Over dit programma

ERA PerMed is een ERA-Net Cofund op gebied van personalised medicine, ondersteund door 32 partners uit 23 landen en medegefinancierd door de Europese Commissie. Het doel is om nationale onderzoeksstrategieën op elkaar af te stemmen, excellentie te bevorderen, het concurrentievermogen van Europa te versterken en de samenwerking met niet-EU-landen uit te bouwen. Een belangrijk middel is de organisatie van gezamenlijke subsidieoproepen (Joint Transnational Call, JTC), waarin nationale financieringsorganisaties innovatieve onderzoeksprojecten financieren en waarin onderzoekers uit diverse landen samenwerken. Een ander middel is maken van beleidsrichtlijnen (via werkpakketten en taken) en organiseren van activiteiten, zoals workshops en projectmeetings.

ZonMw nam deel aan JTC-2018, https://erapermed.isciii.es/joint-transnational-call-2018/. Het doel van de subsidieoproep was om de klinische haalbaarheid van personalised medicine in complexe, multifactoriële ziekten en andere ziekten (zoals monogene, zeldzame ziekten en kanker) te . Hierbij ging het om significante en klinisch relevante verbetering van huidige diagnostiek en/of therapie op basis van verbeterde begrip van onderliggende moleculaire mechanismen. Tevens diende preklinisch en/of klinisch onderzoek gecombineerd te worden met bio-informatica om datakwaliteit te verbeteren en toepasbaarheid te maken voor zorgverleners.

In 2019 zijn 25 consortiumprojecten gefinancierd, waarvan 6 met Nederlandse onderzoeksgroepen. De projecten zijn hier samengevat:
https://erapermed.isciii.es/wp-content/uploads/2019/01/ERAPerMed-9-1-19-HR.pdf.

Daarnaast is ZonMw leider geweest van een taak om eindgebruikers en patiëntvertegenwoordigers beter te betrekken bij personalised medicine subsidieoproepen. Het doel van deze taak is om de empowerment van patiënten (en burgers) in personalised medicine te optimaliseren door ervoor te zorgen dat hun perspectieven en behoeften nauwkeurig worden weergegeven in ERA PerMed. Deze taak richt zich op het identificeren en implementeren van werkwijzen voor de inbreng van patiënten bij het prioriteren van internationale onderzoeksthema's en de evaluatie van verwachte resultaten in voorgestelde projecten.

Vervolg in 2022

In 2022 zal ZonMw medeorganisator zijn van het eindsymposium over het ERANET en de gefinancierde projecten.

Gerelateerde onderwerpen

Het International Consortium for Personalized Medicine (ICPerMed) biedt een platform voor het initiëren en ondersteunen van communicatie, financiering en implementatie van personalised medicine. Deelnemers uit Europa en daarbuiten stellen ICPerMed in staat om het wetenschappelijke en politieke landschap in kaart te brengen en te bevorderen.

Doel ICPerMed

Een belangrijk doel van ICPerMed was het definiëren van actiegerichte onderzoeksitems die kunnen worden omgezet in onderzoeksfinancieringsprogramma's op nationaal, regionaal, Europees of internationaal niveau. Het resultaat hiervan was het ICPerMed actieplan, waarin financieringsacties zijn beschreven die klaar zijn voor implementatie.

Europese samenwerking

ICPerMed werkt nauw samen met het European Research Area Network for Personalised Medicine (ERA PerMed), verschillende coördinatie- en ondersteuningsacties (CSA's) gefinancierd door de Europese Commissie, evenals onderzoeksinfrastructuren. Een voorbeeld van een CSA is Regions4PErMed, met focus op regionale samenwerking op gebied van personalised medicine.
De ICPerMed 'familie' speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van het onderzoek en de implementatie van gepersonaliseerde geneeskunde in Europa en daarbuiten. Voor meer informatie, zie: https://www.icpermed.eu/en/related-initiatives.php.

Lees meer

Lees meer over best practices in personalised medicine, conferenties, doelstellingen en activiteiten van ICPerMed op https://www.icpermed.eu.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website