Projecten

2nd international meeting on systems medicine

Afgerond (mei 2018 - maart 2019)

2nd international meeting on Systems Medicine  Het aangevraagde budget wordt aangewend om een internationaal congres op het gebied van Systems Medicine te organiseren. Het congres vindt plaats op 7-9 november 2018 te Utrecht. Tijdens dit congres worden de nieuwste technieken en toepassingen besproken met als doel "big data" optimaal te implementeren voor de beste klinische zorg en onderzoek....

Bekijk dit project

Subretinal transplantation of retinal pigment epithelium into the rat eye

Afgerond (augustus 2018 - juni 2019)

Bezoek aan het lab van het National Eye Institute - National Institutes of Health (NEI-NIH in Bethesda, Washington) Het aangevraagde budget wordt gebruikt voor een bezoek aan het NEI-NIH in Washington (Verenigde Staten). Dit instituut is één van de topinstituten in de Verenigde Staten op het gebied van oogziektes, waaronder retinale (netvlies) degeneratieve ziektes. Leeftijd-gerelateerde...

Bekijk dit project

Development of COSMIN website and database for systematic reviews of outcome measurement instruments

Afgerond (maart 2018 - maart 2019)

Ontwikkelingen van COSMIN website en database COSMIN (COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments) heeft als doel om het selecteren van kwalitatief goede meetinstrumenten in wetenschappelijk onderzoek in alle medische disciplines te verbeteren. Het gebruik van meetinstrumenten van onvoldoende kwaliteit in wetenschappelijk onderzoek kan leiden tot onder- of...

Bekijk dit project

Leren leven met pijn (communicatiestrategie experimenteel en toegepast pijnonderzoek)

Afgerond (oktober 2018 - juli 2019)

Leren leven met pijn (communicatiestrategie experimenteel en toegepast pijnonderzoek) De subsidie wordt ingezet om (wetenschappelijke) kennis over pijn in begrijpelijke taal te vertalen met als doel de kennis over pijn te verbeteren, de impact van pijn te verminderen en informatie over behandelmogelijkheden aan te reiken. Via blogs, vlogs, instant messaging (Twitter) en educatieve films zal de...

Bekijk dit project

Quantitative imaging in Magnetic Resonance for personalized medicine

Afgerond (december 2018 - augustus 2019)

Medische beeldvorming ten behoeve van personalized medicine   Deze subsidie wordt gebruikt voor een werkbezoek aan de University Hospital Network-Princess Margaret Hospital in Toronto (Canada) om de samenwerking met MAASTRO vorm te geven. Medische beeldvorming kan een waardevolle bijdrage leveren aan personalized medicine. Medische scans bevatten veel informatie, meer dan we met visuele inspectie...

Bekijk dit project

Translating Genomics in Health Services: Research visit Victorian Comprehensive Cancer Centre, Melbourne, Australia

Afgerond (augustus 2018 - juni 2019)

Bezoek University of Melbourne en het Victorian Comprehensive Cancer Centre Vanwege een toenemend aantal beschikbare diagnostische testen en behandelingen voor oncologische aandoeningen, zullen geavanceerde technieken moeten worden gebruikt om ervoor te zorgen dat gezonheidseconomische modellen de klinische praktijk correct weergeven. Aan de Universiteit Twente is onderzoek gedaan naar...

Bekijk dit project

Excitation and inhibition; the Yin and Yang of functional brain connectivity?

Afgerond (januari 2019 - augustus 2019)

Terug naar de basis van functionele connectiviteit Deze subsidie wordt gebruikt voor een werkbezoek aan het Yale Magentic Resonance Research Center in de Verenigde Staten. Experts op het gebied van geavanceerde MRI technieken. Tijdens het bezoek zullen geavanceerde MRI technieken worden aangeleerd en toegepast. Dit werkbezoek draagt bij aan het onderzoeksproject waarin we de functionele...

Bekijk dit project

Users’ preferences of seizure detection devices: a discrete choice experiment

Afgerond (juni 2018 - januari 2020)

Voorkeuren voor eigenschappen van aanvalsdetectoren: het perspectief van de gebruiker Hulpmiddelen voor het detecteren van epileptische aanvallen komen in verscheidene vormen. Bij de keuze voor een bepaald hulpmiddel spelen verschillende eigenschappen een rol. Neurologen adviseren vaak op basis van eigenschappen die zij belangrijk vinden, maar wat vinden gebruikers zelf? Door middel van een...

Bekijk dit project

Plasticiteit in de hersenen van ouderen: is volledig herstel mogelijk na neuropsychiatrische complicatie?

Afgerond (januari 2019 - oktober 2019)

Plasticiteit in de hersenen van ouderen: is volledig herstel mogelijk na neuropsychiatrische complicatie? Het herstelmechanisme van de hersenen na een delirium   Deze subsidie wordt gebruikt voor een werkbezoek aan Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in Duitsland. Tijdens het bezoek zullen geavanceerde analyse technieken worden aangeleerd en toegepast. Dit onderzoek gaat op zoek naar het...

Bekijk dit project

Zelfeducatie van patienten met flauwvallen en/of lage bloeddruk.

Afgerond (augustus 2018 - juli 2019)

Zelfeducatie van patiënten met flauwvallen en/of lage bloeddruk Flauwvallen (vasovagale reflexsyncope of VVS) en lage bloeddruk bij staan (orthostatische hypotensie of OH) komen vaak voor en hebben soms ernstige gevolgen. Deze aandoeningen gaan met veel kosten en ziekenhuisbezoeken gepaard: dit komt vooral door onzekerheid bij de arts of de patiënt over de oorzaak. De belangrijkste onderdeel van...

Bekijk dit project

Reisbeurs aanvraag voor Melbourne, Australie, voor het leren van een nieuwe neurostimulatie techniek in het project: transcranial Direct Current Stimulation as add-on Treatment in Cocaine and Tobacco Addiction

Afgerond (januari 2019 - januari 2020)

De dorsale anterieure cingulate cortex (dACC) is een hersengebied die betrokken is bij verschillende psychologische stoornissen waarbij impulsief gedrag een belangrijke rol speelt, zoals ADHD, verslaving of antisociale persoonlijkheid stoornis. Dit gebied is met name actief bij de controle over impulsen en de verwerking van gemaakte fouten. De verwachting was daarom dat neuromodulatie van de dACC...

Bekijk dit project

Optimization of the detection of Coxiella burnetii with fluorescence in situ hybridization.

Afgerond (februari 2019 - april 2019)

FISH voor het aantonen van Coxiella burnetii in weefsels Chronische Q koorts is een zoönose veroorzaakt door Coxiella burnetii. Het stellen van een betrouwbare diagnose chronische Q koorts is notoir lastig, wat frequent leidt tot een aanzienlijk diagnostisch delay en zeer ongunstige prognose. Door het aantonen van C. burnetii in aangedaan weefsel wordt de diagnose chronische Q koorts bewezen....

Bekijk dit project

"Van lab tot ledikant: De verbinding tussen basaal onderzoek en de kliniek." Het betreft de jaarlijkse Jonge Onderzoekersdag (JOD) die georganiseerd wordt vanuit Stichting TULIPS (Training Upcoming Leaders in Paediatric Science).

Afgerond (september 2018 - januari 2019)

Jonge Onderzoekersdag (JOD) 2018: "Van Lab tot Ledikant"  De Jonge Onderzoeksdag (JOD) is een netwerkbijeenkomst die jaarlijks gehouden wordt. Deze dag wordt georganiseerd door stichting TULIPS, een multidisciplinair netwerk van kinderartsen, fysiotherapeuten, psychologen en biomedische onderzoekers. TULIPS houdt zich specifiek bezig met wetenschappelijk onderzoek in de kindergezondheidszorg door...

Bekijk dit project

“My Choice program”: toepasbaarheid van een methodiek voor gezamenlijke besluitvorming binnen advance care planning in de palliatieve zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking

Afgerond (maart 2019 - november 2019)

Samen beslissen over toekomstige zorg met patiënten met een ernstige verstandelijke beperking Mensen met een ernstige verstandelijke beperking (VB) kunnen zich vaak niet of moeilijk verbaal uitdrukken. Hierdoor worden wensen voor toekomstige zorg niet altijd uitgevraagd of begrepen. Om zorg af te stemmen op de wens van de patiënt, is bij Deakin University in Melbourne (Australië) een methodiek...

Bekijk dit project

Antimicrobial surfactant to treat bacterial infections in patients with Cystic Fibrosis

Afgerond (december 2014 - april 2018)

Mede gefinancieerd door de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS). Taaislijmziekte (Cystic Fibrosis, CF) is een ernstige aangeboren ziekte die leidt tot langdurige bacteriële infectie van de luchtwegen en longschade. De huidige behandelingsmethoden zijn vooral gericht op infectiebestrijding door antibiotica. Helaas raken bacteriën steeds ongevoeliger voor deze medicijnen. Het is daarom van...

Bekijk dit project

Personalizing B2-adrenergic receptor agonist therapy for people with CF using in vitro cultures of intestinal organoids

Afgerond (oktober 2014 - januari 2017)

Mede gefinancieerd door de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS). Kan taaislijmziekte (ook wel cystische fibrose of CF genoemd) worden behandeld met medicijnen tegen astma? In het laboratorium wel! Bij sommige patiënten blijken astma-medicijnen de werking van CF-eiwitten te versterken. Alleen reageert niet elke patiënt even goed. Met een nieuwe methode kan in het laboratorium op...

Bekijk dit project

CFTR repair by genistein, curcumin and VX-770 (Ivacaftor) in cystic fibrosis patients carrying the S1251N channel gating mutation

Afgerond (augustus 2014 - december 2017)

Mede gefinancieerd door de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS). De erfelijke ziekte cystic fibrosis (CF) wordt veroorzaakt door mutaties in een moleculair chloride kanaal (‘CFTR’) in het oppervlak van onze slijmvliezen. Een defect in CFTR leidt tot ophoping van taai slijm, ernstige luchtweginfecties en stoornissen in de spijsvertering. Onderzoek in mini-darmpjes (‘organoïden’), gekweekt...

Bekijk dit project

Pre-existent afwijkend microbioom bij metabool syndroom en risico op naadlekkage na darmchirurgie

Afgerond (mei 2019 - november 2019)

Het budget wordt gebruikt voor werkbezoek aan het Surgical Infection Laboratory (University of Chicago) om de rol van een afwijkend microbioom door obesitas en suikerziekte bij het ontstaan van naadlekkage te onderzoeken. De opgedane kennis en vaardigheden zullen worden gebruikt voor vervolgonderzoek in Nederland. Jaarlijks ondergaan 30.000 mensen een darmoperatie met aanleggen van een darmnaad....

Bekijk dit project

Stress-NL: hoe bevorderen we translationeel stressonderzoek?

Afgerond (december 2018 - juni 2019)

Met behulp van een subsidie uit het programma Translationeel Onderzoek van ZonMw heeft de stichting Stress-NL op 13 december 2018 een bijeenkomst georganiseerd met als doel nauwere samenwerking binnen het stress onderzoeksveld tot stand te brengen. Stress is een belangrijk begrip in onze moderne samenleving waar veel over wordt gesproken en stress-gerelateerde aandoeningen hebben grote impact op...

Bekijk dit project

Clinical feasibility and efficacy of intermittent use of a fasting mimicking diet in the treatment of type 2 diabetes mellitus (Fasting In diabetes Treatment, FIT).

Lopend (januari 2018 - januari 2023)

Diabetes type 2 (DM2) ontstaat door wisselwerking tussen onze leefstijl (voeding, beweging, stress) en erfelijke aanleg. Minder en anders eten en meer bewegen is de allerbeste behandeling, maar heel moeilijk voor veel mensen. Kortdurend volledig vasten heeft een nog sterker en vaak langdurig effect, maar is ook lastig. Het (tijdelijk) ontbreken van eiwit en suiker in de voeding blijkt essentieel...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website