Projectomschrijving

Veel minderjarige vluchtelingen hebben psychische problemen. Zij komen vaker dan gemiddeld bij de huisarts, maar krijgen minder vaak psychische hulp. Huisartsen vinden deze zorg moeilijk.

Doelen

Om de herkenning, verwijzing en ondersteuning van minderjarige vluchtelingen met psychosociale problemen vanuit de huisartsenpraktijk te verbeteren, wordt in Oss, Cuijk, Nijmegen en Eindhoven de het volgende gedaan:

  1. onderzoek naar welke zorgbehoeften vluchtelingen hebben en welke behoefte aan ondersteuning huisartsen en praktijk ondersteunende huisartsen (POH’s) hebben
  2. huisartsen en POH’s trainen
  3. samenwerken met vluchtelingen en andere organisaties
  4. in 4 huisartspraktijken 60 minderjarige vluchtelingen screenen op psychosociale problemen, ze verwijzen en ondersteunen
  5. onderzoek naar of huisartsenzorg voor deze vluchtelingen en de tevredenheid over de zorg verbetert en wat nodig is voor goede samenwerking

De actiegerichte onderzoeksmethode betrekt vanaf het begin vluchtelingen en andere belanghebbenden op gelijkwaardige wijze bij het project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website