Projectomschrijving

Dit project heeft een aantal basis principes van de kindertumor neuroblastoma opgehelderd welke
mogelijk kunnen leiden tot therapeutische opties om letale recidieven van deze tumor te
voorkomen. De meeste hoog-gradige neuroblastomen reageren op therapie met complete klinische
remissie, maar recidiveren uiteindelijk als letale resistente ziekte. We hebben ontdekt dat in
neuroblastomen twee fenotypisch verschillende typen tumorcellen naast elkaar aanwezig zijn. Zij
zijn genetisch identiek maar verschillen sterk in genexpressie en epigenetische opmaak. Zij
kunnen spontaan in elkaar overgaan. De meerderheid van de tumorcellen heeft een uitgerijpt
phenotype (ADRN-type cellen) en een minderheid heeft een immatuur phenotype (MES-type
cellen). MES-type cellen accumuleren na therapie en in recidieven. MES type cellen blijken
resistent te zijn tegen belangrijke in de kliniek gebruikte geneesmiddelen voor neuroblastoma. MES
cellen zouden daarom aan therapie kunnen ontsnappen en de recidieven kunnen veroorzaken.
Combinatie therapie met drugs specifiek voor ADRN- en MES-specifieke cellen leidde tot een
vertraging in de vorming van recidieven in muis modellen van neuroblastoma. Deze onderzoekslijn
wordt voortgezet om therapieën te ontwikkelen die de letale recidieven van neuroblastomen
kunnen voorkomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website