ZonMw tijdlijn Translationeel onderzoek https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Translationeel onderzoek nl-nl Sun, 15 Dec 2019 00:10:21 +0100 Sun, 15 Dec 2019 00:10:21 +0100 TYPO3 news-5011 Wed, 11 Dec 2019 09:52:33 +0100 Gesprekstraining verhoogt patiënteninclusie bij klinische studies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gesprekstraining-verhoogt-patienteninclusie-bij-klinische-studies/ Ongeveer 80 – 90% van het klinische wetenschappelijk onderzoek loopt vertraging op door problemen met het includeren van patiënten. Pyschologen Barbara Scheffer en Else Wolke denken dat een groot deel daarvan ondervangen kan worden door effectievere gespreksvoering. Hoe? Lees verder! Ga direct naar het interview.

Ga naar de nieuwsbrief.

]]>
news-4994 Tue, 10 Dec 2019 11:39:42 +0100 ICPerMEd roept op tot het delen van best practices https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/icpermed-roept-op-tot-het-delen-van-best-practices/ Het International Consortium for Personalised Medicine (ICPerMed) heeft de nieuwe call ‘Best Practice in Personalised Medicine’ geopend. Het doel van deze ronde is om ‘best practices’ in gepersonifieerde geneeskunde aan te moedigen, te delen en te promoten. De vooraankondiging en informatie vindt u op de website van ICPerMed. De deadline voor het indienen van voorbeelden van best practices is 23 januari 2020.

 

]]>
news-4992 Mon, 09 Dec 2019 14:28:08 +0100 Hille Voss met netwerksubsidie van PTO2 naar Melbourne https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hille-voss-met-netwerksubsidie-van-pto2-naar-melbourne/ Gedragsdeskundige en onderzoeker Hille Voss ging met behulp van een netwerksubsidie van Programma Translationeel Onderzoek 2 naar Melbourne. Zij vertelt over de verschillen in wetenschapsbeoefening tussen Australië en Nederland. Lees het volledige interview. Veel wetenschappers werken enige tijd in den vreemde. Wat valt ze daar op? Deze keer: Hille Voss, gedragsdeskundige en onderzoeker bij het Nivel en het afgelopen jaar bij Deakin University in Melbourne, Australië.

Lees het hele interview in Mediator 38. 

]]>
news-4972 Tue, 03 Dec 2019 13:05:13 +0100 Vooraankondiging: EU Joint Programma Neurogenerative Disease Research (JPND) https://www.neurodegenerationresearch.eu/2019/12/pre-call-announcement-novel-imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies-related-to-neurodegenerative-diseases/ De call opent officieel begin januari 2020. Deadline zal in maart dat jaar zijn. Het onderwerp is “Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases”.' Lees meer op de (Engelse) website van JPND. news-4967 Mon, 02 Dec 2019 14:46:02 +0100 Programma Translationeel Onderzoek 2 van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programma-translationeel-onderzoek-2-van-start/ Op vrijdag 22 november vond de startbijeenkomst van de eerste ronde van het Programma Translationeel Onderzoek 2 plaats bij ZonMw. Binnen dit programma stellen we € 12,2 miljoen ter beschikking en zijn in totaal 18 projecten gehonoreerd. Lees verder over deze interactieve dag en de gegeven workshops. Tijdens deze interactieve dag kwamen de richtlijnen vanuit ZonMw aan bod, werden de gehonoreerde projecten gepresenteerd en gingen de aanwezigen, waaronder ook de betrokken gezondheidsfondsen en Health~Holland, met elkaar in gesprek. Tevens volgden de projectleiders twee workshops. Hierin kregen zij een voorproefje van twee trainingen gericht op het vergroten van het succes van hun onderzoek.

Postersessie

De dag startte met een presentatie van ZonMw, waarin richtlijnen en handvatten voor de onderzoekers in de zaal aan bod kwamen. Tijdens een rondgang door de zaal leerden zij vervolgens elkaar en elkaars werk beter kennen aan de hand van posters. Zo spraken zij bijvoorbeeld over onderzoek naar een nieuwe therapie voor SCA1 - een zeldzame hersenaandoening - , over onderzoek naar een interventie om het latent aanwezig hiv-reservoir te elimineren en ook over een onderzoek naar het verbeteren van de behandeling van patiënten met uitgezaaide dikke darm- en endeldarmkanker. In totaal waren er 18 projecten vertegenwoordigd.

Het belang van patiënteninclusie

Daarna was het tijd voor een presentatie over patiëntenparticipatie van Casper Schoemaker en Eva Vroonland van PGO Support. Uit hun interactieve presentatie kwam naar voren dat alle aanwezigen het belang van patiëntenparticipatie in onderzoek wel zien, maar dit nog niet altijd voldoende toepassen in de praktijk. Op de vraag of de aanwezigen de relevantie voor patiënten hebben meegewogen in hun onderzoek, antwoordde iedereen een volmondig ‘ja’. Op de vraag of patiënten ook betrokken waren bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel, moest 50% van de aanwezigen al ontkennend antwoorden. Bij de laatste vraag aankomen ‘Staan er patiënten als co-auteur op je rapportages en artikelen’ gaf slechts één projectleider een bevestigend antwoord. Een mooie wake-up call voor alle aanwezigen en een bevestiging van het vermoeden dat er nog stappen te zetten zijn. ZonMw biedt deze workshop kosteloos aan, zodat patiëntenparticipatie beter naar voren kan komen in de startende onderzoeksprojecten.   

Communiceren om patiënteninclusie te verbeteren

Na een korte pauze was het de beurt aan Else Wolke en Barbara Scheffer met hun workshop ‘Inclusie in wetenschappelijk onderzoek verhogen’. Beschikbaarheid van (gezonde of zieke) proefpersonen is essentieel voor het uitvoeren van klinisch-wetenschappelijk onderzoek. In de praktijk blijkt dat 80% van de onderzoeken vertraging oploopt door inclusieproblemen, waarvan communicatieproblemen een groot onderdeel zijn. Om dit aspect op te lossen, hebben zij een  trainingsmethodiek ontwikkeld die onderzoekers versterkt in het voeren van effectieve gesprekken bij de werving van proefpersonen. Door middel van rollenspellen werden de gesprekken nagespeeld en gingen de aanwezige projectleiders met elkaar in gesprek over verbeteringen. ZonMw biedt de training aan voor de medewerkers die binnen het onderzoeksteam gesprekken voeren met patiënten om hen te includeren.
De dag werd afgesloten met een borrel, zodat hopelijk nog meer verbindingen zijn ontstaan binnen het translationeel onderzoek dat ZonMw financiert in deze subsidieronde ‘Bench to Bedside’.

Meer weten over Programma Translationeel Onderzoek 2? Kijk hier voor een overzicht van de publiekssamenvattingen.

]]>
news-4929 Mon, 25 Nov 2019 11:20:07 +0100 Mediator 38 is verschenen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/mediator-38-is-verschenen/ De nieuwe generatie DNA-onderzoek brengt erfelijke aandoeningen nog verfijnder en sneller in kaart. Wat kan er allemaal met deze ‘next generation sequencing’ en wat niet? Voorlichtingsmateriaal voor artsen en patiënten maakt dat inzichtelijk. Klinisch geneticus Marjolein Kriek werkte eraan mee. Lees dit en meer in Mediator 38. Lees hier het volledige interview met klinisch geneticus Marjolein Kriek.

Lees hier de volledige Mediator.

]]>
news-4916 Thu, 21 Nov 2019 15:24:22 +0100 Genetisch gemodificeerde T-cellen pakken bloedtumor gericht aan https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/genetisch-gemodificeerde-t-cellen-pakken-bloedtumor-gericht-aan/ Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een nieuwe therapie ontwikkeld voor mensen bij wie na een stamceltransplantatie de bloedkanker alsnog terugkeert. De celtherapie, waarbij T-cellen van de donor genetisch gemodificeerd worden, biedt een alternatief voor bestaande behandelingen. Dr. Mirjam Heemskerk vertelt over haar onderzoek dat een project is van Translationeel Gentherapeutisch Onderzoek. Klik hier om het hele interview te lezen

]]>
news-4889 Tue, 19 Nov 2019 08:31:20 +0100 Europese subsidieoproep voor zeldzame ziekten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/europese-subsidieoproep-voor-zeldzame-ziekten/ Het European Joint Programme on Rare Diseases opent op 13 december 2019 de Joint Transnational Call (JTC2020) voor onderzoeksprojecten rond zeldzame ziekten. Het doel van deze ronde is om wetenschappers uit verschillende landen effectief te laten samenwerken op een interdisciplinair onderzoeksproject ten gunste van patiënten met een zeldzame ziekte. Het onderwerp van JTC 2020 is ‘Pre-clinical research to develop effective therapies for rare diseases’. ZonMw doet mee aan deze ronde met in totaal 1.8 miljoen euro voor Nederlandse onderzoekers. De vooraankondiging en nadere informatie vindt u op de website van de EJP RD.

De deadline voor project ideeën (preproposals) is op 12 februari 2020.

]]>
news-4859 Wed, 13 Nov 2019 10:14:01 +0100 Ruimte voor ieders talent, naar een nieuwe balans in erkennen en waarderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ruimte-voor-ieders-talent-naar-een-nieuwe-balans-in-erkennen-en-waarderen/ Een wetenschapper kan op vele vlakken excelleren, maar wordt tot op heden vooral beoordeeld op onderzoeksprestaties. De publieke kennisinstellingen en onderzoeksfinanciers willen voortaan zowel in loopbaanbeleid als subsidievoorwaarden breder kijken naar de kennis en kunde van wetenschappers. Daarmee willen we bereiken dat het systeem van erkennen en waarderen beter aansluit op de kerntaken van de kennisinstellingen op het gebied van onderwijs, onderzoek, impact en patiëntenzorg en dat de waardering die wetenschappers krijgen beter aansluit bij de behoeften van de maatschappij. VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw lanceren het position paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’ waarin we aangeven hoe we het werk van wetenschappelijke medewerkers breder willen gaan erkennen en waarderen. Minder nadruk op aantallen publicaties, meer nadruk op de andere domeinen waarbinnen de wetenschapper werkzaam is, zoals onderwijs en impact. Deze bredere vorm van erkennen en waarderen past beter bij de huidige kerntaken van de kennis- en onderwijsinstellingen en bij wat de samenleving van hen vraagt.

Verandering in de manier waarop universiteiten hun wetenschappelijke staf erkennen en waarderen is hard nodig. Onderzoeksprestaties bepalen sinds jaar en dag het carrièrepad van wetenschappers en die dominantie begint steeds meer te schuren. Voor het succes van een moderne kennisinstelling zijn onderwijs en impact ook bepalend, net als patiëntenzorg voor onze UMC's. Nieuwe ontwikkelingen gerelateerd aan Open Access en Open Science stellen ook andere eisen aan de hedendaagse wetenschapper. De aanpak van complexe wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken vraagt om meer samenwerking. Op dit moment is er nog te weinig carrièreperspectief voor medewerkers die (naast goed onderzoek) vooral uitblinken in onderwijs. De nadruk op publicatieaantallen past niet bij de bredere ontwikkelingen in de wetenschap. Rianne Letschert, rector magnificus van Maastricht University: “We verbreden de huidige smalle definitie van wetenschappelijke prestaties en verbeteren de erkenning en waardering en daarmee carrièrekansen van velen. Ook zorgen we ervoor dat de balans tussen de beoordeling van individuele prestaties en bijdragen aan het team verbetert.” Frank Baaijens, rector magnificus van de TU Eindhoven: “Aandacht en erkenning voor academisch leiderschap mogen hierbij niet ontbreken. Het zijn immers de betrokken leiders die het talent aantrekken en ontwikkelen.”

Position paper

Met het position paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’ doen de VSNU, KNAW, NFU, NWO en ZonMw vandaag concrete voorstellen om meer ruimte te geven aan verschillende wetenschappelijke talenten en wetenschappelijk werk te erkennen en waarderen op alle aspecten die passen bij deze tijd. Een greep uit die plannen:

 • Van uniformiteit naar diversiteit: we willen een grotere diversiteit van mogelijke carrièrepaden en profielen mogelijk maken, om zo een grotere diversiteit in competenties en talenten te kunnen erkennen en waarderen, en beter aan te sluiten bij de kerntaken van de kennis instellingen en de maatschappelijke uitdagingen.
 • Meer mogelijkheden bieden voor samenwerking, vaak over de grenzen van disciplines heen in diverse financieringsinstrumenten.
 • De universiteiten ontwikkelen in 2020 een landelijk raamwerk voor beoordeling, ontwikkeling en bevordering en nemen de uitgangspunten van het nieuwe erkennen en waarderen op in een herijkt universitair functieordeningssysteem (UFO), dat in 2021 van kracht moet zijn.
 • NWO en ZonMw werken aan de verdere implementatie van de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) in hun procedures en criteria. Er wordt niet meer gevraagd naar bibliometrische publicatie-indicatoren. De weergave van onderzoeksoutput in cv’s en aanvraagformulieren krijgt een sterker narratief karakter.

Vervolg

Herijking van het systeem van erkennen en waarderen vergt een cultuurverandering. Werken als team is hierbij een bepalende factor: een voorwaarde voor het realiseren van diverse loopbaanpaden is dat er binnen teams voor verschillende teamleden het accent kan liggen op onderzoek, onderwijs, impact en patiëntenzorg. Dit maakt het mogelijk de taken beter te laten aansluiten bij de verschillende kwaliteiten van teamleden. In teams wordt er binnen en, in toenemende mate, tussen disciplines gewerkt om de grote uitdagingen van wetenschap en maatschappij te pareren. Met de aankondiging van de plannen wordt vandaag een belangrijke stap gezet, maar het werk gaat door. De erkenning en waardering van wetenschappelijke medewerkers speelt in sterke mate in een internationale omgeving, er is daardoor ook nog veel in beweging te krijgen buiten Nederland. De komende tijd blijven de publieke kennisinstellingen en onderzoeksfinanciers ook hierover in gesprek met wetenschappers. Jeroen Geurts, bestuursvoorzitter ZonMw: ‘We gaan nu echt bewegen. De wetenschapper van 2030 is een interdisciplinaire netwerker, die samen met vele collega’s werkt aan een centraal probleem. We hebben daarbij vele verschillende talenten nodig en gaan die nu ook echt erkennen en waarderen.”

position paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’

 

]]>
news-4784 Tue, 29 Oct 2019 15:32:00 +0100 ICPerMed presenteert toekomstvisie op personalised medicine (gepersonaliseerde geneeskunde) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/icpermed-presenteert-toekomstvisie-op-personalised-medicine-gepersonaliseerde-geneeskunde/ De Europese en internationale partners binnen ICPerMed – het consortium voor onderzoek, bekostiging en implementatie van personalised medicine  - presenteerden dit najaar hun visie op hoe personalised medicine de ontwikkeling van ‘next generation medicine’ kan versnellen. Hieronder vallen bijvoorbeeld gentherapie en regeneratieve geneeskunde. Deze geneeswijzen gaan uit van de individuele kenmerken van een patiënt. In deze toekomstvisie zet ICPerMed vijf vooruitzichten uiteen:

 • Geïnformeerde, mondige, betrokken en verantwoordelijke burgers;
 • Geïnformeerde, mondige, betrokken en verantwoordelijke zorgverleners;
 • Gezondheidszorg systemen die gezondheidsbevordering, preventie, diagnose en behandeling van burgers en patiënten op maat mogelijk maken;
 • Beschikbaarheid en toegang tot data voor een geoptimaliseerde behandeling, zorg, en preventie voor burgers en patiënten en ten behoeve van onderzoek;
 • Economische waarde van personalised medicine door het scheppen van ‘next generation medicine’.  

Het volledige rapport is te vinden op de website van ICPerMed.

]]>
news-4770 Wed, 23 Oct 2019 13:58:00 +0200 Uitgezaaide tumoren in dna-databank https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/23/uitgezaaide-tumoren-in-dna-databank-a3977812 Nederlandse kankeronderzoekers hebben de complete erfelijke informatie van de uitgezaaide tumoren van duizenden Nederlandse patiënten in kaart gebracht. Dat levert een grote databank op die nieuwe mogelijkheden biedt voor persoonlijk toegesneden behandelingen, minder onnodige behandelingen en betere resultaten. news-4762 Wed, 23 Oct 2019 10:18:24 +0200 C1 inhibitor geen effect bij astmapatiënten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/c1-inhibitor-geen-effect-bij-astmapatienten/ Het leek een veelbelovende hypothese op basis van nieuwe inzichten uit proefdieronderzoek. Dr. Tom van der Poll, internist in het Amsterdam UMC, dacht met C1 inhibitor een mooi geneesmiddel te hebben gevonden voor mensen met astma die niet of nauwelijks reageren op de huidige behandelingen met luchtwegverwijders en ontstekingsremmers. Hij moet de patiënten teleurstellen. `Belangrijk is wel dat we onze hypothese direct bij mensen hebben kunnen testen.’ Lees het interview met dr. Tom van der Poll

]]>
news-4717 Mon, 14 Oct 2019 13:26:15 +0200 Amerikaanse artsen maken genetisch medicijn voor één meisje https://www.volkskrant.nl/wetenschap/amerikaanse-artsen-maken-genetisch-medicijn-voor-een-meisje~b63a9e09c/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email Een speciaal voor haar ontwikkeld medicijn zorgt ervoor dat Mila Makovec (8), die aan een zeldzame stofwisselingsziekte lijdt, weer een toekomst heeft. Haar casus roept wel ethische vragen op, omdat de hoge kosten betekenen dat niet iedereen op deze wijze geholpen kan worden. news-4606 Tue, 24 Sep 2019 15:29:45 +0200 ArthroSave: van start-up naar scale-up https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/arthrosave-van-start-up-naar-scale-up/ Afgelopen mei werd ArthroSave tijdens de Academic Startup Competition gekozen tot één van de tien meest baanbrekende academische start-ups van Nederland. Hoe zetten zij de stap naar scale-up? Bekijk snel het interview met Karianne Lindenhovius in onderstaande video. Afgelopen mei werd ArthroSave tijdens de Academic Startup Competition gekozen tot één van de tien meest baanbrekende academische start-ups van Nederland. Tijdens een drie weken durend programma in Sillicon Valley leren deze tien jonge bedrijven hoe ze innovatie sneller op grotere schaal kunnen toepassen en op die manier de stap naar scale-up kunnen zetten. De Academic Startup Competition is een initiatief van VSNU, de Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI) en StartupDelta.

De KneeReviver

ArthroSave - een spin-off van het UMC Utrecht - is het bedrijf dat de KneeReviver maakt. Dit is een apparaat voor (relatief) jonge mensen die te maken hebben met knieproblemen. Pijnlijke slijtage in de knie is een aandoening die nog steeds niet te genezen is en vaak wordt een knieprothese geplaatst. Een ingrijpende operatie waarbij de kans op complicaties groot is. Daarbij heeft een prothese een beperkte levensduur. De KneeReviver neemt zes weken lang de druk op de knie weg zodat deze kan herstellen. Hierdoor kan een knieoperatie worden uitgesteld of zelfs helemaal worden voorkomen.

Onderzoekers van het UMC Utrecht ontvingen in 2010 een subsidie binnen het Programma Translationeel Onderzoek voor een proof-of-concept studie naar de kniedistractiemethode. In 2014 ontvingen de onderzoekers een vervolgsubsidie voor onderzoek naar de verbeterde kniedistractie-methode. Dit onderzoek is gezamenlijk gefinancierd met ReumaNederland.

Investeringen

In Sillicon Valley leren de Nederlandse ondernemers van grote Amerikaanse investeerders, zoals bijvoorbeeld Google, wat er nodig is om wereldwijd impact te kunnen maken op de maatschappij. Hoe kun je innovatie zo snel mogelijk opschalen? Wat zijn de verschillen tussen Nederland en de VS? De strategie van ArthroSave om verder te groeien is om via een select aantal ziekenhuizen patiënten te helpen met als doel dit ook buiten Nederland te realiseren. Hiervoor is extra financiering nodig die ze hopen te vinden in Sillicon Valley.

Kijk hier voor meer informatie over het Programma Translationeel Onderzoek of lees meer over Holland in the Valley.

]]>
news-4581 Thu, 19 Sep 2019 14:58:30 +0200 De ontdekking van de negatieve placebo: de nocebo https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/26/de-ontdekking-van-de-negatieve-placebo-a3968317 Het placebo-effect is algemeen bekend: het kan een aanzienlijke boost geven aan de effectiviteit van geneesmiddelen en behandelingen. Maar andersom is dit ook het geval. Als je denkt dat iets niet goed werkt, dan werkt het ook slechter. Zowel placebo en nocebo zijn psychische en lichamelijke reacties op de verwachting van de genezende kracht. Kort gezegd: placebo versterkt, nocebo verzwakt. Hoe sterk is dit effect? news-4557 Tue, 17 Sep 2019 13:34:32 +0200 Introductie van kunstmatig evenwichtsorgaan weer een stap dichterbij https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/onderzoek-dagelijks-gebruik-kunstmatig-evenwichtsorgaan?fbclid=IwAR1Y4GRQx6hxabLcO2cLv7r4y5rraiC5Dlfn98Cm2M9kfaq09iUtURRoCzk Hoe ziet je leven er uit als je evenwichtsorgaan uitvalt? Het evenwichtsorgaan zorgt ervoor dat we een stabiele wereld ervaren. Mensen bij wie aan beide kanten de functie van het orgaan uitvalt, ervaren met elke hoofdbeweging een gevoel van desoriëntatie. Ze worden sterk beperkt in het dagelijks functioneren. Behandeling door chirurgie of medicatie is (nog) niet mogelijk. Het kunstmatig evenwichtsorgaan moet daar verandering in brengen. news-4539 Thu, 12 Sep 2019 10:47:53 +0200 Onderzoek Wouter Meijers wint Excellent Paper in Cardiovascular Research Award https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-wouter-meijers-wint-excellent-paper-in-cardiovascular-research-award/ Dr. Wouter Meijers mocht vorige week de Excellent Paper in Cardiovascular Research Award (EPCA) van ERA-CVD in ontvangst nemen. Hij won de prijs met het artikel 'Heart Failure Stimulates Tumor Growth by Circulating Factors'. Dat publiceerde hij vorig jaar in Circulation.  

De publicatie brengt het verband tussen kanker en cardiovasculaire ziekten in beeld, de 2 ziekten met de hoogste sterfte in Nederland.

Meijers vertelt: “Wij hebben gevonden dat het falende hart stoffen uitscheidt die de groei van darmpoliepen bevorderen. Middels onze translationele onderzoeksaanpak, hebben wij dit zowel in het lab als in studies met patiënten bevestigd.”

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Lees hier het artikel van Wouter Meijers dat de award heeft gewonnen.

]]>
news-4512 Mon, 09 Sep 2019 09:55:00 +0200 Nieuw: Kickstarter patiëntenparticipatie bij onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-kickstarter-patientenparticipatie-bij-onderzoek/ Waar begin je, als je met patiënten of cliënten wilt samenwerken in je onderzoek? Hoe betrek je patiënten of cliënten zinvol bij je onderzoek? Wat zijn valkuilen en succesfactoren in de samenwerking? En hoe vind je de juiste ervaringsdeskundigen? Onderzoekers kunnen nu voor de antwoorden terecht op de Kickstarter voor patiëntenparticipatie in onderzoek op www.participatiekompas.nl/kickstarter. De Kickstarter biedt informatie en advies over patiëntenparticipatie, toegespitst op wetenschappelijk onderzoek. Hij maakt onderzoekers wegwijs en geeft ze handvatten om participatie in hun onderzoek vorm te geven. Met dossiers over belangrijke en relevante thema’s die onderzoekers zelf hebben aangedragen.

Cocreatie met wetenschappelijk onderzoekers

De website is ontwikkeld door PGOsupport samen met onderzoekers van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vorm en inhoud zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld in cocreatie met wetenschappelijk onderzoekers.
Het project is geïnitieerd en gefinancierd door ZonMw, Alzheimer Nederland, Harteraad, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding.

Alle soorten onderzoek en in iedere fase

Patiëntenparticipatie is zinvol in alle soorten onderzoek en in alle fases. Van fundamenteel onderzoek tot klinisch of toegepast. En van het bepalen van een onderzoeksagenda en het schrijven van een voorstel, tot het uitvoeren en afronden van een onderzoek. De Kickstarter bestrijkt dan ook alle soorten van en fases in wetenschappelijk onderzoek.

Informatie op maat

De Kickstarter biedt informatie op maat voor alle vragen en situaties van onderzoekers. Of het nu gaat om de basis: vormgeven aan patiëntenparticipatie, of om het verdiepen van de inbreng van patiënten. Of hoe je ervaringsdeskundigen vindt en hoe om te gaan met voorwaarden van subsidiegevers.

Bewezen meerwaarde

Uiteraard bevat de Kickstarter een pagina met informatie over de bewezen meerwaarde  van patiëntenparticipatie. Naast relevanter onderzoek is dat onder meer inzicht in wat patiënten acceptabel vinden en meer en betere communicatie over de resultaten van onderzoek.

Jolanda Huizer, programmamanager bij ZonMw onder andere voor het beleidsspeerpunt Participatie: ‘Voor ons is het vanzelfsprekend dat je in projecten samenwerkt met ervaringsdeskundigen. Maar we begrijpen dat onderzoekers nog wel vraagtekens hebben hóé zij dat kunnen doen. Deze Kickstarter, ontwikkeld samen met onderzoekers, is hiervoor heel praktisch en gebruiksvriendelijk. Zo maken we het onderzoekers gemakkelijker om ervaringsdeskundigen betekenisvol te betrekken.’

Wegwijzer van en voor betrokken partijen

De Kickstarter is speciaal voor onderzoekers gemaakt. Met specifieke informatie en antwoord op vragen die bij onderzoekers leven. De Kickstarter is een onderdeel van een bredere website over patiëntenparticipatie: participatiekompas.nl. Participatiekompas biedt methoden en tools, praktijkvoorbeelden en publicaties over patiëntenparticipatie voor alle betrokken partijen: beleidsmakers, zorgprofessionals en organisaties van patiënten en cliënten.

Naar de Kickstarter

Je  vindt de Kickstarter op www.participatiekompas.nl/kickstarter

Meer informatie

Meer weten over samenwerken met cliënten of patiënten in alle fasen en alle vormen van onderzoek?

]]>
news-4481 Wed, 28 Aug 2019 10:54:00 +0200 Europese samenwerkingspartners financieren 25 Personalised Medicine projecten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/europese-samenwerkingspartners-financieren-25-personalised-medicine-projecten/ ZonMw heeft samen met onderzoeksfinanciers uit de EU, Noorwegen, Israël, Turkije en Canada 25 onderzoeksprojecten op het gebied van ‘personalised medicine’ gehonoreerd voor financiering. De resultaten van deze oproep zijn nu bekend.  

In januari 2018 publiceerde het Europese netwerk voor behandeling op maat ERA-net PerMed een oproep voor het indienen van onderzoeksvoorstellen. Het thema van de oproep was ‘Research projects on Personalised Medicine - smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions’. De oproep is medegefinancierd door de Europese Commissie. 

In zes van de 25 consortia doen onderzoekers uit Nederlandse instituten en instellingen mee. ZonMw financiert deze onderzoekers voor een totaalbedrag van €1.365.127. De financiering is afkomstig uit drie verschillende ZonMw-programma’s. Dit zijn: Translationeel Onderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen en Onderzoeksprogramma ggz. Daarnaast legt de Europese Commissie een krappe € 500.000,- bij.

De oproep betrof expliciet internationale consortia waarin onderzoekers uit minimaal drie verschillende landen met minimaal twee verschillende expertisegebieden moesten samenwerken. De oproep bestond uit twee fasen: een vooraanmelding voor projectideeën en een uitgewerkt onderzoeksvoorstel voor geselecteerde, veelbelovende projectideeën.

 • Er zijn 159 projectvoorstellen ingediend, waarvan 143 zijn goedgekeurd door de onderzoeksfinanciers;
 • In totaal vroegen 741 onderzoekers aan 30 onderzoeksfinanciers een bedrag aan van €176 miljoen;
 • De projectideeën zijn door 75 experts uit 24 landen beoordeeld. Zij selecteerden uiteindelijk 50 projectideeën die een uitgewerkt onderzoeksvoorstel mochten indienen;
 • Deze 50 onderzoeksvoorstellen omvatten 252 onderzoekers die in totaal €60 miljoen aanvroegen bij 27 onderzoeksfinanciers;
 • De 50 onderzoeksvoorstellen zijn door 23 experts uit 15 landen geëvalueerd;
 • Uiteindelijk zijn 25 onderzoeksvoorstellen gehonoreerd voor een totaalbudget van €25 miljoen;
 • In deze consortia zijn 133 onderzoeksgroepen actief uit 18 landen.

Lees meer over de 25 succesvolle onderzoeksvoorstellen en de titels van projecten in de nieuwsbrief van ERA  PerMed.

]]>
news-4447 Wed, 21 Aug 2019 13:59:49 +0200 Kwaadaardig of niet? Diagnose zonder nierbiopsie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kwaadaardig-of-niet-diagnose-zonder-nierbiopsie/ Als iemand een niertumor blijkt te hebben, moet weefselonderzoek onder de microscoop uitwijzen of de tumor kwaadaardig is. Het wegnemen van nierweefsel is belastend voor de patiënt. Daarom komt Dr. Martijn de Bruin met een alternatief: de optische biopsie. Klik op de link onder de foto. Lees hier het interview met Martijn de Bruin.

]]>
news-4433 Wed, 14 Aug 2019 10:07:14 +0200 Inzet PET-scans bij bestrijding hoofd-halstumoren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/inzet-pet-scans-bij-bestrijding-hoofd-halstumoren/ Patiënten met hoofd-halstumoren reageren vaak goed op hun behandeling. Soms komt de kanker echter terug. Op welke wijze kan de inzet van PET-scans dit voorspellen? Klik op de link onder de foto om het interview te lezen. Lees het interview met Daphne Lobeek hier.

]]>
news-4416 Tue, 06 Aug 2019 11:28:10 +0200 Stamcellen transplanteren tegen een droge mond https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stamcellen-transplanteren-tegen-een-droge-mond/ Bij bestraling van een tumor in de mond of keel kunnen de speekselklieren beschadigd raken, met een droge mond tot gevolg. Mogelijk kan een stamceltransplantatie helpen om de speekselklieren weer aan het werk te krijgen.  

Patiënten die bestraald worden vanwege kanker in het hoofd-halsgebied krijgen vaak last van xerostomie, oftewel een droge mond. Dat komt doordat speekselklieren dicht bij de tumor onvermijdelijk ook een dosis straling ontvangen, waardoor ze minder goed gaan werken. Een droge mond klinkt misschien onschuldig, maar heeft een enorme impact op het dagelijks leven. Zo wordt kauwen en slikken lastiger, het smaakvermogen gaat achteruit en spreken is erg moeilijk. Ook het gebit heeft ernstig te lijden onder de verminderde speekselproductie. Alles bij elkaar kan xerostomie zorgen voor een sterk verminderde kwaliteit van leven.

Stamcellen opkweken

Om xerostomie te voorkomen, proberen radiotherapeuten de speekselklieren tijdens de bestraling zoveel mogelijk te ontzien, maar dat is niet altijd mogelijk. Onderzoekers van het UMC Groningen hopen xerostomie dan te voorkomen met een stamceltransplantatie. “We willen voor aanvang van de radiotherapie stamcellen uit de speekselklier van de patiënt halen, deze opkweken en ze na de bestraling weer terugplaatsen”, legt stralingsbioloog prof. dr. Rob Coppes uit. “Vanuit die gezonde stamcellen kan de speekselklierfunctie dan weer herstellen.”

Herstelde functie

Coppes en zijn collega’s werken al vele jaren aan deze therapie, met subsidie van onder meer ZonMw. “Voordat je de stap kunt zetten naar echte patiënten, moet je weten of je aanpak echt kan werken”, licht Coppes toe. “Dat deden we met verschillende experimenten. Zo haalden we stamcellen uit menselijke speekselklieren en kweekten die op in het lab. Vervolgens transplanteerden we deze menselijke stamcellen naar de beschadigde speekselklieren van muizen zonder afweersysteem. Inderdaad bleek de functie van de speekselklier van de muizen dan te herstellen.”

Strenge eisen

De onderzoekers willen nu graag gaan testen bij mensen. “Maar dat mag natuurlijk niet zomaar: je moet dan aan allerlei strenge eisen voldoen.” Die eisen betreffen vooral de groeifactoren en andere middelen die nodig zijn om cellen op te kweken, vertelt Coppes. “We gebruikten hiervoor ongeveer 30 stoffen, waarvan 90% niet goedgekeurd was voor gebruik bij mensen. Het kostte veel tijd om deze een voor een te vervangen door een goed alternatief. We zitten nu in de allerlaatste fase en hopen binnenkort goedkeuring te krijgen voor toepassing bij patiënten.”

Naar patiënten

Het plan voor de eerste studie bij patiënten ligt al klaar. “We gaan eerst bij een kleine groep de haalbaarheid van de behandeling onderzoeken en kijken of de behandeling niet schadelijk is. Als alle lichten op groen staan, schalen we op en gaan we ook de werkzaamheid beoordelen.” Coppes verwacht dat de stamceltransplantatie toepasbaar zal zijn bij veel patiënten met een grote kans op xerostomie. “Maar het is wel een vrij complexe behandeling die niet elk ziekenhuis direct kan bieden. Zo moet je beschikken over een speciaal lab; een zogenoemd Good Manufacturing Practice (GMP)-lab, en over goede afdelingen Kaakchirurgie en Radiotherapie.”

Uiteindelijk wil Coppes ook patiënten helpen die nu al te kampen hebben met xerostomie en dus geen eigen speekselklierstamcellen meer hebben. “Hiervoor willen we in het lab speekselkliercellen gaan kweken uit zogenoemde induced pluripotent stem cells, afkomstig van bijvoorbeeld iemands eigen huidcellen.”   

Tekst: Diana de Veld

]]>
news-4315 Thu, 11 Jul 2019 11:12:20 +0200 Conferentie zeldzame ziekten groot succes https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/conferentie-zeldzame-ziekten-groot-succes/ Wist je dat er zo’n 7000 zeldzame ziekten zijn en dat er momenteel voor slechts 5% een geneesmiddel of behandeling beschikbaar is? De expertise over een zeldzame ziekte is vaak verspreid over verschillende landen en daarom is samenwerking zo belangrijk. Afgelopen mei heeft de afdeling Translationeel Onderzoek samen met LUMC een IRDiRC bijeenkomst georganiseerd. Wil je meer weten? Bekijk dan de video. news-4292 Mon, 08 Jul 2019 11:00:00 +0200 Véronique Timmerhuis nieuwe directeur ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/veronique-timmerhuis-nieuwe-directeur-zonmw/ Dr. V.C.M. (Véronique) Timmerhuis wordt per 1 januari 2020 de nieuwe directeur van ZonMw. ZonMw is zeer verheugd met haar nieuwe directeur vanwege haar bestuurlijke ervaring, haar brede inhoudelijke beleidskennis met raakvlakken naar zorg en gezondheid, haar kennis van wetenschaps- en innovatiebeleid en haar ervaring om in complexe netwerken te opereren. Véronique Timmerhuis: 'ZonMw is een prachtige en interessante organisatie die opereert op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk in alle dynamiek van een snel veranderend veld van zorg en gezondheid. Ik kijk er enorm naar uit om met alle partners en medewerkers de goede positie van ZonMw verder uit te bouwen, te verankeren en waar nodig bij te stellen. Het is een eer om als directeur ZonMw aan de slag te gaan, ik zal dit met enthousiasme gaan doen.' 

Verbindend leiderschap

Jeroen Geurts bestuursvoorzitter ZonMw: 'Het bestuur van ZonMw is onder de indruk van het verbindend leiderschap van Véronique Timmerhuis en haar track record op het gebied van kennis- en innovatiebeleid. Zij zal voor ZonMw een prettige en kundige gids in de verdere ontwikkeling van ZonMw zijn.'

Véronique Timmerhuis is opvolger van Henk Smid en start per 1 november met haar inwerkprogramma bij ZonMw. Henk Smid vervult na 1 januari 2020 een parttime adviseursrol bij ZonMw.

Over Veronique Timmerhuis

Véronique Timmerhuis is vanaf 2007 algemeen secretaris/directeur van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarvoor heeft zij gewerkt als secretaris/directeur bij de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid en als senior-onderzoeker bij het Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies van de Universiteit van Tilburg. Véronique Timmerhuis promoveerde in 1997 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift ‘Wetenschapsorganisaties in verandering. Keuzen in organisatieontwikkeling en personeelsbeleid’. Véronique Timmerhuis heeft maatschappijgeschiedenis en sociologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

]]>
news-4287 Thu, 04 Jul 2019 11:37:31 +0200 Nieuw onderzoek naar preventie hersenbloeding https://www.hersenstichting.nl/actueel/nieuws/drie-ton-naar-preventie-hersenbloeding Eén van de meest voorkomende oorzaken van een hersenbloeding bij ouderen is cerebrale amyloïd angiopathie (CAA). Bij CAA stapelt een eiwit (amyloïd-beta) zich op in de kleine vaten van de hersenen waardoor ze broos worden en sneller kapot gaan. Een hersenontsteking is een mogelijke reactie op dit eiwit en speelt waarschijnlijk een rol bij het ontstaan van hersenbloedingen. Doel van het nieuwe onderzoek is om te onderzoeken of een antibioticum de ontsteking in de hersenen kan remmen. news-4279 Wed, 03 Jul 2019 13:00:00 +0200 1,5 miljoen euro voor onderzoek naar dodelijke hersenziekte SCA1 https://www.medicalfacts.nl/2019/07/02/15-miljoen-euro-voor-onderzoek-naar-dodelijke-hersenziekte-sca1/ Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Radboudumc in Nijmegen gaan samen op zoek naar een nieuwe behandeling van de dodelijke hersenziekte spinocerebellaire ataxie type 1 (SCA1). Dit is een zeldzame, onbehandelbare hersenaandoening die leidt tot steeds meer verlies van mobiliteit en een vroege dood. news-4280 Wed, 03 Jul 2019 12:45:03 +0200 Subsidieoproep Programma Humane meetmodellen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-programma-humane-meetmodellen/ De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector LSH (Life Sciences & Health) stellen 3,2 miljoen euro voor PPS (publiek-private samenwerkingen) beschikbaar voor de ontwikkeling van humane meetmodellen. Het doel van het programma Humane meetmodellen is om de ontwikkeling van betere humane meetmodellen voor gezondheids(zorg)onderzoek te versnellen. Zo draagt de SGF bij aan effectieve(re) wetenschap die minder afhankelijk wordt van proefdieronderzoek. Deze doelstellingen sluiten aan bij de ambities van de landelijke Transitietraject Proefdiervrije Innovatie (TPI), onder coördinatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
De oproep is uitgezet in samenwerking met ZonMw en NWO – domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Financiële toekenning en voorwaarden

Afhankelijk van het type onderzoek (fundamenteel, industrieel of experimenteel) en de bijdragen van private en publieke partijen binnen het samenwerkingsproject, kan per onderzoek tussen 0,5 en 1 miljoen euro PPS-toeslag worden aangevraagd. Aanvragen kunnen worden ingediend door een consortium bestaande uit minimaal één onderzoeksorganisatie en minimaal één private partij.

Save-the-date: 16 september netwerkbijeenkomst

Op 16 september wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd om partijen gelegenheid te bieden om kansen voor samenwerking te verkennen. Geïnteresseerde onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via een e-mail aan humanemeetmodellen@gezondheidsfondsen.nl o.v.v. ‘Netwerkbijeenkomst’. De bijeenkomst vindt plaats van 13.30-16.30 uur bij NWO in Utrecht (Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht).

Meer informatie:

 • over het indienen van een onderzoeksidee en het aanmelden voor de netwerkbijeenkomst, lees het volledige nieuwsbericht op de website van de SGF.

 

 

 

 

 

 

]]>
news-4277 Tue, 02 Jul 2019 13:53:23 +0200 KWF Kankerbestrijding kent 25,5 miljoen euro toe voor onderzoek https://www.kwf.nl/over-kwf/Pages/pb-ruim-25-miljoen-euro-voor-kankeronderzoek.aspx Vandaag maakte het CBS bekend dat kanker de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland blijft. Onderzoek naar deze ziekte is dus hard nodig. KWF Kankerbestrijding kent 25,5 miljoen euro toe aan 50 nieuwe onderzoeksprojecten in 16 verschillende instituten. Lees meer op de website van KWF Kankerbestrijding. news-4093 Mon, 27 May 2019 16:00:00 +0200 Kennisagenda onderzoeksprogramma klimaat en gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-onderzoeksprogramma-klimaat-en-gezondheid/ Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. Het veranderende klimaat in Nederland heeft al allerlei zichtbare gezondheidsgevolgen. Maatregelen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, bieden kansen voor het bevorderen van de gezondheid, maar brengen mogelijk ook nieuwe risico’s met zich mee. In opdracht van ZonMw hebben het RIVM, de Universiteit Maastricht en Wageningen University & Research een kennisagenda opgesteld. Hierin staat welk onderzoek uitgevoerd moet worden om de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering te beperken. Een samenhangende kennisagenda met brede focus is van belang om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering in Nederland, op korte en lange termijn. De kennisagenda klimaat en gezondheid pleit voor een integrale benadering van klimaatonderzoek, door samenwerking van verschillende beleidssectoren en de praktijk. Het toekomstige klimaatonderzoek moet ook helpen bij het prioriteren van maatregelen.

Prioriteiten kennisagenda

In de kennisagenda wordt voorgesteld om de volgende activiteiten te prioriteren in een toekomstig onderzoeksprogramma klimaat en gezondheid:

 • Analyseer de huidige en toekomstige gezondheidsrisico’s van klimaatverandering in samenhang met elkaar
 • Ontwikkel maatregelen om huidige en toekomstige gezondheidseffecten van klimaatverandering aan te pakken. Bepaal de meest effectieve mix van maatregelen om gezondheid te bevorderen en risico’s te minimaliseren en de maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden
 • Ontwikkel een systeem om gezondheidseffecten van klimaatverandering tijdig te herkennen en effecten van maatregelen te evalueren
 • Neem gezondheid standaard mee bij de evaluatie van klimaatmaatregelen (bijvoorbeeld in het kader van de Nationale Adaptatie Strategie en Klimaatwet), om ongewenste neveneffecten op de gezondheid te voorkomen en positieve neveneffecten te versterken

Klimaat en gezondheid

Klimaat en gezondheid zijn bekeken in samenhang met duurzaamheid, milieu en voeding. De gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, temperatuurveranderingen, droogte en waterbeschikbaarheid, hebben grote impact op de volksgezondheid, maatschappij en economie, zoals beschreven in de ‘Lancet Countdown on health and climate change’. Ook in Nederland treden een aantal verwachte ontwikkelingen nu al op, zoals een toename van allergieën en hittestress. Actie is nodig om de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren en de gevolgen voor de gezondheid en gezondheidssector te beperken.

Maatregelen

De gevolgen voor de gezondheid van klimaatverandering in Nederland en van klimaatmitigatie- en adaptatiemaatregelen zijn echter vaak niet goed te kwantificeren of krijgen weinig aandacht. Actuele kennis is nodig over klimaatrisico’s om nu en in de toekomst de juiste beslissingen te kunnen nemen over in te zetten maatregelen. De klimaatmitigatiemaatregelen die uitgewerkt worden in het Klimaatakkoord richten zich vooral op reductie van CO2-uitstoot en niet op de mogelijke nevengevolgen voor de volksgezondheid. Klimaatadaptatiemaatregelen (zoals meer groen en water in de stad, klimaatbestendige bouw) bieden grote kansen voor het bevorderen van de gezondheid maar brengen mogelijk ook nieuwe risico’s met zich mee. Nederland kan zich hier op voorbereiden door samen met beleid en praktijk kennis te ontwikkelen. Alleen zo kunnen we de leefomgeving verbeteren en de volksgezondheid bevorderen.

Meer informatie

 

 

]]>
news-4089 Thu, 23 May 2019 13:53:54 +0200 Gezondheidszorgonderzoek in Europa https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gezondheidszorgonderzoek-in-europa/ Onderzoeksfinanciers in Europa zijn samen gekomen tot een Strategische onderzoeksagenda. Om de groeiende uitdagingen aan te kaarten op het gebied van gezondheidszorgsystemen, met name de onderzoeksgebieden die de komende jaren steeds belangrijker worden. Je kunt de conceptversie inzien en tot 28 juni feedback geven. Denk je mee? -    Bekijk de Strategische onderzoeksagenda (conceptversie)
-    Geef je feedback via deze vragenlijst

De Strategische onderzoeksagenda en de vragenlijst zijn afkomstig van het project TO-REACH. In alle EU-lidstaten wordt dezelfde vragenlijst gedeeld onder alle belanghebbenden, waaronder onderzoekers, andere betrokkenen in de gezondheidszorg, patiënten en geïnteresseerde burgers. Om die reden is de vragenlijst dan ook in het Engels. Je mag ook in het Nederlands antwoorden, als je dat fijner vindt.

Gezondheidszorgonderzoek in Europa

Veel van de vraagstukken binnen de gezondheidszorg zijn niet uniek voor Nederland. Maar de context per land is verschillend. Daarom werkt het niet om simpelweg verbeteringen te kopiëren. Het zou mooi zijn als we in Europees verband beter kunnen begrijpen en voorspellen hoe succesvolle innovaties elders kunnen worden toegepast.

TO-REACH project

Binnen het TO-REACH project werkt ZonMw samen met onderzoeksfinanciers in andere landen. We bekijken welke vraagstukken spelen en waar we gezamenlijk kunnen optrekken.

De centrale vraag van TO-REACH is: Hoe kunnen we efficiënter gebruik maken van succesvolle zorginnovaties uit andere landen? Het initiatief richt zich op de overdraagbaarheid (‘transferability’) van verbeteringen in de organisatie van zorg.

Dit is een Horizon 2020-gecoördineerde coördinatie- en ondersteuningsactie (CSA). ZonMw en Nivel doen hier aan mee, samen met overheids- en financieringsorganen uit 19 andere EU-lidstaten en niet EU-landen.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over TO-REACH? Neem dan contact op met ZonMw via KwaliteitvanZorg@zonmw.nl

-   aanmelden voor nieuwsbrief TO-REACH
-   Flyer TO-REACH
-   Filmpje TO-Reach

 

 

]]>