Projectomschrijving

Jaarlijks sterven duizenden nierpatiënten terwijl zij op de wachtlijst staan voor een
donornier. Het voorkomen van afstoting van transplantaatnieren is daarom van groot
belang. Terwijl acute afstoting goed voorkomen en behandeld kan worden weten we nog
weinig over de processen die resulteren in (late) chronische afstoting. Chronische
afstoting gaat gepaard met het ontstaan van interstitiële fibrose en tubulus atrofie (IFTA):
vervanging van vitaal nierweefsel door verlittekende weefsel, wat kan leiden tot
transplantaatfalen.
Voor pathologen is het moeilijk om de subtiele weefselveranderingen die IFTA voorspellen
in biopten te herkennen. In dit project hebben we kunstmatige intelligentie gebruikt om
(zieke) structuren in nier-biopten te herkennen en meten. We hebben gevonden dat
resultaten van het computermodel goed overeenkomen met die van een panel van
pathologen. Hiermee kan een consistentere diagnostiek mogelijk worden gemaakt, iets
dat we in vervolgonderzoek verder zullen uitwerken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website