Projectomschrijving

Subsidieronde 1.

Jaarlijks sterven duizenden nierpatiënten terwijl zij op de wachtlijst staan voor een donornier. Het voorkomen van afstoting van kostbare transplantaat-nieren is daarom van groot belang. Hoewel in de afgelopen jaren enorme stappen zijn gemaakt in het voorkomen van acute afstoting, blijft het begrip van transplantaat-falen op de langere termijn (langer dan 1 jaar na transplantatie) achter. Een belangrijke oorzaak van dergelijke afstoting zijn processen aangeduid met IFTA: interstitiële fibrose en tubulus atrofie. In dit project zullen we moderne microscopie-technieken combineren met kunstmatige intelligentie om cellen van het immuunsysteem die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van IFTA te bestuderen. Het focus ligt hierbij op macrofagen met verschillende polarisatie, T-helper cellen, en de relaties tussen deze cellen. Inzicht in deze processen zal leiden tot betere diagnostiek zodat chronische afstoting al in een vroeger stadium gesignaleerd en mogelijk behandeld kan worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website