Projecten

Systems Medicine-based clinical decision support for COPD patients

Lopend (februari 2018 - februari 2021)

Subsidieronde 2. Chronisch obstructief longlijden (COPD) is de derde doodsoorzaak wereldwijd. COPD wordt gekenmerkt door aanwezigheid van chronische luchtwegklachten, zoals kortademigheid, hoesten en sputum én permanente vernauwing van de luchtwegen. De ziekte kent diverse uitingen buiten de longen, zoals veranderingen in lichaamssamenstelling. Veel patiënten hebben bijkomende aandoeningen die...

Bekijk dit project

Sys-MIFTA: Systems medicine approach to minimize macrophage-associated interstitial fibrosis and tubular atrophy in renal allograft rejection

Lopend (juli 2016 - november 2019)

Subsidieronde 1. Jaarlijks sterven duizenden nierpatiënten terwijl zij op de wachtlijst staan voor een donornier. Het voorkomen van afstoting van kostbare transplantaat-nieren is daarom van groot belang. Hoewel in de afgelopen jaren enorme stappen zijn gemaakt in het voorkomen van acute afstoting, blijft het begrip van transplantaat-falen op de langere termijn (langer dan 1 jaar na...

Bekijk dit project

A systems approach to preventing drug resistance in colon cancer

Lopend (mei 2016 - december 2019)

Subsidieronde 1. Darmkanker is een belangrijke doodsoorzaak en hoewel er meerdere behandelingen zijn, reageren niet alle patiënten op een bepaalde therapie. Het is daarom belangrijk om tumorkarakteristieken te vinden die betrouwbaar voorspellen of die tumor zal reageren. Om deze kenmerken te vinden, moeten we beter begrijpen hoe biomoleculen in cellen met elkaar interacteren in moleculaire...

Bekijk dit project

Personalized MultiSystems simulations for Honing Cardiac Resynchronization Therapy (PUSHCART)

Lopend (juli 2016 - december 2019)

Subsidieronde 1. De pompwerking van het hart wordt gecontroleerd door een elektrische impuls die via een speciaal vezelnetwerk snel verspreid wordt over de hartspier. Dit elektriciteitsnetwerk is bij patiënten met hartfalen vaak beschadigd waardoor de hartspier niet gelijkmatig wordt aangestuurd. Cardiale resynchronisatietherapie is erop gericht om dit probleem te corrigeren door de hartspier...

Bekijk dit project

SysAFib

Lopend (mei 2016 - december 2019)

Subsidieronde 1. Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis, die gekenmerkt wordt door een onregelmatige elektrische activering van de boezems waardoor een beroerte kan ontstaan. Ablatie van boezemfibrilleren is een belangrijke behandelstrategie met een succespercentage van 30% tot 75%, afhankelijk van de individuele patiënt en het ziektebeeld. Het doel van SysAFib is om,...

Bekijk dit project

Systems pharmacology approach to difficult-to-treat pediatric asthma (SysPharmPedia)

Lopend (mei 2016 - november 2019)

Subsidieronde 1. Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Ondanks dat kinderen over het algemeen goed reageren op standaard astmatherapie (inhalatiecorticosteroïden ICS), heeft 40-70% van de kinderen nog steeds klachten. 10-15% van de patiënten heeft zelfs onder behandeling nog ernstige symptomen. Het is daarom belangrijk om markers te vinden die kinderen met een risico op...

Bekijk dit project

Optimizing First-line Therapy for Aggressive Neuroblastoma by Systems Medicine Strategies Overcoming Secondary Drug Resistance

Lopend (augustus 2016 - augustus 2019)

Subsidieronde 1. Een van de grootste problemen van kanker is dat tumoren bij diagnose vaak goed reageren op therapie en verdwijnen, maar later weer terugkomen en dan niet meer op therapie reageren. Dit is ook het geval bij de kindertumor neuroblastoma. Een consortium van Europese onderzoeksgroepen uit Heidelberg, Berlijn, Gent en Amsterdam onderzoeken in dit project waarom tumoren eerst met...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website