Projecten

Serologic surveillance of SARS-CoV-2 during the 2020 pandemic in exposed and unexposed healthcare workers in a tertiary care hospital in Amsterdam (S3 study)

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De impact van COVID-19 onder laaggeletterden en mensen met een LVB: maatregelen, (mentale) gezondheid en handelingsperspectieven t.a.v. de zorg- en ondersteuningsbehoefte en beleid

Lopend (september 2020 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Impact of the COVID-19 pandemic on patients with an inflammatory rheumatic disease

Lopend (juli 2020 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Initiatief covid data (incoda)

Lopend (september 2020 - september 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Maatschappelijke coalities in Coronatijd: van spontaan initiatief tot duurzaam samenwerkingsverband

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Primary care Research on Outcomes of COVID-19 (PRO-COVID-19)

Lopend (augustus 2020 - februari 2022)

Sinds de wereldwijde verspreiding van COVID-19 zijn er veel onderzoeksinitiatieven ontstaan; deze vinden vrijwel uitsluitend plaats in de tweedelijnszorginstellingen. In Nederland nemen de meeste patiënten echter in eerste instantie contact op met hun huisarts. Een goed georganiseerde eerstelijnszorg, waaronder gespecialiseerde Huisartsen Coronaposten, kan de doorverwijzing naar de spoedeisende...

Bekijk dit project

Verificatie (in vivo) van een geavanceerde technologie ter stimulering van het immuunsysteem om COVID-19 te voorkomen of milder te laten verlopen.

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The impact and consequences of the restrictive measures following the COVID-19 outbreak for fertility patients and patients with endometriosis in the Netherlands.

Lopend (mei 2020 - november 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Risicokaarten voor publieke gebouwen als basis voor preventiemaatregelen voor aerogeen SARS-COV-2 overdracht: interactie van bezetting, temperatuurregeling en ventilatie

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Altered IgG fucosylation driving pathologies in COVID-19: Relevance for diagnosis and therapeutics

Lopend (augustus 2020 - augustus 2022)

Mensen die geïnfecteerd raken met COVID-19 reageren heel divers. Sommigen merken er niets van, anderen tonen milde klachten en sommigen worden ernstig ziek. Kenmerkend is dat mensen met klachten ofwel genezen of een verergering van klachten krijgen na ongeveer een week na infectie. Dit gaat gepaard met het op gang komen van het adaptieve immuunsysteem, dat dan in staat is om het virus op te...

Bekijk dit project

Establishment and duration of protective immunity against SARS-CoV-2, in relation to severity of SARS-CoV-2 infection.

Lopend (augustus 2020 - augustus 2022)

Bij de meeste mensen is na een COVID-19-infectie een specifieke afweerreactie aan te tonen. Maar hoe lang en hoe goed deze afweerreactie beschermt tegen een herinfectie is niet bekend. Bij Sanquin kan dit worden onderzocht omdat van 300.000 bloeddonoren regelmatig bloed wordt afgenomen, waarvan ook wat materiaal twee jaar wordt bewaard. Onderzoek Van donoren die COVID-19 ziekte hebben gehad -...

Bekijk dit project

Immunity against SARS-CoV-2 in immune-suppressed patients: increased risk of insufficient immunological memory or sufficient protection against re-infection?

Lopend (september 2020 - september 2022)

Patiënten met auto-immuunziekten gebruiken veelal afweeronderdrukkende medicatie. Het effect van deze behandelingen op het ontwikkelen en onderhouden van adequate immuniteit na een doorgemaakte COVID-19-infectie en op de aankomende vaccins tegen Covid-19 is onbekend. Onderzoek en verwachte uitkomsten Allereerst wordt de COVID-19 specifieke immuniteit onderzocht bij patiënten en gezonde mensen na...

Bekijk dit project

CounterCOVID

Lopend (juli 2020 - juli 2022)

Een op de vijf patiënten met COVID-19 krijgt ernstige longschade, waardoor opname in een ziekenhuis of zelfs op een Intensive Care noodzakelijk is. Deze longschade ontstaat onder meer door lekkage in de kleinste bloedvaatjes van de long, waarbij vocht uit de bloedbaan treedt en de longblaasjes opvult. Door het vocht in de longblaasjes wordt de zuurstofopname ernstig belemmerd en ontstaat...

Bekijk dit project

Clinical prediction models for COVID-19: development, international validation and use

Lopend (september 2020 - september 2021)

Voor goede zorg voor COVID-19-patiënten is het cruciaal om het verwachte beloop van hun ziekte te kunnen inschatten. Bijvoorbeeld: moet iemand worden opgenomen op de intensive care (IC) en hoe lang? Wat is de kans op overlijden? Onderzoek In dit onderzoek worden voorspelmodellen ontwikkeld die al bij opname in het ziekenhuis een antwoord geven op deze vragen. Er worden hiervoor gegevens gebruikt...

Bekijk dit project

Use of patient-relevant human lung epithelial cell models to study acute and long-term effects of COVID-19

Lopend (september 2020 - september 2022)

Het longepitheel bekleedt de luchtwegen en longblaasjes, en is het voornaamste celtype dat wordt geïnfecteerd door SARS-COV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Het in kaart brengen en begrijpen van de reactie van het longepitheel op infectie met SARS-CoV-2 is nodig om beter inzicht te krijgen in de korte- en langetermijneffecten van de infectie en de ernst van COVID-19. In dit project maken we...

Bekijk dit project

Identification of COVID-19 patients with high Risk of mortality at ICU admiSsion – IRIS-study

Lopend (september 2020 - september 2022)

De beslissing welke COVID-19-patiënten het meeste baat hebben bij een behandeling op de intensive care (IC) is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Er worden dagelijks nieuwe COVID-19-patiënten opgenomen. De zorg voor niet-COVID-19-patiënten moet ook doorgaan. De druk op de IC-capaciteit werd zeer hoog tijdens de COVID-19-piek in het voorjaar van 2020, dit kan zich herhalen bij een volgende...

Bekijk dit project

Obesity as an amplifier of inflammation and organ injury in SARS-CoV-2 infected patients: prognostic potential and therapeutic target

Lopend (september 2020 - september 2022)

Uit recent onderzoek blijkt dat 77% van de COVID-19-patiënten die op een Nederlandse Intensive Care (IC) zijn behandeld, met overgewicht kampte. Er zijn aanwijzingen dat er een positieve correlatie bestaat tussen overgewicht en de ernst van COVID-19. Waarom mensen met overgewicht vaak op de IC komen met ernstige symptomen van COVID-19 is nog niet bekend. Onderzoek en verwachte uitkomsten In deze...

Bekijk dit project

WikiPathways as a platform for COVID-19 biological pathway models

Lopend (juli 2020 - juli 2022)

WikiPathways is een wereldwijd bekend en gevestigd kennisplatform, opgericht en onderhouden door Maastricht Universiteit. Het platform maakt moleculaire pathway modellen toegankelijk voor onderzoekers, houdt zijn pathway collectie up-to-date en ondersteunt het proces van medicijnontwikkeling voor de verschillende fasen van COVID-19. Onderzoek Het onderzoek kent drie aspecten om het gevecht tegen...

Bekijk dit project

Understanding the two faces of the COVID-19 immune response to predict clinical course and define strategies for early and late phase intervention

Lopend (juli 2020 - juli 2022)

Het afweersysteem speelt een opvallende dubbelrol bij COVID-19. Een effectieve afweerrespons zorgt dat het virus aangevallen en opgeruimd wordt, maar als dat niet goed lukt, lijkt een hyper-activatie van het afweersysteem te ontstaan dat juist tot ernstige problemen kan leiden. Het is onduidelijk wat er precies misgaat in de afweer bij patiënten met een ernstig verloop en hoe zij het best...

Bekijk dit project

Sociaaleconomische verschillen in gediagnosticeerde covid-19 prevalentie in Zuid-West Nederland

Lopend (juli 2020 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The impact of the COVID-19 pandemic on death and bereavement (the CO-LIVE project)

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Waarschijnlijk zal de COVID-19-epidemie nog lang duren. Het is belangrijk om nu te leren van de ervaringen. Het doel van de huidige studie is om de balans te vinden tussen veilige zorg en de behoeften van stervende patiënten en hun familieleden Onderzoek Nabestaanden en zorgverleners worden gevraagd naar hun ervaringen met zorg rond het levenseinde voor iemand die is overleden tijdens de...

Bekijk dit project

Towards Evidence-based Social Distancing Policy: Tracking Behavioral Responses to Pandemic Mitigation Measures and Implementation Strategies

Lopend (augustus 2020 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

TRACE II: Outcome in patients undergoing postponed elective surgery during the COVID-19 pandemic

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorgen en zwaaien: longitudinale studie naar de gevolgen van restrictieve maatregelen vanwege COVID-19 voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking en hun behoefte aan ondersteuning

Lopend (september 2020 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorggebruik in de eerstelijnszorg tijdens de corona pandemie: een landelijk populatieonderzoek vanuit het perspectief van de patiënt en de zorgverlener

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De impact van de COVID-19 uitbraak op de diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten: lessen voor de toekomst.

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A phase-2-study, pivotal for clinical development of lanadelumab for treatment of COVID-19

Lopend (september 2020 - september 2021)

COVID-19 kan leiden tot vocht in de longen waardoor zuurstoftekort ontstaat. Wanneer dit lang aanwezig is kan dit leiden tot intensive care (IC) opname en uiteindelijk overlijden. Er zijn aanwijzingen dat het virus de regulatie van de bloedvaatwanddoorlaatbaarheid verstoord doordat het virus de functie van het eiwit angiotensine converting enzyme 2 (ACE2) verminderd. Hierdoor kunnen aangemaakte...

Bekijk dit project

BCG vaccination to minimise COVID-19 disease severity and duration

Lopend (augustus 2020 - augustus 2022)

Mycobacterium bovis is de bacterie die tuberculose veroorzaakt in koeien. Het BCG (Bacillus Calmette-Guérin)-vaccin bestaat uit verzwakte bacteriën van deze stam. Bijna 100 jaar geleden is ontdekt dat BCG beschermt tegen humane tuberculose. De afgelopen jaren is aangetoond dat BCG tevens bescherming geeft tegen andere infecties doordat het immuunsysteem in brede zin wordt geactiveerd. In potentie...

Bekijk dit project

BTK inhibitie als therapie voor hyper-inflammatoir syndroom in COVID-19 patiënten.

Lopend (juli 2020 - juli 2022)

Ongeveer 5% van alle COVID-19-patiënten wordt ernstig ziek en moet op de intensive care worden opgenomen. Deze patiëntengroep ontwikkelt vaak ernstige schade aan organen en heeft een groot risico op overlijden. Dit komt omdat bepaalde cellen van het afweersysteem, met name de monocyten, te heftig op het virus reageren. Dit wordt ook wel hyper-inflammatoir syndroom genoemd. Het eiwit Bruton’s...

Bekijk dit project

Integrative analysis of multi-omics longitudinal data to identify effective strategies for the prediction and treatment of COVID-19

Lopend (juli 2020 - juli 2022)

Een deel van de COVID-19-patiënten ontwikkelt zeer ernstige ademhalingssymptomen, terwijl anderen milde griepachtige symptomen ervaren. Hoewel het duidelijk is dat genetische en niet-genetische factoren van invloed zijn op de ernst van het ziekteverloop zijn de onderliggende moleculaire mechanismen onbekend. Daardoor kan op dit moment het ziekteverloop voor een individu niet voorspeld worden. ...

Bekijk dit project

Measuring, understanding & reducing respiratory droplet spreading

Lopend (augustus 2020 - augustus 2022)

Om de COVID-19-pandemie te bedwingen, is het belangrijk de verspreiding van het dodelijke coronavirus tegen te gaan. De verspreiding van het virus gebeurt door kleine druppels met virusdeeltjes bij praten, hoesten, zingen, etc. Helaas is er nog niet veel bekend over deze kleine druppels. Daarom gebruiken de autoriteiten nu de ‘social distance’-regel. Onderzoek en verwachte uitkomsten Het doel...

Bekijk dit project

ReCOVer: A Randomised Controlled Trial testing the efficacy of Cognitive Behavioural Therapy for preventing chronic post-infectious fatigue among patients diagnosed with COVID-19

Lopend (september 2020 - september 2022)

Een deel van de patiënten die COVID-19 heeft doorgemaakt houdt klachten. Een van die klachten is vermoeidheid. Deze is vaak ernstig en beperkt mensen in hun functioneren. Cognitieve gedragstherapie kan helpen bij ernstige moeheid die ontstaat tijdens een ziekte. Gedragstherapie leert mensen anders met klachten om te gaan. Onderzoek Dit project gaat na of gedragstherapie gegeven via het internet...

Bekijk dit project

SARSLIVA and utility of saliva in diagnosis for wide scale testing, including viral and SARS-CoV-2 antibody detection in pre- and asymptomatic persons and follow-up of infections in COVID-19 patient; a house hold study

Lopend (juli 2020 - november 2021)

Is het mogelijk het nieuwe coronavirus COVID-19 aan te tonen in speeksel in plaats van met een neus- en keelswab (wattenstaafje)? En is het ook mogelijk antistoffen tegen het virus aan te tonen in speeksel in plaats van in bloed? Dit wordt onderzocht bij patiënten met COVID-19 en bij huisgenoten die (nog) geen klachten hebben. Onderzoek en verwachte uitkomsten Speeksel afnemen is eenvoudig en...

Bekijk dit project

the PRAETORIAN-COVID study: A double-blind, placebo-controlled randomized clinical trial with valsartan for PRevention of Acute rEspiraTORy dIstress syndrome in hospitAlized patieNts with SARS-COV-2 Infection Disease

Lopend (september 2020 - september 2022)

De COVID-19-pandemie veroorzaakt een hoge morbiditeit en mortaliteit doordat een COVID-19-infectie kan zorgen voor acute longschade en gecompliceerd kan worden met het ernstige acute respiratory distress syndrome (ARDS). Het renine-angiotensine-systeem (RAS), een bekende cardiovasculaire cascade, blijkt ook een rol te spelen bij de ontwikkeling van ARDS. Er wordt aangenomen het COVID-19-virus het...

Bekijk dit project

Therapeutic inhibition of excessive lung inflammation induced by anti-SARS-CoV-2 antibodies

Lopend (juli 2020 - juli 2021)

Bij ernstig zieke COVID-19-patiënten gaat de longontsteking gepaard met zeer sterke ontstekingsreacties, wat kan leiden tot meervoudig orgaanfalen en uiteindelijk overlijden. De huidige behandelmogelijkheden voor de ernstig zieke COVID-19-patiënten zijn helaas beperkt. Omdat de ontwikkeling en verspreiding van een vaccin wel één tot twee jaar zal duren, is er dringend behoefte aan een behandeling...

Bekijk dit project

A phase I study on the pharmacokinetics of anti-SARS-CoV2 virus neutralizing antibodies in middle aged and elderly volunteers. Towards evidence-based dosing of convalescent plasma for COVID-19

Lopend (augustus 2020 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Employing a physiological microfluidic lung bioreactor to improve understanding of SARS-CoV2 biology and testing of therapeutics

Lopend (september 2020 - september 2022)

De COVID-19 pandemie heeft duidelijk gemaakt dat snel handelen belangrijk is om wereld gezondheidsproblemen adequaat te bestrijden. Naast het snel opsporen en behandelen van patiënten, is het belangrijk om goede methoden te ontwikkelen om infectie mechanismen te begrijpen en vaccins te ontwikkelen. Dit project heeft als doel menselijke longcellen te kweken in een mini bioreactor om de fysiologie...

Bekijk dit project

COVID-19 and ischemic stroke - How to tame a dozing monster

Lopend (september 2020 - september 2022)

Patiënten met een COVID-19-pneumonie kunnen, zeker als ze op de intensive care worden opgenomen, trombotische complicaties krijgen, die kunnen bijdragen aan een ernstiger beloop van de COVID-19-pneumonie. Longembolie (stolsel in de long) is de meest voorkomende complicatie, maar ook herseninfarcten kunnen optreden. De hypothese in deze studie is dat deze beroertes kunnen worden veroorzaakt door...

Bekijk dit project

Migranten in de frontlinie. De effecten van COVID-19 maatregelen op arbeidsmigranten werkzaam in cruciale sectoren

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Blood vessels-on-chip to understand and target COVID-19 intravascular coagulation

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Wanneer COVID-19 patiënten ernstig ziek worden, hebben ze vaak problemen in hun bloedvaten. Zo zien we lekkage, ontsteking en bloedstolling. In dit project wordt een mini-bloedvat op basis van menselijk vaatwandweefsel en COVID-19 patiëntenplasma gebruikt om bloedstolselvorming te bestuderen. Het is nog niet duidelijk waarom vaatproblemen zich voordoen in COVID-19 en of ze aangrijpingspunten...

Bekijk dit project

Ex vivo models to study tissue-specific features of SARS-CoV-2 infection

Lopend (september 2020 - september 2022)

Infectie met coronavirus leidt niet alleen tot problematiek in de luchtwegen, maar ook in andere organen. Er is echter weinig bekend over de manier waarop het coronavirus verschillende organen infecteert. In dit project bestuderen we daarom hoe het coronavirus zich in verschillende organen manifesteert. Daarnaast richt het onderzoek zich op het nabootsen van coronavirus infecties in gekweekte...

Bekijk dit project

Corona-maatregelen: ‘double jeopardy’ voor leesprestaties van doelgroepleerlingen in het primair onderwijs?

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Is COVID-19 a threat to banks and financial stability in Europe?

Lopend (september 2020 - december 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

LAMP-based molecular diagnostics of SARS-CoV-2

Lopend (juni 2020 - november 2020)

Uitgebreid testen is essentieel om COVID-19 in de samenleving onder controle te houden en de gezondheid van mensen te beschermen, in het bijzonder medewerkers in vitale beroepen en zorgfuncties. De huidige aanpak voor het diagnosticeren/detecteren van het coronavirus is gebaseerd op RT-qPCR (real-time reverse transcriptase polymerase chain reactie) oftewel PCR-tests. Deze manier van testen is zeer...

Bekijk dit project

Mobility- and behavior-based early-warning system after the first wave of COVID-19

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

POLAR: Psychosociale effecten van coronamaatregelen bij mensen met Alzheimer

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

A virus-free high-throughput platform for studying coronavirus replication inhibitors

Lopend (september 2020 - september 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Child and adolescent mental health and wellbeing in times of the COVID-19 pandemic; Elucidating intervention targets to decrease mental health problems and optimize wellbeing in Dutch children with and without a history of mental problems.

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een onverwachte valse start op de arbeidsmarkt

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

EVER - Economische VEerkracht van Regio’s

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Is onze omgeving toekomstbestendig voor voldoende lichaamsbeweging in een 1,5m-samenleving?

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kansen in Crisis: hoe geven scholen vorm aan educatief partnerschap?

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kritische materialen in een crisis

Lopend (september 2020 - december 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Invloed van grote (hardloop)evenementen op de besmettingsgraad van COVID-19.

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Inhalation of Low Molecular Weight Heparins as a prophylaxis to prevent SARS-CoV-2 infection.

Lopend (september 2020 - september 2022)

Bestaand medicijn voorkomt SARS-CoV-2 infectie Er is een zeer urgente noodzaak voor preventieve medicijnen tegen SARS-CoV-2 om de COVID-19 pandemie te stoppen. Wij hebben ontdekt dat de infectie van cellen met SARS-CoV-2 geblokkeerd wordt door het antistollingsmedicijn laag moleculaire  heparine. Dit medicijn blokkeert de binding van het virus aan de cellen wat infectie sterk vermindert of zelfs...

Bekijk dit project

Naar een populatiegerichte aanpak van preventie, zorg en ondersteuning door het identificeren van kwetsbare groepen als gevolg van de COVID-19 pandemie en de bestrijdingsmaatregelen

Lopend (augustus 2020 - augustus 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Rouwen in Coronatijden: mogelijkheden, beperkingen en kansen om gecompliceerde rouw bij nabestaanden te voorkomen: beschrijvend onderzoek en implementeren.

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Convalescent plasma as a treatment for high-risk outpatients administered within 7 days after COVID-19 disease onset (CoV-Early)

Lopend (augustus 2020 - augustus 2022)

In de CoV-Early studie wordt onderzocht of het toedienen plasma van ex-coronapatiënten leidt tot een sneller herstel bij coronapatiënten die nog niet zijn opgenomen in het ziekenhuis. Omdat eerder onderzoek in Nederland geen voordeel liet zien van een behandeling met plasma in een later stadium van de ziekte (in het ziekenhuis), dienen wij het in deze studie snel (ten laatste zeven dagen na het...

Bekijk dit project

Oog voor naasten ten tijde van de COVID-19 pandemie: een aanvullende module COVID-19 voor- en nazorg voor naasten rondom overlijden van een dierbare (doorontwikkeling van de ZonMW Oog voor Naasten methodiek)

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Uit het Palliantieproject Oog voor Naasten (OvN) is eind 2019 een methodiek beschikbaar gekomen waarmee zorgverleners naasten gerichte zorg kunnen geven voor én na overlijden van hun dierbare. Deze OvN-methodiek ontwikkelen we in het ON2-project (looptijd 2021-2023) verder. De coronapandemie veranderde de zorg, met gevolgen voor welzijn van naasten van patiënten die aan COVID-19 overlijden....

Bekijk dit project

COVID-19 impact welzijn ziekenhuispersoneel. Wat zijn de korte- en langetermijneffecten van COVID-19 op het psychosociale en emotionele welzijn van ziekenhuispersoneel en hoe gaan we daarmee om?

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De maatschappelijke impact van COVID-19

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De Weerbare Regio: Regionaal-economische Impactmitigatie van Coronamaatregelen

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gevolgen en kansen COVID-19 voor basisscholen en hun leerlingen

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Hoe kunnen ZZPers en MKBers gezond en financieel weerbaar blijven tijdens en na de COVID-19 crisis?

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kwetsbaar in Amsterdam: De organisatie en effecten van de ondersteuning van kwetsbare groepen tijdens en na de corona-crisis

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Long-term mental health trajectories in recovered Covid-19 patients: exploring the interplay of psychosocial and biological factors affecting health-related quality of life

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mobiliteit tijdens en na corona lock-down: duurzaamheid, veiligheid, inclusiviteit

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Online academisch onderwijs als gevolg van COVID-19 crisis: Voor wie werkt het (niet) en welke factoren kunnen dit verklaren?

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sociale relaties en mentaal welbevinden bij jongeren vóór en tijdens de coronacrisis: Longitudinale en momentane voorspellers van veerkracht

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Stay home, stay safe? Onderzoek naar omvang, aard en ernst van huiselijk geweld ten tijde van de Corona-crisis

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

VAN PREVENTIE NAAR VEERKRACHT: een design framework voor de 1,5 meter-samenleving

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Prospective cohort study of non-hospitalised COVID-19 patients: determining length of isolation and patient clinical development at home (COVID-HOME study)

Lopend (maart 2020 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

SARS-CoV-2 transmission in secondary schools and the influence of indoor environmental conditions

Lopend (augustus 2020 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ethnicity and COVID-19: epidemiology and control measures

Lopend (juni 2020 - juni 2021)

Cijfers uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tonen aan dat onder bepaalde migrantengroepen COVID-19 vaker voorkomt en ernstiger verloopt. Waarschijnlijk heeft deze ongelijkheid te maken met het vaker voorkomen van aandoeningen als diabetes door overgewicht, een oververtegenwoordiging in essentiële beroepen (bijvoorbeeld verpleegkundigen), lager opleidingsniveau, een minder goede...

Bekijk dit project

Dynamiek tussen landelijk document medicamenteuze behandelopties en voorschrijfgedrag in ziekenhuizen tijdens de COVID-19 pandemie

Lopend (juni 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een ethisch kader voor het sociaal werk

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Eenzaam maar niet alleen; hoe blijven we op afstand in contact met jongeren in de jeugdzorg, en kunnen we op een eigentijdse manier hun gevoelens van eenzaamheid bespreekbaar maken?

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Eerstelijns COVID-19 portaal: Ontwikkeling van best-practices voor 1e lijns COVID-19 revalidatie o.b.v. digitale kennisdeling.

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

HeatTrack: specialisatie monitoring dashboard voor risicogebieden in de 1.5m samenleving

Lopend (juni 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het beloop van het Acute Myocardinfarct ten tijde van de COVID-19 lock down in hoog- en laag endemische COVID-19 regio’s in Nederland

Lopend (juni 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het COFIT-20 project: het stimuleren van lichamelijke activiteit middels online livestream groepslessen voor mensen met een ernstige psychische aandoening tijdens COVID-19

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het COVID-19 Openbaar Vervoer Capaciteitsmodel: een beleidsondersteunend instrument voor de optimalisatie van de coronacapaciteit van het openbaar vervoer

Lopend (juni 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het effect van Covid-19 op de innovatie en corporate venturing activiteiten van organisaties.

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Jongeren ondersteunen Jongeren Juist in tijden van Corona-maatregelen volwaardig participeren in de maatschappij

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

MONDiaAL: Mondneusmaskers: alternatieven voor het chirurgische mondneusmasker

Lopend (juli 2020 - oktober 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Online Centering Corona voor Eritrese zwangeren en moeders

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Online inzetten van ervaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld

Lopend (juni 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Online ondersteuning van de taalomgeving thuis met behulp van digitale prentenboeken voor kinderen in achterstandssituaties

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Online Vaktherapie. Telepresent zijn als vaktherapeut

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Optimalisatie van patiëntstromen en afsprakenschema’s op de anderhalve meter poli kliniek.

Lopend (juni 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Disease, Social Memory and Resilience: A Competition for Artistic Research Expertise

Lopend (juni 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De “drie goede vragen” om emotionele belasting van verpleegkundigen (i.o.) tijdens de COVID-19 uitbraak te verminderen.

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evidence-based effective monitoring and control of Covid-19 after the initial outbreak

Lopend (juni 2020 - juni 2021)

Door de coronapandemie blijft er waarschijnlijk een probleem totdat er een goed werkend vaccin beschikbaar is. Om tot die tijd nieuwe uitbraken in te dammen is een combinatie nodig van effectieve monitoring, samen met protocollen voor opsporen, testen, isolatie en quarantaine. Het doel van dit project is om een brede wetenschappelijke basis voor een effectief monitoringssysteem te ontwikkelen...

Bekijk dit project

Aerogene verspreiding van het SARS-CoV-2 in sociale situaties en tijdens medische procedures.

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

ACTE – Afbouwscenario’s Coronamaatregelen: Transport- en economische effecten

Lopend (juni 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Conditions for technological solutions in a Covid-19 exit strategy, with particular focus on the legal and societal conditions

Lopend (juni 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Educatief partnerschap in VVE op afstand: werkzame principes in het bieden van virtuele ondersteuning aan ouders van risicoleerlingen

Lopend (juni 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Leidt de corona crisis tot een slechtere werkrelatie tussen behandelaren en kwetsbare gezinnen?

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Nieuwe regels, nieuwe mogelijkheden: Opbouwwerk in tijden van Corona

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Actie onderzoek naar sekswerk in Regio Hart van Brabant ten tijde van corona

Lopend (juli 2020 - oktober 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Adaptation and Effects of Social-VR as a Tool for Overcoming Social Distance in Higher Education

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Behoeftepeiling psychosociale – en praktische hulp voor door Corona getroffen burgers, mantelzorgers en nabestaanden in Noord-Brabant.

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Behoud van gezondheid en inzetbaarheid paramedici tijdens de corona-pandemie

Lopend (juni 2020 - oktober 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

CenteringOnline thuistest kit

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Communicatie tussen zorgmedewerkers en dove patiënten in tijden van COVID-19

Lopend (juli 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

COVID-19: een versneller van de samenwerking van het acute zorgnetwerk in Den Haag

Lopend (juni 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De meerwaarde van IS-pro techniek op de SEH bij het identificeren van een bacteriële infectie en voorspellen van de ernst van SARS-CoV-2 in patiënten met verdenking COVID-19?

Lopend (juli 2020 - oktober 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De wijk en zorg opnieuw in verbinding

Lopend (juni 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Optimalisering EMDR en Exposure binnen de GGz, nieuwe toepassingen van traumabehandeling wanneer Face-to-Face behandelingen niet mogelijk zijn ten gevolge van COVID-19

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Praten met, in plaats van over ouderen: Percepties en praktische behoeftes van ouderen met betrekking tot (versoepelde) Covid-19 maatregelen

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Wijkgerichte follow-up van ontsluiting van sportvelden en scholen in Leiden, de COVID Radar in de praktijk

Lopend (juni 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Changes in the use and organization of care in general practices and out-of-hours services: lessons learned from the COVID-19 pandemic

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

CONTROL: effectiviteit & optimalisatie van bron- en contactonderzoek om de verspreiding van SARS-CoV-2 te beperken

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

CovId-19 en SOciale isoLATie in de dEmentiezorg (ISOLATE): impact en behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers.

Lopend (september 2020 - maart 2022)

De COVID-19-maatregelen rondom sociale isolatie lijken van grote invloed op het welzijn van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers. Terwijl eenzaamheid en probleemgedrag bij mensen met dementie toenemen, neemt sociale steun voor mantelzorgers af en worden zij extra belast. Daarnaast bemoeilijken regels rond fysieke afstand het werk van zorgmedewerkers. Onderzoek Dit project...

Bekijk dit project

COVID-19 Follow-up care paths and Long-term Outcomes Within the Dutch health care system: a combined rehabilitation, pulmonary, and intensive care perspective (CO-FLOW study)

Lopend (september 2020 - september 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Daklozen en Corona, lessen voor de toekomst van medische zorg en opvang

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De maatschappelijke dynamiek van de COVID-19 pandemie: onderwijs, sociaal-economische positie en solidariteit

Lopend (juli 2020 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Digitaal op bezoek bij mensen met beperkingen: Een multidisciplinair onderbouwde handreiking voor woonlocaties waar naasten fysiek niet mogen komen

Lopend (september 2020 - september 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effecten van Covid-19 op huisartsbezoek van patiënten in achterstandswijken

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gevolgen van restrictieve maatregelen door COVID-19 uitbraak op eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners, naasten en vrijwilligers in verpleeghuizen

Lopend (september 2020 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het ondersteunen van naasten van geïsoleerde, levensbedreigend zieke patiënten met COVID-19 die opgenomen zijn op de intensive care

Lopend (september 2020 - januari 2022)

Ten tijde van de coronacrisis is het extra lastig om naasten van op de intensive care (IC) opgenomen, geïsoleerde COVID-19-patiënten te informeren en te ondersteunen. Aandacht voor naasten is erg belangrijk, juist ook in tijden van crisis. Daarom zijn er op verschillende plekken ad-hocinitiatieven ontstaan om toch goede informatie en ondersteuning aan naasten te kunnen bieden. Onderzoek Wij...

Bekijk dit project

Het ontwikkelen van een COVID-19 scoringssysteem voor effectieve en veilige triage van patiënten in de eerstelijnszorg

Lopend (september 2020 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

IC-triage tijdens een crisis: leren van het toepassen van medische en niet-medische criteria op patiëntcasuïstiek

Lopend (oktober 2020 - juni 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Impact van COVID-19 op kinderen en jongeren met autisme spectrum stoornis (ASS) en hun gezin

Lopend (september 2020 - september 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Improvise, adapt, overwork? Understanding and learning from hospitals' adaptations to COVID-19 and their effects on professional functioning and recovery.

Lopend (september 2020 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Landelijke en regionale coördinatie in tijden van schaarste

Lopend (augustus 2020 - augustus 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vroege detectie van vaatschade bij patiënten na doorgemaakte covid-19.

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Relatie- en gezinsproblematiek, zorgmijding en preventie tijdens en na COVID-19

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Real-time monitoring in de thuisrevalidatie van patiënten met een COVID-19 infectie na opname op de IC van een ziekenhuis (REACH+)

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Toepasbaarheid van het POST-IC-dagboek; een digitaal communicatiemiddel rond opname op de intensive care

Lopend (juni 2020 - november 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Wat betekent COVID-19 voor de inzetbaarheid en de veerkracht van kwetsbare medewerkers in de facilitaire dienstverlening

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorglogistiek in de 1,5 meter maatschappij: Een planningstool voor Nederlandse ziekenhuizen

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

eCOFIT+: ehealth ter ondersteuning geriatrische ambulante revalidatie

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kwetsbare personen in beweging: aanpassing van het beweegaanbod aan het ‘nieuwe normaal’

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Rauwe rouw: als er meer bewoners voor wie jij zorgt overlijden dan je kunt behappen: Hoe kunnen we dan voor jou zorgen?

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Scenario's voor na de lockdown in verpleeghuizen

Lopend (juli 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Eigen huis als polikliniek: de ervaren kwaliteit van beeldbel zorg bij kwetsbare ouderen met multi-morbiditeit en hun families

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezonde dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in coronatijden (en daarna)

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het bieden van handvatten aan studenten in het hoger onderwijs bij het omgaan met de nieuwe COVID-19 situatie, middels speciaal daartoe ontwikkelde eHealth modules, om zo stress en mentale gezondheidsklachten te voorkomen.

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het detecteren van (corona-gerelateerde) problemen bij de hulpvragers van 113 Zelfmoordpreventie vóór en ná de uitbraak van de coronapandemie in Nederland middels state-of-the-art Natural Language Processing (NLP)

Lopend (juli 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het vergroten van kwalitatief inzicht in de doelgroep van Utrechtse zzp’ers en kleine ondernemers die door COVID-19 getroffen zijn om hen te helpen schulden te voorkomen, aan hun veerkracht te werken en een duurzaam toekomstperspectief te vergroten.

Lopend (juli 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Huisartsen en hulpzoekgedrag in achterstandswijken in de Covid-19 crisis

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Naar een versterking van de veerkracht van de boekenwereld na Covid-19

Lopend (juli 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling en klinische evaluatie een revalidatie protocol na COVID-19 met integratie van technologie en software.

Lopend (juni 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

SamenSlimOpen - Data-driven Simulation Games for the Evaluation and Prevention of SARS-CoV-2 Transmission in Indoor Public Spaces and the Impact of Changing Compliance to Distancing Measures

Lopend (augustus 2020 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website