Uitgelichte projecten

De ene oudere is de andere niet

Begeleiding van oudere hartpatiënten na ziekenhuisopname voorkomt complicaties niet zomaar, blijkt uit onderzoek. Inzicht in welke subgroep er wél baat bij heeft, is gewenst.

Lees het artikel in Mediator

Tools Verpleegkundige Hartzorg op Afstand

Wil jij het gebruik van telemonitoring binnen jouw organisatie invoeren of verbeteren?
Bekijk een best practice over het gebruik van telemonitoring op de hartfalenpolikliniek en ontdek de tools.

Project en tools

Het hart als defibrilator

Op 10 juni ontving dr. Daniël Pijnappels (LUMC) een Parel voor zijn onderzoek naar het hart als defibrillator. Het onderzoeksteam slaagde er bij proefdieren al in om het hart automatisch een hartritmestoornis te laten herstellen, met behulp van zelfopgewekte elektriciteit en lichtgevoelige eiwitten uit algen.

Lees meer over dit Parelproject

Levensreddende behandeling na openhartoperatie

groepsfoto bij pareluitreiking

Cardio-thoracaal chirurg Dave Koolbergen bedacht een wonddouche die nabloedingen na openhartoperaties tegengaat. Algemeen directeur Véronique Timmerhuis overhandigde hem en zijn team een Parel. Zij loofde de wijze waarop de onderzoekers de gebruikers bij de ontwikkeling betrokken, investeerders vonden en de stap naar de markt dichterbij brachten.

Lees meer over dit Parelproject

Verpleegkundige hartzorg op afstand: een goed voorbeeld!

Portret Annemarie van Hout

Hartzorg op Afstand is een innovatieve manier van zorg verlenen aan patiënten met hartfalen die in de thuissituatie werken aan hun herstel. De zorg is in de praktijk ontwikkeld en wordt door zowel verpleegkundigen als patiënten bijzonder gewaardeerd.

Lees de vlog van Annemarie van Hout

Onverwachte uitkomst, zinvol inzicht bij onderzoek naar boezemfibrilleren

portret Nicole Verbiest

Door boezemfibrilleren tijdig te onderkennen en te behandelen, zijn ernstige aandoeningen te voorkomen. De diagnose komt vaak te laat. Artsen in opleiding tot onderzoekers Nicole Verbiest-van Gurp en Steven Uittenbogaart onderzoeken of en hoe de huisarts deze hartritmestoornis eerder kan diagnosticeren.

Lees meer over het onderzoek

Onderzoek naar bloedverdunning bij vaatoperaties gestart: Grote Trials project in 9 ziekenhuizen

Team van onderzoekers project ACTION-1

Op 16 maart 2020 is de eerste deelnemende patiënt van de ACTION-1 studie geopereerd in het Dijklander Ziekenhuis. Samen met vele vaatchirurgen verspreid door het land, werkt het ACTION-1 studieteam hard om het onderzoek in alle deelnemende ziekenhuizen op te starten.

Lees het nieuwsbericht

Onderzoek in het nieuws: vaker hartritme herstellen kan leiden tot minder beroertes en infarcten

Een deel van de mensen met de hartritmestoornis 'boezemfibrilleren' is beter af met een andere behandeling dan ze nu krijgen. Naar verwachting kunnen daarmee in Nederland jaarlijks bij enkele honderden patiënten beroertes, hartfalen en hartinfarcten worden voorkomen. Ook neemt de kans op overlijden af.

Lees het nieuwsbericht

Gezond leven

De gezondheid van veel Nederlanders kan verbeteren. Een gezonde leefstijl is belangrijk om gezond te blijven en verkleint de kans op chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Programma's met onderzoeken rondom een gezondere leefstijl zijn te vinden binnen het thema Preventie en Kwaliteit van Zorg.

Uitgelichte projecten

Landelijk netwerk gezond leven: Goed voor je hart

ZonMw en de Hartstichting blijven investeren in innovatieve manieren om mensen te ondersteunen bij een leven lang gezond leven. Samen hebben we drie grote consortia gevraagd hun krachten te bundelen om een landelijk netwerk en duurzame kennisinfrastructuur te ontwikkelen.

Lees meer over de Drie Gezond Leven consortia

Evidence-based en gepersonaliseerd voedingsadvies

Goede voeding is belangrijk bij het voorkomen van onder meer hart- en vaatziekten. Door de COVID-pandemie krijgt het belang van een gezonde leefstijl ineens veel extra aandacht: mensen met een ongezonde leefstijl en overgewicht hebben meer kans hebben om ernstiger ziek te worden.

Lees het interview met Marian de van der Schueren

Onderzoek naar risicopredictie van hartvaatziekten bij oudere mensen

portret Emma van Bussel met huisarts Eric Moll van Charante

Bij gezonde ouderen boven 70 jaar is de kans op hartvaatziekten lastig te voorspellen. Dat bemoeilijkt de besluitvorming over behandeling van hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol. Emma van Bussel adviseert huisartsen de bestaande kennis en onzekerheden open met de oudere te bespreken.

Lees meer over de bevindingen

Meer aandacht nodig voor leefstijlinterventies in huisartsenpraktijk

De kortetermijneffecten van een preventieprogramma om via huisartsen hart- en vaatziekten en diabetes te voorkomen zijn positief, maar de kosteneffectiviteit op lange termijn blijft uit. Zo blijkt uit de INTEGRATE study.

Lees het nieuwsbericht (website Nivel)

Hoe is het nu met...?

In 2014 en 2015 zijn onder andere deze 2 Klinische Fellows projecten afgesloten. Wat hebben deze projecten nog meer hebben opgeleverd? We hebben de projectleiders hierover benaderd. Hieronder vertellen ze meer.

Uitgelichte projecten

Geen enkele patiënt is hetzelfde!

Portret Folkert Asselberg

Prof. dr. F.W. (Folkert) Asselbergs onderzoekt de onderliggende processen die nieuwe complicaties na een hartaanval kunnen veroorzaken door middel van DNA-onderzoek. Hierdoor kunnen we hartpatiënten veel beter en gerichter behandelen en voorkomen we ook dat iemand zieker wordt.

Lees het interview

Hartritmestoornissen onder de loep

Portret Monique Jongbloed

Projectleider M.R.M. (Monique) Jongbloed (Leids Universitair Medisch Centrum) wilde met haar project meer inzicht krijgen in de achtergrond van hartritmestoornissen door het volgen en karakteriseren van cellen die bijdragen aan het prikkelgeleidingssysteem tijdens de embryonale hartontwikkeling.

Lees het interview

Dress Red Day

In Nederland is de Wereld Hart Dag gekoppeld aan de Dress Red Day om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Bekijk daarom onze pagina over man-vrouw verschillen bij hart- en vaatziekten.

> Bekijk hier de pagina

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website