Projectomschrijving

Syrische statushouders zijn momenteel de grootste groep statushouders in Nederland. Velen van hen hebben in Syrië of tijdens hun reis naar Nederland traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Ook ervaren velen moeilijkheden in Nederland, zoals de asielprocedure of het niet kunnen krijgen of voortzetten van werk en opleiding.

Somberheid en stress

Syrische statushouders zijn doorgaans veerkrachtig, maar een aanzienlijk deel heeft last van somberheid en stress. Het is niet bekend hoe ernstig deze klachten precies zijn. De meeste statushouders die last hebben van deze klachten ontvangen namelijk geen behandeling. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is de moeilijke communicatie met zorgverleners.

Doel

Dit project onderzoekt een ICT-audiotool, waarmee – zonder tolk – vragen over stress en andere problemen kunnen worden gesteld. Deze tool zal in samenwerking met Syriërs gebruikt worden om vast te stellen in hoeverre somberheid, angst, posttraumatische stress (PTSS), suïcidale gedachten en dagelijkse problemen voorkomen. Ook onderzoeken we hoe Syrische statushouders en zorgverleners de ICT-tool ervaren. Bij positieve resultaten wordt de ICT-tool geïmplementeerd in de praktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website