Belang van Translationeel onderzoek

De weg van idee naar innovatieve behandeling van patiënten is lang en risicovol. Het is niet vanzelfsprekend dat wetenschappelijke doorbraken worden geïmplementeerd in de (klinische) praktijk. In het bijzonder is de fase van onderzoek waarin voor het eerst de interventie op mensen wordt getest, door de hoge kosten en risico’s, moeilijk te financieren. De verwachtingen voor nieuwe toepassingsmogelijkheden zijn echter groot. Innovatieve sleuteltechnologieën  zoals gene editing/precise gene engineering en stamceltechnologie, biofabrication en nanotechnologie kunnen baanbrekende impact op het leven van patiënten leveren.

Unieke positie

Kenmerkend van dit type onderzoek is het multi- en interdisciplinaire karakter op basis waarvan nieuwe inzichten worden gegenereerd om maatschappelijke vraagstukken te kunnen beantwoorden.Voor de stap naar de kliniek en vervolgens implementatie in de patiëntenzorg is kennis over onder andere productontwikkeling, wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en de markt nodig. Een meer bedrijfsmatige aanpak en aanvullende financiering door private partijen kan het proces naar toepassing bespoedigen. Tevens moeten innovaties bijdragen aan een duurzame zorg. Dat betekent dat de zorg betaalbaar en toegankelijk is voor de maatschappij. Translationeel kenmerkt zich door de unieke positie die het inneemt: het geleidt veelbelovend fundamenteel onderzoek naar toepassing in de praktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website