Projectomschrijving

Vluchtelingenkinderen die nog niet lang in Nederland verblijven, worden slechts beperkt doorverwezen voor specialistische behandeling. Dit terwijl meer kinderen gebaat zijn bij therapie in geval van traumatische stress.

Posttraumatische stress

Hoewel de meeste kinderen die traumatische gebeurtenissen meemaken geen posttraumatische stress (PTSS) klachten ontwikkelen, is de situatie van vluchtelingenkinderen vaak extra complex. Er kan sprake zijn van ingrijpende gebeurtenissen in het land van herkomst en tijdens de vlucht, maar ook de aankomst en het verblijf in Nederland kunnen zeer stressvol zijn. Van kinderen wordt nogal eens gedacht dat zij de ingrijpende gebeurtenissen wel vanzelf zullen vergeten. Uit onderzoek blijkt echter dat trauma-klachten, indien onbehandeld, op langere termijn tot een scala aan klachten kan leiden die van invloed zijn op de (persoonlijkheids-)ontwikkeling van het kind.

Doel

De huidige studie is een gezamenlijke inspanning van meerdere experts en instellingen om de effecten van 2 traumagerichte therapieën (EMDR en KIDNET) ten opzichte van elkaar te bestuderen, wanneer aangeboden aan vluchtelingenkinderen met PTSS.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website