Projectomschrijving

De dorsale anterieure cingulate cortex (dACC) is een hersengebied die betrokken is bij verschillende psychologische stoornissen waarbij impulsief gedrag een belangrijke rol speelt, zoals ADHD, verslaving of antisociale persoonlijkheid stoornis. Dit gebied is met name actief bij de controle over impulsen en de verwerking van gemaakte fouten. De verwachting was daarom dat neuromodulatie van de dACC zou kunnen bijdragen aan het verminderen van impulsiviteit.

In dit onderzoek werd onderzocht of High-Definition Direct Current Stimulation (HD-tDCS), een non-invasieve neuromodulatie methode met potentie om diepere hersengebieden zoals de dACC te bereiken, controle over impulsen en foutverwerking kon moduleren in impulsieve individuen. Om dit te onderzoeken werden er 23 individuen die hoog scoorden op impulsiviteit (zoals gemeten met de SUPPS-P vragenlijst; score > 47) uitgenodigd voor deelname aan twee experimentele sessies, met minstens drie dagen tussen beide sessies. Tijdens de ene sessie ontvingen deelnemers actieve HD-tDCS en tijdens de andere sessie ontvingen ze sham (placebo) HD-tDCS. Voor, direct na en 30 minuten na HD-tDCS werden hersenactiviteit (met EEG) en gedragsresponsen gerelateerd aan controle over inhibitie en de verwerking van gemaakte fouten gemeten tijdens een Go-NoGo taak.

De resultaten laten zien dat hersensignalen gerelateerd aan foutverwerking (ERN amplitudes) en aan motor responsen van controle over inhibitie (NoGo P3 amplitudes) gemoduleerd kunnen worden met HD-tDCS. Er werden geen effecten van HD-tDCS gevonden op gedragsresponsen, hoewel er wel een trend te zien was richting snellere reactietijden direct na actieve HD-tDCS. De bevindingen ondersteunen het belang van toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van HD-tDCS over de dACC als behandelmethode bij stoornissen die gekenmerkt worden door impulsiviteit.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website