Projecten

Systems Medicine-based clinical decision support for COPD patients

Lopend (februari 2018 - april 2022)

Subsidieronde 2. Chronisch obstructief longlijden (COPD) is de derde doodsoorzaak wereldwijd. COPD wordt gekenmerkt door aanwezigheid van chronische luchtwegklachten, zoals kortademigheid, hoesten en sputum én permanente vernauwing van de luchtwegen. De ziekte kent diverse uitingen buiten de longen, zoals veranderingen in lichaamssamenstelling. Veel patiënten hebben bijkomende aandoeningen die...

Bekijk dit project

Informing treatment decisions of relapsed neuroblastomas by inference of tumor evolution

Lopend (juni 2020 - juni 2023)

Binnen dit project willen we uitzoeken hoe verschillende soorten kankercellen bijdragen aan het ontwikkelen van neuroblastoom. Wij richten ons met name op kinderen met een recidief, dus waarbij de neuroblastoom-tumor na verloop van tijd terugkeert. Deze kinderen hebben een hele slechte prognose. Wij proberen te begrijpen hoe genetische eigenschappen van neuroblastoom veranderen in de loop van...

Bekijk dit project

Sys-MIFTA: Systems medicine approach to minimize macrophage-associated interstitial fibrosis and tubular atrophy in renal allograft rejection

Afgerond (juli 2016 - juni 2020)

Jaarlijks sterven duizenden nierpatiënten terwijl zij op de wachtlijst staan voor een donornier. Het voorkomen van afstoting van transplantaatnieren is daarom van groot belang. Terwijl acute afstoting goed voorkomen en behandeld kan worden weten we nog weinig over de processen die resulteren in (late) chronische afstoting. Chronische afstoting gaat gepaard met het ontstaan van interstitiële...

Bekijk dit project

A systems approach to preventing drug resistance in colon cancer

Afgerond (mei 2016 - april 2020)

Veel darmkankerpatiënten reageren niet op therapie. Het is daarom belangrijk om tumorkenmerken te vinden die voorspellen of die tumor zal reageren. Daarvoor moeten we beter begrijpen hoe moleculaire 'netwerken' processen in die cel aansturen. In kankercellen zijn deze processen ontregelt door, bijvoorbeeld, mutaties. Om te voorspellen hoe een kankercel zal reageren op de behandeling, moeten we...

Bekijk dit project

Personalized MultiSystems simulations for Honing Cardiac Resynchronization Therapy (PUSHCART)

Afgerond (juli 2016 - juni 2020)

De pompwerking van het hart wordt gecontroleerd door een elektrische impuls die via een speciaal vezelnetwerk snel verspreid wordt over de hartspier. Dit elektriciteitsnetwerk is bij patiënten met hartfalen vaak beschadigd waardoor de hartspier niet gelijkmatig wordt aangestuurd. Cardiale resynchronisatietherapie (CRT) is erop gericht om dit probleem te corrigeren door de hartspier via twee...

Bekijk dit project

SysAFib

Afgerond (mei 2016 - mei 2020)

In patiënten met boezemfibrilleren is de werking van de twee bovenste hartkamers verstoord. Wij kunnen eigenschappen van boezemfibrilleren bepalen door op het lichaam elektrische signalen te meten in het elektrocardiogram (ECG). Deze eigenschappen beschrijven de ernst van boezemfibrilleren en voorspellen het succes van een behandeling van boezemfibrilleren minstens zo goed als gebruikelijke...

Bekijk dit project

Systems pharmacology approach to difficult-to-treat pediatric asthma (SysPharmPedia)

Afgerond (mei 2016 - juni 2020)

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Kinderen reageren over het algemeen goed op standaard astmatherapie (inhalatiecorticosteroïden; ICS). Echter, een deel van de kinderen heeft last van ernstige symptomen, ondanks regelmatig gebruik van ICS. Het doel van dit project is om biologische profielen te identificeren van kinderen die ondanks het gebruik van ICS veel klachten...

Bekijk dit project

Optimizing First-line Therapy for Aggressive Neuroblastoma by Systems Medicine Strategies Overcoming Secondary Drug Resistance

Afgerond (augustus 2016 - juni 2020)

Dit project heeft een aantal basis principes van de kindertumor neuroblastoma opgehelderd welke mogelijk kunnen leiden tot therapeutische opties om letale recidieven van deze tumor te voorkomen. De meeste hoog-gradige neuroblastomen reageren op therapie met complete klinische remissie, maar recidiveren uiteindelijk als letale resistente ziekte. We hebben ontdekt dat in neuroblastomen twee...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website