Projectomschrijving

Doel

Het doel van dit project is het verbeteren van de verloskundige en psychosociale zorg en
ondersteuning voor Eritrese zwangeren in Amsterdam. Een manier om dat te doen is door de zorg
tijdens de zwangerschap anders te regelen. In plaats van afspraken met een verloskundige van 10
minuten, zijn er tijdens de zwangerschap groepsbijeenkomsten met 10 andere zwangeren van 2 uur per keer. Tijdens deze groepsbijeenkomsten is er ruimte om over verschillende onderwerpen te spreken waar men anders niet aan toekomt. Hierbij kan gedacht worden aan anticonceptie, vermoeidheid en stress. Ook leert men meteen andere zwangeren kennen.

Eritrese zwangeren

Deze methode wordt al uitgevoerd in Nederland, maar nog niet voor de groep Eritrese zwangeren. Dat is jammer, want uit onderzoek komt naar voren dat vooral Eritreeërs het in Nederland moeilijk
hebben met het vinden van de juiste zorg. Daarbij spelen culturele verschillen en de taal een belangrijke rol. Daarnaast hebben ze weinig vrienden en familie om op terug te vallen.
De vraag voor het verbeteren van deze verloskundige zorg komt van zorgverleners die werken met Eritrese zwangeren in Amsterdam en vanuit deze vrouwen zelf. Zij hebben deze groepsbijeenkomsten aangepast voor de Eritrese zwangeren. In Amsterdam is nu drie keer zo’n groep gestart. De eerste ervaringen waren positief; de opkomst was hoog en ze hebben er veel aan gehad.

Methodiek aanpassen

Deze methode wordt in dit project nog verder uitgewerkt en aangepast. Dat gebeurt samen met Eritrese zwangeren, verloskundigen en een cultureel mediator die zelf uit Eritrea komt. Deze aangepaste versie wordt dan nog twee keer uitgevoerd, waarbij wordt gevolgd wat goed gaat en wat verbeterd kan worden. Deze resultaten worden verwerkt in een eindversie van de methodiek. Ook wordt met andere partijen nagedacht over de mogelijkheden voor het breder implementeren van deze methodiek in andere Nederlandse gemeenten. Daarvoor wordt een implementatieplan opgesteld. Op deze manier kunnen ook professionals in andere gemeenten aan de slag met deze methodiek, waardoor meer Eritrese zwangeren naar deze groepszorg gaan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website