Projectomschrijving

Seksueel en gendergerelateerd geweld

In Nederland ervaren vluchtelingen, ook met een verblijfsvergunning, problemen op het gebied van gezondheid en zorg. Seksueel en gendergerelateerd geweld (sexual and gender-based violence, SGBV) zoals verkrachting, partnergeweld en mensenhandel vormt een aanhoudende bedreiging voor met name (jonge) vluchtelingenvrouwen voor, tijdens en na de vlucht. SGBV heeft grote gevolgen voor de psychische en fysieke gezondheid van vrouwen, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS), seksuele en reproductieve problemen zoals ongewenste zwangerschap, of een hogere kans op seksueel overdraagbare aandoeningen..

Hulpverleners

Vrouwen die geweld hebben ervaren en daar gezondheidsproblemen door hebben, komen nauwelijks bij hulpverleners. Dit komt mede door een gevoel van schaamte, sociale uitsluiting en door trauma, maar ook omdat hulpverleners weinig kennis hebben. De huisarts, jeugdarts en verloskundige kunnen een rol spelen bij het herkennen van problemen, maar zij hebben weinig tijd.

Maatschappelijke, informele en zelforganisaties

Maatschappelijke, informele en zelforganisaties zoals NisaForNisa voor migrantenvrouwen of Dokters van de Wereld kunnen een vangnet bieden en een brug slaan door het bieden van steunnetwerken en het delen van informatie. De ervaringen van vluchtelingenvrouwen, zeker als ze SGBV hebben meegemaakt, vragen juist om extra aandacht en ondersteuning van mensen die je begrijpen en kunnen steunen. Dit is nodig om te kunnen verwerken wat ze hebben meegemaakt, te genezen, en om in de Nederlandse samenleving te gaan integreren.

Doel

In dit participatieve project staan de perspectieven, communicatie en samenwerking tussen betrokkenen centraal om te kunnen komen tot gedeelde plannen ten aanzien van verbeteringen in de zorg voor vluchtelingenvrouwen. Betrokkenheid van de personen over wie het gaat is noodzakelijk om problemen te analyseren en aan te pakken. Amsterdam UMC, Dokters van de Wereld (DvdW), NisaForNisa, Edu4U en Centrum Seksueel Geweld (CSG) willen gezamenlijk met, voor, en door vluchtelingenvrouwen en kleine vrouwenorganisaties zoals Stichting Ade en Stichting Joury bijdragen aan empowerment van vluchtelingenvrouwen door het ontwikkelen en organiseren van een cursus Vrouwen en Gezondheid. Zo worden de vrouwen zelf, de nuldelijnszorg, en onderlinge samenwerking versterkt.

Werkwijzen

Dit project beoogt dit te bereiken door:

  • te inventariseren welke behoefte vluchtelingenvrouwen die SGBV hebben ervaren hebben aan laagdrempelige toegang tot zorg
  • het realiseren van laagdrempelige toegang tot zorg (cursus Vrouwen en Gezondheid) door samenwerking van maatschappelijke, informele en zelforganisaties en CSG
  • te evalueren wat de meerwaarde is van de cursus en welke factoren hierin een rol spelen
  • inzicht te krijgen onder welke voorwaarden samenwerking succesvol kan worden gerealiseerd

In de cursussen ontwikkelen vrouwen steunnetwerken en vriendschappen. Ook kunnen ervaringen met SGBV bespreekbaar gemaakt worden en krijgen ze kennis over psychotrauma en andere
relevante informatie. Tevens kunnen ze worden (door)verwezen naar specifieke hulpverlening (via CSG en verder). Voor gevoelige onderwerpen zoals partnerrelaties, seksualiteit, en geweld is
verbinding tussen deelgenoten extra belangrijk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website