ZonMw tijdlijn Translationeel onderzoek https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Translationeel onderzoek nl-nl Wed, 01 Apr 2020 00:18:02 +0200 Wed, 01 Apr 2020 00:18:02 +0200 TYPO3 news-5490 Thu, 26 Mar 2020 18:18:16 +0100 Extra geld voor creatieve oplossingen coronavirus (COVID-19) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-geld-voor-creatieve-oplossingen-coronavirus-covid-19/ Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving. Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Praktische uitdagingen

De komende weken en maanden leidt de coronacrisis tot allerlei praktische uitdagingen in de zorg en de samenleving. De vraag is hoe we in deze tijd goede zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden. Praktische uitdagingen zijn bijvoorbeeld tekorten aan bepaalde materialen in ziekenhuizen, maar ook de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Ook staan onze zorg- en hulpverleners voor de uitdaging om hun werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.

Creatieve oplossingen

Creatieve oplossingen zijn nodig voor praktische technologische zaken in de (ziekenhuis)zorg, zoals medische hulpmiddelen. Anderzijds zijn er oplossingen nodig om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning.

Bedrijven of organisaties die een creatieve oplossing willen uitwerken of uitvoeren komen in aanmerking voor ofwel een startimpuls of een projectimpuls. Daarbij gaat het om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen. Een belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep, zoals ziekenhuispersoneel. Dit moet blijken uit de samenstelling van het projectteam.

Financiële impuls aanvragen

Er zijn twee financiële impulsen beschikbaar.

 1. Een startimpuls van maximaal € 7.500,- (inclusief BTW). Deze impuls is bedoeld voor het uitwerken en eventueel toepassen of piloten van een idee.
 2. Een projectimpuls van € 7.500,- tot € 15.000,- (inclusief BTW). Belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep.

Alle in Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen een offerte indienen die past binnen de kaders van deze regeling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, de aanvraagprocedure en de voorwaarden op de pagina Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19).

]]>
news-5468 Mon, 23 Mar 2020 09:07:13 +0100 Startbijeenkomst PSIDER geannuleerd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/startbijeenkomst-psider-geannuleerd/ De startbijeenkomst PSIDER gaat niet door in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden (tot uiterlijk 11 mei) om op de hoogte te worden gehouden. Vanwege de recente ontwikkelingen en de noodzakelijke maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus, kan de geplande bijeenkomst uiteraard niet doorgaan. Op dit moment werken wij aan alternatieve manieren om informatie te delen en netwerkmogelijkheden, bijvoorbeeld een LinkedIn-groep, te creëren waar verschillende wetenschappelijke disciplines elkaar kunnen vinden. Wij verzoeken geïnteresseerden, die dat nog niet gedaan hebben, daarom om zich wél aan te melden via het aanmeldformulier. Dit kan tot 11 mei.

]]>
news-5453 Mon, 16 Mar 2020 15:16:27 +0100 ‘Maatwerk bij darmkanker kan alleen door integratie zorg en onderzoek’ https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/contentpaginas-geneesmiddelen/maatwerk-bij-darmkanker-kan-alleen-door-integratie-zorg-en-onderzoek/ Jaarlijks krijgen ongeveer 13.000 Nederlanders de diagnose darmkanker. Hoe vroeger de ziekte wordt opgespoord, des te beter is deze te behandelen. Prof. dr. Miriam Koopman, internist-oncoloog in het UMC Utrecht, is betrokken bij meerdere studies en bij initiatieven als PLCRC en DCCG. Het doel: diagnose en behandeling versneld verbeteren. news-5452 Mon, 16 Mar 2020 12:15:19 +0100 Advies voor de uitvoering van klinisch onderzoek ten tijde van de beperkende maatregelen door het coronavirus https://www.ccmo.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/advies-voor-de-uitvoering-van-klinisch-onderzoek-ten-tijde-van-de-beperkende-maatregelen-door-het-coronavirus De CCMO krijgt veel vragen over problemen die ontstaan als gevolg van het coronavirus en de effecten daarvan op de uitvoering van klinisch onderzoek. news-5443 Thu, 12 Mar 2020 18:25:15 +0100 GGG-congres van 9 april 2020 geannuleerd vanwege coronavirus. Nieuwe datum: 15 april 2021 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ggg-congres-van-9-april-2020-geannuleerd-vanwege-coronavirus-nieuwe-datum-15-april-2021/ Helaas hebben wij het onvermijdelijke besluit moeten nemen het GGG-congres van donderdag 9 april te annuleren vanwege de recente ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus. De sprekers, sessievoorzitters en deelnemers die elkaar jaarlijks tijdens het GGG-congres ontmoeten komen uit het brede veld van de gezondheidszorg. Gezien de huidige, buitengewone situatie rondom het coronavirus vinden wij het een te groot risico deze groep zorgprofessionals samen te brengen. Daarbij willen wij vanwege de essentiële rol die zij vervullen in de gezondheidszorg en bij de behandeling van kwetsbare patiënten(groepen) geen enkel risico nemen. Signalen vanuit de professionals, hun organisaties en de overheid ondersteunen onze beslissing.

Nieuwe datum voor in de agenda

Wij hebben direct ook nagedacht over een nieuwe datum en hebben deze vastgesteld op: donderdag 15 april 2021 in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

 

]]>
news-5383 Wed, 26 Feb 2020 11:10:51 +0100 UITGESTELD: Startbijeenkomst op 1 april: embryomodellen en erfelijke ziekten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/uitgesteld-startbijeenkomst-op-1-april-embryomodellen-en-erfelijke-ziekten/ De startbijeenkomst PSIDER gaat niet door in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden (tot uiterlijk 11 mei) om op de hoogte te worden gehouden. In maart opent ZonMw twee subsidierondes over embryomodellen en erfelijke aandoeningen. Op woensdag 1 april vindt de startbijeenkomst plaats in Den Haag. Dit betreft een ronde voor multidisciplinaire consortia, waarin medisch-biologische onderzoekers uit verschillende disciplines samenwerken met alfa- en gammawetenschappers. Ten tweede wordt een subsidieoproep gepubliceerd voor ethisch onderzoek naar de morele aanvaardbaarheid van het tot stand brengen van niet-levensvatbare embryo’s voor onderzoek.

ZonMw heeft opdracht gekregen van het ministerie van VWS om een subsidieprogramma uit te voeren over embryomodellen en organoïden, Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research (PSIDER). Binnen dit programma is specifiek aandacht voor ethische, maatschappelijke en juridische vraagstukken. Samenwerking tussen verschillende biomedische en alfa- en gammawetenschappelijke disciplines kan antwoord geven op deze vraagstukken.

Onderzoek naar embryo’s roept vragen op in onze maatschappij. In Nederland is het niet toegestaan om menselijke embryo’s speciaal tot stand te brengen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het programma zet daarom in op onderzoek met pluripotente stamcellen om: 

 • alternatieve modelsystemen te ontwikkelen voor onderzoek met menselijke embryo’s;
 • kennis te verwerven voor de behandeling van ernstige erfelijke ziekten.

Subsidierondes

In maart opent ZonMw twee subsidierondes. Dit betreft een ronde voor multidisciplinaire consortia, waarin medisch-biologische onderzoekers uit verschillende disciplines samenwerken met alfa- en gammawetenschappers. Ten tweede wordt een subsidieoproep gepubliceerd voor ethisch onderzoek naar de morele aanvaardbaarheid van het tot stand brengen van niet-levensvatbare embryo’s voor onderzoek.

Startbijeenkomst

Op woensdag 1 april organiseert ZonMw een startbijeenkomst voor dit programma. Het doel van deze bijeenkomst is enerzijds om informatie te geven over de opzet en de geplande subsidierondes van het programma. Daarnaast is er ruime gelegenheid voor onderzoekers uit verschillende disciplines om met elkaar in contact te komen en een multidisciplinair consortium op te zetten.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Kijk voor meer informatie op de website en neem voor inhoudelijke vragen contact op met translational@zonmw.nl  

]]>
news-5374 Mon, 24 Feb 2020 11:12:49 +0100 Tweede Kamer geïnformeerd over kwartiermaker FAST https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweede-kamer-geinformeerd-over-kwartiermaker-fast/ Minister Bruins (VWS) informeert, mede namens het ministerie van EZK, de Tweede Kamer over de opdracht aan ZonMw voor een kwartiermaker om te werken aan FAST, een nationaal platform ter stimulering van therapieontwikkeling. Bekijk hier de kamerbrief of lees meer over FAST.

]]>
news-5347 Thu, 20 Feb 2020 13:00:00 +0100 32 wetenschappers ontvangen NWO-Vici van 1,5 miljoen euro https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/32-wetenschappers-ontvangen-nwo-vici-van-15-miljoen-euro-1/ 32 vooraanstaande wetenschappers ontvangen ieder 1,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met deze Vici-beurs kunnen ze de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers. De wetenschappers doen op verschillende gebieden onderzoek. Binnen de Vici zijn wetenschappers namelijk vrij om hun eigen onderzoeksproject voor te dragen voor financiering. De Vici-laureaten gaan onder meer onderzoeken welke rol nieuwsgierigheid speelt bij de ontwikkeling van een kind, welke veranderingen ten grondslag liggen aan genetische hartziekten en wat de invloed van gemixt taalaanbod is bij de taalverwerving van kinderen. Een ander onderzoek richt zich op de neurobiologie van Parkinson, met als doel de ziekte eerder op te kunnen sporen. Ook gaan onderzoekers een revolutionaire motor ontwikkelen die duurzame brandstoffen omzet in schone energie. Dit is slechts een greep uit de onderzoeksonderwerpen.

Dit zijn de projecten voor het domein van de medische wetenschappen:

Immuniteit door het hele lichaam

Dr. J.A.M. (José) Borghans (v), UMCU - Immunologie
Onze kennis van het menselijk immuunsysteem is grotendeels gebaseerd op studies met cellen uit bloed, een plek waar slechts een minderheid van afweercellen zich bevindt. Door laboratoriumonderzoek te combineren met wiskunde ontrafelt dit onderzoek hoe immunologisch geheugen wordt onderhouden door afweercellen in het hele lichaam.

Nieuwe tactieken in de verdediging tegen een stille maar gevaarlijke vijand; niet-alcoholische steatohepatitis

Prof. dr. S.W.C. (Saskia) van Mil (v), UMCU - Center for Molecular Medicine
Miljoenen mensen wereldwijd lijden aan de onbekende leverziekte niet-alcoholische steatohepatitis, met een hoog risico op het ontwikkelen van leverfalen en kanker. Er zijn geen medicijnen voorhanden. De onderzoekers zullen door selectieve activatie van de Farnesoid X Receptor onderzoeken of een hoog effectieve therapie kan worden ontwikkeld.

Genetische hartziekten – wat gaat er fout?

Prof. dr. E. (Eva) van Rooij (v), Hubrecht Institute
Genetische hartziekten die ontstaan door een foutje in het DNA worden gekenmerkt door allerlei ziekte drijvende veranderingen in het hart die bijdragen aan de progressie van de ziekte. Tot nu is er maar weinig bekend over de processen die hieraan bijdragen. De onderzoekers willen ontdekken wat er ten grondslag ligt aan deze veranderingen om zo mogelijk te kunnen helpen in de ontwikkeling van verbeterde therapieën.

Een hoofdpijn dossier vol cardiovasculair risico

Dr. A. (Antoinette) Maassen van den Brink (v), Erasmus MC – Afdeling Interne Geneeskunde
Migraine is een sterk invaliderende aandoening, vooral in vrouwen. Daar bovenop is het een belangrijke cardiovasculaire risicofactor. Wij gaan onderzoeken waarom vooral vrouwen migraine krijgen, hoe vrouwen specifiek behandeld kunnen worden en hoe hun cardiovasculair risico te verkleinen is. Daarbij letten we speciaal op cardiovasculaire bijwerkingen van antimigraine medicatie.

Op weg naar behandeling van verstandelijke beperking en autisme

Dr. A. (Annette) Schenck (v), RUMC, Genetica
Verstandelijke beperking en autisme zijn frequente, maar nog steeds onbehandelbare aandoeningen. Effectieve strategieën voor de ontwikkeling van medicijnen ontbreken tot nu toe. De onderzoekers gaan een evolutionair geconserveerde vorm van leren in de fruitvlieg bestuderen om bevindingen vanuit dit diermodel vertaalbaar te maken naar medicijnen voor de behandeling van patiënten.

Uiterlijk vertoon

Dr. N.M. (Nina) van Sorge (v), UMCU – Medical Microbiology
Stafylokokken veroorzaken lastig te behandelen infecties. Stafylokokken omhullen zich met verschillende complexe suikerstructuren. Microbiologen vermoeden dat deze ‘suikerjasjes’ een belangrijk herkenningspunt zijn voor het immuunsysteem om de stafylokokken op te ruimen. Meer inzicht over het hoe en wat van deze herkenning vormt een belangrijke sleutel voor de ontwikkeling van antibiotica en vaccins.

Meer informatie

 

 

]]>
news-5314 Wed, 12 Feb 2020 10:36:32 +0100 GEANNUULEERD! Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2020 'Geneesmiddelen van nu en voor later' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/geannuuleerd-congres-goed-gebruik-geneesmiddelen-2020-geneesmiddelen-van-nu-en-voor-later/ Op donderdag 9 april organiseert ZonMw het achtste jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen met als thema: 'Geneesmiddelen van nu en voor later' in de Beurs van Berlage, Amsterdam. Dit achtste GGG-congres richt zich op de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Deze dag heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie vanuit een veelheid aan geneesmiddelonderzoek.
Geneesmiddelengebruik en ontwikkeling staat centraal. Op welke wijze kunnen geneesmiddelen optimaal worden ingezet? Waar liggen kansen op samenwerking? Waar zijn mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak? En op welke wijze kunnen we ontwikkelingen stimuleren? Naast een boeiend programma biedt het GGG-congres volop gelegenheid tot netwerken, mede door de diversiteit van aanwezigen vanuit het gehele geneesmiddelenveld.

Samenwerking op gebied eerste lijn

Ook dit jaar staat de samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZiNL) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu), met ondersteuning door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) garant voor specifieke aandacht voor de klinische praktijk in de eerste lijn. Verschillende subsessies zijn hier specifiek op gericht en staan dan ook uitgelicht vermeld.
De inhoud van verschillende onderdelen van het congres, zowel plenair als in de subsessies, is specifiek gericht op de eerstelijns zorgprofessionals. De sessies specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn behandelen behoefte van patiënten aan medicijninformatie, biologicals, geneesmiddelen en milieu en farmogenetica in de eerste lijn.

Plenaire thema’s: Impact van geneesmiddelen vanuit patiëntenperspectief en FAST

De aftrap van het GGG-congres wordt gedaan door de nieuwe algemeen directeur van ZonMw Véronique Timmerhuis. Vervolgens krijgen twee actuele thema’s in de plenaire sessies de aandacht. ’s Morgens staat de impact van geneesmiddelen vanuit patiëntenperspectief centraal: drie jonge, sterke vrouwen komen aan het woord die vanwege hun aandoening genoodzaakt zijn medicijnen te gebruiken. Zij zullen vanuit verschillende perspectieven de impact van medicijngebruik belichten. Zowel vanuit hun persoonlijke ervaring als vanuit een professionele context als apotheker-onderzoeker, gynaecoloog en vanuit het perspectief van jongeren met een chronische ziekte.

’s Middags staat de plenaire sessie in het teken van ‘FAST’. Een mooi en toepasselijk acroniem voor ‘Future Affordable and Sustainable Therapies’; een nieuw initiatief op het gebied van therapieontwikkeling, dat bestaande activiteiten met elkaar verbindt en nieuwe activiteiten initieert om het gehele proces van therapieontwikkeling te ondersteunen. Kwartiermaker van FAST Michel Dutrée zal samen met Hanneke de Kort, Annemiek Verkamman en Carla Hollak toelichten wat FAST inhoudt, wat de mogelijkheden zijn, welke kansen er liggen en waarom Nederland hierin een vooraanstaande positie kan verwerven. Een blik dus naar de nabije toekomst.

Het programma is gevarieerd en belicht zoals altijd de resultaten van GGG-projecten en andere innovatieve onderzoeksprojecten. De onderwerpen variëren van geneesmiddelenonderzoek bij kinderen, registraties voor onderzoek, delen van extra bijvangst, therapietrouw, psychedelica als medicijn en resultaten van onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Nieuw dit jaar is de extra I-sessieronde met interactieve sessies die betrekking kunnen hebben op interactiviteit, inspiratie, innovatie, implementatie en informatie. Onderwerpen die hier onder andere op het programma staan zijn: AVG en andere ethische en juridische problemen, Versnellen en opstarten van multicenter onderzoek en Innovaties op gebeid van digitale farmaceutische zorgverlening.

> Bekijk het volledige programma

OPROEP

Heeft u momenteel een probleem met de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen? Is er een dreigend probleem met een geneesmiddel voor een zeldzame aandoening? Of heeft u vragen over hoe u zelf een (nieuwe) behandeling optimaal beschikbaar kunt maken voor een zeldzame aandoening?
Meld uw casus hier aan of stel een vraag. Tijdens de interactieve sessie ‘Medicijn voor de Maatschappij’ kijken we of en hoe we kunnen helpen.

Deadline: 5 maart 2020

]]>
news-5305 Tue, 11 Feb 2020 11:22:04 +0100 Humane Meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/humane-meetmodellen-20-voor-gezondheidsonderzoek-naar-ziekte-en-preventie/ NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland) stellen gezamenlijk 5,55 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling en validatie van humane meetmodellen. Binnen het onderzoeksprogramma wordt via publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk wordt van proefdieronderzoek..

Achtergrond

Miljoenen mensen moeten dagelijks omgaan met de consequenties van ernstige en soms levensbedreigende ziekten. NWO-domein TTW, de SGF, ZonMw en Topsector LSH willen bijdragen aan een beter en langer gezond leven voor iedereen. Wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar betere behandelingen, is van cruciaal belang. De verwachting is dat onderzoekmodellen die gebaseerd zijn op humaan materiaal zoals cellen en weefsels of computermodellen gebaseerd op humane data de situatie in de mens beter benaderen dan proefdiermodellen doen. Hoe meer een onderzoek model vergelijkbaar is met de situatie in de mens, hoe sneller en gerichter de onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden in de praktijk.

Meer informatie

]]>
news-5265 Tue, 04 Feb 2020 08:13:28 +0100 4 februari: Wereldkankerdag https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/wereld-kankerdag/ Op Wereldkankerdag staan we wereldwijd stil bij de impact van #kanker. ZonMw financiert verschillende soorten #onderzoek naar kanker om met #kennis de #zorg en gezondheid te verbeteren. Op deze dag lichten we een aantal projecten voor u uit. news-5196 Wed, 22 Jan 2020 09:45:55 +0100 Britse onderzoekers vinden cel die kan helpen kanker te elimineren https://www.nu.nl/gezondheid/6025275/britse-onderzoekers-vinden-cel-die-kan-helpen-kanker-te-elimineren.html Wetenschappers van de Cardiff University hebben een grote stap gezet in het onderzoek naar de genezing van kanker. Zij hebben hun ontdekking deze week gemeld in een publicatie in het blad Nature Immunology. De onderzoekers hebben een variant van de zogenoemde T-cel gevonden die meerdere vormen van kanker, waaronder borst- en longkanker, zou kunnen herkennen. news-5103 Tue, 07 Jan 2020 16:23:24 +0100 Venture Challenge Spring 2020 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/venture-challenge-spring-2020/ Binnenkort opent de LSH Venture Challenge Spring 2020. Een 10 weken durend programma met twee 3-daagse workshops, wekelijkse coaching sessies, een laatste pitch sessie voor een deskundige jury en een prijs van €25.000,- voor het beste Venture-plan en Pitch. De voorjaarseditie staat open voor aanvragen van 21 januari tot en met 25 februari. Kijk voor meer informatie over de Venture Challenge en aanmelden op de website. 

]]>
news-5052 Tue, 17 Dec 2019 14:31:41 +0100 Derde TRANSCAN-2 Scientific Symposium gericht op gefinancierde projecten JTC 2014 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/derde-transcan-2-scientific-symposium-gericht-op-gefinancierde-projecten-jtc-2014/ Op 24 oktober 2019 vond het derde TRANSCAN-2 Scientific Symposium plaats in Milaan. Het symposium was gericht op de projecten die werden gefinancierd in het kader van de TRANSCAN-2 medegefinancierde First Joint Transnational Call 2014 (JTC2014) over "Translationeel onderzoek naar heterogeniteit bij menselijke tumoren om recidief en weerstand tegen therapie te overwinnen". Parallel aan het symposium werd er een affichetentoonstelling georganiseerd en werd tijdens de slotzitting een Best Poster Award uitgereikt. Dit symposium bood een belangrijke mogelijkheid voor een bredere verspreiding van de impact en resultaten van de door TRANSCAN-2 gefinancierde projecten en voor netwerken op verschillende niveaus: binnen de consortia van de projecten, tussen wetenschappers onderling, maar ook tussen wetenschappers en financiers.

Meer informatie over het symposium in de nieuwsbrief.
 

]]>
news-5047 Tue, 17 Dec 2019 13:07:52 +0100 Take-off: innovatieve oplossingen voor ziekte en gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/take-off-innovatieve-oplossingen-voor-ziekte-en-gezondheid/ In de najaarsronde 2019 van Take-off krijgen 24 haalbaarheidsstudies groen licht. Ook krijgen negen jonge starters een geldlening via Take-off: de vroegefasefinanciering biedt hen een bedrag van maximaal 250.000 euro. Deze kapitaalinjecties komen ten goede aan o.a. innovatieve batterijoplossingen voor elektrische voertuigen, slimme bokszakken die real-time feedback geven tijdens work-outs en gepatenteerde peptiden die resistente bacteriën op een nieuwe manier kunnen aanpakken. De nieuwe ronde van Take-off gaat open voor aanvragen op maandag 6 januari 2020. Dit zijn de projecten die een bijdrage gaan leveren aan innovaties op het gebied van ziekte en gezondheid.

Vroegefasefinanciering

Zie voor alle gehonoreerde projecten de website van NWO.

Meer informatie

Take-off is een financieringsinstrument van NWO (en ZonMw) dat bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap wil stimuleren en ondersteunen.

#startups #valorisatie #kennisbenutting #innovatie

]]>
news-5011 Wed, 11 Dec 2019 09:52:33 +0100 Gesprekstraining verhoogt patiënteninclusie bij klinische studies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gesprekstraining-verhoogt-patienteninclusie-bij-klinische-studies/ Ongeveer 80 – 90% van het klinische wetenschappelijk onderzoek loopt vertraging op door problemen met het includeren van patiënten. Pyschologen Barbara Scheffer en Else Wolke denken dat een groot deel daarvan ondervangen kan worden door effectievere gespreksvoering. Hoe? Lees verder! Ga direct naar het interview.

Ga naar de nieuwsbrief.

]]>
news-4994 Tue, 10 Dec 2019 11:39:42 +0100 ICPerMEd roept op tot het delen van best practices https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/icpermed-roept-op-tot-het-delen-van-best-practices/ Het International Consortium for Personalised Medicine (ICPerMed) heeft de nieuwe call ‘Best Practice in Personalised Medicine’ geopend. Het doel van deze ronde is om ‘best practices’ in gepersonifieerde geneeskunde aan te moedigen, te delen en te promoten. De vooraankondiging en informatie vindt u op de website van ICPerMed. De deadline voor het indienen van voorbeelden van best practices is 23 januari 2020.

 

]]>
news-4992 Mon, 09 Dec 2019 14:28:08 +0100 Hille Voss met netwerksubsidie van PTO2 naar Melbourne https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hille-voss-met-netwerksubsidie-van-pto2-naar-melbourne/ Gedragsdeskundige en onderzoeker Hille Voss ging met behulp van een netwerksubsidie van Programma Translationeel Onderzoek 2 naar Melbourne. Zij vertelt over de verschillen in wetenschapsbeoefening tussen Australië en Nederland. Lees het volledige interview. Veel wetenschappers werken enige tijd in den vreemde. Wat valt ze daar op? Deze keer: Hille Voss, gedragsdeskundige en onderzoeker bij het Nivel en het afgelopen jaar bij Deakin University in Melbourne, Australië.

Lees het hele interview in Mediator 38. 

]]>
news-4972 Tue, 03 Dec 2019 13:05:13 +0100 Vooraankondiging: EU Joint Programma Neurogenerative Disease Research (JPND) https://www.neurodegenerationresearch.eu/2019/12/pre-call-announcement-novel-imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies-related-to-neurodegenerative-diseases/ De call opent officieel begin januari 2020. Deadline zal in maart dat jaar zijn. Het onderwerp is “Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases”.' Lees meer op de (Engelse) website van JPND. news-4967 Mon, 02 Dec 2019 14:46:02 +0100 Programma Translationeel Onderzoek 2 van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programma-translationeel-onderzoek-2-van-start/ Op vrijdag 22 november vond de startbijeenkomst van de eerste ronde van het Programma Translationeel Onderzoek 2 plaats bij ZonMw. Binnen dit programma stellen we € 12,2 miljoen ter beschikking en zijn in totaal 18 projecten gehonoreerd. Lees verder over deze interactieve dag en de gegeven workshops. Tijdens deze interactieve dag kwamen de richtlijnen vanuit ZonMw aan bod, werden de gehonoreerde projecten gepresenteerd en gingen de aanwezigen, waaronder ook de betrokken gezondheidsfondsen en Health~Holland, met elkaar in gesprek. Tevens volgden de projectleiders twee workshops. Hierin kregen zij een voorproefje van twee trainingen gericht op het vergroten van het succes van hun onderzoek.

Postersessie

De dag startte met een presentatie van ZonMw, waarin richtlijnen en handvatten voor de onderzoekers in de zaal aan bod kwamen. Tijdens een rondgang door de zaal leerden zij vervolgens elkaar en elkaars werk beter kennen aan de hand van posters. Zo spraken zij bijvoorbeeld over onderzoek naar een nieuwe therapie voor SCA1 - een zeldzame hersenaandoening - , over onderzoek naar een interventie om het latent aanwezig hiv-reservoir te elimineren en ook over een onderzoek naar het verbeteren van de behandeling van patiënten met uitgezaaide dikke darm- en endeldarmkanker. In totaal waren er 18 projecten vertegenwoordigd.

Het belang van patiënteninclusie

Daarna was het tijd voor een presentatie over patiëntenparticipatie van Casper Schoemaker en Eva Vroonland van PGO Support. Uit hun interactieve presentatie kwam naar voren dat alle aanwezigen het belang van patiëntenparticipatie in onderzoek wel zien, maar dit nog niet altijd voldoende toepassen in de praktijk. Op de vraag of de aanwezigen de relevantie voor patiënten hebben meegewogen in hun onderzoek, antwoordde iedereen een volmondig ‘ja’. Op de vraag of patiënten ook betrokken waren bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel, moest 50% van de aanwezigen al ontkennend antwoorden. Bij de laatste vraag aankomen ‘Staan er patiënten als co-auteur op je rapportages en artikelen’ gaf slechts één projectleider een bevestigend antwoord. Een mooie wake-up call voor alle aanwezigen en een bevestiging van het vermoeden dat er nog stappen te zetten zijn. ZonMw biedt deze workshop kosteloos aan, zodat patiëntenparticipatie beter naar voren kan komen in de startende onderzoeksprojecten.   

Communiceren om patiënteninclusie te verbeteren

Na een korte pauze was het de beurt aan Else Wolke en Barbara Scheffer met hun workshop ‘Inclusie in wetenschappelijk onderzoek verhogen’. Beschikbaarheid van (gezonde of zieke) proefpersonen is essentieel voor het uitvoeren van klinisch-wetenschappelijk onderzoek. In de praktijk blijkt dat 80% van de onderzoeken vertraging oploopt door inclusieproblemen, waarvan communicatieproblemen een groot onderdeel zijn. Om dit aspect op te lossen, hebben zij een  trainingsmethodiek ontwikkeld die onderzoekers versterkt in het voeren van effectieve gesprekken bij de werving van proefpersonen. Door middel van rollenspellen werden de gesprekken nagespeeld en gingen de aanwezige projectleiders met elkaar in gesprek over verbeteringen. ZonMw biedt de training aan voor de medewerkers die binnen het onderzoeksteam gesprekken voeren met patiënten om hen te includeren.
De dag werd afgesloten met een borrel, zodat hopelijk nog meer verbindingen zijn ontstaan binnen het translationeel onderzoek dat ZonMw financiert in deze subsidieronde ‘Bench to Bedside’.

Meer weten over Programma Translationeel Onderzoek 2? Kijk hier voor een overzicht van de publiekssamenvattingen.

]]>
news-4929 Mon, 25 Nov 2019 11:20:07 +0100 Mediator 38 is verschenen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/mediator-38-is-verschenen/ De nieuwe generatie DNA-onderzoek brengt erfelijke aandoeningen nog verfijnder en sneller in kaart. Wat kan er allemaal met deze ‘next generation sequencing’ en wat niet? Voorlichtingsmateriaal voor artsen en patiënten maakt dat inzichtelijk. Klinisch geneticus Marjolein Kriek werkte eraan mee. Lees dit en meer in Mediator 38. Lees hier het volledige interview met klinisch geneticus Marjolein Kriek.

Lees hier de volledige Mediator.

]]>
news-4916 Thu, 21 Nov 2019 15:24:22 +0100 Genetisch gemodificeerde T-cellen pakken bloedtumor gericht aan https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/genetisch-gemodificeerde-t-cellen-pakken-bloedtumor-gericht-aan/ Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een nieuwe therapie ontwikkeld voor mensen bij wie na een stamceltransplantatie de bloedkanker alsnog terugkeert. De celtherapie, waarbij T-cellen van de donor genetisch gemodificeerd worden, biedt een alternatief voor bestaande behandelingen. Dr. Mirjam Heemskerk vertelt over haar onderzoek dat een project is van Translationeel Gentherapeutisch Onderzoek. Klik hier om het hele interview te lezen

]]>
news-4889 Tue, 19 Nov 2019 08:31:20 +0100 Europese subsidieoproep voor zeldzame ziekten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/europese-subsidieoproep-voor-zeldzame-ziekten/ Het European Joint Programme on Rare Diseases opent op 13 december 2019 de Joint Transnational Call (JTC2020) voor onderzoeksprojecten rond zeldzame ziekten. Het doel van deze ronde is om wetenschappers uit verschillende landen effectief te laten samenwerken op een interdisciplinair onderzoeksproject ten gunste van patiënten met een zeldzame ziekte. Het onderwerp van JTC 2020 is ‘Pre-clinical research to develop effective therapies for rare diseases’. ZonMw doet mee aan deze ronde met in totaal 1.8 miljoen euro voor Nederlandse onderzoekers. De aankondiging en nadere informatie vindt u op de website van de EJP RD.

De deadline voor project ideeën (preproposals) is op 18 februari 2020.

]]>
news-4859 Wed, 13 Nov 2019 10:14:01 +0100 Ruimte voor ieders talent, naar een nieuwe balans in erkennen en waarderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ruimte-voor-ieders-talent-naar-een-nieuwe-balans-in-erkennen-en-waarderen/ Een wetenschapper kan op vele vlakken excelleren, maar wordt tot op heden vooral beoordeeld op onderzoeksprestaties. De publieke kennisinstellingen en onderzoeksfinanciers willen voortaan zowel in loopbaanbeleid als subsidievoorwaarden breder kijken naar de kennis en kunde van wetenschappers. Daarmee willen we bereiken dat het systeem van erkennen en waarderen beter aansluit op de kerntaken van de kennisinstellingen op het gebied van onderwijs, onderzoek, impact en patiëntenzorg en dat de waardering die wetenschappers krijgen beter aansluit bij de behoeften van de maatschappij. VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw lanceren het position paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’ waarin we aangeven hoe we het werk van wetenschappelijke medewerkers breder willen gaan erkennen en waarderen. Minder nadruk op aantallen publicaties, meer nadruk op de andere domeinen waarbinnen de wetenschapper werkzaam is, zoals onderwijs en impact. Deze bredere vorm van erkennen en waarderen past beter bij de huidige kerntaken van de kennis- en onderwijsinstellingen en bij wat de samenleving van hen vraagt.

Verandering in de manier waarop universiteiten hun wetenschappelijke staf erkennen en waarderen is hard nodig. Onderzoeksprestaties bepalen sinds jaar en dag het carrièrepad van wetenschappers en die dominantie begint steeds meer te schuren. Voor het succes van een moderne kennisinstelling zijn onderwijs en impact ook bepalend, net als patiëntenzorg voor onze UMC's. Nieuwe ontwikkelingen gerelateerd aan Open Access en Open Science stellen ook andere eisen aan de hedendaagse wetenschapper. De aanpak van complexe wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken vraagt om meer samenwerking. Op dit moment is er nog te weinig carrièreperspectief voor medewerkers die (naast goed onderzoek) vooral uitblinken in onderwijs. De nadruk op publicatieaantallen past niet bij de bredere ontwikkelingen in de wetenschap. Rianne Letschert, rector magnificus van Maastricht University: “We verbreden de huidige smalle definitie van wetenschappelijke prestaties en verbeteren de erkenning en waardering en daarmee carrièrekansen van velen. Ook zorgen we ervoor dat de balans tussen de beoordeling van individuele prestaties en bijdragen aan het team verbetert.” Frank Baaijens, rector magnificus van de TU Eindhoven: “Aandacht en erkenning voor academisch leiderschap mogen hierbij niet ontbreken. Het zijn immers de betrokken leiders die het talent aantrekken en ontwikkelen.”

Position paper

Met het position paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’ doen de VSNU, KNAW, NFU, NWO en ZonMw vandaag concrete voorstellen om meer ruimte te geven aan verschillende wetenschappelijke talenten en wetenschappelijk werk te erkennen en waarderen op alle aspecten die passen bij deze tijd. Een greep uit die plannen:

 • Van uniformiteit naar diversiteit: we willen een grotere diversiteit van mogelijke carrièrepaden en profielen mogelijk maken, om zo een grotere diversiteit in competenties en talenten te kunnen erkennen en waarderen, en beter aan te sluiten bij de kerntaken van de kennis instellingen en de maatschappelijke uitdagingen.
 • Meer mogelijkheden bieden voor samenwerking, vaak over de grenzen van disciplines heen in diverse financieringsinstrumenten.
 • De universiteiten ontwikkelen in 2020 een landelijk raamwerk voor beoordeling, ontwikkeling en bevordering en nemen de uitgangspunten van het nieuwe erkennen en waarderen op in een herijkt universitair functieordeningssysteem (UFO), dat in 2021 van kracht moet zijn.
 • NWO en ZonMw werken aan de verdere implementatie van de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) in hun procedures en criteria. Er wordt niet meer gevraagd naar bibliometrische publicatie-indicatoren. De weergave van onderzoeksoutput in cv’s en aanvraagformulieren krijgt een sterker narratief karakter.

Vervolg

Herijking van het systeem van erkennen en waarderen vergt een cultuurverandering. Werken als team is hierbij een bepalende factor: een voorwaarde voor het realiseren van diverse loopbaanpaden is dat er binnen teams voor verschillende teamleden het accent kan liggen op onderzoek, onderwijs, impact en patiëntenzorg. Dit maakt het mogelijk de taken beter te laten aansluiten bij de verschillende kwaliteiten van teamleden. In teams wordt er binnen en, in toenemende mate, tussen disciplines gewerkt om de grote uitdagingen van wetenschap en maatschappij te pareren. Met de aankondiging van de plannen wordt vandaag een belangrijke stap gezet, maar het werk gaat door. De erkenning en waardering van wetenschappelijke medewerkers speelt in sterke mate in een internationale omgeving, er is daardoor ook nog veel in beweging te krijgen buiten Nederland. De komende tijd blijven de publieke kennisinstellingen en onderzoeksfinanciers ook hierover in gesprek met wetenschappers. Jeroen Geurts, bestuursvoorzitter ZonMw: ‘We gaan nu echt bewegen. De wetenschapper van 2030 is een interdisciplinaire netwerker, die samen met vele collega’s werkt aan een centraal probleem. We hebben daarbij vele verschillende talenten nodig en gaan die nu ook echt erkennen en waarderen.”

position paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’

 

]]>
news-4784 Tue, 29 Oct 2019 15:32:00 +0100 ICPerMed presenteert toekomstvisie op personalised medicine (gepersonaliseerde geneeskunde) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/icpermed-presenteert-toekomstvisie-op-personalised-medicine-gepersonaliseerde-geneeskunde/ De Europese en internationale partners binnen ICPerMed – het consortium voor onderzoek, bekostiging en implementatie van personalised medicine  - presenteerden dit najaar hun visie op hoe personalised medicine de ontwikkeling van ‘next generation medicine’ kan versnellen. Hieronder vallen bijvoorbeeld gentherapie en regeneratieve geneeskunde. Deze geneeswijzen gaan uit van de individuele kenmerken van een patiënt. In deze toekomstvisie zet ICPerMed vijf vooruitzichten uiteen:

 • Geïnformeerde, mondige, betrokken en verantwoordelijke burgers;
 • Geïnformeerde, mondige, betrokken en verantwoordelijke zorgverleners;
 • Gezondheidszorg systemen die gezondheidsbevordering, preventie, diagnose en behandeling van burgers en patiënten op maat mogelijk maken;
 • Beschikbaarheid en toegang tot data voor een geoptimaliseerde behandeling, zorg, en preventie voor burgers en patiënten en ten behoeve van onderzoek;
 • Economische waarde van personalised medicine door het scheppen van ‘next generation medicine’.  

Het volledige rapport is te vinden op de website van ICPerMed.

]]>
news-4770 Wed, 23 Oct 2019 13:58:00 +0200 Uitgezaaide tumoren in dna-databank https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/23/uitgezaaide-tumoren-in-dna-databank-a3977812 Nederlandse kankeronderzoekers hebben de complete erfelijke informatie van de uitgezaaide tumoren van duizenden Nederlandse patiënten in kaart gebracht. Dat levert een grote databank op die nieuwe mogelijkheden biedt voor persoonlijk toegesneden behandelingen, minder onnodige behandelingen en betere resultaten. news-4762 Wed, 23 Oct 2019 10:18:24 +0200 C1 inhibitor geen effect bij astmapatiënten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/c1-inhibitor-geen-effect-bij-astmapatienten/ Het leek een veelbelovende hypothese op basis van nieuwe inzichten uit proefdieronderzoek. Dr. Tom van der Poll, internist in het Amsterdam UMC, dacht met C1 inhibitor een mooi geneesmiddel te hebben gevonden voor mensen met astma die niet of nauwelijks reageren op de huidige behandelingen met luchtwegverwijders en ontstekingsremmers. Hij moet de patiënten teleurstellen. `Belangrijk is wel dat we onze hypothese direct bij mensen hebben kunnen testen.’ Lees het interview met dr. Tom van der Poll

]]>
news-4717 Mon, 14 Oct 2019 13:26:15 +0200 Amerikaanse artsen maken genetisch medicijn voor één meisje https://www.volkskrant.nl/wetenschap/amerikaanse-artsen-maken-genetisch-medicijn-voor-een-meisje~b63a9e09c/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email Een speciaal voor haar ontwikkeld medicijn zorgt ervoor dat Mila Makovec (8), die aan een zeldzame stofwisselingsziekte lijdt, weer een toekomst heeft. Haar casus roept wel ethische vragen op, omdat de hoge kosten betekenen dat niet iedereen op deze wijze geholpen kan worden. news-4606 Tue, 24 Sep 2019 15:29:45 +0200 ArthroSave: van start-up naar scale-up https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/arthrosave-van-start-up-naar-scale-up/ Afgelopen mei werd ArthroSave tijdens de Academic Startup Competition gekozen tot één van de tien meest baanbrekende academische start-ups van Nederland. Hoe zetten zij de stap naar scale-up? Bekijk snel het interview met Karianne Lindenhovius in onderstaande video. Afgelopen mei werd ArthroSave tijdens de Academic Startup Competition gekozen tot één van de tien meest baanbrekende academische start-ups van Nederland. Tijdens een drie weken durend programma in Sillicon Valley leren deze tien jonge bedrijven hoe ze innovatie sneller op grotere schaal kunnen toepassen en op die manier de stap naar scale-up kunnen zetten. De Academic Startup Competition is een initiatief van VSNU, de Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI) en StartupDelta.

De KneeReviver

ArthroSave - een spin-off van het UMC Utrecht - is het bedrijf dat de KneeReviver maakt. Dit is een apparaat voor (relatief) jonge mensen die te maken hebben met knieproblemen. Pijnlijke slijtage in de knie is een aandoening die nog steeds niet te genezen is en vaak wordt een knieprothese geplaatst. Een ingrijpende operatie waarbij de kans op complicaties groot is. Daarbij heeft een prothese een beperkte levensduur. De KneeReviver neemt zes weken lang de druk op de knie weg zodat deze kan herstellen. Hierdoor kan een knieoperatie worden uitgesteld of zelfs helemaal worden voorkomen.

Onderzoekers van het UMC Utrecht ontvingen in 2010 een subsidie binnen het Programma Translationeel Onderzoek voor een proof-of-concept studie naar de kniedistractiemethode. In 2014 ontvingen de onderzoekers een vervolgsubsidie voor onderzoek naar de verbeterde kniedistractie-methode. Dit onderzoek is gezamenlijk gefinancierd met ReumaNederland.

Investeringen

In Sillicon Valley leren de Nederlandse ondernemers van grote Amerikaanse investeerders, zoals bijvoorbeeld Google, wat er nodig is om wereldwijd impact te kunnen maken op de maatschappij. Hoe kun je innovatie zo snel mogelijk opschalen? Wat zijn de verschillen tussen Nederland en de VS? De strategie van ArthroSave om verder te groeien is om via een select aantal ziekenhuizen patiënten te helpen met als doel dit ook buiten Nederland te realiseren. Hiervoor is extra financiering nodig die ze hopen te vinden in Sillicon Valley.

Kijk hier voor meer informatie over het Programma Translationeel Onderzoek of lees meer over Holland in the Valley.

]]>
news-4581 Thu, 19 Sep 2019 14:58:30 +0200 De ontdekking van de negatieve placebo: de nocebo https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/26/de-ontdekking-van-de-negatieve-placebo-a3968317 Het placebo-effect is algemeen bekend: het kan een aanzienlijke boost geven aan de effectiviteit van geneesmiddelen en behandelingen. Maar andersom is dit ook het geval. Als je denkt dat iets niet goed werkt, dan werkt het ook slechter. Zowel placebo en nocebo zijn psychische en lichamelijke reacties op de verwachting van de genezende kracht. Kort gezegd: placebo versterkt, nocebo verzwakt. Hoe sterk is dit effect?