Projectomschrijving

FISH voor het aantonen van Coxiella burnetii in weefsels

Chronische Q koorts is een zoönose veroorzaakt door Coxiella burnetii. Het stellen van een betrouwbare diagnose chronische Q koorts is notoir lastig, wat frequent leidt tot een aanzienlijk diagnostisch delay en zeer ongunstige prognose. Door het aantonen van C. burnetii in aangedaan weefsel wordt de diagnose chronische Q koorts bewezen. Hiervoor wordt routinematig polymerase chain reaction (PCR) gebruikt, maar wegens een lage sensitiviteit hiervan is de diagnostische waarde van fluorescence in situ hybridization (FISH) in dit project onderzocht. Data hierover waren schaars, maar veelbelovend, en de techniek kon vooralsnog niet in Nederland worden uitgevoerd.

Voor dit project zijn daarom beschikbare weefsels van chronische Q-koortspatiënten naar het Nationaal Veterinair Instituut te Denemarken verzonden. In samenwerking met experts uit de veterinaire sector is FISH op deze weefsels verricht. Van de PCR positieve weefsels bleek 37.5% ook met FISH positief te zijn. Factoren die deze discrepantie zouden kunnen verklaren, zijn onderzocht maar leverden nog geen duidelijke antwoorden. De tijd tot resultaat voor de FISH procedure was minstens 17.5 uur.

Op basis van deze resultaten blijft PCR het huidige diagnosticum van keuze voor de detectie van C. burnetii in aangedaan weefsel. Verder onderzoek moet zich richten op de rol van FISH in de diagnose van chronische Q-koorts én het voorspellen van klinische uitkomsten, de verklaring voor de gevonden discrepantie en het standaardiseren van de FISH methode om zo de tijd tot resultaat te verkorten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website