ZonMw tijdlijn Internationale samenwerking https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Internationale samenwerking nl-nl Sat, 06 Jun 2020 18:16:30 +0200 Sat, 06 Jun 2020 18:16:30 +0200 TYPO3 news-4057 Mon, 20 May 2019 16:39:14 +0200 Innovatieve geneesmiddelen sneller bij de patiënt https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2019/05/09/cbg-en-zorginstituut-starten-pilot-innovatieve-geneesmiddelen-sneller-bij-de-patient Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Zorginstituut Nederland slaan de handen ineen om de tijd vanaf registratie tot en met vergoeding van een geneesmiddel te verkorten. In samenwerking met onder andere de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en HollandBIO wordt nu gezocht naar geneesmiddelen die bij het Europees Medicijnagentschap (EMA) worden ingediend en voor een beoordeling door het Zorginstituut in aanmerking komen. news-3675 Tue, 26 Feb 2019 13:14:41 +0100 Resultaten eerste subsidieronde Programma Translationeel Onderzoek 2 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/resultaten-eerste-subsidieronde-programma-translationeel-onderzoek-2/ De eerste ronde van het programma Translationeel Onderzoek 2 is op 26 september 2018 van start gegaan. ZonMw ontving op deze dag 39 projectideeën voor de ronde Bench to Bedside 2018 en 27 projectideeën voor de ronde Multidisciplinaire Consortia 2018. Voor de aanvragers die een uitgewerkte aanvraag mochten indienen is er op 6 december 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd. Naast de twee genoemde rondes was deze bijeenkomst ook bedoeld voor de onderzoekers van het Oncode Instituut die een aanvraag mochten indienen voor de ronde Bench to Bedside – Affordable Health. Naast informatie over de eisen voor samenwerkingsovereenkomst bij publiek-private samenwerking en het vervolg van de ronde kregen de onderzoekers informatie over het hoe en het waarom van vroege Health Technology Assessment (HTA) van Geert Frederix (UU). Cees Smit gaf een presentatie over het patiëntperspectief bij gentherapie.

Bench to Bedside 2018

Deze subsidieronde is een samenwerking tussen ZonMw, gezondheidsfondsen en de Topsector Life Science & Health (LSH). De samenwerking in deze ronde krijgt vorm middels een gezamenlijke beoordelingsprocedure uitgevoerd door ZonMw. En richt zich op projecten in de laatste fase van translationeel onderzoek waarbij binnen zes maanden de klinische fase I/II (of vergelijkbaar) gestart moet worden. Op 29 januari jl. zijn er 22 uitgewerkte aanvragen ingediend.

Multidisciplinaire Consortia 2018

Deze ronde is bedoeld voor projecten met laatste deel van preklinisch onderzoek en klinische fase I/II studie (of vergelijkbaar). De projecten zijn gericht op het uitwerken van een idee met ‘proof-of-concept’, naar een klinische ‘proof-of-concept’ studie. De aanvragen worden ingediend en uitgevoerd door multidisciplinaire consortia. Op 29 januari jl. zijn er 15 uitgewerkte aanvragen ingediend.

Bench to Bedside – Affordable Health

Deze oproep is een onderdeel van het ‘Affordable Health Care’ programma van het Oncode Instituut en richt zich op proof-of-concept studies met als doel bij te dragen aan duurzame gezondheidszorg. Deze ronde is bedoeld voor onderzoekers van het Oncode Instituut en richt zich op onderzoek naar veiligheid en effectiviteit van nieuwe technologieën, behandelingen en medische producten die in het laboratorium zijn ontwikkeld tot de eerste toepassing bij de patiënt (van “Bench to Bedside”). Er zijn voor deze ronde drie uitgewerkte aanvragen ingediend.

Meer informatie

Meer informatie over het Programma Translationeel Onderzoek 2 vindt u op onze programmapagina.

]]>
news-3674 Tue, 26 Feb 2019 12:59:27 +0100 Meetinstrumenten op kwaliteit selecteren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meetinstrumenten-op-kwaliteit-selecteren/ Voor klinisch onderzoekers is het vaak een uitdaging om het juiste meetinstrument te vinden dat past bij hun vraagstelling. De methodologie COSMIN, ontwikkeld door het Amsterdam UMC, kan hen bij die zoektocht helpen. Verschillende hulpmiddelen bieden inzicht bij het bepalen welk instrument de meest nauwkeurige en valide onderzoeksresultaten kan opleveren. In 2010 promoveerde epidemioloog Wieneke Mokkink op haar zogenaamde COSMIN-project, dat staat voor COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments. `Ik wilde weten hoe je de kwaliteit van een meetinstrument kunt bepalen. Instrumenten, zoals vragenlijsten naar pijn, lichamelijk functioneren of kwaliteit van leven, moeten in staat zijn de veranderingen op te pikken die je wilt meten. Er worden veel meetinstrumenten gebruikt van onbekende of onvoldoende kwaliteit. Over terminologie en definities van meeteigenschappen was veel verwarring. Er viel een hoop te verbeteren in hoe studies naar kwaliteit van instrumenten werden uitgevoerd. Ik heb toen een checklist met uitgebreide handleiding ontwikkeld om de kwaliteit van dergelijke studies te bepalen.’

COSMIN-tools

Inmiddels is COSMIN volgens Mokkink, nu senior onderzoeker bij de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, uitgegroeid tot een methodologie die helpt bij het kiezen van meetinstrumenten. Zij zal samen met collega’s steeds meer tools ontwikkelen om tot de juiste keuze te komen. In het kader van een Veni-beurs, die de epidemioloog van ZonMw heeft ontvangen, wordt nu een checklist ontwikkeld voor complexere instrumenten dan de vragenlijsten. Dan valt te denken aan klinische testen of beeldmateriaal waarbij een arts iets moet beoordelen. Verder is er op de website van COSMIN een zoekfilter te vinden voor PubMed. Mokkink: `Dat filter haalt zo efficiënt mogelijk de klinimetrische studies eruit. Stel dat je pijn bij artrosepatiënten wilt meten. Voorheen moest je heel PubMed doorspitten op alle artikelen die over pijn bij artrose gaan. Dankzij ons filter rollen nu vooral de artikelen eruit die over meetinstrumenten gaan. Dat scheelt een hoop zoekwerk.’

Internationaal gewaardeerd

Uiteindelijk doel van COSMIN is standaardisatie van wat er en hoe er wordt gemeten en dat er wordt gemeten met kwalitatief goede instrumenten. Mokkink weet dat niet alleen de kwaliteit van het onderzoek dan beter zal zijn. Ook zijn er minder mensen nodig die deelnemen aan de wetenschappelijke studies. `Dat is een ethisch voordeel. Je kunt immers preciezer meten.’ Zij beseft dat de COSMIN-methodologie abstracte materie is, die in het begin moeilijk is te doorgronden. Maar artsen en onderzoekers die COSMIN gebruiken, prijzen haar werk alom. `Dit is echt booming. We krijgen internationale waardering. Onze website wordt dagelijks vaak 500 keer bezocht. Ook geven we ieder jaar twee cursussen, waarvan één in het Engels. Daar komen mensen van heinde en verre op af. Onderzoekers beseffen dat ze goede meetinstrumenten moeten gebruiken en dat het kiezen ervan tijdrovend en onwijs ingewikkeld is. Wij proberen orde aan te brengen en uitleg te geven over welke stappen je moet nemen om dit goed te doen. Dit zal leiden tot hogere kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en het voorkomen van over- en onderschatting van resultaten.’

Meer informatie

Het COSMIN project is gefinancierd vanuit het Programma Translationeel onderzoek, meer informatie?

]]>
news-3673 Tue, 26 Feb 2019 12:50:40 +0100 SPRING-PLANK https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/spring-plank/ Om veelbelovend onderzoek mogelijk te maken dat buiten huidige onderzoeksprogramma’s valt, bundelt ZonMw de krachten met andere onderzoekfinanciers in binnen- en buitenland. ZonMw Internationale Samenwerking lanceert daarom het initiatief SPRING-PLANK. Door langdurige gezamenlijke onderzoeksprogrammering beoogt ZonMw met SPRING-PLANK veelbelovende onderzoeksresultaten daadwerkelijk tot toepassing in de praktijk te brengen. Internationale samenwerking

Veel van de vraagstukken waarvoor we staan binnen de gezondheidszorg zijn niet uniek voor Nederland. Het is daarom zinvol om samen te werken binnen Europese en wereldwijde verbanden. Samenwerking van Nederlandse en internationale toponderzoekers leidt tot doorbraakinnovaties, die kostenbesparend zullen zijn voor de Nederlandse gezondheidszorg. Kennis die wordt opgedaan in deze topconsortia vloeit terug naar Nederland. Nederlandse onderzoekers profiteren van internationale top-expertise en maken op kostenefficiënte wijze gebruik van onderzoekinfrastructuren die in Nederland ontbreken.

Zowel op het nationale als internationale werkterrein bestaat een goede en zeer actieve samenwerking met de gezondheidsfondsen. Internationaal werkt ZonMw samen in European Research Area Netwerken (ERA-NETten) en Joint Programmes (JPI, EJP). Dit zijn netwerken van nationale en regionale publieke en soms private onderzoekfinanciers in Europa. Regelmatig is de Europese Commissie (EC) of een onderzoekfinancier buiten Europa (b.v. Canada, Japan) eveneens betrokken. Instrumenten zoals ERA-NETten zijn de enige manier om als onderzoekfinancier EC budget te ontvangen voor coördinatie van zo’n internationaal netwerk en voor cofinanciering van internationale projecten in een subsidieronde.

Werkwijze SPRING-PLANK

Alle lopende en geplande internationale calls waaraan ZonMw deelneemt zullen gebundeld op een webpagina getoond en actueel gehouden worden. ZonMw zal potentiële samenwerkingspartners actief benaderen vanuit het totale portfolio aan calls. Tevens kunnen geïnteresseerde onderzoekfinanciers direct contact opnemen met de ZonMw contactpersonen vermeld op deze site. Aangezien informatie over toekomstige calls vertrouwelijk is tot de datum van internationale publicatie, maar al wel in grote lijnen bekend is bij de ZonMw contactpersoon, zal deze informatie beknopt en in algemene bewoordingen beschreven staan. Omdat juist bij toekomstige calls de mogelijkheid bestaat dat de inhoud van een internationale call nader kan worden afgestemd op de wensen en beleidspeerpunten van een geïnteresseerde onderzoekfinancier, is ad hoc contact in die fase zeer gewenst!

Meer informatie

Voor interesse en vragen met betrekking tot SPRING⌐PLANK kunt u zich wenden tot:

]]>
news-3370 Mon, 17 Dec 2018 14:38:06 +0100 Aankondiging subsidieronde zeldzame ziekten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aankondiging-subsidieronde-zeldzame-ziekten-1/ Op 14 december 2018 opende het nieuwe European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) de Joint Transnational Call (JTC) 2019. Het doel van deze ronde is om wetenschappers uit verschillende landen effectief te laten samenwerken op een interdisciplinair onderzoeksproject ten gunste van patiënten met een zeldzame ziekte. Om deelname voor Nederlandse onderzoeksgroepen mogelijk te maken heeft ZonMw een budget van 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Nederlandse onderzoeksgroepen kunnen maximaal 250.000 euro aanvragen per project.
De uiterste datum om projectideeën in te dienen bij het Duitse EJP RD JTC 2019 Call secretariaat is 15 februari 2019 om 17:00 uur.  

De titel van de subsidieronde EJP RD JTC 2019 luidt: "Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases”.

De transnationale onderzoeksvoorstellen dienen betrekking te hebben op ten minste een van de volgende gebieden, die voor deze oproep even belangrijk zijn:

 • Onderzoek om diagnose te versnellen
 • Onderzoek naar ziekteprogressie en mechanismen

Meer informatie over de onderwerpen, exclusie criteria en voorwaarden in de subsidieronde EJP RD JTC 2019 vindt u op www.ejprarediseases.org.

Het EJP RD omvat onder meer de voortzetting van deze subsidieronden voor zeldzame ziekten, die eerder binnen E-Rare, het Europese ERA-Net project voor onderzoek aan zeldzame ziekten, werden georganiseerd. Aan deze gezamenlijke subsidieronde werken 32 onderzoekfinancieringsorganisaties uit 23 landen mee.

Zoekt u partners met specifieke expertise in binnen- of buitenland?

E-Rare heeft een instrument ontwikkeld om onderzoekers met specifieke expertise rond zeldzame aandoeningen te vinden en samenwerking te stimuleren. Dit instrument “Looking for collaboration” vindt u op de website 

]]>
news-3344 Thu, 13 Dec 2018 09:17:03 +0100 Een nieuw Europees programma voor onderzoek aan zeldzame ziekten start in 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/een-nieuw-europees-programma-voor-onderzoek-aan-zeldzame-ziekten-start-in-2019/ ZonMw is een van de partners in het nieuwe European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) dat start vanaf 1 januari 2019. De EC heeft op 6 december 2018 dit nieuwe programma aangekondigd: Dit programma omvat een nieuw onderzoekconsortium dat bestaat uit meer dan 130 onderzoekfinancieringsorganisaties, universiteiten, onderzoekorganisaties, Europese onderzoek infrastructuren, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties uit 35 landen (27 EU lidstaten, zeven geassocieerde landen en Canada). Het programma duurt vijf jaar en heeft een budget van 100 miljoen euro, waarvan 55 miljoen uit het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie komt.

Het doel van het EJP RD is om nieuwe behandelingen en diagnostische tools te ontwikkelen die patiënten met een zeldzame aandoening bereiken. Het EJP RD ondersteunt de doelstellingen van het International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC). Het EJP RD is deels een opvolger van het Europese ERA-Net onderzoekprogramma  E-Rare, maar omvat ook andere activiteiten. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van een virtueel platform om toegang tot  informatie over zeldzame ziekten en onderzoekgegevens te geven. Een ander voorbeeld is het opzetten van diensten om uitwisseling te optimaliseren van informatie en kennis tussen onderzoek en klinische praktijk. De Europese Reference Networks nemen deel aan de EJP RD zodat er verbindingen zijn met de expertise centra voor zeldzame ziekten in meer dan 300 ziekenhuizen in Europa.

Het Franse instituut INSERM coördineert dit nieuwe programma. Verschillende Nederlandse partners nemen deel aan het EJP RD. Naast ZonMw ook de universitair medische centra uit Amsterdam, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en de Universiteit van Maastricht.
 

Eerste call geopend

Op 14 december 2018 opende het nieuwe European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) de Joint Transnational Call (JTC) 2019. Het EJP RD omvat onder meer de voortzetting van deze subsidieronden voor zeldzame ziekten, die eerder binnen E-Rare, het Europese ERA-Net project voor onderzoek aan zeldzame ziekten, werden georganiseerd. Aan deze gezamenlijke subsidieronde werken 32 onderzoekfinancieringsorganisaties uit 23 landen mee. Het doel van deze ronde is om wetenschappers uit verschillende landen effectief te laten samenwerken op een interdisciplinair onderzoeksproject ten gunste van patiënten met een zeldzame ziekte.  

De titel van de subsidieronde EJP RD JTC 2019 luidt: 'Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases'.

De transnationale onderzoeksvoorstellen dienen betrekking te hebben op ten minste een van de volgende gebieden, die voor deze oproep even belangrijk zijn:
a.    Onderzoek om diagnose te versnellen;
b.    Onderzoek naar ziekteprogressie en mechanismen.

Om deelname voor Nederlandse onderzoeksgroepen mogelijk te maken heeft ZonMw een budget van 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Nederlandse onderzoeksgroepen kunnen maximaal 250.000 euro aanvragen per project.
De uiterste datum om projectideeën in te dienen bij het Duitse EJP RD JTC 2019 Call secretariaat is 15 februari 2019 om 17:00 uur.  

Meer informatie over de onderwerpen, exclusie criteria en voorwaarden in de subsidieronde EJP RD JTC 2019 vindt u op www.ejprarediseases.org.

Zoekt u partners met specifieke expertise in binnen- of buitenland?
E-Rare heeft een instrument ontwikkeld om onderzoekers met specifieke expertise rond zeldzame aandoeningen te vinden en samenwerking te stimuleren. Dit instrument “Looking for collaboration” vindt u op de website www.e-rare.eu (zie rechter panel); http://www.erare.eu/user/register
 

Meer informatie

]]>
news-2555 Tue, 05 Jun 2018 11:11:45 +0200 De lange weg naar gentherapie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-lange-weg-naar-gentherapie/ Translationele onderzoeken zijn vaak projecten van lange adem. Zo ook de studie van het AMC naar gentherapie voor patiënten met de zeldzame leverziekte Crigler-Najjar. Mede dankzij subsidies, onder meer van ZonMw, kunnen nu na ruim tien jaar en veel doorzettingsvermogen de eerste klinische trials van start gaan. Tekst: John Ekkelboom

Afhankelijk van de ernst van hun aandoening moeten patiënten met de ziekte van Crigler-Najjar dagelijks vijf tot maar liefst twaalf uur vrijwel naakt in een soort zonnebank met fel blauw licht slapen. Door dat licht wordt de giftige gele kleurstof bilirubine in hun bloed omgezet in een isomeer dat het lichaam wel kan afscheiden. Bilirubine komt vrij bij de afbraak van rode bloedcellen, die een levensduur hebben van enkele weken. Normaal breekt het enzym UGT1A1 in de lever dit afvalproduct af, maar patiënten met Crigler-Najjar missen dat eiwit. Het gevolg is een stapeling van bilirubine, die kan leiden tot ernstige hersenschade en uiteindelijk de dood. Een riskante levertransplantatie is het enige alternatief voor de zeer belastende lichttherapie.

De zeldzame leverziekte komt wereldwijd naar schatting bij één op de miljoen mensen voor. Nederland telt ongeveer 25 patiënten, voor wie een aparte Najjar-stichting is opgericht. Op verzoek en met subsidie van deze patiëntenvereniging startte het AMC in 1991 een onderzoek naar de genetische achtergrond van de aandoening. Moleculair-bioloog Piter Bosma van het Tytgat Instituut van dit Amsterdamse ziekenhuis, vertelt dat gentherapie destijds een hype was. `Toen werd ook al meteen gedacht aan zo’n behandeling voor deze doelgroep. Wij hebben uiteindelijk het verantwoordelijke gemuteerde gen gevonden, maar de techniek was nog niet rijp om ook daadwerkelijk gentherapie te ontwikkelen.’

Proefdiertraject herhalen

Inmiddels heeft die techniek volgens Bosma enorme sprongen gemaakt. Om alsnog aan gentherapie voor Crigler-Najjar te kunnen werken, vroeg hij in 2007 subsidie aan bij ZonMw. Die aanvraag werd gehonoreerd vanuit het programma Translationeel Gentherapeutisch Onderzoek voor de duur van zes jaar. Dit heeft geleid tot een behandeling die binnenkort bij Crigler Najjar-patiënten uit diverse landen wordt getest. Aan deze klinische studie gingen wel de nodige hobbels vooraf. De onderzoekers hadden een vector ontwikkeld die een goede kopie van het gen voor UGT1A1 naar de lever zou moeten transporteren. Bosma: `Die vector bestaat uit een virus waaruit we alle DNA hebben verwijderd. De virale mantel, waarin we het gewenste gen plaatsen, is dus totaal onschadelijk. We hebben deze gentherapie uitgebreid getest bij Gunn-ratten, die van nature dezelfde leverziekte hebben. De behandeling was zeer effectief. Echter vanwege nieuw inzicht moesten we met een andere vector aan de slag en het uitgebreide proefdiertraject herhalen.’

Dat nieuwe inzicht kwam vanuit een lopend Engels onderzoek naar gentherapie bij hemofiliepatiënten. Door een gemuteerd gen hebben deze mensen een tekort aan een bepaalde stollingsfactor. De Engelse onderzoekers gebruiken eveneens een vector om een gezonde kopie van het gen in de lever te brengen, legt Bosma uit. `Uit de eerste resultaten van die studie bleek dat een tienmaal zo hoge dosering – in vergelijking met de hoeveelheid die wij voor ogen hadden - ook veilig is. Een hogere dosering heeft uiteraard veel meer kans van slagen. Dat is essentieel omdat je de toediening slechts één keer kunt doen. Het lichaam ziet de vector toch als een virus en gaat daartegen antilichamen maken. Een tweede dosering heeft dan geen kans van slagen meer.’  Voor een tienmaal hogere dosering was meer vector nodig. Verhoging van de productie van de gebruikte vector bleek helaas niet mogelijk. Bosma: `We waren genoodzaakt een nieuwe vector te ontwerpen, waarmee dat wel zou lukken. We moesten daardoor weer helemaal hetzelfde traject doorlopen om de werkzaamheid en veiligheid ervan aan te tonen. Dit resulteerde in jaren vertraging. Na het indienen van de testrapporten kregen we toestemming van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek – de CCMO – om met een klinische trial te beginnen.’

Databank patiënten

Bosma benadrukt dat het zonder ZonMw niet was gelukt om al die stappen te zetten. Om extra financiële speelruimte tijdens het langdurende traject te creëren, heeft hij tevens steun van en samenwerking met Franse en Italiaanse Crigler Najjar-patiëntenverenigingen en -onderzoeksgroepen gezocht. `Die samenwerking was ook nodig om een klinische trial te kunnen doen. Het gaat immers om een zeer zeldzame ziekte. Ook andere landen hebben we daarna benaderd. We hebben nu een databank met de gegevens van 120 patiënten uit Nederland, Frankrijk, Italië, de Verenigde Staten, Zweden, Tunesië en Noorwegen.’

Aangezien de vector nu ook is goedgekeurd volgens de regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen, kan de klinische studie van start gaan. De eerste patiënten van de in totaal zeventien worden na de zomer behandeld, weet Bosma. `Het is zowel een fase I, II als III-onderzoek. Groepsgewijs gaan we naar een steeds hogere dosering om te kijken welke optimaal en nog steeds veilig is. Daarnaast starten we een onderzoek met Europese Horizon 2020-subsidie naar de mogelijkheid om de antilichamen tegen de vector uit het bloed te filteren. Als dat lukt, kunnen we ondergedoseerde patiënten, bij wie de gentherapie onvoldoende effect heeft, toch opnieuw behandelen.’

]]>
news-2105 Wed, 31 Jan 2018 00:00:00 +0100 Funding for three Indian-Dutch consortia https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/funding-for-three-indian-dutch-consortia/ The Department of Biotechnology (DBT), Government of India and the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) / the Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw) have granted three joint projects. All three projects aim to develop innovative minimally invasive technique for a sustainable healthcare system. The aim of the joint programme between DBT and NWO/ZonMw is to stimulate sustainable Indian-Dutch research collaborations by funding joint research projects with the explicit goal to contribute to a more sustainable healthcare either in India or in The Netherlands.

Projects

The Indian-Dutch consortia are jointly funded by DBT and NWO / ZonMw. All projects involve (pre)clinical research with the objective to start phase I/II trial (within the term of the project or directly following the project).

 

SMART surgical system: High-quality medical devices making minimally invasive surgery applicable to low-resource settings.

 • Prof Jenny Dankelman (TU Delft, The Netherlands)
 • Dr Prashant Jha (AIMS and IIT, India)

IMAGING NEEDLES: Deep tissue multi-modal molecular imaging needle-probes

 • Prof Srirang Manohar (UTwente, The Netherlands)
 • Prof Martin Verweij (TU Delft, The Netherlands)
 • Dr Joost Klaase (MST/UMCG, The Netherlands)
 • Prof Manish Arora (IISC, India)
 • Prof Dhananjaya Bhat (NIMHANS, India)
 • Prof Tony Raj (SJRI, India)

Development of next-generation corneal crosslinking with artificial intelligence and biomechanical modelling

 • Dr R. Nuijts (MUMC+, The Netherlands)
 • Dr A. Sinha Roy (IBMS, India)
 • Dr R. Shetty (Naranyana Nethralay Eye Hospital, India)
]]>
news-2106 Wed, 31 Jan 2018 00:00:00 +0100 Op weg naar relevant, robuust en transparant onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/op-weg-naar-relevant-robuust-en-transparant-onderzoek-1/ Tot op heden zijn er veel theorieën en opinies over de factoren die het wetenschapssysteem bepalen. Hier is alleen nog weinig onderzoek naar gedaan. Daar brengt het programma BVO verandering in. De kennis die uit de binnen dit programma gefinancierde projecten voortkomt zorgt ervoor dat er onderbouwd verbeteringen kunnen worden ingevoerd ten gunste van het wetenschapssysteem. Deze verbeteringen moeten er uiteindelijk toe leiden dat het wetenschappelijk onderzoek relevant, robuust en transparant is.

Pillar 2

Binnen pillar 2 van het programma wordt een inventarisatie van goede onderzoekspraktijken gefinancierd:

 • Onderzoekster F. Blom (VUMC) gaat een nationale inventarisatie van verantwoorde onderzoekspraktijken en initiatieven doen. Vervolgens zal met behulp van een voor iedereen toegankelijke toolbox best practices worden gedeeld. Op deze manier worden bestaande initiatieven versterkt en kunnen best practices efficiënt worden overgenomen door andere partijen.

Pillar 4

Binnen pillar 4 wordt een nationale enquête naar wetenschapsintegriteit gefinancierd:

 • Prof.dr. L. Bouter (VUMC) gaat een nationale enquête over wetenschappelijke integriteit houden. Dit onderzoek onder alle Nederlandse academische wetenschappers moet leiden tot betrouwbare schattingen per wetenschapsdomein over het voorkomen van schadelijke onderzoekspraktijken, verklaringen voor dergelijke praktijken en een beeld van de rol die de diverse betrokkenen bij wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld onderzoeksinstituten, subsidiegevers en uitgevers van wetenschappelijke tijdschrifren) hierbij spelen.

 

]]>
news-2080 Tue, 23 Jan 2018 13:45:43 +0100 Aankondiging prijs voor “Best practice in personalized Medicine 2018” IC PerMed https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aankondiging-prijs-voor-best-practice-in-personalized-medicine-2018-ic-permed/ Met ingang van 22 januari 2018 kunnen onderzoekers en academici meedingen naar de "BEST PRACTICE IN PERSONALISED MEDICINE" AWARD 2018. De prijs is een initiatief van IC PerMed, het Internationaal Consortium voor Personalised Medicine waarin ZonMw partner is.

Meer informatie

 • Ga voor de details en de voorwaarden naar de website van IC PerMed.
 • Contactpersoon bij ZonMw is Erica Hackenitz, hackenitz@zonmw.nl, 070 349 5159
]]>
news-1460 Thu, 10 Aug 2017 08:30:00 +0200 De nieuwe doelen van IRDiRC voor 2017-2027 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-nieuwe-doelen-van-irdirc-voor-2017-2027/ Het Internationale Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC) heeft een nieuwe visie voor 2017-2027 gepubliceerd. Deze luidt als volgt: ‘Stel alle mensen met een zeldzame ziekte in staat om een juiste diagnose, zorg en beschikbare therapie te krijgen binnen een jaar nadat zij met klachten van deze ziekte bij een arts komen'. Deze visie is vertaald naar 3 doelstellingen voor de komende 10 jaar. Doelstellingen
 1. Alle patiënten, die met een mogelijke zeldzame ziekte bij een arts komen, zullen binnen een jaar gediagnosticeerd worden als deze ziekte bekend is in de medische literatuur. De personen die nu nog niet te diagnosticeren zijn, zullen een diagnostisch en onderzoekstraject volgen dat wereldwijd gecoördineerd zal gaan worden.
 2. 1000 nieuwe therapieën voor zeldzame ziekten zullen goedgekeurd worden. De meeste van deze therapieën zullen ontwikkeld worden voor die ziekten waar nog geen goedgekeurde opties voor zijn.
 3. Methoden zullen worden ontwikkeld om de impact van diagnose en therapieën op het leven van mensen met een zeldzame aandoening te meten.

IRDiRC is een publiek-privaat consortium met meer dan 40 lidorganisaties, waaronder ZonMw. IRDiRC had als doelstellingen voor de periode 2011-2020 om mee te helpen aan de ontwikkeling van 200 nieuwe therapieën voor zeldzame ziekten en de ontwikkeling van middelen om de meeste van deze ziekten te diagnosticeren in 2020. Begin 2017 waren 200 nieuwe therapieën ontwikkeld en was dit doel 3 jaar eerder behaald dan verwacht. Vanwege dit succes was het tijd voor nieuwe doelen voor dit consortium.

Meer informatie

Voor meer informatie over de resultaten van IRDiRC in de afgelopen jaren en de perspectieven voor de toekomst:

 

]]>
news-1446 Wed, 02 Aug 2017 10:00:00 +0200 Goedkeuring Europese commissie voor ERA-net voor Personalised Medicine https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/goedkeuring-europese-commissie-voor-era-net-voor-personalised-medicine/ Op 28 juli 2017 heeft de Europese Commissie het voorstel voor een Europees Onderzoeknetwerk op het terrein van personalised medicine, ERA PerMed, goedgekeurd. Dit netwerk beoogt de samenwerking tussen Europese onderzoekfinanciers te versterken en toepassingsgericht onderzoek voor personalised medicine te bespoedigen. Uitgangspunt hierbij is het Actieplan voor personalised medicine dat door het International Consortium for Personalised Medicine IC PerMed is opgesteld. Dit Actieplan vloeit voort uit het strategische onderzoek en innovatie agenda voor personalised medicine die was opgesteld door het CSA PerMed waarin ZonMw werkpakketleider was. ZonMw neemt ook deel aan ERA PerMed.

Een van de belangrijkste activiteiten van het ERA-net is het uitzetten van Joint Transnational Calls for proposals. Daarnaast wordt in werkpakketten aandacht besteed aan het in een vroeg stadium betrekken van stakeholders bij onderzoek, met patiënten- en burgerparticipatie en de industrie, en toegankelijke communicatie van de resultaten voor een breed publiek. ERA-PerMed is gestart in december 2017. De resultaten van de eerste joint call worden in oktober 2018 bekend gemaakt.

Meer informatie

]]>
news-1336 Tue, 04 Jul 2017 14:45:00 +0200 Europa actief in Personalised Medicine https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/europa-actief-in-personalised-medicine/ De Europese Commissie, DG Research heeft voor de periode 2018-2020 binnen het kader Health, Democraphic Change and Well Being een aanzienlijk budget uitgetrokken voor de ondersteuning van activiteiten op het brede terrein van personalised medicine. Het budget is nog niet officieel maar zal een groot aandeel van het totaal budget voor het gehele kader betreffen. De publicatie van het Werk Programma 2018-2020 (FP9) wordt in Oktober 2017 verwacht. Onderzoek wordt op verschillende niveaus gestimuleerd, onder andere in European Research Area networks, afgekort ERA-netten, waarin ZonMw momenteel participeert. ZonMw was nationaal al langer actief op het terrein van personalised medicine, o.a. in het programma Systems Medicine, het programma Toegang tot Data en het onderzoeksprogramma Personalised Medicine, een samenwerking tussen ZonMw, KWF Kankerbestrijding en Zilveren Kruis binnen het programma GGG.

Europese samenwerking in subsidierondes

Het  ERA-net financieringsinstrument van de EC is specifiek voor ministeries en onderzoekfinanciers om een gezamenlijke onderzoekagenda vorm te geven. Dit gebeurt door het uitzetten van Joint Transnational Calls waarin internationale consortia gezamenlijk een onderzoekvoorstel kunnen indienen op een door de onderzoekfinanciers gezamenlijk geselecteerd onderwerp. Onderzoekers in succesvolle consortia worden ieder door hun eigen onderzoekfinancier gefinancierd onder diens eigen voorwaarden. Bij ZonMw zijn ERA-netten als ERACoSysMed en E-Rare voorbeelden van Europese samenwerking met de focus op translationeel onderzoek in deelgebieden van personalised medicine. Daarnaast zien we bij de ERA-netten zoals ERA-CVD voor onderzoek naar Cardiovasculaire ziekten, ERA-net E-Rare dat zich richt op zeldzame ziekten en ERA-net TRANSCAN dat zich richt op kankeronderzoek,  een beweging in de onderzoekvoorstellen richting personalised medicine. In het ERA-net TRANSCAN en ERA-net CVD participeert ZonMw samen met respectievelijk KWF Kankerbestrijding en de Hartstichting.

Strategische research en innovatie agenda

In 2014 honoreerde het Directoraat Generaal Research van de Europese Commissie (EC DG Research) een Coordination Support Action voor personalised medicine (CSA PerMed) met als doel om samen met internationale experts en patiëntenorganisaties in Europa een breed gedragen Strategische Research en Innovatie Agenda voor  personalised medicine op te stellen. ZonMw was trekker voor de inventarisatie van alle inbreng door experts.  De Strategische Research en Innovatie Agenda onderscheidt 5 cruciale aandachtgebieden voor een succesvolle implementatie van personalised medicine. Het betreft:

(1) Patient awareness and empowerment
(2) Big data
(3) Translational Research
(4) Market access
(5) Health systems

Actieplan

In werkgroepen met experts, onderzoekfinanciers en ministeries is vervolgens voor elk aandachtgebied een roadmap samengesteld onder leiding van het International Consortium for Personalised Medicine (IC PerMed), een vervolg-initiatief van de EC DG Research. Uit deze roadmaps is samen met de onderzoekfinanciers een Actieplan opgesteld met 22 speerpunten voor onderzoek en 8 ondersteunende activiteiten. Dit Actieplan is leidraad voor verdere initiatieven vanuit EC DG Research.

Het is de eerste keer dat zo'n indrukwekkend aantal verschillende partijen een consensus hebben bereikt over wat nodig is om personalised medicine te stimuleren. IC PerMed verwacht dat dit Actieplan leidt tot gezamenlijke investeringen in onderzoek en activiteiten die nodig zijn om de complexe implementatie van personalised medicine  te stimuleren en bevorderen. De basiselementen uit dit Europese Actieplan weerspiegelen zich ook in de route Personalised Medicine binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) waarin al gedetailleerdere acties worden genoemd. Zo lopen binnen het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen een aantal onderzoeksprogramma’s waarin naast onderzoek naar personalised medicine technieken, ook aandacht is voor randvoorwaarden voor implementatie, zoals ethiek en recht, voorlichting en educatie, financiering en datamanagement.

Uitvoering Actieplan: vooraankondiging oproep

Een van de eerste initiatieven op Europees niveau die gericht uitvoering gaat geven aan het Actieplan is het ERA-net PerMed. Voor dit ERA-net is door 32 onderzoekfinanciers, waaronder ZonMw,  in April jl. een voorstel voor de uitvoering ingediend bij DG Research.  Naar verwachting zal dit initiatief in het vierde kwartaal van 2017 van start gaan met een Joint Transnational Call voor onderzoekconsortia. Deze call van het ERA-net PerMed zal  volgens plan begin 2018 worden opengesteld. Een vooraankondiging wordt verwacht in December 2017. Deze wordt dan ook op de ZonMw website geplaatst.

 Meer informatie

 

 

]]>
news-1179 Mon, 22 May 2017 13:00:00 +0200 Systems Medicine: aanpak naar een meer persoonsgerichte zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/systems-medicine-aanpak-naar-een-meer-persoonsgerichte-zorg/ Voor de 2e oproep van het internationale initiatief ERACoSysMed zijn 32 projectideeën in behandeling genomen die de systems medicine aanpak gaan implementeren. Dit geldt zowel voor het klinisch onderzoek als in de medische praktijk. De projecten moeten de meerwaarde van deze aanpak aantonen en vormen zo een Demonstrator (proof of concept) van de methode. Van de 32 projectideeën hebben er 15 een Nederlandse partner. In oktober 2017 worden de definitieve honoreringen bekend gemaakt.

Wat is systems medicine?

De klassieke biologie heeft ons zeer gedetailleerde kennis opgeleverd, de systeembiologie brengt die details weer bij elkaar en laat de wisselwerking tussen alle onderdelen zien. Systems medicine is de toepassing daarvan in de geneeskunde. Het is een nieuwe aanpak naar een meer persoonsgerichte zorg. De systeembenadering maakt gebruik van computermodellen en grote hoeveelheden verschillende klinische en biologische data om het individu scherper in kaart te brengen. Daardoor kan de individuele patiënt een behandeling op maat krijgen, die effectiever is en minder bijwerkingen heeft. Daarvoor is ook een  meer geïntegreerde aanpak nodig in klinisch onderzoek en de medische praktijk.

ERACoSysmed

ERACoSysMed ('Collaboration on Systems Medicine') is een Europese samenwerking rond systems medicine dat er op is gericht om deze veranderingen van een meer geïntegreerde aanpak in de Europese landen in gang te zetten. Dit doet zij door een aantal hoogwaardige onderzoeksprojecten te financieren die onze huidige kennis van de menselijke gezondheid en ziekte bevorderen. Het is het eerste ERA-net binnen het EU Horizon 2020 programma. ZonMw leidt een werkpakket over communicatie en een ambitieus werkpakket over additionele activiteiten (workshops, awareness events, additionele subsidieoproepen).

Meer informatie

]]>
news-1055 Tue, 11 Apr 2017 08:51:56 +0200 29 projectideeën ingediend voor slagaderverkalking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/29-projectideeen-ingediend-voor-slagaderverkalking/ ERA-CVD is een groot Europees netwerk dat onderzoek stimuleert op het gebied van hart- en vaatziekten. Het probeert de financiering van wetenschappelijk onderzoek van EU-lidstaten en landen die met de EU samenwerken op elkaar af te stemmen. Het netwerk maakt nieuw onderzoek naar prangende vragen mogelijk. De Hartstichting en ZonMw werken hierin samen.

Vanaf 2016 zijn tenminste drie Joint Transnational Calls (JTC) van de samenwerkingspartners in ERA-CVD gepland: JTC2016, JTC2017 en JTC2018. De subsidies voor de joint transnational call van 2016 zijn inmiddels toegekend. De Hartstichting voert het secretariaat voor de Nederlandse onderzoekers.

Voor JTC2017 zijn 29 onderzoeksideeën door internationale consortia ingediend. De call is bestemd voor innovatieve translationele projecten op het gebied van slagaderverkalking. Het gaat om onderzoek op het gebied van mechanismen van vroege atherosclerose en/of plaque-instabiliteit in coronaire hartziekten. De Hartstichting stelt 0,5 miljoen euro en ZonMw stelt 0,25 miljoen euro beschikbaar voor Nederlandse onderzoekers in de verschillende consortia. Eind april is bekend welke projecten door mogen voor een uitgewerkte aanvraag.

De oproep voor JTC2018 gaat naar verwachting in januari 2018 open. Houd de ERA-CVD website in de gaten voor meer informatie.

Meer informatie

 

]]>
news-1005 Thu, 30 Mar 2017 16:00:00 +0200 Europese Referentie Netwerken voor zeldzame ziekten aan de slag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/europese-referentie-netwerken-voor-zeldzame-ziekten-aan-de-slag/ Begin maart zijn 24 nieuwe thematische Europese Referentie Netwerken (ERNs) voor zeldzame ziekten gestart. Deze virtuele netwerken omvatten meer dan 900 gespecialiseerde groepen uit 26 landen die gezamenlijk gaan werken aan een brede range aan ziekten zoals bot ziekten, hematologische aandoeningen, kinderkanker, immuundeficiënties en erfelijke stofwisselingsziekten. Aan alle 24 netwerken doen Nederlandse groepen mee; vijf netwerken worden gecoördineerd door Nederlandse arts-onderzoekers.
De ERNs dragen onder meer bij aan het ontwikkelen en stimuleren van nieuwe zorgmodellen, eHealth en medische oplossingen.

Meer informatie

]]>
news-996 Tue, 28 Mar 2017 12:00:00 +0200 200 therapieën ontwikkeld voor zeldzame ziekten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/200-therapieen-ontwikkeld-voor-zeldzame-ziekten/ Ondanks dat er een aanzienlijke hoeveelheid kennis is gegenereerd door biomedisch onderzoek naar zeldzame ziekten, zijn er voor de meeste zeldzame ziekten geen therapieën. Het internationale consortium voor onderzoek naar zeldzame ziekten, IRDiRC, stimuleerde in zeven jaar 200 nieuwe therapieën. Daarmee behaalde zij eerder dan verwacht één van haar doelstellingen. IRDiRC

Specifieke problemen in de ontwikkeling van therapieën voor zeldzame ziekten zijn de kleine en verspreide patiëntpopulaties, te weinig kennis over de ziektemechanismen, en de aard van de voorgestelde therapieën, die vaak zeer gespecialiseerd zijn. IRDiRC hoopte in 2020 methoden te ontwikkelen om de meeste zeldzame ziekten te diagnosticeren en 200 nieuwe therapieën voor zeldzame ziekten ontwikkeld te hebben. Deze laatste doelstelling is ruimschoots gehaald. IRDiRC heeft hiertoe taakgroepen met internationale experts ingesteld die knelpunten rond ontwikkeling van therapieën proberen op te lossen.

IRDiRC bestaat uit meer dan 40 leden, waaronder onderzoekfinancieringsorganisaties, patiëntenorganisaties en industrie. Het consortium is opgezet in 2011 en is het grootste consortium ter wereld op het gebied onderzoek naar zeldzame ziekten. ZonMw is lid van IRDiRC.

Nieuwe doelstellingen bepalen

In februari vond een derde conferentie van het consortium plaats waar aandacht werd besteed aan nieuwe doelstellingen voor verbetering van diagnose, zorg en behandeling voor mensen met een zeldzame ziekte in de periode 2017-2027. Binnenkort worden de definitieve visie en doelstellingen op de website van IRDiRC gepubliceerd.

Meer informatie

]]>
news-869 Fri, 17 Feb 2017 16:41:00 +0100 Unieke samenwerking tussen Nederland en Canada https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/unieke-samenwerking-tussen-nederland-en-canada/ Vandaag hebben het Reumafonds, ZonMw en de Canadian Institutes of Health Research (CIHR) bekend gemaakt in welk Nederlands-Canadees reuma-onderzoek zij gezamenlijk 5,2 miljoen euro (8 miljoen Canadese dollar) investeren. Het onderzoek dat de subsidie toegekend krijgt, wordt uitgevoerd in een uniek internationaal netwerk van Nederlandse en Canadese onderzoekers onder de naam: UCAN CAN-DU. Dit onderzoek moet een personalized medicine behandeling van kinderen met jeugdreuma mogelijk maken. De ambassadeur van Canada in Nederland, Sabine Nölke, heeft vanmorgen aan een delegatie van de onderzoekers de cheque overhandigd. Samenwerking CIHR, ZonMw en Reumafonds

In 2016 daagden CIHR, ZonMw en het Reumafonds samen wetenschappers uit tot een onderzoeksvoorstel te komen dat in vijf jaar tijd de basis legt voor een nieuwe aanpak van ontstekingsreuma. Personalized medicine was daarbij het sleutelwoord. Henk Smid, directeur ZonMw: ‘Bij de behandeling van reuma gaat het om kostbare geneesmiddelen met een zeer krachtige werking, maar ook vaak met ernstige bijwerkingen. Wij willen daarom in de reumatologie personalized medicine stimuleren, behandeling op maat.'

Biomarkers bepalen straks de juiste behandeling

Het winnende onderzoek staat onder leiding van prof. dr. Nico Wulffraat (Wilhelmina Kinderziekenhuis) en de Canadese arts prof. dr. Rae Yeung (Toronto’s Hospital for Sick Children). Hun onderzoek moet resulteren in behandelingen die afgestemd zijn op ieder kind. Met effectieve, biologische medicijnen en zonder alle ernstige bijwerkingen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde biomarkers kunnen voorspellen hoe patiënten reageren op de behandeling met biologische medicijnen. Door biomarkers in bijvoorbeeld het bloed van de kinderen te meten kan straks worden bepaald welk medicijn het beste zal aanslaan bij de jonge patiënt. Dit voorkomt dat kinderen moeten starten met medicijnen die niet het gewenste effect hebben. Lodewijk Ridderbos, directeur Reumafonds, is zeer verheugd: ‘We zijn ervan overtuigd dat UCAN CAN-DU innovaties in reuma-onderzoek gaat opleveren en artsen helpt bij het stellen van de diagnose en het bepalen van de juiste behandeling op maat. Naast dat dit onderzoek de medische gemeenschap verder helpt, zal het vooral de kwaliteit van leven bij jonge patiënten te verbeteren.”

Meer patiënten, betere zorg 

Om behandeling op maat mogelijk te maken, zijn gegevens nodig over zoveel mogelijk patiënten. Nederland en Canada beschikken over vergelijkbare patiënten cohorten en hebben excellente reuma-onderzoekers. Het bij elkaar brengen van deze cohorten en de onderzoeksexpertise in één netwerk betekent een enorme stap in de ontwikkeling van personalised medicine. Hani El-Gabalawy, wetenschappelijk directeur van het Institute of Musculoskeletal Health and Arthritis CIHR: 'Ik verwacht veel van dit netwerk. Nederland staat wereldwijd zeer goed aangeschreven in reumatologisch onderzoek'.

Achtergrondinformatie

Over jeugdreuma

Jeugdreuma (Juveniele idiopathische artritis -JIA) is een verzamelnaam voor gewrichtsontstekingen bij kinderen. Het treft meer dan 20.000 kinderen in Canada en Nederland. Jeugdreuma heeft een enorme impact op het kind en het gezin. Bij veel kinderen met jeugdreuma blijft de ziekte ook actief als ze volwassen zijn. Een op de drie kinderen met jeugdreuma krijgt op dit moment biologische medicijnen. Hoewel behandeling met biologische medicijnen het ziekteverloop enorm kan verbeteren, hebben gebruikers vaak te maken met ernstige bijwerkingen zoals infecties en resistentie tegen de medicijnen. 

Over het Reumafonds

Het Reumafonds is er voor meer dan 2 miljoen mensen met een vorm van reuma. Wij ondersteunen hen onder meer door het geven van voorlichting en het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar betere behandel-methodes en genezing. Ook komen wij op voor hun belangen bij politiek en zorg. www.reumafonds.nl 

Over ZonMw

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO. www.zonmw.nl

Over Canadian Institutes of Health Research (CIHR)

CIHR is Canada’s gezondheidsonderzoek instituut. Ze geloven dat onderzoek de kracht heeft om levens te veranderen. Samen met partners en onderzoekers werkt CIHR aan het ondersteunen van  ontdekkingen en innovaties die onze gezondheid verbeteren en het gezondheidszorgsysteem versterken. www.cihr-irsc.gc.ca

Meer informatie

Nieuwsbericht reumafonds

]]>
news-432 Mon, 19 Dec 2016 00:00:00 +0100 Pre-announcement: ERACoSysMed Joint Transnational Call for Proposals 2017 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/pre-announcement-eracosysmed-joint-transnational-call-for-proposals-2017/ ERACoSysMed is a network of 15 funding organisations from 13 countries. The central aim of ERACoSysMed is to enhance the implementation of Systems Biology approaches in medical concepts, research and practice throughout Europe and Israel by structuring, coordinating and integrating national efforts and investments. ERACoSysMed is a five year programme funded under the European Commission ERA-NET Cofund scheme in the H2020 Horizon programme which has begun in January 2015. The following parties:

 • The Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • The Fund for Scientific Research (FNRS), Belgium
 • The Research Foundation – Flanders (FWO), Belgium
 • The French National Research Agency (ANR), France
 • The Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Germany
 • The Chief Scientist Office of Israeli Ministry of Health (CSO-MOH), Israel
 • The Italian Ministry of Health (MoH-IT), Italy
 • The National Research Fund (FNR), Luxembourg
 • The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw), The Netherlands
 • The Research Council of Norway (RCN), Norway
 • The Slovak Academy of Sciences (SAS), Slovakia
 • The Ministry of Education, Science and Sport (MIZS), Slovenia
 • The National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain

intend to open the second joint transnational call (JTC-2) for funding multilateral research projects on Systems Medicine.Please note that the decision about the participation of the funding agencies is still pending. The final list of participating funding agencies will be published in the call text.

Aim of the call

The call aims to support the development of projects fostering the implementation of Systems Medicine approaches, in both, clinical research and medical practice, by funding a number of high quality research projects that will improve our current knowledge of human health and disease.

Systems Medicine is defined as the implementation of Systems Biology approaches in medical concepts, research and practice. This involves iterative and reciprocal feedback between clinical investigations and practice with computational, statistical and mathematical multiscale analysis and modelling of pathogenetic mechanisms, disease progression and remission, disease spread and cure, treatment responses and adverse events as well as disease prevention both at the epidemiological and individual patient level. As an outcome Systems Medicine aims at a measurable improvement of patient health through systems-based approaches and practice.

Demonstrator projects

Demonstrator projects should start with an idea or concept that addresses a clear medical or clinical need. It is expected that project outcomes will improve current knowledge of health and disease, leading to new paths for clinical research aimed at delivering better and more efficient and personalised prevention, diagnostics and treatments of human diseases.

Projects should within their envisaged duration, substantiate the translation of Systems Medicine into medical research and practice by focusing on high quality data sets and clinical relevance. Furthermore they should define new innovative approaches and tools that enable the integration of biological and clinical data that will lead to the creation of new and/or improved computational models. The added value to the Systems Medicine field should be demonstrated.

Project proposals submitted under this call may include, but are not limited to, the following research areas/characteristics, as long as they fulfil the definition of Systems Medicine above:

 • Understanding of disease complexity, early diagnosis of disease and the re-definition of disease phenotypes that will lead to better patient stratification.
 • Understanding the influence of differences like gender, age, ethnicity or other relevant data for the development and treatment of diseases at an individual level.
 • Investigation of shared common early pathways among diseases such as metabolism, immunology and cell proliferation to predict disease manifestation and progression.
 • Exploitation of the prognostic, diagnostic, preventive and therapeutic value of existing clinical material and data or, where relevant, appropriate models.
 • Refinement of experimental design and of prospective clinical data collection in newly set cohorts with the use of computational models that lead to a better understanding of the biological processes that play a fundamental role in complex diseases and identify key common underlying mechanisms.
 • Definition of a clear strategy to clinically validate the outcomes of the project, including the validation of the predictions of in silico computational models that will be developed using experimental and already available clinical datasets.
 • Proposals should provide clear evidence on how they expect to access appropriate, relevant and already available clinical material and associated data (patient cohorts with comprehensive clinical characterisation/annotation).

Note: Datasets for the proposed research areas should be already available before the implementation of the project. However, these datasets may be complemented and/or validated during the execution of the project.

In addition, each project proposal must meet the following conditions:

 • Projects can be funded for a period of up to three years and according to national funding organisations’ regulations.
 • Have effective multidisciplinary collaboration involving, both, clinical and translational researchers, medical doctors, epidemiologists, bioinformaticians, data management experts and where possible patient representatives and industry. Each consortium submitting a proposal must include at least one clinical partner, one computational biologist and, where possible, industry.
 • Fulfil the legal and ethical international/EU and national and institutional standards.
 • Provide a well-designed and feasible Data Management Plan based on the following five principles: Security, Findability, Accessibility, Interoperability and Re-usability.

General condition for application

Joint research proposals may be submitted by higher education institutions, non-university public research establishments, hospitals as well as commercial companies, in particular small and medium-size enterprises (SMEs), according to relevant national funding regulations. Whilst applications will be submitted jointly by groups from several countries, individual groups will be funded by the individual ERACoSysMed funding organization respective of the country from which applicants have applied. The applications are therefore subjected to eligibility criteria of individual funding organizations. Applicants are strongly advised to contact their national representative and confirm eligibility with their respective funding organizations in advance of submitting an application.

Only transnational projects will be funded. Each consortium must involve a minimum of three and a maximum of five eligible partners from at least three different countries participating to the call (see list above). For reasons of transnational balance, in this call no more than two eligible partners from the same country are allowed to join each consortium. External collaborators, i.e. groups from countries that are not participating in this call, or research groups from countries that are partners in this joint transnational call but do not ask for funding, may participate in projects, provided that they demonstrate in advance that their economic and human resources have already been secured (i.e. prior to the full-proposal submission) and will be available at the start of the project. The maximum number of external collaborators per consortium is two. The maximum number of partners and external collaborators in each consortium should not exceed seven, i.e. three to five eligible partners, and a maximum of two external collaborators.In order to strengthen the implementation of Systems Medicine throughout Europe, the inclusion of research teams from Slovenia and Slovakia is encouraged. Therefore, consortia including partners from these two countries may increase the maximum number of eligible partners to seven or nine in cases involving two external collaborators.

Each transnational collaborative project should represent the critical mass to achieve the scientific goals, the translation of Systems Medicine approaches into medical research and practice, and to clearly demonstrate an added value from working together. Clinical expertise is mandatory in order to ensure an efficient transfer of results into clinical application. 

Timetable

There will be a two-stage submission procedure for joint applications – pre-proposals and full proposals. The call is scheduled to open on February 3rd, 2017.
The content of the call described in this pre-announcement may be subject to changes and is not legally binding to the funding organisations.

More information:

]]>
news-407 Thu, 08 Dec 2016 00:00:00 +0100 ERA-NET Cofund Biotechnology (CoBioTech) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/era-net-cofund-biotechnology-cobiotech/ On December 1st, 2016, the ERA-NET Cofund Biotechnology will launch an international joint call for multilateral research projects within the scope of Biotechnology for a sustainable bioeconomy. NWO participates in this call with a budget of M€ 1,0 for Dutch sub projects. The deadline for the submission of the pre-proposals is 2 March, 1:00 pm (CET). NWO supports the ERA-NET-Cofund on Biotechnology (ERA CoBioTech) and encourages its Biotechnology research community to apply for funding for collaborative research in Europe. NWO’s participation in ERA CoBioTech is part of the European dimension of the national programme Building Blocks of Life. Timeline

Results of the assessment of pre-proposals will be communicated no later than the mid of April 2017. Coordinators of successful pre-proposals are invited to submit a full proposal by the 20th July 2017, 1:00 pm (CEST). Final results of the call will be communicated by the end of October/early November 2017. Joint projects are expected to start end December 2017/early January 2018.

Consortia

Consortia consist of at least three partners from three different CoBioTech member countries who contribute funds to the call (each partner is recommended to enquire if any forms must be submitted at national or regional level in advance; see also the national annex of the call description, accessible via www.cobiotech.eu from the 1st of December 2016). The participation of one or more industrial partner(s) in the consortium is strongly recommended. Specifically for The Netherlands: Universities of applied sciences (HBO-instellingen) and TO2 institutes (TNO, ECN, NLR, Deltares, MARIN and DLO) may also act as (co) applicant. Dutch sub projects should include the participation of a Dutch university or NWO institute. The maximum total amount applied for by a Dutch sub project is k€ 250. 

Special notice to applicants:

in this co-funded call ERA CoBioTech expects proposals for collaborative research, development and innovation from transnational consortia composed of universities, higher education institutions, public research institutes, industries, large companies and small and medium-sized enterprises (SME). The participation of one or more industrial partner(s) in the consortium is strongly recommended. National and regional eligibility rules, including the potential eligibility of the private sector, e.g. SMEs, must be followed and will be published in the national annexes of the call text at www.cobiotech.eu.

Aim and scope of the call

The aim of the co-funded call is to contribute to transforming the global economy from a dependence on fossil raw material to a sustainable bio-based economy. The submitted pre-proposals must be multidisciplinary and they will include at least one of the following scientific approaches:

 • Synthetic biology for the design and construction of new biological parts, devices, and systems or re-    design of existing, natural biological systems for useful purposes by use of e.g. (but not limited to) orthogonal bio-systems, regulatory circuits, minimal genomes and protocells.
 • Systems biology for the optimisation of biological processes, including investigation of the regulatory mechanisms in intra- and intercellular processes for bio-production, modelling, development of new computational methods and/or other new methodologies.
 • Use of bioinformatic tools (e.g. data standardisation, modelling, open repositories) for the Identification and utilisation of metabolic pathways. Datasets can have different origins, e.g. Appropriate datasets on genomics, phenomics, proteomics, metabolomics, transcriptomics, etc.. Also included are mapping and exploitation of cellular processes and metabolic capacities for bio-production and for strain/variety improvement.
 • Biotechnological approaches (possibly in combination with chemical ones) to transform bio-based building blocks into high added value molecules in a sustainable way.

In addition, applications must address one of the application areas described below:

 • Sustainable production and conversion of different types of feedstocks and bioresources(including, but not limited, to waste and residues e.g. from households, agriculture, forestry, industrial)by-products, alternative raw materials) into value-added products including new compounds e.g. for materials, chemicals, food/feed ingredients, flavours and fragrances, pharmaceuticals, biofuels, textiles or pulp/paper products.
 • New products, value-added products and supply services (e.g. bio-based materials, platform)chemicals, pharmaceuticals, biomedical products, functional food/feed ingredients etc.) originating from novel metabolic pathways or pathway improvements. This also includes bio-catalytic elements like enzymes, microorganisms and cell-free biosynthesis systems from natural or synthetic origins.
 • Sustainable industrial processes:Upstream and downstream design, scale-up of biotechnological processes also including systems approaches to bioprocesses and process development; fermentation processes; usage of microbial consortia; intensification and/or integration in existing industrial processes; and development of innovative, environmentally sound industrial processes.

The projects should fall within Technology Readiness Levels1 (TRL) 3-6, although projects are not necessarily required to cover the whole range. Industry engagement should be appropriate for the TRL range being investigated.

NL projects:

type and amount of funding (for a complete description, see the national regulations of The Netherlands in the annex of the call document, accessible via www.cobiotech.eu from the 1st of December 2016)

Funding can be awarded to cover all reasonable, non-infrastructural costs for the duration of the project. The grant can be used for:

 • (temporary) personnel costs
 • consumables
 • equipment related to the research proposal
 • travel expenses
 • costs for Gold Open Access publishing (see also below for additional funding for covering Open Access publishing)

For all eligible applicants the VSNU standard tariffs (July 2016) for personnel costs apply

Open Access publishing

To cover the costs of Article Processing Charges (APCs, the editing and publication costs for Open Access articles and books) principal applicants of research funded by NWO can turn to the NWO Incentive Fund Open Access. Up to 6000 euros per research project can be applied for. The direct placing of publications in the repository (Green Open Access) is usually free of charge. As NWO wants to encourage Gold Open Access, the Incentive Fund can only be used for APCs of articles in Gold Open Access journals or books that at the moment of publication are available in Open Access form.

Duration of the project

ERA CoBioTech projects have a maximum duration of 3 years, due to EU Cofund-regulations, therefore researchers at Dutch universities and selected Dutch institutes under the standard NWO rules (as described in “NWO Regeling Subsidies”) can only apply for postdocs (not PhD positions).

Maximum Budget

The total costs of the Dutch part of an awarded grant cannot exceed € 250,000 per ERA CoBioTech proposal.

Personnel costs

Applicants may apply for NWO funding and participate in a CoBioTech consortium as main applicant or as co-applicant who are employed, at least for the duration of the project, at Dutch universities, NWO and KNAW institutes, TO2 institutes and HBO institutes. Applicants can apply for a temporary postdoc position or a similar function (in terms of functions and grading) at an institute. For HBO and TO2 institutes: maximum eligible costs for junior researchers are equivalent to the PhD salary level, maximum eligible costs for senior researchers are equivalent to Postdoc salary level. Indemnification shall be in accordance with the standard costs in the NWO-VSNU agreement on the funding of scientific research.
Tariffs are indexed annually. An indication for 2016: (incl. Personal “bench fee” for postdocs): post-doc 1 yr – k€ 73, post-doc 2 yr – k€ 142, post-doc 3 yr – k€ 212, technician 1 yr – k€ 61. Read more about tariffs and details.

Documentation and information

As from 1 December 2016 call documentation can be downloaded from the CoBioTech website.
For more information on this call, please contact the ERA-IB Call Secretariat:

Participating CoBioTech partners:

 • Projektträger Jülich GmbH (JUELICH), Germany
 • Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), Germany
 • Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport (MIZS), Slovenia
 • Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO), Spain
 • Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK), Germany
 • Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), United Kingdom
 • Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), Argentina
 • Service Public de Wallonie (SPW-DG06), Belgium
 • Agence Nationale de la Recherche (ANR), France
 • Ministry of Health (CSO-MOH), Israel
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Netherlands
 • Norges forskningsråd (RCN), Norway
 • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK), Turkey
 • Valsts Izglitibas Attistibas Agentura (VIAA), Latvia
 • Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR), Poland
 • Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg), Estonia
 • Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca (MIUR), Italy
 • Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Spain
 • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Foundation For Assistance to Small Innovative Enterprises) (FASIE), Russia
 • Commission for Technology and Innovation (CTI), Switzerland
]]>
news-344 Tue, 29 Nov 2016 10:11:00 +0100 Ruim 2,5 miljoen euro voor nieuw Nederlands onderzoek naar hartfalen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ruim-25-miljoen-euro-voor-nieuw-nederlands-onderzoek-naar-hartfalen/ De toegekende onderzoeken richten zich onder meer op nieuwe behandelingen tegen hartfalen, waaronder vormen van hartfalen die artsen momenteel niet kunnen behandelen. Andere projecten onderzoeken manieren om hartschade door hartinfarcten te beperken of te genezen. Veel mensen krijgen hartfalen als gevolg van een hartinfarct. Projecten die onder leiding van een Nederlandse onderzoeker staan, zijn die van:

 • Jeroen Bakkers (Hubrecht instituut): hij onderzoekt hoe je het hart kunt stimuleren om zelf beschadigingen te laten repareren.
 • Yigal Pinto (AMC): hij wil een therapie ontwikkelen tegen een erfelijke vorm van hartfalen, die momenteel niet goed te behandelen is.
 • Eva van Rooij (Hubrecht instituut): zij onderzoekt hoe ze schade aan het hart kan beperken of herstellen door afweerreacties van het lichaam te beïnvloeden.

De onderzoeksprojecten zijn geselecteerd voor honorering tijdens een strenge beoordelingsronde. Aan 9 van de 14 toegekende projecten werken Nederlandse onderzoekers mee.

Hartfalen groeiend Europees probleem

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 in Europa. Een van de belangrijkste oorzaken van sterfte aan hart- en vaatziekten is hartfalen. Naar verwachting zal het aantal hartfalenpatiënten de komende decennia als gevolg van de vergrijzing sterk stijgen. Om het aantal patiënten en doden terug te dringen is het nodig dat artsen de ziekte eerder, liefst voor er klachten optreden, kunnen vaststellen en dat er betere behandelingen komen.

Europees netwerk

ERA-CVD is een groot Europees netwerk dat onderzoek stimuleert op het gebied van hart- en vaatziekten. Het probeert de financiering van wetenschappelijk onderzoek van EU-lidstaten en landen die met de EU samenwerken op elkaar af te stemmen. ERA-CVD maakt nieuw onderzoek mogelijk om de diagnose en behandeling van hartfalen te verbeteren. De Hartstichting en ZonMw zijn partners binnen dit netwerk. De Hartstichting draagt 1,6 miljoen euro bij, ZonMw 250.000 euro en de EU 780.000 euro.

Van de 14 onderzoeksprojecten die het netwerk voor een totaalbedrag van bijna 14 miljoen euro heeft toegewezen, hebben 9 projecten een Nederlands tintje. In totaal 3 projecten staan onder leiding van een Nederlandse onderzoeker en aan 6 projecten werken Nederlandse onderzoekspartners mee. De nieuwe onderzoeken gaan komend jaar van start.

 Meer informatie

 

]]>