Projectomschrijving

Vraagstuk

De gemeente Amsterdam heeft haar aanpak om vluchtelingen te begeleiden naar werk of opleiding, grondig herzien. Doel van de nieuwe aanpak is dat statushouders sneller dan voorheen beginnen aan werk of opleiding en aan inburgering. Zij worden intensief begeleid door een speciaal team van gespecialiseerde klantmanagers. Ook zetten de klantmanagers diverse instrumenten in die speciaal ontwikkeld zijn voor de doelgroep vluchtelingen, waaronder een assessment en diverse cursussen gericht op kennismaking met de Nederlandse taal en maatschappij. Is de deze Amsterdamse aanpak effectief? En wat zijn belangrijke werkzamebestanddelen van de aanpak.

Onderzoek

Eerst is de werkwijze en de achterliggende beleidstheorie beschreven. Vervolgens is op basis van een praktijktoets en een procesevaluatie gekeken of de Amsterdamse aanpak in de praktijk werkt zoals beoogd. Het onderzoek is gebaseerd op onder andere praktijkobservaties, vragenlijsten en interviews met statushouders en uitvoerders. Ook zijn CBS-data geanalyseerd over de arbeidsdeelname van de vluchtelingen in Amsterdam.

Uitkomst

Het onderzoek laat zien dat vluchtelingen binnen de Amsterdamse aanpak snel starten met de inburgering, deelnemen aan diverse trajecten en intensief worden begeleid richting werk. Vluchtelingen krijgen veel persoonlijke aandacht, en voelen zich gehoord en gesteund door hun klantmanager. Ook komen vluchtelingen in de gemeente Amsterdam vaker dan voorheen, en vaker dan op andere plekken in Nederland, aan het werk. Vluchtelingen werken meestal parttime, om het te kunnen combineren met de inburgering. Ook werken ze meestal in een contract voor bepaalde tijd, en relatief vaak in de horeca.Naast deze opbrengsten zijn er ook een aantal aandachtspunten voor de toekomst. Zo stopt de eerste baan van de meeste vluchtelingen binnen een jaar. Dit kan komen voor uitval uit de baan, maar kan ook zijn vanwege een overstap naar een andere baan of het starten met een studie. Verder blijft de participatie onder enkele kwetsbare groepen achter, zoals onder vrouwen en Eritreeërs. Dit komt ook uit landelijke onderzoeken naar voren.

Producten

Deelrapport 1: werkwijze en beleidstheorie

Deelrapport 2: praktijktoets en procesevaluatie

Kennisproduct: Aangepaste beleidstheorie

Factsheet Amsterdamse aanpak statushouders in cijfers

Overkoepelende eindrapportage

Zie ook

Betrokken organisaties

Gemeente Amsterdam, Regioplan en SCP.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website