Projectomschrijving

Implementatie van een (mobiel) veiligheidsplan in de GGZ

Vraagstuk

In de multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’ wordt aangeraden een veiligheidsplan op te stellen met cliënten die denken aan zelfdoding. Echter, uit data van SUPRANET GGZ blijkt dat weinig cliënten in de GGZ een dergelijk plan hebben.

Onderzoek

Er is een webinar georganiseerd voor alle medewerkers in de GGZ om hun kennis over het veiligheidsplan te vergroten en praktische handvatten te geven voor het gebruik hiervan. De BackUp app is hierin meegenomen als voorbeeld, met deze app heeft een cliënt het veiligheidsplan beschikbaar op zijn of haar mobiele telefoon.

Uitkomst

Er was grote belangstelling voor het webinar, ruim 700 professionals uit minimaal 30 GGZ-instellingen hebben deelgenomen. Het webinar is positief geëvalueerd door deelnemers omdat helder werd uitgelegd wat het belang van een veiligheidsplan is voor cliënten met suïcidaliteit en het praktijkgericht was ingestoken. Uit telefonische interviews blijkt dat het format voor een veiligheidsplan als behulpzaam werd ervaren en direct werd toegepast in de praktijk. Dit draagt er naar verwachting toe bij dat het aantal cliënten in de GGZ in het bezit van een veiligheidsplan verhoogd wordt.

Webinar

Het webinar ‘Suïcideplan of veiligheidsplan?’ heeft plaatsgevonden op 9 november 2020 en kunt u hier terugkijken.

Voorlopende projecten:

Voorlopend project SUPRANET GGZ (The effect of multifaceted feedback in mental healthcare on the prevention of suicide using a clinical registry in the national suicide prevention action network of collaborating mental health care institutions, an implementation study)

Voorlopend project De CASPAR studie (Continuous Assessment for Suicide Prevention and Research (CASPAR) – Smartphone-Enabled Safety Planning and Self-Monitoring for Suicidal Patients with Recurrent Depression in Mental Health Care)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website