Projectomschrijving

AMICARE betreft een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Maastricht en de Academisch Ziekenhuis RWTH Aken om een innovatief translatie-gericht onderzoekscentrum voor cardio-renale aandoeningen op te richten. Met haar euregionale opzet beoogt dit instituut een bundeling van expertises en technologieën binnen beide instellingen op het gebied van cardiovasculair en renaal onderzoek te bundelen tot een overkoepelend centrum voor internationaal competitief “cardio-renaal” onderzoek. De exacte invulling van dit instituut wat betreft onderzoekslijnen, translationele insteek, verbindende technologieën en samenwerkingsverbanden met industriële partners waren op het moment van de subsidieaanvraag nog niet volledig uitgekristalisseerd en moesten derhalve nog worden bepaald. Met dit doel voor ogen, hebben de oprichters van AMICARE, Prof. Biessen (Pathologie, UM) en Prof. Jankowski (IMCAR, RWTH Aken) afgelopen jaar een workshop georganiseerd in Kasteel Bloemendaal, te Vaals met als doel:
(i) Identificeren van innovatieve ideeën en competitieve focus thema’s van het nieuwe AMICARE-instituut
(ii) Bevordering van netwerkvorming tussen de Universiteit Maastricht, RWTH Aken en industriële partners
(iii) Stimuleren van jonge, opkomende onderzoekers in het vormgeven van het instituut en “cross borders” samenwerking

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website