Systems medicine

Systems medicine is een systeembenadering die gebruik maakt van computermodellen en grote hoeveelheden verschillende klinische en biologische data om het individu scherper in kaart te brengen. ZonMw participeert in verschillende internationale initiatieven om de geïntegreerde aanpak die nodig is bij Systems Medicine te stimuleren.

De klassieke biologie heeft ons zeer gedetailleerde kennis opgeleverd, de systeembiologie brengt die details weer bij elkaar en laat de wisselwerking tussen alle onderdelen zien. Systems medicine is de toepassing daarvan in de geneeskunde. Het is een methode voor het doen van onderzoek waarbij alle beschikbare data (zowel klinisch als wetenschappelijk) gecombineerd worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van modellen (zowel mechanistische als statistische). Het doel is het gehele systeem te begrijpen van zowel in ziekte als gezondheid.

Het is een nieuwe aanpak naar een meer persoonsgerichte zorg. Om de individuele patiënt een behandeling op maat te geven die effectiever is en minder bijwerkingen heeft, is een geïntegreerde aanpak nodig in klinisch onderzoek en medische praktijk. Dit vergt samenwerking die gebied overstijgend is: clinici, biologen, modellers, bioinformatica, genetici en farmacologen. De samenwerking tussen deze gespecialiseerde gebieden zorgt voor inzicht in de onderlinge verbanden bij de behandeling van complexe ziekten en comorbiditeit.

Internationale initiatieven

ERA-net Cofund Systems Medicine (ERACoSysMed)

Dit netwerk is er op gericht om de veranderingen van een meer geïntegreerde aanpak in de Europese landen in gang te zetten. ERACoSysMed organiseert subsidieronden op het gebied van systeemgeneeskunde en is een spin-off van het inititatief CASyM. Het doel is het opbouwen van een portfolio van proof of concept projecten op verschillende ziektegebieden. Een tweede belangrijk doel is het creëren van bewustzijn over Systems Medicine, met name bij artsen. ZonMw leidt het werkpakket Communicatie en disseminatie en Additionele funding activiteiten

Meer informatie

Coordinating Action Systems Medicine (CASyM)

CASyM ontwikkelt een strategie om de systeembiologie aanpak te implementeren binnen de medische praktijk, onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling. ZonMw leidt het werkpakket Versterken van innovatie activiteiten, technology transfer en exploitatie.

Meer informatie

Uitgelicht

Webhub Systems medicine

Bent u op zoek naar alle informatie over Systems Medicine zoals meetings, subsidieoproepen, educatie en lopende onderzoeksprojecten in Europa? Kijk dan ook eens op www.systemsmedicine.net.

De makers van deze webhub zijn goed ingebed in Europese initiatieven zoals CASyM, ISBE, FAIRDOM, ERACoSysMed en ERASysAPP

Onderzoekscentra voor Systeembiologie voortreffelijk en voortvarend!

Bekijk de film over het CSBB te Nijmegen op YouTube

Tussentijdse evaluatie toont dat de resultaten van de centra voor systeembiologie in Groningen (SBC-EMA), Amsterdam (CSBC) en Nijmegen (CSBB) de verwachtingen nu reeds - op de helft van de termijn- overstijgen. In de filmpjes komen de onderzoekers zelf aan het woord naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van het programma Centra voor Systeembiologie Research (CSBR) dat van start is gegaan in 2011.

Van alle 3 centra zijn filmpjes gemaakt, u kunt deze vinden in dit en de volgenden 2 Uitgelichtblokjes.

Bekijk de film over het CSBB te Nijmegen op YouTube

Systems Medicine: wat is dat?

Shutterstock/Leszak Glasner
Shutterstock/Leszak Glasner

In de flyer Systems Medicine: "Understanding disease pathways for personalised treatment" leest u meer over Systems Medicine. Wat houdt deze aanpak in? Wat is ervoor nodig? Wat levert het gebruik van een Systems Medicine aanpak op? Binnenkort volgt op deze website een korte animatie over Systems Medicine.

in deze factsheet uitleg over Systems Medicine (Engelstalig)

Contact

Rob Diemel

Programmasecretaris

+31 70 349 52 52
diemel@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website