Projectomschrijving

De pompwerking van het hart wordt gecontroleerd door een elektrische impuls die via een speciaal
vezelnetwerk snel verspreid wordt over de hartspier. Dit elektriciteitsnetwerk is bij patiënten met
hartfalen vaak beschadigd waardoor de hartspier niet gelijkmatig wordt aangestuurd. Cardiale
resynchronisatietherapie (CRT) is erop gericht om dit probleem te corrigeren door de hartspier via
twee elektroden te stimuleren. Vaak is onduidelijk waar en wanneer deze elektroden de hartspier
moeten stimuleren, waardoor deze belastende therapie in veel patiënten niet tot het gewenste
resultaat leidt. Het PUSHCART project heeft belangrijke inzichten opgeleverd die de kans op een
positief effect van CRT in de individuele patiënt kunnen vergroten. Een internationaal team van
ingenieurs, experimentalisten en medici hebben samengewerkt om een realistisch computermodel
van het falende hart te ontwikkelen. Dit unieke model beschrijft de relatie tussen de elektrische en
mechanische functies van het hart en de interactie van het hart met het omliggende vaatstelsel. Dit
model is gebruikt om de werking van CRT grondig te onderzoeken in patiënten met verschillende
typen hartfalen. Onder andere hebben simulaties aangetoond dat CRT beide harthelften op een
andere manier beïnvloedt en dat het beoogde effect van CRT sterk wordt bepaald door de
pompkracht van het rechter hart. Vele patiënten met hartfalen hebben naast linker hartfalen ook
rechter hartfalen. Momenteel wordt er echter weinig tot geen rekening gehouden met de functie
van de rechter harthelft in patiënten die behandeld worden met CRT. Vervolgonderzoek zal moeten
aantonen of en hoe CRT de pompfunctie van het hart kan verbeteren in patiënten met zowel linker
als rechter hartfalen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website