ZonMw tijdlijn Future Affordable and Sustainable Therapies https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Future Affordable and Sustainable Therapies nl-nl Sat, 18 Sep 2021 07:43:02 +0200 Sat, 18 Sep 2021 07:43:02 +0200 TYPO3 news-7058 Thu, 18 Mar 2021 11:49:50 +0100 Saco de Visser (FAST) bij Health Valley 2021 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/saco-de-visser-fast-bij-health-valley-2021/ Tijdens Health Valley 2021 nam Saco de Visser (Kwartiermaker FAST) deel aan een expertdiscussie over kostbare personalised medicine. Vragen als: Hoe gaan innovatie en betaalbare medicijnen samen? En hoe moet deze innovatie worden gefinancierd?, werden besproken. Expertpanel
Het panel bestond uit een interessante mix van sprekers uit industrie en overheid, onder leiding van Alain van Gool, Professor Personalized Healthcare en head Translational Metabolic Laboratory van het Radboud UMC. Saco schetste met een aansprekend, persoonlijk voorbeeld de noodzaak van personalised medicine, de betaalbaarheid daarvan en de rollen van de stakeholders. Bekijk hier het fragment.

Betaalbare innovatie
De tijd is rijp voor een gezamenlijke aanpak en investering. Immers, de inzet van publieke middelen biedt mogelijkheden om de cost of capital bij therapieontwikkeling te matigen of de cost of failure in sommige gevallen op zich te nemen. Bovendien kunnen voorwaarden worden ingebouwd om geneesmiddelen en behandelingen van de toekomst optimaal beschikbaar en betaalbaar te houden voor patiënten.

FAST
De ontwikkeling van nieuwe therapieën is kostbaar en kennis­intensief. Om de kans op slagen van innovatie te optimaliseren, is het noodzakelijk om over het gehele ontwikkelingsproces bij te dragen aan samenhang en wisselwerkingen tussen de verschillende fasen in ontwikkeling (fundamenteel onderzoek, translationeel onderzoek, bedrijfsmatige ontwikkeling, klinische toetsing, evaluatie na markttoelating). FAST, Future Affordable Sustainable Therapies, schept overzicht en richt zich op het doorfinancieren van daadwerkelijke innovaties, binnen de speerpunten personalised medicine, regeneratieve therapieën en zeldzame ziekten, in nauwe samenspraak met de samenwerkingspartners.

FAST is erop gericht om de juiste balans te houden tussen innovatief ondernemerschap en toegankelijke, betaalbare zorg.

Over Health Valley 2021
De uitdagingen in de zorg zijn groter dan ooit. Er is meer dan voorheen behoefte aan innovaties en samenwerking in Health & Life Sciences. Om nog beter met problemen om te kunnen gaan en onze zorg en gezondheid te verbeteren. Op het gebied van eHealth, Robotics, Personalized Medicine & Pharma, Preventie en nog veel meer. Deze uitdagingen vormde de rode draad in het programma van 2021 rond een CO-FIT Future. Health Valley is een tweejaarlijks event voor professionals in de Life Sciences en Health sector.

 

]]>
news-6732 Tue, 22 Dec 2020 11:12:58 +0100 Integrale aanpak innovatieve therapieontwikkeling – FAST https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/integrale-aanpak-innovatieve-therapieontwikkeling-fast-1/ Minister van Medische Zorg en Sport Tamara van Ark en staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer hebben op 18 december 2020 het advies Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST), opgesteld door de kwartiermakers Michel Dutrée en Saco de Visser, gezamenlijk aangeboden aan de Tweede Kamer.  

Met deze rapportage is ook het Actieprogramma Nieuwe kansen voor Topsector Life Science & Health aangeboden. De ministeries geven aan dat zij positief zijn over de richting die beide rapporten aangeven en zullen de komende maanden bezien aan welke voorstellen zij een vervolg kunnen gaan geven. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de kabinetsreactie op dit rapport verwacht.

FAST is een voorstel voor een nieuwe gerichte aanpak vanuit de Nederlandse overheid (ministeries van VWS en EZK) voor innovatieve therapieontwikkeling. In het samenspel tussen publieke en private belangen kan de overheid met een nieuwe impuls enerzijds investeren in een optimale omgeving en klimaat voor therapieontwikkelaars. Anderzijds kan worden geïnvesteerd in beloftevolle ontwikkelingen om deze sneller van lab naar patiënt te krijgen.

ZonMw ondersteunt het pleidooi van de kwartiermakers om therapieontwikkeling door de hele keten heen optimaal door te geleiden zodat de patiënt uiteindelijk passende therapieën tegen aanvaardbare prijs krijgt en gaat graag met de betrokken partijen hierover in gesprek.

Geïntegreerde aanpak

FAST richt zich op een geïntegreerde en gefocuste aanpak om versneld betaalbare innovatieve therapieën te ontwikkelen voor een duurzaam gezondheidsstelsel. Het vormt de benodigde verbindende schakel tussen academie, bedrijfsleven en kliniek, om nieuwe behandelingen zo snel mogelijk bij de patiënt te krijgen, tegen aanvaardbare kosten. Door onder andere meer samenhang aan te brengen in het versnipperde financieringslandschap wordt het innovatieproces in de volle lengte en breedte sterker gestimuleerd en worden de administratieve lasten voor aanvraag en verantwoording verlaagd.

FAST op hoofdlijnen

FAST zal zich in samenwerking met zijn partners richten op:
-    Het ontsluiten van informatie en het bijeenbrengen van relevante partijen. Door alle relevante informatie over onderzoek, infrastructuur en financiering in overzichtelijke ‘grids’ te bundelen en een breed netwerk van experts of diverse terreinen op te zetten, gaat FAST een sleutelrol vervullen als makelaar in het proces van innovatieve therapieontwikkeling;
-    Het signaleren en adresseren van knelpunten in het gehele proces van therapieontwikkeling, waaronder regulatoire barrières;
-    Het versterken van de infrastructuur (incl. incubatorfaciliteiten);
-    Het faciliteren van onderwijs op het gebied van therapieontwikkeling.
-    Het inzetten van financiering via programmering bij partnerorganisaties die bijdraagt aan een soepeler verlopend proces van therapieontwikkeling op het gebied van speerpunten waarbij innovatie, duurzaamheid en betaalbaarheid hand in hand gaan.


Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Kwartiermakersrapport FAST

Meer informatie over FAST.

]]>
news-5374 Mon, 24 Feb 2020 11:12:49 +0100 Tweede Kamer geïnformeerd over kwartiermaker FAST https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweede-kamer-geinformeerd-over-kwartiermaker-fast/ Minister Bruins (VWS) informeert, mede namens het ministerie van EZK, de Tweede Kamer over de opdracht aan ZonMw voor een kwartiermaker om te werken aan FAST, een nationaal platform ter stimulering van therapieontwikkeling. Bekijk hier de kamerbrief of lees meer over FAST.

]]>
news-5137 Tue, 14 Jan 2020 08:36:08 +0100 Question-based clinical development en Future Affordable and Sustainable Therapies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/question-based-clinical-development-en-future-affordable-and-sustainable-therapies/ De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en medische interventies is sterk in beweging. Nieuwe behandelvormen zoals regeneratieve geneeskunde, behandeling op maat (personalised medicine) en geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen zijn in opkomst. Om de toekomstige therapieën – future therapies – optimaal van het laboratorium naar de individuele patiënt te brengen is een kennisintensief proces nodig, mogelijk met nieuwe businessmodellen en (publiek/private) samenwerkings- en financieringsmodellen. Door dit proces gericht te ondersteunen en bestaande initiatieven beter met elkaar te verbinden, ontstaan unieke kansen voor Nederland om een vooraanstaande positie in te nemen op het terrein van Future Affordable and Sustainable Therapies (FAST). ZonMw heeft eind 2019 in een schets een aanzet gegeven voor FAST, een nieuw initiatief op het gebied van therapieontwikkeling, dat bestaande activiteiten met elkaar verbindt en nieuwe activiteiten initieert om het gehele proces van therapieontwikkeling te ondersteunen.

Het is belangrijk dat strategisch nagedacht wordt over het opzetten van een efficiënt ontwikkelprogramma. Een dergelijk programma strekt aanzienlijk verder dan het opstellen van een klinisch protocol voor één klinische studie. Bij het opstellen van een dergelijk ontwikkelprogramma is het van belang om zowel met de wetenschappelijke vragen als de financiële aspecten rekening te houden. Op dit moment hebben de (academische) onderzoekers in ons land hier nog weinig ervaring mee. Om zich hierin te bekwamen kunnen de (academische) onderzoekers gebruikmaken van de zo geheten question-based clinical development methode.

De question-based clinical development methode is nu voor het eerst uitvoerig beschreven door onderzoekers van ZonMw, het Center for Human Drug Research (CHDR) en Paul Jansen Futurelab van het LUMC in het januari nummer van Nature Biotechnology. Onderzoekers die de methodiek onder de knie willen krijgen kunnen daarvoor bij Paul Janssen Futurelab de blended cursus Clinical Development volgen. Het online onderdeel van deze interactieve cursus start op 2 maart 2020, duurt 5 weken en vergt slechts 5 uur zelfstudie per week.
 
Meer informatie over de blended course Clinical Development en scholarships voor academische onderzoekers is te vinden op de website van Paul Janssen Futurelab. In onze nieuwsbrief Geneesmiddelen en Translationeel Onderzoek houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen rondom het FAST initiatief.

]]>