Over dit programma

In tegenstelling tot de meeste andere Priority Medicines programma's van ZonMw gaat het in dit programma om het ontwikkelen van nieuwe therapieën en niet om het onderzoeken van bestaande geneesmiddelen.
Een eerste voorwaarde voor indiening van een project in het programma Priority Medicines Zeldzame aandoeningen en weesgeneesmiddelen is dat de zeldzame aandoening een levensbedreigende of chronische invaliderende aandoening is die niet vaker voorkomt dan 1:2000 inwoners in de Europese Unie. Dit is het prevalentiecriterium dat de European Medicines Agency (EMA, Europese Geneesmiddelenbeoordelingsautoriteit) hanteert bij het verlenen van de status van weesgeneesmiddel aan een product.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website