Projectomschrijving

Gezinshereniging bij vluchtelingengezinnen veroorzaakt naast vreugde en blijdschap ook regelmatig complexe problemen. Denk bijvoorbeeld aan het niet kunnen delen van traumatische ervaringen, de hoge kosten van gezinshereniging en de afhankelijkheid van na-reizigers van hun partner. Deze factoren kunnen leiden tot spanningen tussen ouders onderling en tussen ouders en kinderen. In 2017 was 47% van het totale aantal asielverzoeken een gezinshereniger.

Doel

Ter preventie van deze problemen ontwikkelde de GGD Gelderland-Zuid een aanpak of handleiding die mensen voorbereidt op een gezinshereniging, zodat de mogelijke risico’s van gezinshereniging door middel van gesprekken, kennis en bewuste keuzes zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Resultaten

Het onderwerp gezinshereniging blijkt vaak onderbelicht, het gaat om grote aantallen mensen en er is nog weinig kennis. Daarnaast is aangetoond dat gezinshereniging invloed heeft op de gezondheid, het welzijn, onderwijs, werk en participatie van nieuwkomers. Het blijkt dat er behoefte is aan extra informatie en handvatten voor de begeleiding.

Tegenwoordig zijn er meer nieuwkomers die gezinshereniging aanvragen of via gezinshereniging Nederland bereiken, dan nieuwkomers die zelfstandig asiel verkrijgen. Naar schatting heeft 75% van de nieuwkomers te maken met gezinshereniging. Ondanks dat het om een grote groep gaat, is er weinig aandacht voor de gevolgen van gezinshereniging en hoe gezinnen hierin te begeleiden.

Het resultaat van dit project is een verslag, handreiking en gesprekstool. Gesprekken met gezinsherenigers en ketenpartners onderstrepen het belang van betere begeleiding aan nieuwkomers zowel vóór als na de gezinshereniging. Hopelijk is de vervolgstap dat ook beleidsmakers gezinshereniging op de agenda (blijven) zetten. Uit ons onderzoek is gebleken dat gezinshereniging ingewikkelde materie is. Het gaat om moeilijkheden die binnen de privésfeer van een gezin kunnen afspelen, waarmee de gezinsherenigers weinig naar buiten treden.

Moeilijkheden zijn vaak te voorkomen

Ons onderzoek laat daarnaast zien dat deze moeilijkheden die binnen herenigde gezinnen kunnen optreden, in veel gevallen te voorkomen zijn wanneer gezinsleden tijdig begeleiding krijgen. We kennen nu de risico’s en bieden tools om dit bespreekbaar te maken met gezinsherenigers. Hen goed voorbereiden werkt veerkracht versterkend. Preventie zou daarom veel aandacht moeten krijgen.

Het verslag geeft uitgebreide achtergrondinformatie, plaatst gezinshereniging in een context en geeft een beschrijving van de problematiek waar gezinsherenigers mee te maken kunnen krijgen. De handreiking, gebaseerd op dit verslag, geeft beknopte informatie voor iedereen die werkt met gezinsherenigers. De ontwikkelde gesprekstool biedt concrete tips en voorbeeldvragen ter geheugensteun tijdens een gesprek.

Downloads

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website