Projectomschrijving

In opdracht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de organisatie Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) een preventieprogramma ontwikkeld; het BAMBOO programma.

BAMBOO programma

Het BAMBOO programma bestaat uit vijf modules die zich richten zich op:
•    het bewust worden van de eigen veerkracht
•    het vergroten van positieve emoties en accepteren van negatieve emoties
•    het ontdekken van sterke kanten
•    het uiten van dankbaarheid
•    het stellen van positieve doelen

Er bestaat een programma voor volwassenen en jongeren en een programma voor kinderen.

Praktijkproject

Het doel van het praktijkproject is de doorontwikkeling van het BAMBOO programma opdat het nog
cultureel sensitiever wordt.

Bij het cultureel sensitiever maken van het programma focust dit project zich op twee aspecten van culturele sensitiviteit:
1. culturele adaptatie van de interventie
2. culturele competentie van de uitvoerenden

Aanvullend onderzoek

Het doel van het aanvullend onderzoeksproject is het uitvoeren van een gerandomiseerde haalbaarheidsstudie naar de effecten van de doorontwikkelde versie van het BAMBOO programma bij statushouders buiten de COA opvang.

 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website