Projectomschrijving

De IUGR Risk Selection (IRIS) studie: Disseminatie en implementatie vanuit cliëntperspectief

Onderzoekers van de IRIS studie en de cliëntenorganisatie Zelfbewust zwanger organiseren een wereldcafé onder 16 zwangeren en 5 verloskundigen om a) verwachtingen van zwangeren rondom echo’s te achterhalen; en b) voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen ter verduidelijking wanneer echo’s medisch noodzakelijk zijn. De resultaten van deze bijeenkomst en het ontwikkelde materiaal wordt ingevoerd in de geboortezorg om ongerustheid onder zwangeren rondom groeivertraging en echo’s te voorkomen.
Groeivertraging tijdens de zwangerschap kan leiden tot ziekte en/of sterfte onder pasgeborenen. Om groeivertraging op te sporen, verricht men steeds meer standaardecho’s. 75% van de Nederlandse zwangeren heeft de voorkeur voor standaardecho’s om complicaties vroeg op te sporen en ongerustheid te voorkomen. Uit de IRIS studie onder 13.046 zwangeren met een laag risico op complicaties bleek dat standaardecho’s gezondheidsuitkomsten van pasgeborenen niet verbeteren vergeleken met de huidige gebruikelijke zorg (echo’s vanwege een medische reden).  

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website