Projectomschrijving

Veel darmkankerpatiënten reageren niet op therapie. Het is daarom belangrijk om
tumorkenmerken te vinden die voorspellen of die tumor zal reageren. Daarvoor moeten
we beter begrijpen hoe moleculaire 'netwerken' processen in die cel aansturen. In
kankercellen zijn deze processen ontregelt door, bijvoorbeeld, mutaties. Om te
voorspellen hoe een kankercel zal reageren op de behandeling, moeten we begrijpen hoe
deze netwerken werken. In dit project combineren we computationele benaderingen,
experimentele en klinische tests en grote databestanden om inzicht te verschaffen in
mechanismen voor resistentie tegen geneesmiddelen. In dit project hebben we een
computationele methode ontwikkeld om resistentie mechanismen te identificeren. We
hebben deze benadering toegepast op een bepaalde soort darmkanker met een afwijking
in het BRAF gen. We hebben mechanismen geïdentificeerd waardoor deze cellen resistent
worden tegen (combinatie)therapieën.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website